Sprejová sušiareň odpadu s príslušenstvom

Sprejová sušiareň odpadu s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia: Sprejová sušiareň odpadu s príslušenstvom (1 celok) Vrátane dopravy, osadenia, zaškolenia obsluhy, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Nákup technológie pre spoločnosť K.K.V. - UNION, s.r.o.

Nákup technológie pre spoločnosť K.K.V. - UNION, s.r.o.

Predmetom zákazky je nákup technológických zariadení pre spoločnosť K.K.V. - UNION, s.r.o. Zákazka sa delí na 3 časti: 1. Experimentálny mlyn - 1 ks 2. Laboratórny mlyn - 1 ks 3. Plynová rotačná pec - 1 ks Podrobné vymedzenie predmetu zadávania zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch.

Výroba tekutého kovu na SF pecích 2x6t vč. druhování

Výroba tekutého kovu na SF pecích 2x6t vč. druhování

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových technologií (elektrické středofrekvenční indukční tavící zařízení 2x6t) a provedení potřebných energetických napojení a stavebních prací. Součástí plnění je i instalace elektrického indukčního tavícího zařízení. Cílem projektu je provést ve stávajícím provozu slévárny technologicko-organizační ...

Výroba tekutého kovu na SF pecích 2x6t vč. druhování v rámci projektu - Snížení prašnosti ve slévárně

Výroba tekutého kovu na SF pecích 2x6t vč. druhování v rámci projektu - Snížení prašnosti ve ...

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových technologií (elektrické středofrekvenční indukční tavící zařízení 2x6t) a provedení potřebných energetických napojení a stavebních prací. Součástí plnění je i instalace elektrického indukčního tavícího zařízení.

Dodání dvou sušících pecí

Dodání dvou sušících pecí

Předmětem zakázky je dodání dvou kusů Elektrických sušících pecí určených pro vytvrzování impregnační pryskyřice statorových svazků.

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti Ecocity, s.r.o.

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti Ecocity, s.r.o.

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti Ecocity, s.r.o. Logický celok 1 Absorpčná bubnová sušiareň je určená na predsušenie PVC základné požiadavky min. čistý objem 500 kg/hod s vlastným zdrojom ohrevu nie technológia ohrevných platní plnoautomatická automatické podávanie PVC pilyny do sušiarne automatická kontrola počas sušenia, ...

Dodávka inovatívnej technológie

Dodávka inovatívnej technológie

Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie. Predmetom zákazky je dodávka - pružinového navíjacieho automatu a pružinového tvarovacieho automatu a rovnačky pružinového drôtu a elektrickej priebežnej popúštaciej pece a elektrickej špirálovej popúštaciej pece. Predmet zákazky sa člení na 5 častí : Časť 1. predmetu zákazky - pružinový ...

Rast konkurencieschopnosti začínajúcej spoločnosti ALCAST - Aluminium Foundry, s.r.o.

Rast konkurencieschopnosti začínajúcej spoločnosti ALCAST - Aluminium Foundry, s.r.o.

Hlavnou aktivitou projektu je Začatie a rozvoj podnikania MSP, ktorej predmetom je nákup nového technologického zariadenia (CNC obrábacie centrum, Elektroerovízna rezačka, Popúšťacia pec a CNC sústruh).

Vibračná brúska na sklo

Vibračná brúska na sklo

Jedná sa o obstaranie tovarov - sklárskych technológií v nasledovných častiach predmetu zákazky: 1. časť predmetu zákazky - Vibračná brúska na sklo, 2. časť predmetu zákazky - Horizontálny kruh na brúsenie skla, 3. časť predmetu zákazky - Pec na ohýbanie skla, 4. časť predmetu zákazky - Vysokofrekvenčný generátor a lis. Zariadenia musia byť ...

Technologické vybavení navijárny induktivních prvků

Technologické vybavení navijárny induktivních prvků

Zakázka se skládá z dodávky 5 ks zařízení (technologické vybavení navijárny induktivních prvků) včetně příslušenství, hardwarového vybavení a dalších souvisejících nákladů dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci, zprovoznění zařízení (instalace) a proškolení personálu v jejich užívání. V rámci této zakázky je umožněno dodávat dílčí ...

Vybavenie remeselnej kováčskej dielne

Vybavenie remeselnej kováčskej dielne

Predmetom zákazky je nákup vybavenia remeselnej kováčskej dielne s nasledovnými súčasťami: 1) Vyhňa kováčska na tvrdé palivo 2) Kováčska vyhňa plynová 3) Nákova 4) Buchar-strojové kladivo 5) Kováčsky zverák 6) Kováčske kladivo - rôzne typy 7) Zverák 8) Zváračka 9) Držiak-organizér na zásoby - stromčekový regál 10) Uhlové brúsky 11) ...

Sušárny řeziva

Sušárny řeziva

Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění komplexu sušáren řeziva. Systém bude používán v ESCO OAK SAWMILL, s.r.o., Velká nad Veličkou 899, 696 74 Velká nad Veličkou, Česká republika. Náklady spojené s dodávkou systému do lokace Velká nad Veličkou, doprava a složení v místě určení musí být součástí nabídky.

SUSEN – Zařízení pro korozně-mechanické zkoušky materiálů reaktorů chlazených fluoridovými solemi

SUSEN – Zařízení pro korozně-mechanické zkoušky materiálů reaktorů chlazených fluoridovými solemi

Předmětem veřejné zakázky je dodání, nainstalování, otestování (včetně podání průkazu dosažení parametrů jednotlivých zařízení) a uvedení do provozu následujícího zařízení: zařízení pro korozně-mechanické zkoušky materiálů v prostředí roztavených fluoridových solí, mixů solí FLiNa, FLiNaK. Předmět plnění je podrobněji popsán v Zadávacích ...

Pořízení výrobní technologie na výrobu čepelek – I. etapa

Pořízení výrobní technologie na výrobu čepelek – I. etapa

Předmětem této zakázky je dodávka nové výrobní technologie blíže specifikované zadávací dokumentací. Zakázka je rozdělena na části, a to následujícím způsobem: Část 1 - Spojování, Část 2 - Kalicí pec I., Část 3 - Potisk čepelek, Část 4 - Brousící linka čepelek I., Část 5 - Pračka čepelek, Část 6 - Pokovení čepelek, Část 7 - Teflonovací linka a ...

Snížení energetické náročnosti žíhací pece KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Snížení energetické náročnosti žíhací pece KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Předmětem plnění zakázky je dodávka vozové žíhací pece, resp. její modernizace, která je určena k tepelnému zpracování vsázky do max. celkové hmotnosti 100 000 kg při teplotě v peci 750°C. Modernizací této pece dojde ke snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. Předmět zakázky zahrnuje: - demontáž stávající ...

Snížení energetické náročnosti žíhací pece KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Snížení energetické náročnosti žíhací pece KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Předmětem plnění zakázky je dodávka vozové žíhací pece, resp. její modernizace, která je určena k tepelnému zpracování vsázky do max. celkové hmotnosti 100 000 kg při teplotě v peci 750°C. Modernizací této pece dojde ke snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. Předmět zakázky zahrnuje: - demontáž stávající ...

Podpora výroby kompozitných armatúr v ComRebars Slovakia, s. r. o.

Podpora výroby kompozitných armatúr v ComRebars Slovakia, s. r. o.

Podpora výroby kompozitných armatúr pozostáva z nasledujúcich zariadení (súčastí): Podávač sklenného vlákna, Aplikátor živice, Viaczónová pec na sieťovanie, Modul chladenia, Integrovaný automatický modul pohonu, Modul konštrukcie, tvorby jadra tyče, Automatický modul tvarujúci "aktívnu matricu", Modul pohonu ohýbaných prvkov, Automatická píla na ...

Pořízení komorové kalicí pece vč. příslušenství

Pořízení komorové kalicí pece vč. příslušenství

Předmětem zakázky je dodávka komorové kalicí pece vč. příslušenství. Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické parametry stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na Profilu zadavatele. Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných ...

Inovácia výroby atomizovaných ferozliatin

Inovácia výroby atomizovaných ferozliatin

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Technológia na výrobu atomizovaných ferozliatin 2. Rotačná sušiaca pec na zemný plyn dvojbubnová Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo obe časti predmetu zákazky. Bližšie informácie sú ...

Výběrové řízení na dodávku Průběžné vytvrzovací pece

Výběrové řízení na dodávku Průběžné vytvrzovací pece

Nejedná o zadávací řízení dle ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů ale podle Pravidel pro výběr dodavatelů č. j. 65504/16/61100, platných od 5.12. 2016

Dodávka přístroje pro stanovení AOX EOX

Dodávka přístroje pro stanovení AOX EOX

Předmětem výběrového řízení je dodávka přístroje pro stanovení AOX EOX Technické parametry: A. Přístroj 1. Horizontální spalovací pec s možností spalování vzorku při teplotě až 11500C 2. Spalovací pec rozdělena alespoň na 2 samostatně řízené části 3. Spálení vzorku v křemenné trubici s vnitřní úpravou do šroubovice pro delší dobu zádrže ...

Strednofrekvenčná indukčná taviaca pec

Strednofrekvenčná indukčná taviaca pec

Predmetom zákazky je Strednofrekvenčná indukčná taviaca pec - 1 ks, vrátane dodania a inštalácie.

Stacionárna elektrická pec

Stacionárna elektrická pec

Predmetom je obstaranie Logický celok 1 Stacionárna elektrická pec, ktorá bude slúžiť na žíhanie, tepelné spracovanie výrobkov. Pec umožňuje zdvih veka prostredníctvom traverzy a reťazových závesov. Žíhanie je ovládané riadiacim systémom - softvérom, ktorý reguluje, sleduje a meria teplotu. Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou ...

(záznamy 1/25 z 144)  strana 1 / 6