Rekonstrukce učeben pro obor Informační technologie včetně posílení vnitřní konektivity školy

Rekonstrukce učeben pro obor Informační technologie včetně posílení vnitřní konektivity školy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky – počítačových sestav, monitorů, klávesnic, myší, serverů, licencí operačního systému, projektorů, tiskárny, zdrojů nepřerušovaného napájení, síťových komponentů a příslušenství včetně instalace síťových rozvodů a souvisejících stavební prací pro Střední školu informatiky a finančních služeb, ...

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka vybavení IT a AV techniky

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka vybavení IT a AV techniky

Dodávka IT a AV techniky pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 s názvem "SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku".

FaF UK – Audiovizuální technika

FaF UK – Audiovizuální technika

Předmětem Veřejné zakázky je komplexní dodávka audiovizuální techniky a jejího příslušenství. Požadované plnění dodávky je uvedeno v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí Veřejné zakázky je také doprava, instalace a kompletní uvedení do provozu dodané audiovizuální techniky a jejího příslušenství, dále také ...

UTB – Tiskárna pro grafický design

UTB – Tiskárna pro grafický design

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskárny pro grafický design pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizována v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Nákup spotřebního materiálu tiskáren

Nákup spotřebního materiálu tiskáren

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je zajištění tonerů pro průběžnou spotřebu v tiskárnách ŘSD ČR.

Rozvoj produktu spoločnosti v oblasti IKT

Rozvoj produktu spoločnosti v oblasti IKT

Jedná sa o nákup hardvéru. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

CZ IKT 2018

CZ IKT 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky osobních (tj. stolních, přenosných a kapesních) počítačů, pracovních stanic, displejů, monitorů, tiskáren, multifunkčních tiskových zařízení a skenerů, jejich doplňků a příslušenství.

Nová inovatívna platforma spoločnosti Coan Solutions s.r.o.

Nová inovatívna platforma spoločnosti Coan Solutions s.r.o.

Jedná sa o nákup hardvéru. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

Nákup výpočtovej techniky pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku

Nákup výpočtovej techniky pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku

Dodanie výpočtovej techniky pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických požiadaviek je uvedené v Prílohe. č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - návrh rámovej dohody.

Zavedenie inovatívneho produktu spoločnosti PROAGE, s.r.o.

Zavedenie inovatívneho produktu spoločnosti PROAGE, s.r.o.

Jedná sa o nákup hardvéru. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

Laboratoř výpočetní techniky

Laboratoř výpočetní techniky

Předmětem plnění veřejné zakázky (obou částí) je dodávka výpočetní techniky pro Technickou fakultu.

Počítače stolní - Rámcová dohoda

Počítače stolní - Rámcová dohoda

Dodávky počítačů stolních typu "A", "B", "C1 a "C2. Účelem je zabezpečení reprodukce a doplnění výpočetní techniky na pracovištích, zapojených do komunikačních a informačních systémů resortu obrany.

Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení 2018 - 2022

Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení 2018 - 2022

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardního ICT vybavení pro zadavatele jako je např. notebook, PC (stolní počítač), tiskárna, kopírka, monitor, tablet apod. Součástí předmětu plnění veřejných zakázek v rámci DNS může být rovněž instalace, uvedení ICT vybavení do provozu, zaškolení obsluhy nebo zajištění servisu.

Počítače přenosné - Rámcová dohoda

Počítače přenosné - Rámcová dohoda

Dodávky počítačů přenosných typu "A", "B" a "C". Účelem je zabezpečení reprodukce a doplnění výpočetní techniky na pracovištích, zapojených do komunikačních a informačních systémů resortu obrany.

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků zahrnutých do 3. etapy projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“, a je rozdělena na 8 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: ČÁST 1: 1 ks - Automatická tiskárna kazet ČÁST 2: 1 ks - Myčka podložních mís ČÁST 3: 1 ...

