Poptávám balíky sena a slámy

Poptávám balíky sena a slámy

Poptávám balíky sena a slámy. Balíky: hranaté i kulaté Množství: 3.000 tun Lokalita: celá ČR Cena: dle kvality a lokality Dlouhodobá spolupráce.

Provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni – duben 2018+

Provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni – duben 2018+

Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na SÚJ vykonávat, ...

Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - managementová opatření

Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - managementová opatření

Předmětem veřejné zakázky jsou managementová opatření na území CHKO Šumava v NPP Blanice (včetně OP) a Prameniště Blanice. Opatření spočívají v činnostech: 1. Prořezávky - Odstranění dřevin podél vodoteče, do průměru kmene 20 cm, na pruhu o šířce 30 m 2. Stružkování – jedná se o obnovu funkce narušených pramenišť, obnovu mokřadních biotopů v ...

Hledáme dodavatele potravinářské pšenice pro arabský trh

Hledáme dodavatele potravinářské pšenice pro arabský trh

Hladame dodavatela potravinarskej psenice A vlkost do 14%,hmotnost 760,Natrium-11,5%,Lepok 25,Necistoty do 5 % pre arabsky trh rocne do 28 000 ton. Banková garancie , jednanie B2B We are looking for suppliers wheat A seed moisture 14%,mass 760,Natrium 11,5%,gluten 25,dirt seed in 5 % for Arabian market per year 28 000 tons.Bank Guarantee , ...

Poptávám hranaté, kulaté balíky sena a slámy

Poptávám hranaté, kulaté balíky sena a slámy

Poptávám hranaté a kulaté balíky sena a slámy. Množství: 3.000 tun Lokalita: celá ČR Termín: dle dohody

Biocentrum LBC1 v k.ú. Kroužek

Biocentrum LBC1 v k.ú. Kroužek

Výsadba autochtonních (stanovištně přirozených, geograficky původních) dřevin, místy doplněných výsadbami lokálně vhodných sortimentů dřevin. Cílovým stavem zakládaných prvků s plošnými výsadbami dřevin jsou zpravidla lesní (v menší míře i doplňující nelesní) ekosystémy, jejichž primárním účelem je zvýšení ekologické stability území a jeho ...

Dodávky insekticidních sítí a odchytových souprav

Dodávky insekticidních sítí a odchytových souprav

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka insekticidních sítí a odchytových souprav určených na ochranu lesa (dále též „insekticidní přípravky“).

Dodávky atraktant hmyzu

Dodávky atraktant hmyzu

Předmětem plnění této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek feromonových odparníků (dále také jen „odparníky“). Poptávané odparníky slouží v lesním hospodářství k monitoringu a odchytu hmyzích škůdců

Poptávám nosnice

Poptávám nosnice

Koupím nosnice.

Obnova lesních porostů BOO na Ondřejníku a Javorníku

Obnova lesních porostů BOO na Ondřejníku a Javorníku

Předmětem veřejné zakázky je obnova mladých lesních porostů do 40-ti let odumřelých vlivem sucha v oblastech okolo Velkého Javorníku, Trojanovic a v masivu Ondřejníku v Moravskoslezských Beskydech. V rámci projektu budou odstraněny stávající suché a chřadnoucí porosty (těžba a vyklizení dřevní hmoty), úklid plochy od těžebních zbytků (úklid klestu ...

Poptávám sazenice chryzantémy

Poptávám sazenice chryzantémy

Poptávám sazenice chryzantémy velkokvěté. Děkuji.

Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP - II.

Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP - II.

Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správy Krkonošského národního parku plnění zakázky na části, celkem 13 částí. Podrobná specifikace jednotlivých částí zakázky (zejména údaje o množství, čase plnění, předpokládané ceně díla atd.) je uvedena v části B) Zvláštní část, technická ...

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, Správa lesov Stakčín

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, Správa lesov Stakčín

Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu podľa kombinácií technológií na: Lesopoľnohospodárskom majetku Ulič, štátny podnik, Správa lesov Stakčín. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na ...

Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí

Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí

Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů, jakož i osvěta a informační kampaň pro vlastníky a nájemce lesa i držitele a uživatele honiteb

Dodávky osiv zemědělských plodin

Dodávky osiv zemědělských plodin

V zadávacím řízení bude zaveden dynamický nákupní systém (DNS). Předmětem veřejných zakázek zadávaných následně v zavedeném DNS budou dodávky osiv zemědělských plodin a travních směsí, jako jsou například oves, ječmen, pšenice, kukuřice, vojtěška, travní směsi, proso, slunečnice, čirok a další podle potřeb zadavatele. V podrobnostech viz zadávací ...

Provádění pěstebních činností

Provádění pěstebních činností

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude poskytování služeb pěstební činnosti včetně dodávek sadebního materiálu. Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, specifikovaných chemických přípravků, pletiva, plachetek a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstební činnosti. V ...

Poptávám sazenice vinné révy

Poptávám sazenice vinné révy

Poptávám sazenice vinné révy KING RUBY.

Pěstební činnosti – příprava ploch k zalesnění - LZ Židlochovice 2018

Pěstební činnosti – příprava ploch k zalesnění - LZ Židlochovice 2018

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb – pěstebních činností spočívajících v zajištění přípravy ploch pro obnovu lesa, rozčleňování porostů a údržbě rozdělovací sítě (dále souhrnně jen „příprava ploch“), a to provedením celoplošné likvidace bylinné a dřevinné buřeně a pařezů (případně pařízků či mladých lesních porostů dle zadavatelem ...

Provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni – březen 2018+

Provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni – březen 2018+

Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na SÚJ vykonávat, ...

Poptávám samici opice Malpy

Poptávám samici opice Malpy

Poptávám samici opice Malpy.

Rámcová dohoda - Nákup sadebního materiálu lesních dřevin v letech 2018-2021

Rámcová dohoda - Nákup sadebního materiálu lesních dřevin v letech 2018-2021

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen "RD") s max. 20 dodavateli na dodávky prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin včetně dopravy sadebního materiálu na místo určení. Součástí zadávací dokumentace jsou předpokládaná množství dřevin za dobu plnění včetně požadavku na druh a typ sadebního ...

Provádění pěstebních činností – březen 2018+

Provádění pěstebních činností – březen 2018+

Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, spočívají ...

Provádění těžebních činností s prodejem dříví při pni – březen 2018+

Provádění těžebních činností s prodejem dříví při pni – březen 2018+

Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na SÚJ vykonávat, ...

Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství

Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění expertních a poradenských činností pro vlastníky lesa, pěstitele sadebního materiálu lesních dřevin, držitele licencí k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin a ostatní zájemce pro období 2018 – 2022.

Provádění těžebních činností s prodejem dříví při pni - LS Nové Město 2018

Provádění těžebních činností s prodejem dříví při pni - LS Nové Město 2018

Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci smluvní územní jednotky Měřín. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na SÚJ vykonávat, zahrnují těžební činnosti, jakož i ...

(záznamy 1/25 z 8359)  strana 1 / 335