Nákup strojov

Nákup strojov

Predmetom zákazky je nákup tovaru na zavedenie výroby potravinárskych polotovarov spoločnosti MONA - Family Food, s.r.o. Konkrétne ide o : 1, Robot univerzálny: 1ks 2, Škrabka zemiakov nerezová: 1 ks 3, Parná komora: 4 ks 4, Konvektomat č. 1: 1 ks 5, Konvektomat č. 2: 1 ks 6, Chladiaca skriňa na uskladnenie vajíčok a droždia: 1 ks 7, ...

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica – Gastrotechnológia

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica – Gastrotechnológia

Predmetom zákazky je nákup gastro-technologického vybavenia, ktoré bude inštalované v nemocnici Považská Bystrica, po komplexnej rekonštrukcii kuchyne.

Školská jedáleň pri Základnej škole  Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede

Školská jedáleň pri Základnej škole Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede

Predmetom tejto výzvy je rekonštrukcia jedálne a kuchyne a zabudovanie novej kuchynskej technológie v Základnej škole Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede. Cieľom rekonštrukcie školskej jedálne v Základnej škole Gyulu Szabóa je zmodernizovať interiér jedálne a súvisiace technické zariadenie. Komplexnou rekonštrukciou jedálne s kuchyňou sa dosiahne ...

FN u sv. Anny v Brně – Rekonstrukce myčky stolního nádobí

FN u sv. Anny v Brně – Rekonstrukce myčky stolního nádobí

Předmětem VZ je demontáž stávající myčky stolního nádobí a dodávka a montáž/instalace nové technologie myčky stolního nádobí do stravovacího provozu ve FN u sv. Anny v Brně dle PD zpracované firmou „knesl kynčl architekti s.r.o“. Součástí této zakázky: • Architektonicko-stavební úpravy • Zdravotně-technické instalace • VZT a ...

Technologické zariadenie stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice

Technologické zariadenie stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice

Predmetom dodávky bude technologické zariadenia kuchyne vrátane dodávky a montáže zariadení. Predmet zákazky bude ukončený do 2 mesiacov od pripravenosti stavby na dodavku a montáž technologického zariadenia kuchyne na základe písomnej výzvy kupujúceho. Viac informácii sa nachádza v Technickom liste a v projektovej dokumentácií, ktoré sú súčasťou ...

Poptáváme opravu kuchyňské váhy

Poptáváme opravu kuchyňské váhy

Poptávám opravu kuchyňské váhy.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Předmětem veřejné zakázky je dodávka gastrotechnologie a poskytnutí souvisejících služeb.

Technické vzdělávání – SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice

Technické vzdělávání – SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice

Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 2 částí s názvem: 1. část: Stroje 2. část: Přístroje a nástroje přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu nebo obě části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica. Podrobný opis predmetu zákazky je obsahom projektovej dokumentácie, ktorá tvorí samostatnú prílohu týchto súťažných podkladov.

Klánovice - navýšení kapacity ZŠ – GASTRO technologie

Klánovice - navýšení kapacity ZŠ – GASTRO technologie

Předmětem zakázky Klánovice - navýšení kapacity ZŠ – GASTRO technologie je dodávka a montáž GASTRO vybavení kuchyně včetně vzduchotechnických rozvodů kuchyně. Detailní popis požadovaných dodávek technologií je uveden v projektové dokumentaci k dodávkám, která je přílohou této Zadávací dokumentace. Projekt bude realizován v objektu Masarykovy ...

Dynamický nákupní systém na vybavení stravovacích provozů

Dynamický nákupní systém na vybavení stravovacích provozů

Jihomoravský kraj zavádí dle ustanovení § 138 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dynamický nákupní systém na dodávku vybraného vybavení stravovacích provozů pro své příspěvkové organizace.

VS Praha Výměna technologie ve varně a výdeji jídel

VS Praha Výměna technologie ve varně a výdeji jídel

Dodávka, montáž (instalace) varné technologie, chladících stolů a vitrín a nerezového nábytku (stoly, regály, police) v prostorách závodní jídelny Vrchního soudu v Praze.

SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – dodávka gastrotechniky

SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – dodávka gastrotechniky

Dodávka gastrotechniky pro nově budované dílny odborného výcviku v SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim.

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci objektu Menzy Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouc z důvodu instalace nového strojního vybavení varny a navazujících přípraven, provedení stavebních úprav a s tím související úpravy vnitřních rozvodů instalací včetně topení, výměny zařizovacích předmětů, VZT, ...