Serverové technológie a zálohovacie systémy pre pracoviská UNB

Serverové technológie a zálohovacie systémy pre pracoviská UNB

Predmetom obstarávania je : dodávka serverov vrátane potrebného systémového software a licencií, príslušenstva NAS pre zálohovanie dát a virtuálnych serverov záložné zdroje nepretržitého napájania služby súvisiace s inštaláciou a základnou konfiguráciou Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Zväzku 3 "Opis predmetu zákazky" súťažných ...

FEKT - servery

FEKT - servery

Předmětem této zakázky je vybavení Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií různými druhy serverů. S ohledem na předmět plnění je tato zakázka rozdělena na 3 části v souladu s § 35 ZZVZ. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí zakázky nebo na všechny části zakázky. část 1 zakázky – Výpočetní servery, desktopové ...

Dodávanie originálnych tonerov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení

Dodávanie originálnych tonerov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení

Nákup a dodanie originálnych tonerov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení a odber prázdnych náplní a použitého spotrebného materiálu.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Dexterity, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Dexterity, s.r.o.

zvýšenie konkurencie schopnosti spoločnosti, bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č.1. Logický celok pozostáva z nasledujúcich technologických zariadení uvedených v prílohe č.1: zariadenia pre automatický terminál/terminály, software, NTB, tlaciareň, mobily a tablety. Technické parametre jednotlivých častí logického celku sú špecifikované v ...

Zajištění kompletního tiskového řešení formou pronájmu, včetně servisních a materiálových služeb

Zajištění kompletního tiskového řešení formou pronájmu, včetně servisních a materiálových služeb

Předmětem je kompletní zabezpečení tiskových, kopírovacích, skenovacích služeb prostřednictvím dodávky nových zařízení (dále jen „tiskových služeb“), včetně SW pro monitoring tisku pro jednotlivé uživatele Zadavatele. Dále poskytování služeb v reprografickém středisku Zadavatele včetně personálního zabezpečení. Předmět veřejné zakázky je v ...

Hardware pro virtualizační prostředí Ministerstva financí

Hardware pro virtualizační prostředí Ministerstva financí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž 6 kusů serverů ( dodávka 60 kalendářních dnů, následně do 30 kalendářních dnů instalace, implementace a integrace) a servisní podpory na 60 měsíců na dodaný HW (servery), včetně plné implementace a integrace HW do stávajícího virtualizačního prostředí a zajištění služeb pro virtualizační prostředí ...

UTB – Zobrazovací technika

UTB – Zobrazovací technika

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka projektorů, vizualizérů a dataprojektorů pro potřeby součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizovaná v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále ...

Dodávka a montáž audiovideo techniky do sněmovny Ústavního soudu - opakování

Dodávka a montáž audiovideo techniky do sněmovny Ústavního soudu - opakování

dodávka a montáž AV techniky včetně zatažení kabelů do nárokovaných chrániček a žlabů, montáž kotvících prvků, koordinace umístění, kontrola nároků, osazení koncových prvků, konektorování, oživení systému a programování

Centrální nákup výpočetní techniky 2018

Centrální nákup výpočetní techniky 2018

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dodávek stolních počítačů, monitorů, notebooků a tabletů pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. Mimo jiné dodavatel poskytuje i příslušenství pro počítače a notebooky (myš, klávesnice, brašna), ale i základní softwarové vybavení (operační systém). Předmětem je i poskytnutí záruční doby a servisu ...

Dodávka IT techniky pro FaF UK v rámci projektu - Nábyteček

Dodávka IT techniky pro FaF UK v rámci projektu - Nábyteček

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky, konkrétně 55 PC AllinOne do učeben, 3PC včetně monitorů k laboratorním přístrojům a výpočetní cluster (2 servery, 2 přepínače, 1 diskové pole). Podrobnosti a technická specifikace týkající se předmětu dodávky tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

(záznamy 1/25 z 6631)  strana 1 / 266