Modernizace a rozšíření stávajícího provozu

Modernizace a rozšíření stávajícího provozu

Předmětem zakázky je dodávka, umístění, montáž, uvedení do provozu nového stroje na výrobu sáčků a všechny další práce související s plněním veřejné zakázky

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště Industry 4.0

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště Industry 4.0

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro výukové pracoviště Industry 4.0 pro projekt „SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“.

Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích

Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích

Předmětem veřejné zakázky je „Dodávka technického vybavení - lanové pily“ a poskytnutí souvisejících služeb do Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Husova 675, 508 01 Hořice, dle technické specifikace uvedené v zadávacích podmínkách.

Výběrové řízení na dodávku Centrálního odsávacího systému pro odsávání pilin při obrábění plastů

Výběrové řízení na dodávku Centrálního odsávacího systému pro odsávání pilin při obrábění plastů

Dodávka centrálního odsávacího systému pro odsávání pilin při obrábění plastů

Aplikátor chemických rozmrazovacích materiálov

Aplikátor chemických rozmrazovacích materiálov

Zariadenie sa používa na vykonanie odmrazenia, odstránenia ľadu a snehu z leteckej techniky a na prípravu leteckej techniky k letu protinámrazovým nástrekom, bez poškodenia leteckej techniky, v súlade s civilnými leteckými predpismi.

CNC s umývačkou

CNC s umývačkou

Predmetom zákazky je dodávka CNC vertikálneho obrábacieho centra na ploché sklo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

CNC Ohýbačka termoplastových dosák

CNC Ohýbačka termoplastových dosák

Predmetom zákazky je dodanie a montáž logických celkov: 1. CNC Ohýbačka termoplastových dosák 2. CNC Zváračka termoplastových dosák na tupo 3. CNC Formátovacia píla - vertikálna Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie sú ...

Inovácia kreatívneho potenciálu výroby hudobných nástrojov

Inovácia kreatívneho potenciálu výroby hudobných nástrojov

Predmetom zákazky je nákup strojov pre projekt Inovácia kreatívneho potenciálu výroby hudobných nástrojov. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – dodávka 2D/3D lisu II.

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – dodávka 2D/3D lisu II.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vakuového lisu pro 2D/3D tvarování plastů a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět veřejné zakázky včetně technické specifikace je podrobně stanoven zadávací dokumentací.

Dodání paketovacího stroje s nářadím

Dodání paketovacího stroje s nářadím

Předmětem zakázky je dodání jednoho kusu jednoúčelového stroje na výrobu svazků statorových plechů.

Hydrodynamický stroj pro kombinované osově torzní zatížení

Hydrodynamický stroj pro kombinované osově torzní zatížení

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka hydrodynamického stroje pro kombinované osově torzní zatížení. Tento hydrodynamický stroj pro kombinované osově torzní zatížení musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Poptáváme dodávku ultrazvukové průmyslové pračky

Poptáváme dodávku ultrazvukové průmyslové pračky

Poptáváme dodávku ultrazvukové průmyslové pračky. Strojírenská / automotive společnost má zájem o ultrazvukovou průmyslovou pračku s filtračním systémem a ohřevem, pro čištění / odmaštění 2m dlouhých trubek s 6 ohyby, (ohyb je možné vidět v přiloženém obrázku), požadujeme čištění trubek uvnitř i na povrchu, uvnitř trubky zůstává gel používaný ...

Montáž mlýna 41.31

Montáž mlýna 41.31

Montážní práce - montáž mlýna na připravený základ, dodávka mlecí náplně a uvedení mlýna do provozu.

Inováciou produktu k rozšíreniu o výrobnú činnosť spoločnosti FOURLEAF s.r.o.

Inováciou produktu k rozšíreniu o výrobnú činnosť spoločnosti FOURLEAF s.r.o.

Predmetom zákazky je nákup Extrúderu na výrobu jednovrstevnej vyfukovanej PE fólie - hadice. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

Dodání 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem

Dodání 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem

Předmětem plnění je dodávka 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem v provedení dle technické specifikace předmětu plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.

Kořenov – dodávka roleb

Kořenov – dodávka roleb

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových pásových roleb na úpravu lyžařských stop dle technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách pro JIZERKY PRO VÁS o.p.s. a JIZERSKÁ, o.p.s., které zakázku zadávají společně ve smyslu § 7 Zákona.

Inovace strojového vybavení firmy IKTUS, s.r.o.

Inovace strojového vybavení firmy IKTUS, s.r.o.

Předmětem zakázky je dodávka a uvedení do provozu následující technologie: 1. jednostranná průběžná olepovačka hran pro olepení a opracování hran rovných a prostorově tvarovaných dílů 2. hydraulický lis s vysokofrekvenčním generátorem pro ohýbání a lepení nábytkových dílů z masivních a velkoplošných materiálů 3. řezací plotter jednovrstvý pro ...

Inovatívna technológia na výrobu flexotlačových platní

Inovatívna technológia na výrobu flexotlačových platní

Predmetom zákazky je nákup inovatívnej technológie (logický celok č. 2), ktorá bude predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy č. OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04. Názov ŽoNFP: Inovácie v spoločnosti FLEXOPRINT, s.r.o.. Logický celok č. 2: Inovatívna technológia na výrobu flexotlačových platní pozostáva z dvoch ...

Supravodivý magnet

Supravodivý magnet

Předmětem zakázky je dodávka supravodivého magnetu včetně nezbytného zařízení k řádnému provozu bez nutnosti použití infrastruktury ke kryogenním kapalinám (tzv. cryogen-free nebo recondensing system). Magnet bude využíván k elektron paramagnetické rezonanci (EPR). Součástí magnetu bude variabilní teplotní jádro (VTI) a nezbytná elektronika k ...

Obstaranie technologického sektora

Obstaranie technologického sektora

Predmetná zákazka zahŕňa obstaranie technologického sektoru na výrobu základných platní, jednoúčelových zariadení a strojov, etalónových prípravkov, nástrojov, foriem a výrobu komponentov. Podrobná technická špecifikácia zariadenia sa nachádza v súťažných podkladoch.

Rozšírenie sortimentu výrobkov cestou diverzifikácie výroby zavedením inovatívnej technológie

Rozšírenie sortimentu výrobkov cestou diverzifikácie výroby zavedením inovatívnej technológie

Predmetom postupu zadávania zákazky je dodanie inovatívnej technológie v rámci realizácie projektu Rozšírenie sortimentu výrobkov cestou diverzifikácie výroby zavedením inovatívnej technológie. Inovatívnou technológiou je kompletná linka na profilovanie pozinkovaných/nepozinkovaných zváraných rúr s pozinkovaným/nepozinkovaným zvarom (podľa dopytu ...

Extrúdery

Extrúdery

Predmetom verejného obstarávania je dodávka strojov, a to časť 1 Extrúdery: stroj na vyfukovanie fólie koextruziou a stroj na vyfukovanie bariérovej fólie koextruziou a časť 2: laminovací stroj a potlačový stroj na fóliu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch.

Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti HTP Slovakia Vráble s.r.o.

Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti HTP Slovakia Vráble s.r.o.

Predmetom obstarávania je sedem technológií, ktoré tvoria jeden technologický celok: Logický celok č. 1: Vstrekovací lis s uzatváracou silou min. 1000 kN, max. 1400 kN 3 ks Logický celok č. 2: Vstrekovací lis s uzatváracou silou min. 400 kN, max. 800 kN 2 ks Logický celok č. 3: Vstrekovací lis s uzatváracou silou min. 4000 kN, max. 6000 kN 1 ...

Zvyšovanie inovačného potenciálu spoločnosti ZVS IMPEX, a.s. - Logický celok 1 a Logický celok 2

Zvyšovanie inovačného potenciálu spoločnosti ZVS IMPEX, a.s. - Logický celok 1 a Logický celok 2

Logický celok 1: Technológie pre výrobu malých komponentov pre 30 mm muníciu Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov Príloha č. 2.1 Technická špecifikácia Logický celok 1 - Príloha č.2.1a - 1ks Technická špecifikácia Logický celok 1 - Príloha č.2.1b - 1ks Technická špecifikácia Logický celok 1 - Príloha č.2.1c - ...

Modernizace LIBS systému s mikrometrovým prostorovým rozlišením pro použití v bioanalýze

Modernizace LIBS systému s mikrometrovým prostorovým rozlišením pro použití v bioanalýze

Předmětem zakázky je modernizace LIBS systému s mikrometrovým prostorovým rozlišením pro použití v bio-analýze. V rámci této modernizace je požadována dodávka souboru zařízení, které zvýší analytické možnosti skupiny Laserová spektroskopie. Veškerá zařízení požadovaná v rámci této zakázky, musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem LIBS ...

(záznamy 1/25 z 1631)  strana 1 / 66