SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – dodávka gastrotechniky

SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – dodávka gastrotechniky

Dodávka gastrotechniky pro nově budované dílny odborného výcviku v SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim.

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci objektu Menzy Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouc z důvodu instalace nového strojního vybavení varny a navazujících přípraven, provedení stavebních úprav a s tím související úpravy vnitřních rozvodů instalací včetně topení, výměny zařizovacích předmětů, VZT, ...

Dodávka a montáž technológie pre stravovaciu prevádzku

Dodávka a montáž technológie pre stravovaciu prevádzku

Predmetom zákazky je dodávka a montáž nového technologického vybavenia kuchyne, výdajní jedál a k nim patriacim príslušným priestorom podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom a podľa hygienických a technických požiadaviek na zriaďovanie a prevádzku zariadení spoločného stravovania v súlade s platnými predpismi.

Rekonstrukce restaurace Bohemia

Rekonstrukce restaurace Bohemia

Předmětem zakázky je komplexní rekonstrukce pavilonu restaurace Bohemia, včetně rekonstrukce a prostor a vybavení kuchyně. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován zejména projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace.

Hledáme dodavatele nábytku a interiérového vybavení pro arabský trh

Hledáme dodavatele nábytku a interiérového vybavení pro arabský trh

Pro arabský trh hledáme dodavatele nábytku pro hotely, nemocnice, domy, univerzity, školy, muzea a ostatního zařízení, jako je textil, osvětlení, gastronomie, podlahoviny, bytové doplňky. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci. Kontrakt: 60 mil EUR, bankovní garance, pojištění kontraktu, neodvolatelný akreditiv. Dodávku lze rozdělit pro více ...

Gastro technológia kuchyne

Gastro technológia kuchyne

Predmetom tejto zákazky na dodanie tovaru je dodávka (kúpa) a odborná montáž gastro technológie (zariadenia, prístroje, vybavenie, materiál) kuchyne nachádzajúcej sa v budove Národnej rady Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie a montáž gastro technológie kuchyne v zmysle spracovanej technickej špecifikácie. Dodávka a montáž ...

Gymnázium Svitavy - dodávka gastrotechniky

Gymnázium Svitavy - dodávka gastrotechniky

Dodávka gastrotechniky a vybavení pro rekonstruovanou kuchyni na Gymnáziu Svitavy.

Stavebné úpravy stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice

Stavebné úpravy stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice

Školská jedáleň pri Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach je v prevádzke od roku 1992. V súčasnosti školská jedáleň pripravuje obedy pre 600 stravníkov. Stav, kapacita a funkčnosť strojnotechnologického zariadenia neumožňuje pripravovať obedy pre stravníkov v súlade so súvisiacimi platnými technickými, hygienickými a právnymi predpismi. Technicky sú ...

Dodávka gastro technologie – restaurace Lví dvůr

Dodávka gastro technologie – restaurace Lví dvůr

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění gastro technologie pro restauraci Lví dvůr v ulici U Prašného mostu 51/6, Praha 1, a s touto dodávkou a instalací související přípravné práce a následný záruční servis (jeho poskytování či zajištění jeho poskytnutí poddodavatelem). Dodané zboží musí vyhovovat všem platným ...

Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno II

Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno II

Předmětem veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na čtyři části, je dodávka vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno. Jde o nábytkové vybavení prostor kavárny, jednacích a prezentačních prostor, recepce a infocentra, komunikačních prostor a jejich zázemí, prostor pro týmové aktivity, kanceláří a ubytovacích prostor. Součástí předmětu veřejné ...

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica – Gastrotechnológia

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica – Gastrotechnológia

Predmetom zákazky je nákup gastro-technologického vybavenia, ktoré bude inštalované v nemocnici Považská Bystrica, po komplexnej rekonštrukcii kuchyne.

Nákup strojov

Nákup strojov

Predmetom zákazky je nákup tovaru na zavedenie výroby potravinárskych polotovarov spoločnosti MONA - Family Food, s.r.o. Konkrétne ide o : 1, Robot univerzálny: 1ks 2, Škrabka zemiakov nerezová: 1 ks 3, Parná komora: 4 ks 4, Konvektomat č. 1: 1 ks 5, Konvektomat č. 2: 1 ks 6, Chladiaca skriňa na uskladnenie vajíčok a droždia: 1 ks 7, ...

