Poptávám dotace na lesní traktor

Poptávám dotace na lesní traktor

Potřebuji vyřídit dotace na lesní traktor s hyd. rukou. Děkuji.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a inovatívneho potenciálu spoločnosti BJ Energy s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a inovatívneho potenciálu spoločnosti BJ Energy s.r.o.

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Hydraulický ohraňovací lis (1 ks) 2. Stolová horizontálna vyvŕtavačka (1 ks) 3. Dvojstĺpová pásová píla (1 ks) 4. Kompresorová stanica (1 ks) 5. Zdvíhacia technika s príslušenstvom (1 ks) 6. Pulzný zvárací zdroj (1 ks) Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia, skúšobnej prevádzky a ...

Vstřikovací lis

Vstřikovací lis

Předmětem výběrového řízení je dodávka vstřikovacího lisu vč. balení, dopravy, instalace, zprovoznění, zkušebního provozu, uživatelské podpory a zaškolení uživatelů v sídle zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lisovacia linka

Lisovacia linka

Predmetom zákazky je nákup a dodávka technológií na inováciu výrobného procesu v spoločnosti Rajčan, s.r.o.: 1. lisovacia linka 2. štvorstranná fréza

Technológia pre výrobu vína a muštu z hrozna

Technológia pre výrobu vína a muštu z hrozna

Predmetom zákazky je dodávka technológie na výrobu vína a muštu z hrozna v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické parametre a požiadavky na špecifikáciu pre jednotlivé stroje a zariadenia sú predmetom opisu zákazky tvoriace prílohu č.1 súťažných podkladov.

Univerzálna brúska s CNC riadením

Univerzálna brúska s CNC riadením

Predmetom zákazky je kúpa tovaru - brúsky. Jedná sa o univerzálnu brúsku s CNC riadením, ktorá bude plniť výchovno vzdelávací účel, konkrétne výučba procesu brúsenie na strednej odbornej škole.

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti WEGET partneri, s.r.o.

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti WEGET partneri, s.r.o.

Predmetom zákazky je dodávka inovácií vyrobného procesu v spoločnosti WEGET partneri, s.r.o. pozostávajúcej z Viacnáložového automatizovaného rezacieho zariadenia, Automatického pokladacieho zariadenia, Softvéru pre automatizované rezacie zariadenie, Digitalizačnej tabule, Hardvéru a Tlačiarne na termopapier. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky ...

Rozvoj spoločnosti W4, s.r.o. rozšírením o výrobu remeselných nápojov

Rozvoj spoločnosti W4, s.r.o. rozšírením o výrobu remeselných nápojov

Predmetom obstarávania je ucelená technológia pivovaru. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

Rozšírenie výroby tlače reklamných predmetov v najmenej rozvinutých regiónoch - KREATIVA s. r. o.

Rozšírenie výroby tlače reklamných predmetov v najmenej rozvinutých regiónoch - KREATIVA s. r. o.

Predmetom zákazky je obstaranie inovatínych technológií a softvéru. Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Rozšírenie technológie pivovaru v spoločnosti ECOLUTION s.r.o. za účelom vzniku nových produktov

Rozšírenie technológie pivovaru v spoločnosti ECOLUTION s.r.o. za účelom vzniku nových produktov

Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia pre pivovar. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti H.M.H. - Drevovýroba Kociha, s.r.o.

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti H.M.H. - Drevovýroba Kociha, s.r.o.

Predmet zákazky tvorí Logický celok č. 1: Vertikálna tandemová pásová píla - 1 ks. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Dodávka technológie na výrobu ovocných štiav

Dodávka technológie na výrobu ovocných štiav

Predmetom zákazky je dodávka technológie na výrobu ovocných štiav. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti a to na I. časť predmetu zákazky - Linka na výrobu ovocných štiav a II. časť predmetu zákazky - Automatická vyfukovačka PET fliaš. Bližšie informácie o predmete zákazky sú uvedené v bodoch II.2.4) Opis obstarávanie jednotlivých častí ...

CNC vodorovná vyvrtávačka

CNC vodorovná vyvrtávačka

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1) CNC vodorovná vyvrtávačka 2) CNC sústruh Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo obe časti predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Vertikálna pásová píla s príslušenstvom

Vertikálna pásová píla s príslušenstvom

Technológia na pílenie a spracovanie dreva.

CNC 5- osé frézovacie centrum

CNC 5- osé frézovacie centrum

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. CNC 5- osé frézovacie centrum (1 ks) Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Poptávám dodávku linky na výrobu krmných směsí

Poptávám dodávku linky na výrobu krmných směsí

Poptávám dodávku linky na výrobu krmných směsí.

Laserový rezací stroj

Laserový rezací stroj

Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Rozvoj spoločnosti LIAZ, spolufinancovaného z Operačného programu: Výskum a inovácie, kód výzvy OPVal-MH/DP/2017/3.3.1-08, vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vrátane dopravy do miesta dodania ...

Logický celok 1: technologická linka na depozíciu viazaného kovu v počte 2 ks

Logický celok 1: technologická linka na depozíciu viazaného kovu v počte 2 ks

Technologické linky na trojrozmerné vrstvenie kovu do priestorových objektov a následné odstránenie spojiva a sintráciu. Podrobné technické parametre a požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Nákup 3 ks kolových pěstebních traktorů

Nákup 3 ks kolových pěstebních traktorů

Předmětem veřejné zakázky je nákup 3 ks kolových pěstebních traktorů - UKT včetně namontovaných čelních nakladačů a příslušenství. Součástí dodávky traktorů, včetně čelních nakladačů, bude vždy jejich předvedení, kterým se prokáže bezchybnost, kompletnost, způsobilost k provozu a úplné splnění požadovaných vlastností dodávky podle smluvně ...

5-ti osé obráběcí centrum

5-ti osé obráběcí centrum

Předmětem výběrového řízení je dodávka 5-ti osého obráběcího centra vč. příslušenství, balení, dopravy, instalace, zprovoznění, zkušebního provozu, uživatelské podpory a zaškolení obsluhy v sídle zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Zavedenie inovácie výrobného procesu v spoločnosti UNIMONT – VMS, s.r.o.

Zavedenie inovácie výrobného procesu v spoločnosti UNIMONT – VMS, s.r.o.

Predmetom obstarávania je kúpa Vertikálneho troj-osého portálového CNC frézovacieho centra s pevným stolom vrátane príslušenstva, dopravy, montáže zariadenia a jeho uvedením do prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

CNC trojosý sústruh s poháňanými nástrojmi pre sústružené diely do priemeru 80 mm

CNC trojosý sústruh s poháňanými nástrojmi pre sústružené diely do priemeru 80 mm

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. CNC trojosý sústruh s poháňanými nástrojmi pre sústružené diely do priemeru 80 mm; 2. CNC trojosý sústruh s poháňanými nástrojmi pre sústružené diely do priemeru 50 mm; 3. Automatická pásová píla; 4. Stĺpová vŕtačka. Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Predmet ...

Obstaranie zariadení do potravinárskej výroby

Obstaranie zariadení do potravinárskej výroby

Predmetom zákazky je obstaranie zariadení do potravinárskej výroby. Zákazka sa delí na 4 časti: 1. Kartónovací stroj 2. Horizontálny baliaci stroj 3. Priebežná kontrolná váha (2ks) 4. Poloautomatický ovinovací stroj Technické špecifikácie jednotlivých zariadení sú súčasťou súťažných podkladov.

SOŠ a SOU Polička – dodávka vybavení technologiemi pro výuku oboru řezník-uzenář

SOŠ a SOU Polička – dodávka vybavení technologiemi pro výuku oboru řezník-uzenář

Dodávka vybavení technologiemi pro výuku oboru řezník-uzenář.

Strojné vybavenie linky na spracovanie kukurice

Strojné vybavenie linky na spracovanie kukurice

Komplet zariadení na vstupný príjem, roztriedenie, odlistenie kukuričného klasu, oddelenie zŕn od klasu a spracovanie kukuričného odpadu na ďalšie využitie. Každé zariadenie musí byť vyrobené s ohľadom na stávajúci priestor, na mieru a nainštalované.

(záznamy 1/25 z 9075)  strana 1 / 363