Rekonstrukce výtahů objektu Skalka

Rekonstrukce výtahů objektu Skalka

Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) provedení rekonstrukce šesti výtahů v budově sídla ČSÚ v Praze a b) provádění servisu deseti výtahů v budově sídla ČSÚ v Praze. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v přílohách č. 1, 2, 3 a 5 zadávací dokumentace.

Nákup novej montážnej plošiny s vyšším dosahom na automobilovom podvozku s príslušenstvom

Nákup novej montážnej plošiny s vyšším dosahom na automobilovom podvozku s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodanie novej montážnej plošiny s vyšším dosahom na automobilovom podvozku s príslušenstvom (automobilový podvozok 4x4 1ks, pracovná nadstavba montážnej plošiny s vyšším dosahom 1ks).

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Vybavení odborných učeben

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Vybavení odborných učeben

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky k projektu "Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Vybavení odborných učeben - opakování" v k.ú. Plzeň v souladu se zadávacími podmínkami, které je rozděleno na 2 části: Část 1c – zatemnění a Část 1d – schodolezy.

Rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče - 1 Etapa

Rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče - 1 Etapa

Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu potřebném pro rekonstrukci 3 ks výtahů umístěných v pavilonu „G“ budovy gynekologicko-porodnického oddělení a dále dostavba nadzemní chodby SO 36b, v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: Část 1 SO 02c – Rekonstrukce ...

Prístavba výťahu a vrátnice k budove A

Prístavba výťahu a vrátnice k budove A

Zámerom investora je demontáž jestvujúcej vrátnice a následne výstavba nových objektov, t.j. prístavba vrátnice a prístavba výťahu k jestvujúcej budove A CSS LIPA. Objekty výťahu a vrátnice sú murované. Strechy sa navrhujú ploché. Objekty budú napojené na jestvujúce inžinierske siete z budovy A (el. energiu, vodovod a kanalizáciu). Podrobný ...

Plošina FLATRACK

Plošina FLATRACK

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nakládacích plošin s nakládacím jeřábem a přepravních plošin ve variantě "T" a ve variantě "M".

Zpracování projektové dokumentace na výstavbu osobních výtahů v bytových domech Odborářská

Zpracování projektové dokumentace na výstavbu osobních výtahů v bytových domech Odborářská

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na vydání stavebního povolení a realizaci na akci „Výstavbu osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava-Hrabůvka“. Záměrem tohoto projektu je vybudování tří nových osobních výtahů pro přepravu imobilní osoby a nákladu v bytových domech, které tvoří komplex ...

Úprava lůžkového oddělení – 1.etapa

Úprava lůžkového oddělení – 1.etapa

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy, spočívající v řešení dispozičních změn a vybudování sociálních zařízení stávajících pokojů ve 2. NP jihovýchodního křídla objektu Sanatorií Jablunkov. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je také rekonstrukce výtahu, provedení elektroinstalace ve schodišti, včetně výměny luxferové stěny a dále ...

Dvojcestná pohyblivá izolovaná plošina s koľajovým adaptérom

Dvojcestná pohyblivá izolovaná plošina s koľajovým adaptérom

Predmet zákazky predstavuje dvojcestná pohyblivá pracovná plošina izolovaná s koľajovým adaptérom nutná na prácu vo výškach na trakčnom vedení električiek aj trolejbusov s možnosťou práce pod napätím. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladov.

FNKV – Dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení (výtahů) v letech 2018 – 2019 včetně zajištění servisu

FNKV – Dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení (výtahů) v letech 2018 – 2019 včetně zajištění servisu

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení (výtahů), z toho 3 kusy lůžkových výtahů a 3 kusy osobních výtahů, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 7 (viz projektová dokumentace včetně výkazů výměr) zadávací dokumentace. Dodávky nových výtahů budou realizovány v letech 2018 – 2019, přičemž v každém roce ...

Modernizace infrastruktury v ZŠ Nový Hradec Králové

Modernizace infrastruktury v ZŠ Nový Hradec Králové

Modernizace infrastruktury v ZŠ Nový Hradec Králové, spočívající ve stavebních úpravách stávajících učeben fyziky a chemie, včetně kabinetů, učeben PC a dále ve vybudování bezbariérového wc a nového venkovního bezbariérového výtahu.

Modernizace infrastruktury v ZŠ Josefa Gočára

Modernizace infrastruktury v ZŠ Josefa Gočára

Modernizace infrastruktury v ZŠ Josefa Gočára, spočívající ve stavebních úpravách stávajících učeben fyziky, chemie, přírodopisu a dílen, a dále ve vybudování bezbariérového wc, vnitřního osobního výtahu a venkovní bezbariérové rampy.

Rekonstrukce výtahů v budově ÚMČ Praha 10 a jejich servis

Rekonstrukce výtahů v budově ÚMČ Praha 10 a jejich servis

Rekonstrukce 6 osobních a 2 osobo-nákladních výtahů v objektu ÚMČ Praha 10. Rekonstrukce spočívá v demontáži stávajících výtahů (včetně likvidace odpadu), dodávce nových výtahů včetně montáží, stavebních a montážních prací a uvedení výtahů do provozu. Nové výtahy budou umístěny ve stávajícím prostoru šachet a strojoven. Předmětem plnění veřejné ...

Modernizace infrastruktury v ZŠ Jiráskovo náměstí

Modernizace infrastruktury v ZŠ Jiráskovo náměstí

Modernizace infrastruktury v ZŠ Jiráskovo náměstí, spočívající ve stavebních úpravách stávající učebny dílen, učebny PC a dále ve vybudování nového bezbariérového venkovního výtahu ve vnitrobloku.

Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště

Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště

Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště, spočívající ve stavebních úpravách stávajících učeben fyziky a chemie a dále ve vybudování bezbariérového wc a nového bezbariérového venkovních výtahu.

Dodávka sloupových zvedáků s kolejnicovým pojezdem

Dodávka sloupových zvedáků s kolejnicovým pojezdem

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění sady 12 ks sloupových zvedáků s kolejnicovým pojezdem. Blíže viz ZD.

Stavební úpravy výtahů Voříškova  a vybudování nových výtahů Bellova

Stavební úpravy výtahů Voříškova a vybudování nových výtahů Bellova

Předmětem veřejné zakázky je montáž nových lanových výtahů včetně provedení příslušných stavebních úprav: Rekonstrukce 5 výtahů v bytovém domě Voříškova a vybudování 15 nových výtahů ve schodišťovém prostoru bytových domů Bellova, Pavlovská, Glinkova, Brotodinova, vše v Brně-Kohoutovicích.

Rekonstrukce složiště a uzlu zkracovací pily manipulačního skladu Dobříš

Rekonstrukce složiště a uzlu zkracovací pily manipulačního skladu Dobříš

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce složiště a uzlu zkracovací pily manipulačního skladu Dobříš v provedení a výbavě dle specifikací uvedených v zadávací dokumentaci.

Poptávám zapůjčení řetězových zvedáků

Poptávám zapůjčení řetězových zvedáků

Poptávám cenovou nabídku na zapůjčení 2ks řetězových zvedáků (kladkostrojů) o nosnosti 10t a zdvihu 8-10m. Termín zapůjčení: od 2.1.2018 do 31.1.2018. Za zaslání nabídky předem děkuji a těším se na další spolupráci. Lubomír Hartman

16-029 Olomouc Holice - rekonstrukce budovy D

16-029 Olomouc Holice - rekonstrukce budovy D

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v rekonstrukci budovy, která zahrnuje výměnu oken, dveří, zateplení obvodového pláště, přístavbu nákladního výtahu, nové veškeré instalace, přestavbu vnitřních dispozic, 1. - 3. podlaží skladovací plochy, 4. podlaží administrativní část, serverovnu, nové EPS, EZS, úpravu vrátnice, ...

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti KLASTER s.r.o. obstaraním inovatívnych technológií

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti KLASTER s.r.o. obstaraním inovatívnych ...

Predmet zákazky pozostáva z dvoch častí: Časť 1: Plazmový rezací stroj na rezanie oceľových plechov - 1ks Časť 2: Mostový žeriav 1ks

Oprava časti administratívnej budovy

Oprava časti administratívnej budovy

Predmetom zákazky je oprava časti administratívnej budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava. Oprava budovy bude pozostávať z: -výmeny vzduchotechniky v časti budovy - IV.NP, -výmeny vnútorného osvetlenia a el. rozvodov v časti budovy - III. NP a IV. NP, -elektromontážnych prác, -obnovy podláh na chodbách - III. NP a IV. ...

Nákup 5 ks automobilových jeřábů AJ-35

Nákup 5 ks automobilových jeřábů AJ-35

Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je dodávka 5 kusů požárních zásahových automobilů - automobilových jeřábů s podvozkem kategorie 2, schopný provozu na všech komunikací a částečně i mimo komunikace, hmotnostní třída S převyšující 16 000 kg, vybaveno požárním příslušenstvím.

Poptávám vlečné kabely k výtahům

Poptávám vlečné kabely k výtahům

Poptávám vlečné kabely k výtahům se zdvihem nad 100m / 4m/s s optickým vláknem. Nejlepší kombinace by byla 8-10x optické vlákno + UTP + CU 1mm/2 Předem děkuji a přeji pěkný den. Radek Doležel

Nákup 22 ks vozidel zvláštního zaměření pro útvary Dohledu CS ČR

Nákup 22 ks vozidel zvláštního zaměření pro útvary Dohledu CS ČR

Jedná se o nákup 22 ks vozidel se skrytým zvláštním výstražným zařízením pro Celní správu ČR.

(záznamy 1/25 z 896)  strana 1 / 36