Dvojhriadeľová hranolovacia píla 2

Dvojhriadeľová hranolovacia píla 2

Dvojhriadeľová hranolovacia píla s príslušenstvom

Logický celok č. 1: Plazmová rezačka  1 ks

Logický celok č. 1: Plazmová rezačka 1 ks

Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1: Plazmová rezačka 1 ks Logický celok č. 2: Inteligentný zvárací stroj 1 ks Logický celok č. 3: Zvárací stroj 4 ks Logický celok č. 4: Hydraulický lis 1 ks Logický celok č. 5: Pásová píla 1 ks Logický celok č. 6: Strihacie zariadenie 1 ks Logický celok č. 7: Univerzálny sústruh 1 ks

Zberný dvor v obci Veľký Grob a Abrahám - prípravy na opätovné použitie a zhodnocovanie odpadov

Zberný dvor v obci Veľký Grob a Abrahám - prípravy na opätovné použitie a zhodnocovanie odpadov

Zberný dvor v obci Veľký Grob a Abrahám - prípravy na opätovné použitie a zhodnocovanie odpadov - technológia Časť č.1: Traktor, Čelný nakladač na traktor, Traktorový náves, Ramenový nosič kontajnerov s výsuvnými ramenami, Drvič na drevnú hmotu za traktor upevnenie na 3-bodový záves traktora, Traktor - Výkon (kW/HP) - ECE R24 : ...

Dodávka liniek určených na sušenie a lisovanie BRO

Dodávka liniek určených na sušenie a lisovanie BRO

Predmetom zákazky je dodávka liniek určených na sušenie a lisovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). Linky budú slúžiť na spracovanie vstupnej suroviny vstupujúcej do samotného procesu kompostovania BRO. Predmet zákazky je určený pre peletovanie rôznych druhov BRO, najmä maštaľného hnoja a zeleného BRO. Predmet zákazky je rozdelený na dve ...

Zariadenia pre zberný dvor - Lehnice

Zariadenia pre zberný dvor - Lehnice

Dodávka kolesového traktora, nakladača, váhy pre zberný dvor Lehnice.

Dodávka 1 ks lesního kolového traktoru

Dodávka 1 ks lesního kolového traktoru

Předmětem veřejné zakázky je dodání1 ks nového lesního kolového traktoru schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice o specifikaci stanovené v zadávací dokumentaci a dále poskytnutí dalších souvisejících ...

Sprejová sušiareň odpadu s príslušenstvom

Sprejová sušiareň odpadu s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia: Sprejová sušiareň odpadu s príslušenstvom (1 celok) Vrátane dopravy, osadenia, zaškolenia obsluhy, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Sprejová a bubnová sušiareň biomasy s príslušenstvom

Sprejová a bubnová sušiareň biomasy s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia: Sprejová a bubnová sušiareň biomasy s príslušenstvom (1 celok) Vrátane dopravy, osadenia, zaškolenia obsluhy, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Formátovacia píla

Formátovacia píla

Technológie výrobného procesu. Zmena celkovej technológie výrobného procesu za účelom implementácie projektu nových požiarnych uzáverov vo výrobnej hale v Štrbe

Logický celok 1: Kolesový traktor s čelným nakladačom a návesom

Logický celok 1: Kolesový traktor s čelným nakladačom a návesom

Predmetom obstarávania je dodávka strojno-technologického vybavenia zberného dvora obce Slaská. Zákazka sa delí na 5 častí, logických celkov: Logický celok 1: Kolesový traktor s čelným nakladačom a návesom Logický celok 2: Štiepkovač drevnej hmoty Logický celok 3: Ramenový nakladač reťazový na podvozku Logický celok 4: Šmykom riadený ...

Nákup nových technológií v spoločnosti KOVOPOINT s.r.o. 2017

Nákup nových technológií v spoločnosti KOVOPOINT s.r.o. 2017

Nákup nových technológií v spoločnosti KOVOPOINT s.r.o.: 1. Laserový rezací stroj s príslušenstvom, dopravou, montážou / inštaláciou zariadenia a s odborným zaškolením.

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti MARTUS, s.r.o.

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti MARTUS, s.r.o.

Predmetom zákazky je Inovácia výrobného procesu v spoločnosti MARTUS, s.r.o. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov

Linka na výrobu a plnenie ovocných sirupov

Linka na výrobu a plnenie ovocných sirupov

Predmetom zákazky je linka na výrobu a plnenie ovocných sirupov a nápojov, ktorá bude slúžiť na prípravu surovín na výrobu sirupu a nápoja, varenie základu na sirup a limonádu, maceráciu, uskladnenie pred plnením a finalizáciu výroby plnenie a balenie inovatívnych produktov. Zákazka zahŕňa uzatvorenie zmluvy, na základe ktorej bude verejnému ...

Nákup technológie pre spoločnosť K.K.V. - UNION, s.r.o.

Nákup technológie pre spoločnosť K.K.V. - UNION, s.r.o.

Predmetom zákazky je nákup technológických zariadení pre spoločnosť K.K.V. - UNION, s.r.o. Zákazka sa delí na 3 časti: 1. Experimentálny mlyn - 1 ks 2. Laboratórny mlyn - 1 ks 3. Plynová rotačná pec - 1 ks Podrobné vymedzenie predmetu zadávania zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch.

Dodávka hydraulického lisu včetně příslušenství

Dodávka hydraulického lisu včetně příslušenství

Předmětem výběrového řízení je dodávka hydraulického lisu včetně příslušenství, balení, dopravy, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy v sídle zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Výroba tekutého kovu na SF pecích 2x6t vč. druhování

Výroba tekutého kovu na SF pecích 2x6t vč. druhování

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových technologií (elektrické středofrekvenční indukční tavící zařízení 2x6t) a provedení potřebných energetických napojení a stavebních prací. Součástí plnění je i instalace elektrického indukčního tavícího zařízení. Cílem projektu je provést ve stávajícím provozu slévárny technologicko-organizační ...

Nákup učebních pomůcek pro výuku praxe žáků oboru Agropodnikání v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov

Nákup učebních pomůcek pro výuku praxe žáků oboru Agropodnikání v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov

Jedná se o dodávku učebních pomůcek pro výuku praxe žáků oboru Agropodnikání v areálu praktického vyučování na Pomněnicích: Část A – Nákup zemědělské mechanizace pro výuku praxe žáků oboru Agropodnikání v areálu VOŠ a SZeŠ na Pomněnicích Shrnovač píce 1 ks, sazeč brambor 1 ks, pluh 1 ks, balička píce 1 ks. Bližší specifikace zemědělské ...

Technologické vybavenie na výrobu a expedíciu piva

Technologické vybavenie na výrobu a expedíciu piva

Cieľom verejného obstarávateľa je obstaranie technologického zariadenia, ktoré spoločnosti umožní kontinuálnu výrobu miestneho piva a pivných špeciálov.

Pořízení traktoru

Pořízení traktoru

Předmětem veřejné zakázky je dodání kolového traktoru splňujícího technickou specifikaci uvedenou v zadávací dokumentaci.

Nové technologické zariadenia spoločnosti PENTA SLOVENSKO, s.r.o.

Nové technologické zariadenia spoločnosti PENTA SLOVENSKO, s.r.o.

Nákup nových technologických zariadení, ktoré budú určené pre nový výrobný program, zameraný hlavne na produkty pre automobilový priemysel (výroba nástrojov, foriem a presných súčiastok), strojársky priemysel (návrh a výroba komponentov a celkov do výrobných liniek, nástroje na obstrih hliníkových výliskov) a opravy, úpravy a údržba foriem ...

CNC obráběcí centrum

CNC obráběcí centrum

Předmětem veřejné zakázky je dodávka CNC obráběcího centra specifikovaná v příloze č.1 zadávací dokumentace.

Dodávka a montáž 1 ks pětiosé CNC nástrojové brusky na kulato včetně automatického zakladače obrobků

Dodávka a montáž 1 ks pětiosé CNC nástrojové brusky na kulato včetně automatického zakladače obrobků

Jedná se o dodávku zcela nového stroje dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci. Plnění je součástí projetku Inovace v PILANA Karbid.

Inovácia procesu montáže prevodoviek v spoločnosti Bonfiglioli Slovakia, s.r.o.

Inovácia procesu montáže prevodoviek v spoločnosti Bonfiglioli Slovakia, s.r.o.

Predmetom zákazky je dodávka montážnej linky prevodoviek v zmysle Súťažných podkladov.

(záznamy 1/25 z 8982)  strana 1 / 360