Poptávám garážová vrata
Poptávám garážová vrata, šíře 2500mm, výška 2000mm.
Změna technologie úpravy vody a dezinfekce TUV v areálu FNUSA
Předmětem veřejné zakázky je změna dezinfekce TUV v areálu zadavatele zahrnující výměnu technologie dezinfekce jako takové vč. dodání technologie nové a příslušného záručního servisu, dále pak doplňkové služby zajištující provoz technologie (čištění, kontroly apod.) a taktéž i dodávka samotné dezinfekční látky.
Poptáváme dodávku poháněných válečkových dopravníků
Válečková dráha Předmětem poptávky je dodávka dvou kusů poháněných válečkových dopravníků (VD) pro úpravu válečkové dráhy plnící linky sloužící pro přepravu prázdných a plných IBC kontejnerů a palet se sudy případně jinými obaly. Podkladem pro vypracování nabídky jsou fotografie stávající válečkové dráhy. Rozsah dodávky: - strojní část – ...
Poptávám obnovu VIN čísla karoserie
Poptávám obnovu zašlého VIN čísla karoserie .S pozdravem Lukosz
Poptávám opravu okna zaskleného balkonu
Poptávám opravu okna zaskleného balkonu. Respektive opravu spodního pantu a ochranné lišty u otevírací části okna zaskleného balkónu. Typ okna viz. příloha. V dalších fotografiích je foto poškozené části - poptávané opravy.
Zajištění provozu a funkce PPO Lovosicko
Zajištění provozu a funkce protipovodňové ochrany Lovosicka a Píšťan
Vzdělávání nově
Předmětem plnění je: • komplexní zajištění konektivity školy dle Standardu konektivity škol v rámci výzvy 47 IROP, platného od 7. 2. 2017 (v podrobnostech zadavatel odkazuje na přílohu č. 4 PD – konektivita školy) • vytvoření jazykové učebny pro 24 studentů o rozměrech 8,7 x 7, m se 3mi okny (v podrobnostech zadavatel odkazuje na přílohu č. 4 PD ...
FN Motol - Revitalizace mycích a dezinfekčních automatů na Oddělení centrální sterilizace
Dodávka myčky instrumentária a vozíků, jejich záruční a pozáruční servis. Provedení souvisejících stavebních úprav.
Servis a úpravy vyslobodzovacích zariadení Holmatro
Vykonávanie servisu, opráv, periodických prehliadok a úprav vyslobodzovacích zariadení Holmatro a dodávanie náhradných dielov.
Realizace expozice v rámci projektu Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum
Předmětem veřejné zakázky je realizace expozic v rámci národní kulturní památky pobočky Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace – Památníku J. A. Komenského. Cílem expozic je návštěvníky poučit a představit jim J. A. Komenského ne jako „učitele národů“, ale jako kazatele, správce sboru, spisovatele, filosofa, ale i kartografa a otce a manžela. ...
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy obecného úradu v obci Bystrička
Stavebné práce na obecnom úrade, ktorý sa nachádza pod súpisným číslom 260 v obci Bystrička. Areál obecného úradu sa nachádza na parcelách č. 120/1,2, 121, 123, 124, 125/1 pričom budova obecného úradu má parcelné číslo 124. Modernizácia a prestavba budovy Obecného úradu rieši nasledovné stavebné objekty: SO-01 Obecný úrad. Uvedené parcely a ...
Technická podpora k ICT produktům využitých v IS NEN na období 2019-2020
Předmětem této veřejné zakázky jsou komplexní služby k zajišťování technické podpory softwarových produktů a ostatních technologií využívaných v IS NEN a jejich úprav, a to v rozsahu, kvalitě a s obsahem definovaným v zadávací dokumentaci.
Podpora infrastruktury základních škol - dodávky II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výukových pomůcek pro základní školy v Blansku - ZŠ Erbenova a ZŠ Salmova, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky je podrobněji upraven v čl. III. zadávací dokumentace.
Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávajících objektů a přístavby polyfunkčního objektu, včetně přeložek inženýrských sítí, napojení komunikací, terénních a sadových úprav v Areálu Jinonice a s tím související projektová činnost spočívající ve zpracování Projektové dokumentace a poskytnutí ...
Datové deduplikační úložiště pro zálohování a archivaci dat KZ, a.s.
Datové úložiště s minimální použitelnou kapacitou 70TB pro zálohování dat a archivaci
Trakční AC elektrické pohony, trakční měniče AC pohonů, trakční převodovka
4ks elektrický motor, 4ks měnič elektromotoru, 4ks převodová skříň
Výpočetní server a diskové pole
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka výpočetního clusteru založeného na dvou typech uzlů využívaných pro CAE aplikace, dodaných jako jednorázová ucelená dodávka včetně montáže, instalace a konfigurace dodávaného softwaru, zprovoznění aplikačního softwaru, následné správy, záruky a technické podpory (dále jen „Výpočetní server“). Výpočetní ...
Systém pro jednotnou správu a monitoring privilegovaných účtů Ministerstva životního prostředí
Předmětem plnění je dodávka kompletního řešení systému pro jednotnou správu a monitoring privilegovaných účtů zadavatele, včetně analýzy stávajícího stavu, dodávky, instalace, implementace, plné konfigurace, uvedení do provozu, zajištění zvýšené technické podpory, zajištění technické podpory, zajištění záruky výrobce a zajištění dostupnosti ...
Vykurovanie objektu ZŠ Sedlice pomocou OZE
Predmetom projektu pre realizáciu stavby DRS je zmena spôsobu vykurovania z hľadiska zdroja tepla objektu Základná škola v Sedliciach. Objekt ZŠ pozostáva z budovy ZŠ a Telocvičňa. Ako nový zdroj tepla sú navrhované zostavy plynových tepelných čerpadiel vzduch/voda s využitím obnoviteľného zdroja energie. Navrhovanou výstavbou sa dosiahne ...
Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm - konektivita
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – konektivita. Veřejná zakázka je rozdělena na tři samostatné části
Dodávka digitálního mamografu a ultrazvuku do nově vybudovaného screeningového centra v Zugdidi
Předmětem plnění zakázky je dodávka digitálního mamografu a ultrazvuku specifikovaného v příloze č. 1 ZD: „Technická specifikace veřejné zakázky“ - do Gruzie pro partnerskou organizaci zadavatele CPC (Cancer Prevention Centre). Digitální mamograf a ultrazvuk budou dodavatelem předány a instalovány v nově vybudovaném screeningovém centru ve městě ...
Nový archiv Plzeň - projektová dokumentace
Dodávka kompletní projektové dokumentace a zajištění příslušné inženýrské činnosti pro novostavbu Státního oblastního archivu v Plzni
19014 - Kosení travních porostů v MSK
Jedná se o provedení kosení travních porostů podél silnic I. tříd, silnic pro motorová vozidla a dálnic II. třídy v Moravskoslezském kraji a pozemků v majetkové správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Ostrava, dále provedení ořezu keřů ve středním dělícím pásu. Kosením travních porostů (sečení trávy) se rozumí odstraňování travního porostu ...
Dodávka personálně mzdového informačního systému MZV, jeho podpora, rozvoj a údržba
Pořízení licencí, provedení předimplementační analýzy a implementace personálně mzdového IS pro resort MZV („PMIS“), přenos dat ze stávajícího systému, zaškolení uživatelů a zajištění jeho SW údržby, podpory a technického rozvoje PMIS tak, aby bylo zajištěno řádné a bezproblémové fungování PMIS v souladu s právním řádem ČR. Dodavatel poskytne a ...
Máslo stolní – převzetí a ochraňování
Předmětem VZ je převzetí 425,76 tun másla stolního a jeho ochraňování. Máslo bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR.