Nákup technologií pro společnost Jiří Svoboda - Fagus

Nákup technologií pro společnost Jiří Svoboda - Fagus

Nákup technologií pro výrobu nábytku: Automatická vícekotoučová pila vč. příslušenství - 1 ks Elektrický vysokozdvižný vozík BT - 1 ks CNC vč. napojení na obslužné pracoviště, v základním provedení tříose dřevoobráběcí centrum s rastrovým stolem a automatickou výměnou nástrojů + plovoucí frézovací vřeteno - 1 kus Šicí stroj dvojjehlový ...

Inovace strojového vybavení firmy IKTUS, s.r.o.

Inovace strojového vybavení firmy IKTUS, s.r.o.

Předmětem zakázky je dodávka a uvedení do provozu následující technologie: 1. jednostranná průběžná olepovačka hran pro olepení a opracování hran rovných a prostorově tvarovaných dílů 2. hydraulický lis s vysokofrekvenčním generátorem pro ohýbání a lepení nábytkových dílů z masivních a velkoplošných materiálů 3. řezací plotter jednovrstvý pro ...

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – strojní vybavení II

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – strojní vybavení II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks zkracovací pily, 1 ks širokopásové brusky a 1 ks pásové pily a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět veřejné zakázky včetně technické specifikace je podrobně stanoven zadávací dokumentací.

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks pásové pily, 1 ks formátovací pily, 1 ks pásové brusky a 1 ks dlabačky a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět veřejné zakázky včetně technické specifikace je dále podrobně stanoven v zadávacích podmínkách.

SPŠ stavební Pardubice – dodávka vybavení truhlářských dílen

SPŠ stavební Pardubice – dodávka vybavení truhlářských dílen

Dodávka strojního vybavení pro stávající dílenské prostory pro dřevařské obory pro projekt „SPŠ stavební Pardubice – modernizace a vybavení truhlářských dílen“.

Inovácia výrobného procesu spoločnosti FOREAL, s. r. o.

Inovácia výrobného procesu spoločnosti FOREAL, s. r. o.

Predmotom obstarávania je nákup CNC tesárskej linky na zefektívnenie výroby

Technológia olepovanie nábytkových dielcov s agregátom bezšpárového nalepenia hrany - 1 ks

Technológia olepovanie nábytkových dielcov s agregátom bezšpárového nalepenia hrany - 1 ks

Predmetom zákazky je dodávka olepovačky, CNC píly, širokopásovej brúsky a technológie odsávania a drvenia opadu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Pořízení technologií ke zvýšení výroby nábytku společnosti Břetislav Barabáš - AB INTERIÉR

Pořízení technologií ke zvýšení výroby nábytku společnosti Břetislav Barabáš - AB INTERIÉR

Předmětem veřejné zakázky je pořízení olepovacího stroje k opracování různých ABS hran tl. minimálně 0,5-2mm, dýhovaných hran a nákližku min. 8mm s automatickým servomotorickým přestavením. Nastavení jednotlivých agregátů bude prováděno z ovládacího dotykového panelu bez nutnosti zásahu do stroje pomocí pneumatických pístů a servomotorů.

Zkracovací pila včetně příslušenství

Zkracovací pila včetně příslušenství

Předmětem zakázky je dodávka zkracovací pily včetně příslušenství.

Nákup a dodanie technológie sušenia dreva

Nákup a dodanie technológie sušenia dreva

Predmetom postupu zadávania zákazky je Dodanie technologického zariadenia pre drevovýrobu sušiarne dreva, včítane súvisiacich služieb - Doprava, montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obslužného personálu.

Obstaranie CNC obrábacieho stroja na drevársku výrobu

Obstaranie CNC obrábacieho stroja na drevársku výrobu

Predmetné obstarávanie pozostáva z CNC obrábacieho stroja pre drevársku výrobu, pričom presná špecifikácia stroja je prílohou súťažných podkladov.

Univerzálna brúska nástrojov s 5 CNC riadenými osami

Univerzálna brúska nástrojov s 5 CNC riadenými osami

Predmetom zákazky je nákup Univerzálnej brúsky nástrojov s 5 CNC riadenými osami pre výrobu a pre ostrenie fréz, vrtákov, stupňovitých vrtákov, stupňovitých nástrojov, nástrojov na obrábanie dreva, profilových nožov alebo profilových nástrojov. Podrobné vymedzenie zákazky je uvedené v kapitole B.1. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

Rozvoj podnikania v spoločnosti Krošlák-C, s.r.o. prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií

Rozvoj podnikania v spoločnosti Krošlák-C, s.r.o. prostredníctvom obstarania inovatívnych ...

