Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a mladých lesných por

Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a mladých lesných por

Predmetom zákazky je dodávka chemických prípravkov a materiálu na ochranu lesa a mladých lesných porastov na miesto určenia priebežne počas trvania Rámcovej dohody v množstvách a v kvalite/technických vlastnostiach podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky. Predmet ...

Poptávám stromek višně

Poptávám stromek višně

Poptávám stromek višně, raději nějaká sladší odrůda a chtěl bych znát cenu. Předem děkuji za odpověď. B. Janeček

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...

Výkony pestovateľskej činnosti a ochrany lesa

Výkony pestovateľskej činnosti a ochrany lesa

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich ...

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na rok 2018

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na rok 2018

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich ...

Dodávka laboratorních hlodavců

Dodávka laboratorních hlodavců

Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních hlodavců pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody.

Těžební činnosti - výroba dříví na OM

Těžební činnosti - výroba dříví na OM

Předmětem veřejné zakázky je těžba dříví jednomužnou motorovou pilou, manipulace dříví do požadovaných sortimentů, přiblížení dříví koněm nebo železným koněm nebo univerzálním kolovým traktorem nebo speciálním lesnickým kolovým traktorem nebo vyvážecí soupravou na odvozní místo, včetně jeho třídění na sortimenty a ukládání na skládky. V žádném ...

Provádění pěstebních činností - květen 2018+

Provádění pěstebních činností - květen 2018+

Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, spočívají ...

Rekultivácia plôch formou frézovania

Rekultivácia plôch formou frézovania

Predmetom zákazky je vyčistenie plôch od drevín a krov, likvidáciu pňov a všetkých zvyškov vyťažených stromov, horľavého materiálu a ťažbového odpadu, ako aj likvidáciu nežiaducich nárastov drevín, plevelných rastlín a ostatnej krovitej, trávnatej a vyššej bylinnej vegetácie, a to rekultiváciou plôch prostredníctvom úpravy terénu pôdnou ...

Poptávám lesnické práce

Poptávám lesnické práce

Poptávám firmu na pokácení souší a 3 vývratů v lese u obce Svinný poblíž Chotěboře (cca 10 kubíků). Děkuji za případnou nabídku, s pozdravem Jan Polívka.

Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR - Východ II.

Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR - Východ II.

Předmětem veřejné zakázky je odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR.

Poptávám doplňkové krmivo pro nosnice

Poptávám doplňkové krmivo pro nosnice

Poptávám krmivo BK nosnice - doplňková směs pro užitkové nosnice, 25 kg hmotnost.

Dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace a další pěstební práce - divize Lipník

Dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace a další pěstební práce - divize Lipník

Předmětem plnění této VZ jsou dodávky materiálů pro pěstební práce (zejména dodávky sadebního materiálu lesních dřevin, chemických přípravků na ochranu lesa, oplocenek) včetně jejich aplikace v rámci realizace pěstebních prací (zejména příprava ploch pro zalesňování, zalesňování, mechanická i chemická ochrana proti buřeni a proti zvěři, ochrana ...

Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve

Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve

Predmetom zákazky je komplexné spracovanie dreva harvesterovými technológiami v zmysle STN 48 0030 Viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve - ťažba a výroba sortimentov harvestermi a vývoz vývoznými súpravami z porastu na vývozné, alebo odvozné miesto (vývoz forvardermi). Ťažba, približovanie, odvetvovanie a manipulácia horským procesorom. ...

Poptávám okrasné rostliny

Poptávám okrasné rostliny

Poptávám tyto rostliny, CALATEA, AGLAONEMA,CHAMAEDOREA,DYPSIS LUTESCENC, CHLOROPHYTUM,OKRASNÉ KOPŘIVY..

Poptávám štěně Jorkšírského teriera

Poptávám štěně Jorkšírského teriera

Poptávám štěně Jorkšírského teriera.

Poptávám balíky sena, odpady z čištění obilovin a další suroviny na výrobu pelet

Poptávám balíky sena, odpady z čištění obilovin a další suroviny na výrobu pelet

Poptávám: balíky sena a slámy, odpady z čištění obilovin, slupky ze slunečnice a další suroviny na výrobu pelet. Popis: hranaté i kulaté balíky, vlhkost do 20 % Lokalita: celá ČR Termín: celoročně Platba při nakládce.

Poptávám dodavatele zeminy

Poptávám dodavatele zeminy

Poptávám dodavatele zeminy ornice na zahradu, cca asi 15 m3. Nabídnete cenu. Region okr. Vlašim.

Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou

Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou

Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou: I. časť Poľnohospodárske služby súvisiace s pestovaním kukurice II. časť Kosenie obilia III. časť Iné práce súvisiace s prípravou pôdy (diskovanie)

Vyhotovenie a dodanie ťažbových máp

Vyhotovenie a dodanie ťažbových máp

Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie ťažbových máp ako súčasti programu starostlivosti o lesy v zmysle § 40 odsek 3 písm. a) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre všetky lesné celky v obhospodarovaní verejného obstarávateľa, na ktorých sa vyhotovil Program starostlivosti o lesy s rokmi začiatku platnosti PSL 2017, ...

Ochranný obvod Podbanské

Ochranný obvod Podbanské

Realizácia služieb a dodávka materiálu pri pestovnej činnosti a starostlivosti o lúčne spoločenstvá ŠL TANAP-u na rok 2018.

Poptávám zakrslou hrušeň

Poptávám zakrslou hrušeň

Poptávám zakrslou hrušeň Garden Red.

Provádění pěstebních činností – duben 2018+

Provádění pěstebních činností – duben 2018+

Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, spočívají ...

Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a mladých lesných porastov

Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a mladých lesných porastov

Predmetom zákazky je dodávka chemických prípravkov a materiálu na ochranu lesa a mladých lesných porastov na miesto určenia priebežne počas trvania Rámcovej dohody v množstvách a v kvalite/technických vlastnostiach podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky. Predmet ...

Lesnícke služby s ručným náradím

Lesnícke služby s ručným náradím

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich ...

(záznamy 1/25 z 8444)  strana 1 / 338