Dodávka stroje na drhnutí sušeného květu levandule ze stonku

Dodávka stroje na drhnutí sušeného květu levandule ze stonku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stroje na drhnutí sušeného květu levandule ze stonku včetně jeho dopravy na místo plnění a poskytnutí záruky na stroj v délce 24 měsíců.

Dodávka zařízení pro simulaci životnosti

Dodávka zařízení pro simulaci životnosti

Předmětem výběrového řízení je vývoj, výroba a dodávka zařízení pro simulaci životnosti řídících jednotek 8HP včetně balení, dopravy, instalace, zprovoznění, technické podpory a zaškolení obsluhy zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Bezkontaktní 3D laser - skenner

Bezkontaktní 3D laser - skenner

Předmětem veřejné zakázky je dodávka „Bezkontaktní 3D laser - skenner“ (dále jen „zařízení“). Zadavatel požaduje dodávku „zařízení“ s následujícími technickými parametry. Zařízení musí disponovat požadavky na jemné rozlišení snímání, velikost snímaných výrobků a hlavně musí poskytovat výstupy v požadovaných formátech vhodných pro další úpravu. ...

Technológia do výroby PVC hadíc -  Flexi plast s.r.o.

Technológia do výroby PVC hadíc - Flexi plast s.r.o.

Predmetom zákazky je dodanie technológie do výroby PVC hadíc. Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v Súťažných podkladoch.

PVD povlakovací systém s HiPIMS zdrojem

PVD povlakovací systém s HiPIMS zdrojem

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka PVD povlakovacího systému s HiPIMS zdrojem. Tento PVD povlakovací systém s HiPIMS zdrojem musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Dodávka systému na aditívnu výrobu

Dodávka systému na aditívnu výrobu

Dodávka systému na aditívnu výrobu v rámci projektu: D&I Group - podpora novej spoločnosti, v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03.

Nákup plneautomatickej betonárky na výrobu transportného betónu

Nákup plneautomatickej betonárky na výrobu transportného betónu

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Plneautomatická betonárka na výrobu transportného betónu (1 ks); Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOREKT

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOREKT

Predmetom obstarávania je: 1) Čeľusťový drvič so separátorom železnej výstuže 2) Triediaca jednotka s vibračným triedičom Podrobná technická špecifikácia je v súťažných podkladoch.

Modernizácia výroby drevohliníkových okien

Modernizácia výroby drevohliníkových okien

Predmetom zákazky je modernizácia výroby drevohliníkových okien. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti EUCOS SK s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti EUCOS SK s.r.o.

Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť výrobne stroje ktoré umožnia rast kvality poskytovaných služieb.

Podpora novovzniknutého podniku prostredníctvom investície do technologického vybavenia

Podpora novovzniknutého podniku prostredníctvom investície do technologického vybavenia

Predmetom obstarávania je technologické vybavenie spoločnosti HOSTIN, s.r.o.

Vybavení vývojového a technologického centra v závodě Chlumčany přístroji

Vybavení vývojového a technologického centra v závodě Chlumčany přístroji

Zakázka představuje kompletní dodávku zařízení - 2ks sušárny, 2 ks rychlomlecích stolic, 2 ks min.13litrových pecí, 1 ks min. 9 litrové pece

Obstaranie pomalobežného drviča jednohriadeľového pre spoločnosť ARDOX s.r.o.

Obstaranie pomalobežného drviča jednohriadeľového pre spoločnosť ARDOX s.r.o.

Predmetné obstarávanie zahŕňa obstaranie pomalobežného drviča jednohriadeľového pre spoločnosť ARDOX s.r.o. Podrobná technická špecifikácia je prílohou súťažných podkladov.

MBE zařízení

MBE zařízení

Předmětem zakázky je dodávka systému pro přípravu polovodičových a semimetalických epitaxiálních vrstev za použití epitaxe z molekulárních svazků.

Opto-mechanické konstrukční služby 2

Opto-mechanické konstrukční služby 2

Předmětem veřejné zakázky je poskytování opto-mechanických konstrukčních služeb pro účely výstavby systému distribuce nosníků pro mezinárodní laserové výzkumné pracoviště ELI Beamlines. Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.

Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky ČLA Trutnov – simulátor harvestoru

Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky ČLA Trutnov – simulátor harvestoru

Předmětem veřejné zakázky je dodávka simulátoru harvestoru a poskytnutí souvisejících služeb. Uživatelem dodaného zboží bude Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, se sídlem Lesnická 9, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO 601 53 296. Předmět veřejné zakázky včetně technické specifikace je podrobně stanoven ...

Modernizace a rozšíření stávajícího provozu

Modernizace a rozšíření stávajícího provozu

Předmětem zakázky je dodávka, umístění, montáž, uvedení do provozu nového stroje na výrobu sáčků a všechny další práce související s plněním veřejné zakázky

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště Industry 4.0

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště Industry 4.0

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro výukové pracoviště Industry 4.0 pro projekt „SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“.

Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích

Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích

Předmětem veřejné zakázky je „Dodávka technického vybavení - lanové pily“ a poskytnutí souvisejících služeb do Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Husova 675, 508 01 Hořice, dle technické specifikace uvedené v zadávacích podmínkách.

Výběrové řízení na dodávku Centrálního odsávacího systému pro odsávání pilin při obrábění plastů

Výběrové řízení na dodávku Centrálního odsávacího systému pro odsávání pilin při obrábění plastů

Dodávka centrálního odsávacího systému pro odsávání pilin při obrábění plastů

Aplikátor chemických rozmrazovacích materiálov

Aplikátor chemických rozmrazovacích materiálov

Zariadenie sa používa na vykonanie odmrazenia, odstránenia ľadu a snehu z leteckej techniky a na prípravu leteckej techniky k letu protinámrazovým nástrekom, bez poškodenia leteckej techniky, v súlade s civilnými leteckými predpismi.

CNC s umývačkou

CNC s umývačkou

Predmetom zákazky je dodávka CNC vertikálneho obrábacieho centra na ploché sklo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

CNC Ohýbačka termoplastových dosák

CNC Ohýbačka termoplastových dosák

Predmetom zákazky je dodanie a montáž logických celkov: 1. CNC Ohýbačka termoplastových dosák 2. CNC Zváračka termoplastových dosák na tupo 3. CNC Formátovacia píla - vertikálna Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie sú ...

Inovácia kreatívneho potenciálu výroby hudobných nástrojov

Inovácia kreatívneho potenciálu výroby hudobných nástrojov

Predmetom zákazky je nákup strojov pre projekt Inovácia kreatívneho potenciálu výroby hudobných nástrojov. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

(záznamy 1/25 z 1648)  strana 1 / 66