Dodávka a montáž technológie pre stravovaciu prevádzku

Dodávka a montáž technológie pre stravovaciu prevádzku

Predmetom zákazky je dodávka a montáž nového technologického vybavenia kuchyne, výdajní jedál a k nim patriacim príslušným priestorom podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom a podľa hygienických a technických požiadaviek na zriaďovanie a prevádzku zariadení spoločného stravovania v súlade s platnými predpismi.

Rekonstrukce restaurace Bohemia

Rekonstrukce restaurace Bohemia

Předmětem zakázky je komplexní rekonstrukce pavilonu restaurace Bohemia, včetně rekonstrukce a prostor a vybavení kuchyně. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován zejména projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace.

Hledáme dodavatele nábytku a interiérového vybavení pro arabský trh

Hledáme dodavatele nábytku a interiérového vybavení pro arabský trh

Pro arabský trh hledáme dodavatele nábytku pro hotely, nemocnice, domy, univerzity, školy, muzea a ostatního zařízení, jako je textil, osvětlení, gastronomie, podlahoviny, bytové doplňky. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci. Kontrakt: 60 mil EUR, bankovní garance, pojištění kontraktu, neodvolatelný akreditiv. Dodávku lze rozdělit pro více ...

Gastro technológia kuchyne

Gastro technológia kuchyne

Predmetom tejto zákazky na dodanie tovaru je dodávka (kúpa) a odborná montáž gastro technológie (zariadenia, prístroje, vybavenie, materiál) kuchyne nachádzajúcej sa v budove Národnej rady Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie a montáž gastro technológie kuchyne v zmysle spracovanej technickej špecifikácie. Dodávka a montáž ...

Gymnázium Svitavy - dodávka gastrotechniky

Gymnázium Svitavy - dodávka gastrotechniky

Dodávka gastrotechniky a vybavení pro rekonstruovanou kuchyni na Gymnáziu Svitavy.

Stavebné úpravy stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice

Stavebné úpravy stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice

Školská jedáleň pri Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach je v prevádzke od roku 1992. V súčasnosti školská jedáleň pripravuje obedy pre 600 stravníkov. Stav, kapacita a funkčnosť strojnotechnologického zariadenia neumožňuje pripravovať obedy pre stravníkov v súlade so súvisiacimi platnými technickými, hygienickými a právnymi predpismi. Technicky sú ...

Dodávka gastro technologie – restaurace Lví dvůr

Dodávka gastro technologie – restaurace Lví dvůr

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění gastro technologie pro restauraci Lví dvůr v ulici U Prašného mostu 51/6, Praha 1, a s touto dodávkou a instalací související přípravné práce a následný záruční servis (jeho poskytování či zajištění jeho poskytnutí poddodavatelem). Dodané zboží musí vyhovovat všem platným ...

Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno II

Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno II

Předmětem veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na čtyři části, je dodávka vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno. Jde o nábytkové vybavení prostor kavárny, jednacích a prezentačních prostor, recepce a infocentra, komunikačních prostor a jejich zázemí, prostor pro týmové aktivity, kanceláří a ubytovacích prostor. Součástí předmětu veřejné ...

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica – Gastrotechnológia

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica – Gastrotechnológia

Predmetom zákazky je nákup gastro-technologického vybavenia, ktoré bude inštalované v nemocnici Považská Bystrica, po komplexnej rekonštrukcii kuchyne.

Nákup strojov

Nákup strojov

Predmetom zákazky je nákup tovaru na zavedenie výroby potravinárskych polotovarov spoločnosti MONA - Family Food, s.r.o. Konkrétne ide o : 1, Robot univerzálny: 1ks 2, Škrabka zemiakov nerezová: 1 ks 3, Parná komora: 4 ks 4, Konvektomat č. 1: 1 ks 5, Konvektomat č. 2: 1 ks 6, Chladiaca skriňa na uskladnenie vajíčok a droždia: 1 ks 7, ...

Dodávka vybavení kuchyní

Dodávka vybavení kuchyní

Dodávka a instalace (zprovoznění) vybavení kuchyní pro kuchyně 11 -ti příspěvkových organizací. Součástí plnění je proškolení obsluhy, bezplatný servis po dobu záruční lhůty a v určených případech demontáž případně likvidace původního zařízení, to vše za podmínek uvedených v ZD.

(záznamy 1/25 z 1041)  strana 1 / 42