Dodávka vybavení kuchyní

Dodávka vybavení kuchyní

Dodávka a instalace (zprovoznění) vybavení kuchyní pro kuchyně 11 -ti příspěvkových organizací. Součástí plnění je proškolení obsluhy, bezplatný servis po dobu záruční lhůty a v určených případech demontáž případně likvidace původního zařízení, to vše za podmínek uvedených v ZD.

Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – technologická část

Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – technologická část

Předmětem této veřejné zakázky je dodání souboru gastronomické technologie tvořící funkční celek, spolu s odpovídajícím příslušenstvím, montáží, instalací, uvedením dodaných zařízení do provozu, provedením všech provozních testů dle platné legislativy a provedení příslušných revizí a zaškolení obsluhy.

Nákup vybavení pro kuchyně a kantýny

Nákup vybavení pro kuchyně a kantýny

Předmětem této veřejné zakázky rozdělené na 4 části je dodávka: 1) 2 ks velkokapacitních pánví 2)5 ks chladících vitrín 3)1 ks dvoukošové myčky 4) 1 ks zařízení pro šokové zchlazování a transportní lednice

Rekonstrukce kuchyně pro SSmP a dodávka gastro vybavení

Rekonstrukce kuchyně pro SSmP a dodávka gastro vybavení

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekonstrukce kuchyně pro Sociální služby města Pardubic v areálu Domova pro seniory U Kostelíčka v ulici Štrossova č.p. 357 v Pardubicích z důvodu modernizace kuchyňského provozu a navýšení kapacity připravovaných jídel. Veřejná zakázka zahrnuje dodávku a instalaci technologického gastro zařízení ...

Velkokuchyňské zařízení různé - nákup - 5. etapa

Velkokuchyňské zařízení různé - nákup - 5. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka velkokuchyňského zařízení.

Dodávka technologie gastronomického provozu DS Nová slunečnice

Dodávka technologie gastronomického provozu DS Nová slunečnice

Předmětem zakázky jsou dodávky a služby spojené s dodávkou a montáží technologie gastronomického provozu a technologického chlazení pro gastro provoz umístěného v objektu Domova pro seniory Nová slunečnice v Praze.

Rámcová dohoda na dodávky kuchyňských přístrojů

Rámcová dohoda na dodávky kuchyňských přístrojů

Účelem zadávacího řízení je zajištění dodávek nových kuchyňských přístrojů, a to včetně dopravy zboží do odběrného místa, umístění zboží do prostor zadavatele, montáže zboží, je-li potřeba, a likvidace odpadů a obalového materiálu. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem, jejímž předmětem plnění ...

GŘ OL - velkokuchyňská technologie

GŘ OL - velkokuchyňská technologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky velkokuchyňské technologie včetně příslušenství, její instalace, uvedení do provozu, odzkoušení a zaškolení obsluhy v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzory návrhu Rámcových dohod a jejich příloh (technická specifikace) ...

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica - Gastrotechnológia

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica - Gastrotechnológia

Predmetom zákazky je nákup gastro-technologického vybavenia, ktoré bude inštalované v nemocnici Považská Bystrica, po komplexnej rekonštrukcii kuchyne.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Předmětem veřejné zakázky je dodávka gastrotechnologie, v souladu s technickými podmínkami stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a poskytnutí souvisejících služeb.

Domov důchodců Černožice – dodávka gastrotechnologie

Domov důchodců Černožice – dodávka gastrotechnologie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka gastrotechnologie a poskytnutí souvisejících služeb do rekonstruovaných prostor Domova důchodců Černožice. Stavební práce, které v domově důchodců v současné době probíhají, budou ukončeny na podzim 2017 a současně dojde k obnově vybavení daného zařízení.

VLRZ - obměna a doplnění gastrozařízení

VLRZ - obměna a doplnění gastrozařízení

Jedná se o dodávku gastrozařízení pro zařízení příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (dále jen „VLRZ“). Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na 21 částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí tj. na všechny části veřejné zakázky nebo jen na jednu, dvě, tři, čtyři atd. části veřejné ...

SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – dodávka gastrotechniky

SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – dodávka gastrotechniky

Dodávka gastrotechniky pro nově budované dílny odborného výcviku v SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim.

(záznamy 1/25 z 1029)  strana 1 / 42