Dvojhriadeľová hranolovacia píla 2

Dvojhriadeľová hranolovacia píla 2

Dvojhriadeľová hranolovacia píla s príslušenstvom

Sprejová sušiareň odpadu s príslušenstvom

Sprejová sušiareň odpadu s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia: Sprejová sušiareň odpadu s príslušenstvom (1 celok) Vrátane dopravy, osadenia, zaškolenia obsluhy, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Formátovacia píla

Formátovacia píla

Technológie výrobného procesu. Zmena celkovej technológie výrobného procesu za účelom implementácie projektu nových požiarnych uzáverov vo výrobnej hale v Štrbe

Plně automatické krovařské centrum pro společnost Tesařské konstrukce, s.r.o.

Plně automatické krovařské centrum pro společnost Tesařské konstrukce, s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového a nepoužitého plně automatického krovařského centra. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Technické podmínky“.

Modernizácia výrobného postupu v spoločnosti FOUR DESIGN FACTORY, s.r.o.

Modernizácia výrobného postupu v spoločnosti FOUR DESIGN FACTORY, s.r.o.

Jedná sa o obstaranie inovatívnych drevárskych technológií v nasledovných 3 častiach predmetu zákazky: 1. časť predmetu zákazky - Nárezové centrum , 1ks, 2. časť predmetu zákazky - Olepovačka hrán, 1ks. 3. časť predmetu zákazky - Formátovacia píla s elektrickým ovládacím panelom, 1 ks. Ďalšie informácie viď nižšie vo tejto výzve pri ...

Linka na spracovanie piliarskej guľatiny

Linka na spracovanie piliarskej guľatiny

Predmetom zákazky je dodanie a montáž linky na spracovanie piliarskej guľatiny.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti LOPEX, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti LOPEX, s.r.o.

Predmetom zákazky je jeden logický celok: Logický celok č. 1: Nestingové CNC obrábacie centrum - 1 ks Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti STRIME, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti STRIME, s.r.o.

Predmetom zákazky sú dva logické celky: Logický celok č.1 : CNC nestingová linka s automatickým vkladaním, odoberaním a značením dielcov Logický celok č. 2 : CAD/CAM systém pre plánovanie, konštrukciu a prípravu výroby 1 ks Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Kúpa automatického triediaceho robota pre ukladanie a triedenie bukovej dyhy

Kúpa automatického triediaceho robota pre ukladanie a triedenie bukovej dyhy

Predmetom zákazky je dodávka tovarov: 1. Automatický triediaci robot pre ukladanie a triedenie bukovej dyhy Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

CNC obrábacie centrum

CNC obrábacie centrum

Predmetom zákazky je dodanie CNC obrábacieho centra a formátovacej píly. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Poptávám pilové pásy na dřevo

Poptávám pilové pásy na dřevo

Poptávám několik pilových pásů na dřevo pro pilu P320.

Nákup technologií pro společnost Jiří Svoboda - Fagus

Nákup technologií pro společnost Jiří Svoboda - Fagus

Nákup technologií pro výrobu nábytku: Automatická vícekotoučová pila vč. příslušenství - 1 ks Elektrický vysokozdvižný vozík BT - 1 ks CNC vč. napojení na obslužné pracoviště, v základním provedení tříose dřevoobráběcí centrum s rastrovým stolem a automatickou výměnou nástrojů + plovoucí frézovací vřeteno - 1 kus Šicí stroj dvojjehlový ...

Inovace strojového vybavení firmy IKTUS, s.r.o.

Inovace strojového vybavení firmy IKTUS, s.r.o.

Předmětem zakázky je dodávka a uvedení do provozu následující technologie: 1. jednostranná průběžná olepovačka hran pro olepení a opracování hran rovných a prostorově tvarovaných dílů 2. hydraulický lis s vysokofrekvenčním generátorem pro ohýbání a lepení nábytkových dílů z masivních a velkoplošných materiálů 3. řezací plotter jednovrstvý pro ...

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – strojní vybavení II

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – strojní vybavení II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks zkracovací pily, 1 ks širokopásové brusky a 1 ks pásové pily a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět veřejné zakázky včetně technické specifikace je podrobně stanoven zadávací dokumentací.

