Slévárny, Itálie
Máme zájem o výrobky z šedé a tvárné litiny jako: pouliční vybavení, poklopy a mříže pro vodovody a kanalizace. Pouze slévárny. Děkuji a zdravím Giacomo Dalla Cort METALDESIGN ITALY
Náhradní díly kotle ATMOS, Německo
Hledám prodejce zplyňovacích kotlů na dřevo značky Atmos v České republice. Máme zplyňovací kotel C40S, na který jsme v Německu nesehnali náhradní díly. Prosím o navázání kontaktu. S přátelským pozdravem Anja Stopp
Montáž vzduchovodů, Itálie
Hledáme firmu, která uzavře na místě kontrakt na montáž vzduchovodů v Litvínově (CZ). Možná činnost podle hodin nebo smlouvy.
Poptávám náhradní díl na elektrický sporák značky MORA
Poptávám náhradní díl na elektrický sporák značky MORA 3171. Konkrétně přepínač trouby.
Materiál na výskum
Časť 1. Základný materiál Časť 2. Zmäkčovadlá a plnivá Časť 3. Spracovateľské aditíva do polymérov Časť 4. Farebné koncentráty Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1, č.2.2, č.2.3 a č.2.4).
Zajištění podpory bezpečnostních dohledů – JSA
Předmětem veřejné zakázky je poskytování podpory definované Přílohou č. 1 vzoru smlouvy za podmínek definovaných výrobcem. Jedná se zejména o: a) přístup na technické asistenční centrum výrobce SW (TAC); b) řešení incidentů/požadavků a odstraňování vad (vady SW) ve lhůtách uvedených v Příloze č. 1 smlouvy
Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu
Predmetom zákazky je výmena strešnej krytiny na Bebekovej bašte, zastrešenie Delovej bašty, vybudovanie infobodu vo veži mestského opevnenia na Baštovej ulici, ďalej rekonštrukcia troch prístupových ciest pod hradom, vybudovanie parkoviska pre turistické autobusy a osobné autá, vysadenie zelene a trávnika, vybudovanie verejných toaliet, ...
Telemedical robotic system
The subject of this tender is the delivery of a robotic system consisting of two collaborating robots, which will use the same software platform. The subject is specified in the appendix to this tender documentation.
Hornonitrianske centrum vzdelania: Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov
Predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou a rozvojom existujúceho Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov vyvinutého a naprogramovaného na SW platforme Fabasoft eGov Suite (ďalej ako IS ESS AP) s cieľom zabezpečiť dostupnosť, funkčnosť a udržateľnosť IS ESS AP ...
Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava
Predmetom zákazky sú stavebné práce pod názvom: Bližšie k práci, Zdravšie v živote cyklistická doprava Navrhovaná stavba - Cyklistická komunikácia začína pred arealom priemyselného parku v obci Vígľaš a končí pri športovom areali v obci Stožok, kde sa bude napájať na existujúcu infraštruktúru cyklistických ciest. Celková dlžka navrhovaných ...
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva
Předmětem veřejné zakázky je prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva.
Praskolesy – Ochrana před přítokem extravilánových vod
Předmětem realizace je vybudování dvou retenčních nádrží. V nádrži č. 1 bude ponechána malá část objemu nádrže pro stále nadržení (225 m3) jako krajinotvorný prvek. Nádrž č. 2 bude čistě suchý poldr.
Rozšíření vodovodu a kanalizace Hranice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodních a kanalizačních řadů pro lokalitu v intravilánu města Hranice, jedná se o ulice Na Vyhlídce, Americká, Alešova, Vilová, Zahradní, Luční, Jiráskova, Vítězná, Ašská, Nad Tratí, Dobrovského, Karlova, U Starého nádraží, Ruská, Šumavská, Pramenní, Tylova a Pastvinská. V předmětných ulicích se nacházejí ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Úprava HSM modulů a následná podpora II
Předmětem veřejné zakázky je úprava v současné době zadavatelem provozovaných technických a programových prostředků HSM modulů, vč. případné dodávky, instalace a zprovoznění dalších technických a programových prostředků nezbytných pro jejich správné fungování tak, aby nyní zadavatelem provozované HSM moduly bylo po realizaci implementace možno ...
Pasecký rybník – obslužná komunikace
obnova historicky zaniklé vodní rybniční nádrže a zřízení nové obslužné komunikace
CNC sústruh
Časť č.1 CNC sústruh _ 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1). Časť č.2 CNC obrábacie centrum _ 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2). Časť č.3 Hrotový sústruh _ 6ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3). Časť ...
Likvidácia chemického nebezpečného odpadu
Likvidácia chemického nebezpečného odpadu uloženého v Zásobovacej základni III. Zemianske Kostoľany, Pod horou, 972 43 Zemianske Kostoľany
Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno
Predmetom zákazky je zhotovenie stavby Komunitné centrum Zadné Halny. Nová budova komunitného centra bude postavená na základoch pôvodnej budovy, ktorá sa v minulosti využívala ako komunitné centrum, avšak bola zničená požiarom tak, že nebolo možné ju opraviť, ani rekonštruovať a v súčasnej dobe nemá súpisné číslo. Z pôvodnej budovy zostali len ...
Správa, provoz a údržba hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na hřbitovech na území města
Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení správy, provozu, údržby hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na hřbitovech na území města Český Těšín.
Zelená infraštruktúra v obci Bohdanovce nad Trnavou
Predmetom zákazky je výsadba vetrolamov v obci Bohdanovce nad Trnavou. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávky multifunkčních zařízení a zajištění jejich provozu pro resort MŽP
Zajištění dodávek multifunkčních zařízení formátu A3 pro zadavatele a pověřující zadavatele, a to včetně jejich následné instalace, zprovoznění a integrace, dále zajištění průběžných dodávek servisně-materiálového plnění a dalších souvisejících služeb – např. záruční servis, profylaxe apod. (tato část plnění bude hrazena v rámci ceny za tisk 1 ...
Pěstební činnosti 2019-07
Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území (Újezd, LS Mělník). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu ...