Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno II

Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno II

Předmětem veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na čtyři části, je dodávka vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno. Jde o nábytkové vybavení prostor kavárny, jednacích a prezentačních prostor, recepce a infocentra, komunikačních prostor a jejich zázemí, prostor pro týmové aktivity, kanceláří a ubytovacích prostor. Součástí předmětu veřejné ...

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica – Gastrotechnológia

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica – Gastrotechnológia

Predmetom zákazky je nákup gastro-technologického vybavenia, ktoré bude inštalované v nemocnici Považská Bystrica, po komplexnej rekonštrukcii kuchyne.

Nákup strojov

Nákup strojov

Predmetom zákazky je nákup tovaru na zavedenie výroby potravinárskych polotovarov spoločnosti MONA - Family Food, s.r.o. Konkrétne ide o : 1, Robot univerzálny: 1ks 2, Škrabka zemiakov nerezová: 1 ks 3, Parná komora: 4 ks 4, Konvektomat č. 1: 1 ks 5, Konvektomat č. 2: 1 ks 6, Chladiaca skriňa na uskladnenie vajíčok a droždia: 1 ks 7, ...

Dodávka vybavení kuchyní

Dodávka vybavení kuchyní

Dodávka a instalace (zprovoznění) vybavení kuchyní pro kuchyně 11 -ti příspěvkových organizací. Součástí plnění je proškolení obsluhy, bezplatný servis po dobu záruční lhůty a v určených případech demontáž případně likvidace původního zařízení, to vše za podmínek uvedených v ZD.

Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – technologická část

Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – technologická část

Předmětem této veřejné zakázky je dodání souboru gastronomické technologie tvořící funkční celek, spolu s odpovídajícím příslušenstvím, montáží, instalací, uvedením dodaných zařízení do provozu, provedením všech provozních testů dle platné legislativy a provedení příslušných revizí a zaškolení obsluhy.

Nákup vybavení pro kuchyně a kantýny

Nákup vybavení pro kuchyně a kantýny

Předmětem této veřejné zakázky rozdělené na 4 části je dodávka: 1) 2 ks velkokapacitních pánví 2)5 ks chladících vitrín 3)1 ks dvoukošové myčky 4) 1 ks zařízení pro šokové zchlazování a transportní lednice

Rekonstrukce kuchyně pro SSmP a dodávka gastro vybavení

Rekonstrukce kuchyně pro SSmP a dodávka gastro vybavení

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekonstrukce kuchyně pro Sociální služby města Pardubic v areálu Domova pro seniory U Kostelíčka v ulici Štrossova č.p. 357 v Pardubicích z důvodu modernizace kuchyňského provozu a navýšení kapacity připravovaných jídel. Veřejná zakázka zahrnuje dodávku a instalaci technologického gastro zařízení ...

Velkokuchyňské zařízení různé - nákup - 5. etapa

Velkokuchyňské zařízení různé - nákup - 5. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka velkokuchyňského zařízení.

Dodávka technologie gastronomického provozu DS Nová slunečnice

Dodávka technologie gastronomického provozu DS Nová slunečnice

Předmětem zakázky jsou dodávky a služby spojené s dodávkou a montáží technologie gastronomického provozu a technologického chlazení pro gastro provoz umístěného v objektu Domova pro seniory Nová slunečnice v Praze.

Rámcová dohoda na dodávky kuchyňských přístrojů

Rámcová dohoda na dodávky kuchyňských přístrojů

Účelem zadávacího řízení je zajištění dodávek nových kuchyňských přístrojů, a to včetně dopravy zboží do odběrného místa, umístění zboží do prostor zadavatele, montáže zboží, je-li potřeba, a likvidace odpadů a obalového materiálu. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem, jejímž předmětem plnění ...

GŘ OL - velkokuchyňská technologie

GŘ OL - velkokuchyňská technologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky velkokuchyňské technologie včetně příslušenství, její instalace, uvedení do provozu, odzkoušení a zaškolení obsluhy v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzory návrhu Rámcových dohod a jejich příloh (technická specifikace) ...

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica - Gastrotechnológia

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica - Gastrotechnológia

Predmetom zákazky je nákup gastro-technologického vybavenia, ktoré bude inštalované v nemocnici Považská Bystrica, po komplexnej rekonštrukcii kuchyne.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Předmětem veřejné zakázky je dodávka gastrotechnologie, v souladu s technickými podmínkami stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a poskytnutí souvisejících služeb.

Domov důchodců Černožice – dodávka gastrotechnologie

Domov důchodců Černožice – dodávka gastrotechnologie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka gastrotechnologie a poskytnutí souvisejících služeb do rekonstruovaných prostor Domova důchodců Černožice. Stavební práce, které v domově důchodců v současné době probíhají, budou ukončeny na podzim 2017 a současně dojde k obnově vybavení daného zařízení.

VLRZ - obměna a doplnění gastrozařízení

VLRZ - obměna a doplnění gastrozařízení

Jedná se o dodávku gastrozařízení pro zařízení příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (dále jen „VLRZ“). Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na 21 částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí tj. na všechny části veřejné zakázky nebo jen na jednu, dvě, tři, čtyři atd. části veřejné ...

SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – dodávka gastrotechniky

SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – dodávka gastrotechniky

Dodávka gastrotechniky pro nově budované dílny odborného výcviku v SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim.

Zařízení velkokuchyňské pro Agenturu služeb - spotřebiče - nákup

Zařízení velkokuchyňské pro Agenturu služeb - spotřebiče - nákup

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka velkokuchyňského zařízení.

Inovatívny pivovar Komat

Inovatívny pivovar Komat

Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Predmetom zákazky sú zariadenia pre výrobu piva. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch .

Stavební úpravy a oprava školní kuchyně

Stavební úpravy a oprava školní kuchyně

Předmětem rekonstrukce je celý prostor kuchyně a jejího zázemí. Vařit se zde bude maximálně cca 1000 hlavních jídel pro MŠ, ZŠ, domov seniorů a sociální služby města.

UK SBZ – Rekonstrukce koleje Arnošta z Pardubic

UK SBZ – Rekonstrukce koleje Arnošta z Pardubic

S ohledem na celkový rozvoj Univerzity Karlovy a z toho vyplývající potřeba nových výukových ploch bude objekt koleje Arnošta z Pardubic přestavěn pro potřeby některých fakult a součástí Univerzity Karlovy. Všechny prostory v objektu koleje budou rekonstruovány, modernizovány a opraveny tak, aby vyhověly potřebám fakult, resp. součástí UK – ...

SPŠ Martin – rekonštrukcia školskej jedálne a kuchyne školy

SPŠ Martin – rekonštrukcia školskej jedálne a kuchyne školy

Predmetom zadania zákazky sú stavebné úpravy a najmä modernizácia priestorov školskej kuchyne so zázemím v Bloku B3 a B4 na I.P.P Bloku B. časť B3 podlažie 1. PP jedáleň a kuchyňa časť B4 podlažie 1. PP zázemie kuchyne, soc. priestory personálu a sklady Modernizácia je vyvolaná zlým technickým stavom stavebnej, ale aj technologickej časti ...

Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu

Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce vnitřních prostor kuchyně a dodávka a instalace technologie této kuchyně. Stavba bude využívána pro účely přípravy celodenní stravy klientů, obědů zaměstnanců Domova Duha v Novém Jičíně a obědů pro sociální služby města Nový Jičín. Tedy současný účel se nezmění. Dojde k navýšení výroby celodenní ...

Rekonstrukce kuchyně vč. gastrozařízení ZŠ Chvaletická

Rekonstrukce kuchyně vč. gastrozařízení ZŠ Chvaletická

Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení prací dle požadavků zadavatele. Předmětem je provedení rekonstrukce gastrozařízení dle příslušné dokumentace.

Velkokuchyňské zařízení různé

Velkokuchyňské zařízení různé

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka velkokuchyňského zařízení.

Poptávám servis pečící pánve

Poptávám servis pečící pánve

Poptávám nacenění servisní prohlídky a zřejmě výměny topných těles pečící pánve KROMET typ PE-03, rok prodeje 2007.

(záznamy 1/25 z 1020)  strana 1 / 41