Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky - Výpočtová technika

Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky - Výpočtová technika

Dodanie zariadenia/vybavenia projektu a didaktických prostriedkov v rámci národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie - jedná sa o kúpu tovaru (výpočtová technika, vybavenie laboratórií technickými zariadeniami, laboratórny nábytok a didaktická technika s pomôckami).

Obnova a rozšíření systémové infrastruktury Centra

Obnova a rozšíření systémové infrastruktury Centra

Zadavatel provozuje systémovou infrastrukturu nezbytnou pro zajištění odpovídajících podmínek pro výkon práce svých zaměstnanců v rámci delegovaných činností. V rámci infrastruktury jsou využívány odpovídající hardwarové prvky. Část stávajících zařízení, která byla pořízena v průběhu let 2008 až 2011, je již na hranici své technické životnosti. ...

Dodávka lepícího deskového plotteru na oboustranné lepící pásky

Dodávka lepícího deskového plotteru na oboustranné lepící pásky

Předmětem výběrového řízení je dodávka lepícího deskového plotteru na oboustranné lepící pásky včetně balení, dopravy, zprovoznění, instalace, zkušebního provozu, zajištění servisu a zaškolení obsluhy v provozovně zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Nákup hardvéru, softvéru a jeho súčastí pre telerádiológiu

Nákup hardvéru, softvéru a jeho súčastí pre telerádiológiu

Verejný obstarávateľ plánuje nákup hardvéru a softvéru a jeho súčastí pre telerádiológiu. Špecifikácia predmetu zákazky je z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov, kde je presne špecifikovaný predmet zákazky.

PřF - Velkoformátový plotter

PřF - Velkoformátový plotter

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu velkoformátového plotteru. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

Technická podpora KOTEC a dalších HP produktů

Technická podpora KOTEC a dalších HP produktů

Předmětem VZ je zajištění technické podpory souborů zařízení konsolidovaných technologických center (KOTEC) výrobce HP a dalších produktů tohoto výrobce umístěných na PP a KŘP P ČR

3D skener

3D skener

Predmetom zákazky je dodávka 3D skenera, 3D tlačiarene a Fotoaparátu, a to v rámci projektu s názvom Inováciou služieb a produktov spoločnosti EUROPALT plus, spol. s r.o. k mobilizácii kreatívneho potenciálu v regióne. Predmet zákazky sa delí na časti: časť 1. 3D skener časť 2. 3D tlačiareň časť 3. Fotoaparát Uchádzač môže predložiť ...

Výber zhotoviteľa IT infraštruktúry a poskytovateľa správy, údržby a servisnej podpory

Výber zhotoviteľa IT infraštruktúry a poskytovateľa správy, údržby a servisnej podpory

Predmetom zákazky je dodanie IT infraštruktúry, pozostávajúce z dodávky hardvéru (HW) a softvéru (SW), ich inštalácie a konfigurácie a poskytovanie služieb správy, údržby a technickej podpory informačných technológií na obdobie 48 mesiacov.

Vybavení laboratoří virtuální reality ve středních školách Moravskoslezského kraje

Vybavení laboratoří virtuální reality ve středních školách Moravskoslezského kraje

Předmětem veřejné zakázky je vybavení/vybudování 6 laboratoří virtuální reality pro 6 středních škol v Moravskoslezském kraji. Laboratoř bude vybavena 3D zadní projekcí (pro výuku pomocí virtuálních výukových modelů pořízených ze stejného projektu) a dalšími žákovskými 3D pracovišti, včetně potřebné IT techniky.

Tiskové řešení - II

Tiskové řešení - II

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tiskového řešení spočívajícího v pronájmu multifunkčních tiskových zařízení včetně technické podpory, poskytnutí profylaxe, doplňkových konzultačních služeb a školení IT administrátorů.

Dodávka a vybavení pro výuku jazyků v rámci projektu - Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

Dodávka a vybavení pro výuku jazyků v rámci projektu - Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace jazykového vybavení do 9 škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, a to zejména techniky a didaktických pomůcek pro jazykové vzdělávání v rámci projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“.

Hardware pro ICIS

Hardware pro ICIS

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardware.

Dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení

Dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení. Součástí dodávek je i ekologická likvidace použitého spotřebního materiálu dodavatelem.Předmětem poskytovaných dodávek je mimo jiné také uzavírání a plnění účastnických smluv, nových účastnických smluv. Dále úprava podmínek týkajících ...

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení a aktivních prvků síťové infrastruktury a poskytnutí souvisejících služeb.

Obstaranie inovatívnej technológie spolpočnosti Soft-Tech EU, s.r.o.

Obstaranie inovatívnej technológie spolpočnosti Soft-Tech EU, s.r.o.

Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti Soft-Tech EU, s.r.o. Zákazka sa skladá z dvoch častí: 1.časť: Logický celok č.1 ITK technológia Interaktívna tabula Notebook Obrazovka Projektor Videokonferenčná obrazovka Videokonferečný prístroj Server počítač Tlačiarne, multifunčné zariadenia A3 Tlačiarne, multifunkčné zariadenia A4 3D ...

Dodanie výpočtovej techniky

Dodanie výpočtovej techniky

Predmetom zákazky je nákup výpočtovej techniky pre zamestnancov verejného obstarávateľa, umožnenie bezproblémového využívania informačných systémov a služieb prevádzkovaných v internej sieti a zvyšovanie kompatibility, bezpečnosti a kontinuity elektronických procesov.

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny v Karviné

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny v Karviné

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybavení odborných učeben tří základních a mateřských škol v Karviné. 1. část veřejné zakázky: „Nábytek“ 2. část veřejné zakázky: „Školní pomůcky“ 3. část veřejné zakázky: „IT vybavení, konektivita“

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská v Karviné

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská v Karviné

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybavení odborných učeben tří základních a mateřských škol v Karviné. 1. část veřejné zakázky: „Nábytek“ 2. část veřejné zakázky: „Školní pomůcky“ 3. část veřejné zakázky: „IT vybavení, konektivita“

UP Olomouc – povýšení rychlosti a kapacity lokálních diskových polí

UP Olomouc – povýšení rychlosti a kapacity lokálních diskových polí

Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka, instalace a konfigurace lokálního diskového pole, a to dle Technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu a podpory; b) dodávka veškerého instalačního materiálu; c) instalace a ...

Rozšíření diskových polí v datových centrech ČÚZK

Rozšíření diskových polí v datových centrech ČÚZK

Předmětem plnění této VZ je navýšení diskové kapacity dvou stávajících polí včetně dodání všech potřebných komponent,montáží, instalací, konfigurací zprovoznění a akceptací. Podpora rozšiřujících komponent musí kopírovat dobu podpory celého diskového pole. Podrobnosti viz ZD.

Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia

Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia

Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a zavádzanie nových informácií a dispečerských systémov) vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému - Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu.

Rozšíření kapacity stávajícího datového centra - dodávky HW, SW a dieselagregátu

Rozšíření kapacity stávajícího datového centra - dodávky HW, SW a dieselagregátu

1. část veřejné zakázky: „Rozšíření datového centra – dodávka hardware“ Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka hardwaru (dále též „HW“) k rozšíření datového centra dle specifikace stanovené zadavatelem v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. 2. část veřejné zakázky: „Rozšíření datového centra – dodávka software“ Předmětem ...

Dodávky náplní do tiskáren

Dodávky náplní do tiskáren

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky tonerů, cartridgí a barvících pásek do tiskáren používaných ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Rozvoj informačních systémů města Hořovice

Rozvoj informačních systémů města Hořovice

Předmětem této veřejné zakázky je realizace: 1. Vytvoření nového informačního systému „Portál úředníka“; 2. Vytvoření nového rezervačního informačního systému pro CD, OP a ŘP; 3. Vytvoření nového informačního systému pro řízení příspěvkových organizací Města Hořovice; 4. Vytvoření nového informačního systému pro Elektronickou úřední desku; 5. ...

Rozšíření systému pro realizaci videokonferencí

Rozšíření systému pro realizaci videokonferencí

Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku HW zařízení pro realizaci videokonferencí pro krajské inspektoráty České školní inspekce.

(záznamy 1/25 z 6576)  strana 1 / 264