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks pásové pily, 1 ks formátovací pily, 1 ks pásové brusky a 1 ks dlabačky a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět veřejné zakázky včetně technické specifikace je dále podrobně stanoven v zadávacích podmínkách.

SPŠ stavební Pardubice – dodávka vybavení truhlářských dílen

SPŠ stavební Pardubice – dodávka vybavení truhlářských dílen

Dodávka strojního vybavení pro stávající dílenské prostory pro dřevařské obory pro projekt „SPŠ stavební Pardubice – modernizace a vybavení truhlářských dílen“.

Inovácia výrobného procesu spoločnosti FOREAL, s. r. o.

Inovácia výrobného procesu spoločnosti FOREAL, s. r. o.

Predmotom obstarávania je nákup CNC tesárskej linky na zefektívnenie výroby

Technológia olepovanie nábytkových dielcov s agregátom bezšpárového nalepenia hrany - 1 ks

Technológia olepovanie nábytkových dielcov s agregátom bezšpárového nalepenia hrany - 1 ks

Predmetom zákazky je dodávka olepovačky, CNC píly, širokopásovej brúsky a technológie odsávania a drvenia opadu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Pořízení technologií ke zvýšení výroby nábytku společnosti Břetislav Barabáš - AB INTERIÉR

Pořízení technologií ke zvýšení výroby nábytku společnosti Břetislav Barabáš - AB INTERIÉR

Předmětem veřejné zakázky je pořízení olepovacího stroje k opracování různých ABS hran tl. minimálně 0,5-2mm, dýhovaných hran a nákližku min. 8mm s automatickým servomotorickým přestavením. Nastavení jednotlivých agregátů bude prováděno z ovládacího dotykového panelu bez nutnosti zásahu do stroje pomocí pneumatických pístů a servomotorů.

Zkracovací pila včetně příslušenství

Zkracovací pila včetně příslušenství

Předmětem zakázky je dodávka zkracovací pily včetně příslušenství.

Nákup a dodanie technológie sušenia dreva

Nákup a dodanie technológie sušenia dreva

Predmetom postupu zadávania zákazky je Dodanie technologického zariadenia pre drevovýrobu sušiarne dreva, včítane súvisiacich služieb - Doprava, montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obslužného personálu.

Obstaranie CNC obrábacieho stroja na drevársku výrobu

Obstaranie CNC obrábacieho stroja na drevársku výrobu

Predmetné obstarávanie pozostáva z CNC obrábacieho stroja pre drevársku výrobu, pričom presná špecifikácia stroja je prílohou súťažných podkladov.

Univerzálna brúska nástrojov s 5 CNC riadenými osami

Univerzálna brúska nástrojov s 5 CNC riadenými osami

Predmetom zákazky je nákup Univerzálnej brúsky nástrojov s 5 CNC riadenými osami pre výrobu a pre ostrenie fréz, vrtákov, stupňovitých vrtákov, stupňovitých nástrojov, nástrojov na obrábanie dreva, profilových nožov alebo profilových nástrojov. Podrobné vymedzenie zákazky je uvedené v kapitole B.1. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

Rozvoj podnikania v spoločnosti Krošlák-C, s.r.o. prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií

Rozvoj podnikania v spoločnosti Krošlák-C, s.r.o. prostredníctvom obstarania inovatívnych ...

Predmetom zákazky je dodávka tovarov: 1. CNC vŕtacie a frézovacie centrum pre stolársku výrobu 2. Cutter zariadenie na porez látky Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti VAPOS ORAVA, s.r.o.

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti VAPOS ORAVA, s.r.o.

Predmet verejného obstarávania pozostáva zo šiestich logických celkov: Logický celok č.1: Omietacia píla 1 ks, Logický celok č.2: Prizmovacia píla 1 ks, Logický celok č.3: Rozmietacia píla 1 ks, Logický celok č.4: Skracovacia jednokotúčová píla 1 ks, Logický celok č.5: Kmeňová, uhlová, dvojkotúčová píla 1 ks, Logický celok č.6: Univerzálna ...

(záznamy 1/25 z 625)  strana 1 / 25