Dodávka vinárskej technológie

Dodávka vinárskej technológie

Predmetom zákazky je dodávka vinárskej technológie pozostávajúca z nerezových nádob a mikrooxidačných nádob (logický celok č. 1), vinárskej technológie (logický celok č. 2), laboratória (logický celok č. 3) vrátane súvisiacich služieb.

Technológia na výrobu ovocného alkoholického nápoja

Technológia na výrobu ovocného alkoholického nápoja

Predmetom zákazky je nákup, dodávka, inštalácia, skúšobná prevádzka a zaškolenie obsluhy technológie na výrobu ovocného alkoholického nápoja. Technológia bude pozostávať z nasledovných zariadení: Nerezová nádrž stojatá - 8 ks Čerpadlo na víno pojazdné - 2 ks Vákuový filter - 1 ks Jednovretenové čerpadlo - 1 ks Tangenciálny filter - 1 ...

Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky - Výpočtová technika

Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky - Výpočtová technika

Dodanie zariadenia/vybavenia projektu a didaktických prostriedkov v rámci národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie - jedná sa o kúpu tovaru (výpočtová technika, vybavenie laboratórií technickými zariadeniami, laboratórny nábytok a didaktická technika s pomôckami).

Knihovna - interiér

Knihovna - interiér

výroba, dodávka a montáž nábytku do budoucí knihovny – dle technické specifikace

Dodávky nábytku pro střední školy v rámci realizace projektů IROP

Dodávky nábytku pro střední školy v rámci realizace projektů IROP

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nábytku v rámci realizace projektů v oblasti školství financovaných z IROP. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 3 části: • část 1: IT učebny • část 2: Jazyky • část 3: LVR – designový nábytek.

Obnova a rozšíření systémové infrastruktury Centra

Obnova a rozšíření systémové infrastruktury Centra

Zadavatel provozuje systémovou infrastrukturu nezbytnou pro zajištění odpovídajících podmínek pro výkon práce svých zaměstnanců v rámci delegovaných činností. V rámci infrastruktury jsou využívány odpovídající hardwarové prvky. Část stávajících zařízení, která byla pořízena v průběhu let 2008 až 2011, je již na hranici své technické životnosti. ...

Technické vzdělávání – SOŠ technická a zahradnická Lovosice

Technické vzdělávání – SOŠ technická a zahradnická Lovosice

Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 4 části s názvem: 1. část: Vybavení 2. část: Stroje 3. část: Přístroje a nástroje 4. část: Diagnostický panel přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě, tři nebo všechny části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.

Dodávka lepícího deskového plotteru na oboustranné lepící pásky

Dodávka lepícího deskového plotteru na oboustranné lepící pásky

Předmětem výběrového řízení je dodávka lepícího deskového plotteru na oboustranné lepící pásky včetně balení, dopravy, zprovoznění, instalace, zkušebního provozu, zajištění servisu a zaškolení obsluhy v provozovně zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Nákup hardvéru, softvéru a jeho súčastí pre telerádiológiu

Nákup hardvéru, softvéru a jeho súčastí pre telerádiológiu

Verejný obstarávateľ plánuje nákup hardvéru a softvéru a jeho súčastí pre telerádiológiu. Špecifikácia predmetu zákazky je z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov, kde je presne špecifikovaný predmet zákazky.

PřF - Velkoformátový plotter

PřF - Velkoformátový plotter

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu velkoformátového plotteru. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

Poptávám plastovou nádrž do země

Poptávám plastovou nádrž do země

Poptávám cenovou nabídku na plastovou nádrž do země na vodu 1m*1m*2m (2kubíky) s přepadem, průměr 100mm, těsně pod vrchní hranou nádrže, otevřenou s poklopem. Materiál PP nebo PE.

16-119 Přívěs - mobilní kontejner

16-119 Přívěs - mobilní kontejner

Předmětem VZ je nákup 3 ks nových přívěsů - mobilních kontejnerů. Přívěs - mobilní kontejner je určený pro vybudování velitelských stanovišť při plnění úkolů policie, zejména v rámci opatření typových plánů – povodně velkého rozsahu, jiné živelní pohromy velkého rozsahu a narušování zákonnosti velkého rozsahu.

