Zberný dvor v obci Dekýš - zariadenia

Zberný dvor v obci Dekýš - zariadenia

Zariadenia pre zberný dvor v obci Dekýš: Traktorový nosič kontajnerov hákový 6,5 t,. Traktorový príves 7 t ,Hákové kontajnery otvorené 5,5 m3,. Šmykom riadený nakladač ,Štiepkovač drevnej hmoty ,Automobilová mostová váha 30t .

Vybavenie zberného dvora obce Jesenské

Vybavenie zberného dvora obce Jesenské

Výber dodávateľa na Vybavenie zberného dvora obce Jesenské. Časť 1 Logický celok č.1: Traktor s príslušenstvom Časť 2 Logický celok č.2: Drvič stavebného odpadu Časť 3 Logický celok č.3: Kontajnery Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.

Vybavenie zberného dvora obce Kojšov

Vybavenie zberného dvora obce Kojšov

Výber dodávateľa na Vybavenie zberného dvora obce Kojšov. Časť 1 Logický celok č.1: Kolesový traktor s príslušenstvom Časť 2 Logický celok č.2: Kontajnery Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.

Vybavenie zberného dvora obce Jamník

Vybavenie zberného dvora obce Jamník

Výber dodávateľa na Vybavenie zberného dvora obce Jamník. Časť 1 Logický celok č.1: Traktor s príslušenstvom Časť 2 Logický celok č.2: Kontajnery Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.

Vybavenie zberného dvora obce Čaňa

Vybavenie zberného dvora obce Čaňa

Výber dodávateľa na Vybavenie zberného dvora obce Čaňa. Časť 1 Logický celok č.1: Traktor s príslušenstvom Časť 2 Logický celok č.2: Drvič stavebného odpadu Časť 3 Logický celok č.3: Kontajnery Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.

Zariadenia pre zberný dvor - Kosorín

Zariadenia pre zberný dvor - Kosorín

Zariadenia pre zberný dvor - vozidlo, traktor, traktorový náves, štiepkovač, kontajnery.

Vybavenie zberného dvora obce Torysa

Vybavenie zberného dvora obce Torysa

Výber dodávateľa na Vybavenie zberného dvora obce Torysa. Časť 1 Logický celok č.1: Traktor s príslušenstvom Časť 2 Logický celok č.2: Drvič stavebného odpadu Časť 3 Logický celok č.3: Kontajnery a zberná nádoba Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.

Vybavenie zberného dvora obce Haniska

Vybavenie zberného dvora obce Haniska

Výber dodávateľa na Vybavenie zberného dvora obce Haniska. Časť 1 Logický celok č.1: Traktor s príslušenstvom Časť 2 Logický celok č.2: Drvič stavebného odpadu Časť 3 Logický celok č.3: Kontajnery Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Geča

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Geča

Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1 - Kolesový traktor s príslušenstvom Logický celok č. 2 - Veľkoobjemové kontajnery

Vybavenie zberného dvora obce Veľká Ves nad Ipľom

Vybavenie zberného dvora obce Veľká Ves nad Ipľom

Výber dodávateľa na Vybavenie zberného dvora obce Veľká Ves nad Ipľom. Časť 1 Logický celok č.1: Traktor s príslušenstvom Časť 2 Logický celok č.2: Kontajnery Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.

Vybavenie zberného dvora obce Tekovské Lužany

Vybavenie zberného dvora obce Tekovské Lužany

Výber dodávateľa na manipulačnú techniku a vybavenie zberného dvora obce Tekovské Lužany. Časť 1 Logický celok č.1: Manipulačná technika a vybavenie pre zberný dvor Časť 2 Logický celok č.2: Kontajnery Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.

Vybavenie zberného dvora Obce Cinobaňa

Vybavenie zberného dvora Obce Cinobaňa

Výber dodávateľa na Vybavenie zberného dvora Obce Cinobaňa. Časť 1 Logický celok č.1: Traktor s príslušenstvom Časť 2 Logický celok č.2: Drvič stavebného odpadu Časť 3 Logický celok č.3: Kontajnery Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.

UTB – Nábytek – vybavení laboratoří FAI

UTB – Nábytek – vybavení laboratoří FAI

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních stolů, katedry a antistatických židlí pořizovaného pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět ...

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku

Dodávka nábytku pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 s názvem "SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku".

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiéry a ICT

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiéry a ICT

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 dílčí části, a to: Dílčí část 1: Interiér Dílčí část 2: ICT

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Švošov

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Švošov

Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Švošov, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vrátane dopravy do ...

Předmětem zakázky je dodávka kolového nakladače

Předmětem zakázky je dodávka kolového nakladače

Předmětem zakázky je dodávka kolového nakladače, návěsu s vlastním kontejnerovým nosičem a velkoobjemových kontejnerů (7 ks). Zakázka je rozdělená na dvě části.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka recyklační linky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka recyklační linky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka recyklační linky na zpracování baterií a svozového vozidla s kontejnerovou nástavbou a kontejnerů.Zakázka je rozdělená na dvě části.

Rekonstrukce učeben pro obor Informační technologie včetně posílení vnitřní konektivity školy

Rekonstrukce učeben pro obor Informační technologie včetně posílení vnitřní konektivity školy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky – počítačových sestav, monitorů, klávesnic, myší, serverů, licencí operačního systému, projektorů, tiskárny, zdrojů nepřerušovaného napájení, síťových komponentů a příslušenství včetně instalace síťových rozvodů a souvisejících stavební prací pro Střední školu informatiky a finančních služeb, ...

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka vybavení IT a AV techniky

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka vybavení IT a AV techniky

Dodávka IT a AV techniky pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 s názvem "SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku".

FaF UK – Audiovizuální technika

FaF UK – Audiovizuální technika

Předmětem Veřejné zakázky je komplexní dodávka audiovizuální techniky a jejího příslušenství. Požadované plnění dodávky je uvedeno v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí Veřejné zakázky je také doprava, instalace a kompletní uvedení do provozu dodané audiovizuální techniky a jejího příslušenství, dále také ...

Dodávky igelitových pytlů na odpad a sáčků

Dodávky igelitových pytlů na odpad a sáčků

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky igelitových pytlů a sáčků, a to po dobu 36 měsíců. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě (2) části: Část 1 veřejné zakázky – Pytle igelitové Část 2 veřejné zakázky – Sáčky igelitové

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Sokolce

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Sokolce

Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok 1 - Traktor s prídavnými zariadeniami Logický celok 2 - Nápravová mobilná váha Logický celok 3 - Kontajnery

Vybavenie zberného miesta v obci Banská Belá

Vybavenie zberného miesta v obci Banská Belá

Dodávka technických zariadení pre vybavenie zbereného dvora v obci Banská Belá. komunálne vozidlo s hákovým nosičom kontajnerov a s vlastnou hydraulikou, kontajner pre hákový nosič 3 ks, šmykom riadený nakladač.

Vybavení odborných učeben ZŠ Komenského Bílovec

Vybavení odborných učeben ZŠ Komenského Bílovec

Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 35 a § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozdělen do tří částí. Účastník je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí veřejné zakázky. Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku do učeben a kabinetů ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského 701/3, Bílovec. Předmětem části ...

(záznamy 1/25 z 13724)  strana 1 / 549