Predmetom zákazky je dodávka tovarov: 1. CNC vŕtacie a frézovacie centrum pre stolársku výrobu 2. Cutter zariadenie na porez látky Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti VAPOS ORAVA, s.r.o.

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti VAPOS ORAVA, s.r.o.

Predmet verejného obstarávania pozostáva zo šiestich logických celkov: Logický celok č.1: Omietacia píla 1 ks, Logický celok č.2: Prizmovacia píla 1 ks, Logický celok č.3: Rozmietacia píla 1 ks, Logický celok č.4: Skracovacia jednokotúčová píla 1 ks, Logický celok č.5: Kmeňová, uhlová, dvojkotúčová píla 1 ks, Logický celok č.6: Univerzálna ...

Obstaranie zariadenia na spracovanie dreva

Obstaranie zariadenia na spracovanie dreva

Predmetné obstarávanie zahŕňa obstaranie pásovej píly. Podrobná technická špecifikácia je prílohou súťažných podkladov.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti NABIMEX, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti NABIMEX, s.r.o.

Predmet verejného obstarávania pozostáva z dvoch logických celkov: Logický celok č. 1: Formátovacia píla 1ks Logický celok č. 2: Olepovačka 1ks

Píliarska technológia na spracovanie drevnej hmoty

Píliarska technológia na spracovanie drevnej hmoty

Predmetom zákazky je dodanie tovaru dvoch píl (horizontálna pásová, rozmietacia kotúčová) a piatich dopravníkov. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Uhlová 4. osová skracovacia píla s príslušenstvom

Uhlová 4. osová skracovacia píla s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodanie uhlovej 4. osovej skracovacej píly s príslušenstvom - 1 ks

Horizontálna pásová píla na pílenie guľatiny

Horizontálna pásová píla na pílenie guľatiny

Predmetom zákazky je dodávka horizontálnej pásovej píly na pílenie guľatiny s príslušenstvom

Dodávka a montáž 2 ks dvoupaletových horizontálních obráběcích center s kuželem BT50

Dodávka a montáž 2 ks dvoupaletových horizontálních obráběcích center s kuželem BT50

Dodávka a montáž 2 ks dvoupaletových horizontálních obráběcích center s kuželem BT50 a s automatickým paletovým systémem se dvěma otočnými paletami pro upínání obrobků. Jedná se o dodávku dvou zcela nových strojů. Součástí dodávky jsou i upínací prvky a 4 ks náhradních upínacích palet.

Dodávka dřevoobráběcí technologie včetně příslušenství pro firmu Břetislav Barabáš

Dodávka dřevoobráběcí technologie včetně příslušenství pro firmu Břetislav Barabáš

Předmětem veřejné zakázky je pořízení vertikálního obráběcího centra, neboli CNC 3 osého obráběcího centra pro plošné a tvarové obrábění frézováním a vrtáním včetně digitálního řídícího softwaru a nástroji. Centrum bude využíváno k výrobě dílců ze dřeva, plastu a materiálů, které lze obrábět podobně. Součástí dodávky zařízení je příslušenství – ...

CNC řezací a obráběcí stroj

CNC řezací a obráběcí stroj

Předmětem zakázky je dodávka CNC řezacího a obráběcího stroje

Pořízení nové výrobní technologie

Pořízení nové výrobní technologie

Předmětem zakázky, s dílčím plněním, je pořízení výrobní technologie – 2 ks velkoplošných pil, 1 ks laserového řezacího systému, 1 ks formátovací pily, 1 ks srovnávací frézky, 1 ks tloušťkovací frézky včetně nezbytného příslušenství do truhlářského provozu žadatele. Předmět plnění je rozdělen do 3 celků: 1. Dodávka celku č. 1 - 1 ks Laserového ...

Velkoplošná formátovací pila

Velkoplošná formátovací pila

Předmětem výběrového řízení je dodávka 1 ks velkoplošné formátovací pily včetně příslušenství (dále jen „technologie“). Předmětná technologie je podrobně specifikována v přílohách zadávací dokumentace. Předmětem plnění je rovněž doprava, vyložení, instalace, montáž, zaškolení obsluhy, realizace zkušebního provozu a provádění záručního a ...

Obstaranie strojov

Obstaranie strojov

prístrojové vybavenie na drevospracujúcu výrobu

(záznamy 1/25 z 614)  strana 1 / 25