Technická podpora KOTEC a dalších HP produktů

Technická podpora KOTEC a dalších HP produktů

Předmětem VZ je zajištění technické podpory souborů zařízení konsolidovaných technologických center (KOTEC) výrobce HP a dalších produktů tohoto výrobce umístěných na PP a KŘP P ČR

Poptávám popelnici

Poptávám popelnici

Poptávám cenovou nabídku na popelnici 120L. Děkuji M.Eichler

Novostavba telocvične pre ZŠ v Obci Široké

Novostavba telocvične pre ZŠ v Obci Široké

Predmetom zákazky je novostavba objektu telocvične pre Základnú školu . Stavba sa bude nachádzať v jestvujúcom areáli školy. Objekt telocvične a jestvujúcej školy bude prepojený spojovacou chodbou, ktorá bude plniť aj funkciu hlavného vstupu pre ZŠ. Samotná telocvičňa bude rozdelená do dvoch prevádzkových súborov a to zázemie a telocvičňa alebo ...

3D skener

3D skener

Predmetom zákazky je dodávka 3D skenera, 3D tlačiarene a Fotoaparátu, a to v rámci projektu s názvom Inováciou služieb a produktov spoločnosti EUROPALT plus, spol. s r.o. k mobilizácii kreatívneho potenciálu v regióne. Predmet zákazky sa delí na časti: časť 1. 3D skener časť 2. 3D tlačiareň časť 3. Fotoaparát Uchádzač môže predložiť ...

Výber zhotoviteľa IT infraštruktúry a poskytovateľa správy, údržby a servisnej podpory

Výber zhotoviteľa IT infraštruktúry a poskytovateľa správy, údržby a servisnej podpory

Predmetom zákazky je dodanie IT infraštruktúry, pozostávajúce z dodávky hardvéru (HW) a softvéru (SW), ich inštalácie a konfigurácie a poskytovanie služieb správy, údržby a technickej podpory informačných technológií na obdobie 48 mesiacov.

Vybavení laboratoří virtuální reality ve středních školách Moravskoslezského kraje

Vybavení laboratoří virtuální reality ve středních školách Moravskoslezského kraje

Předmětem veřejné zakázky je vybavení/vybudování 6 laboratoří virtuální reality pro 6 středních škol v Moravskoslezském kraji. Laboratoř bude vybavena 3D zadní projekcí (pro výuku pomocí virtuálních výukových modelů pořízených ze stejného projektu) a dalšími žákovskými 3D pracovišti, včetně potřebné IT techniky.

Tiskové řešení - II

Tiskové řešení - II

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tiskového řešení spočívajícího v pronájmu multifunkčních tiskových zařízení včetně technické podpory, poskytnutí profylaxe, doplňkových konzultačních služeb a školení IT administrátorů.

Nábytek do učeben a poslucháren FZV UP v Olomouci

Nábytek do učeben a poslucháren FZV UP v Olomouci

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do učeben a poslucháren Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, jejichž podrobná specifikace včetně požadovaného množství je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace.

Dynamický nákupní systém na nábytek pro ZČU

Dynamický nákupní systém na nábytek pro ZČU

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek dodávky nábytku

Dodávka a vybavení pro výuku jazyků v rámci projektu - Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

Dodávka a vybavení pro výuku jazyků v rámci projektu - Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace jazykového vybavení do 9 škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, a to zejména techniky a didaktických pomůcek pro jazykové vzdělávání v rámci projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“.

Vzdušné trafostanice pre vonkajšie vzdušné NN, VN vedenia

Vzdušné trafostanice pre vonkajšie vzdušné NN, VN vedenia

Predmetom zákazky sú nosné oceľové konštrukcie vonkajších vzdušných trafostaníc, vrátane skríň SVS a ďalších súčastí. Oceľové konštrukcie sú rôzneho prevedenia (PTS, 1-stĺpová, C22b) a slúžia pre uchytenie jedného distribučného transformátora (až do výkonu 630 kVA), skrine SVS na betónovom stĺpe, prípadne samotnej konštrukcie trafostanice. ...

Skladová technológia pre depozitár Trenčianskeho múzea - Nové Mesto nad Váhom

Skladová technológia pre depozitár Trenčianskeho múzea - Nové Mesto nad Váhom

Predmetom zákazky je rekonštrukcia skladovej technológie v budove Trenčianskeho múzea. Ide najmä o policové regály, zásuvkové regály, regály na zbrane, posuvné rámy na obrazy, koľajnice a drevotrieskové pódium a o ostatnú archivačnú techniku. Detailný popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

Kovový nábytok

Kovový nábytok

Dodávka a montáž kovového nábytku a vozíkov

(záznamy 1/25 z 13542)  strana 1 / 542