Poptávám poplastování pekařských nádob plastem pro potravinářský průmysl

Poptávám poplastování pekařských nádob plastem pro potravinářský průmysl

Poptávám poplastování pekařských nádob plastem pro potravinářský průmysl, jedná se o vnitřek mísy na těsto a nádob na děličku těsta.

Poptáváme pražírnu a velkoobchodního dodavatele kávy

Poptáváme pražírnu a velkoobchodního dodavatele kávy

Můj zahraniční klient zakládá obchodní společnost, která by se měla zabývat pražením a prodejem kávy. Vzhledem k Vaším zkušenostem bychom měli představu, že veškerou kávu budeme odebírat od vaší společnosti. Rovněž máme zájem o technologii, popř. i o poradenství. Momentálně jsme ve stavu výběru provozovny v Praze a založení společnosti. K ...

Velkokuchyňské zařízení pro Vojenskou policii a ASC DUKLA

Velkokuchyňské zařízení pro Vojenskou policii a ASC DUKLA

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka velkokuchyňského zařízení.

Gastrovybavení kuchyně Silesia, VLL Jeseník

Gastrovybavení kuchyně Silesia, VLL Jeseník

Jedná se o pořízení gastrovybavení kuchyně v objektu Silesia ve Vojenské lázeňské léčebně Jeseník.

SPŠ stavební Pardubice - dodávka gastrotechniky

SPŠ stavební Pardubice - dodávka gastrotechniky

Dodávka gastrotechniky a vybavení pro rekonstruovanou kuchyni na SPŠ stavební Pardubice.

Modernizace stávající kuchyně - Technologie stravování

Modernizace stávající kuchyně - Technologie stravování

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové technologie stravování v rámci I. etapy Modernizace stávající kuchyně v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. Jedná se o modernizaci stávající kuchyně, která poskytuje stravovací služby pro pacienty a zaměstnance nemocnice. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje jak dodávku nového technologického vybavení ...

Stavební úpravy a oprava školní kuchyně v MŠ Brušperk - dodávky

Stavební úpravy a oprava školní kuchyně v MŠ Brušperk - dodávky

Jedná se o nové řešení stávajícího gastronomického provozu kuchyně při MŠ Brušperk. Součástí je i řešení provozu zázemí a výměna technologického vybavení a podmínky pro distribuci uvařené stravy. Cílem je moderní a ekonomický chod kuchyně Mateřské školy. V projektu je řešeno praktické uspořádání dispozice technologií a pracovišť. Zároveň je ...

ZŠ Švermova, Liberec – modernizace kuchyně – dodávka vybavení

ZŠ Švermova, Liberec – modernizace kuchyně – dodávka vybavení

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž kuchyňského vybavení do Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny.

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Školní 154 - školní kuchyně a jídelna

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Školní 154 - školní kuchyně a jídelna

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu kuchyně a jídelny, dodávka nových technologických zařízení pro přípravu jídel.

Gastro technologie - jídelna ZŠ na ulici 1. máje v Rýmařově

Gastro technologie - jídelna ZŠ na ulici 1. máje v Rýmařově

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka gastrotechnologie do vývařovny vč. přípraven pro provoz kuchyně, ve lhůtě a v místě plnění, dle pokynů zadavatele (budoucího kupujícího) a to na základě technické specifikace (viz výkaz výměr, který je přílohou zadávací dokumentace) a dále: • zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 10 hodin, ...

Nákup strojov

Nákup strojov

Predmetom zákazky je nákup tovaru na zavedenie výroby potravinárskych polotovarov spoločnosti MONA - Family Food, s.r.o. Konkrétne ide o : 1, Robot univerzálny: 1ks 2, Škrabka zemiakov nerezová: 1 ks 3, Parná komora: 4 ks 4, Konvektomat č. 1: 1 ks 5, Konvektomat č. 2: 1 ks 6, Chladiaca skriňa na uskladnenie vajíčok a droždia: 1 ks 7, ...

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica – Gastrotechnológia

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica – Gastrotechnológia

Predmetom zákazky je nákup gastro-technologického vybavenia, ktoré bude inštalované v nemocnici Považská Bystrica, po komplexnej rekonštrukcii kuchyne.

Školská jedáleň pri Základnej škole  Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede

Školská jedáleň pri Základnej škole Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede

Predmetom tejto výzvy je rekonštrukcia jedálne a kuchyne a zabudovanie novej kuchynskej technológie v Základnej škole Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede. Cieľom rekonštrukcie školskej jedálne v Základnej škole Gyulu Szabóa je zmodernizovať interiér jedálne a súvisiace technické zariadenie. Komplexnou rekonštrukciou jedálne s kuchyňou sa dosiahne ...

FN u sv. Anny v Brně – Rekonstrukce myčky stolního nádobí

FN u sv. Anny v Brně – Rekonstrukce myčky stolního nádobí

Předmětem VZ je demontáž stávající myčky stolního nádobí a dodávka a montáž/instalace nové technologie myčky stolního nádobí do stravovacího provozu ve FN u sv. Anny v Brně dle PD zpracované firmou „knesl kynčl architekti s.r.o“. Součástí této zakázky: • Architektonicko-stavební úpravy • Zdravotně-technické instalace • VZT a ...

Technologické zariadenie stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice

Technologické zariadenie stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice

Predmetom dodávky bude technologické zariadenia kuchyne vrátane dodávky a montáže zariadení. Predmet zákazky bude ukončený do 2 mesiacov od pripravenosti stavby na dodavku a montáž technologického zariadenia kuchyne na základe písomnej výzvy kupujúceho. Viac informácii sa nachádza v Technickom liste a v projektovej dokumentácií, ktoré sú súčasťou ...

Poptáváme opravu kuchyňské váhy

Poptáváme opravu kuchyňské váhy

Poptávám opravu kuchyňské váhy.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Předmětem veřejné zakázky je dodávka gastrotechnologie a poskytnutí souvisejících služeb.

Technické vzdělávání – SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice

Technické vzdělávání – SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice

Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 2 částí s názvem: 1. část: Stroje 2. část: Přístroje a nástroje přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu nebo obě části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica. Podrobný opis predmetu zákazky je obsahom projektovej dokumentácie, ktorá tvorí samostatnú prílohu týchto súťažných podkladov.

Klánovice - navýšení kapacity ZŠ – GASTRO technologie

Klánovice - navýšení kapacity ZŠ – GASTRO technologie

Předmětem zakázky Klánovice - navýšení kapacity ZŠ – GASTRO technologie je dodávka a montáž GASTRO vybavení kuchyně včetně vzduchotechnických rozvodů kuchyně. Detailní popis požadovaných dodávek technologií je uveden v projektové dokumentaci k dodávkám, která je přílohou této Zadávací dokumentace. Projekt bude realizován v objektu Masarykovy ...

Dynamický nákupní systém na vybavení stravovacích provozů

Dynamický nákupní systém na vybavení stravovacích provozů

Jihomoravský kraj zavádí dle ustanovení § 138 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dynamický nákupní systém na dodávku vybraného vybavení stravovacích provozů pro své příspěvkové organizace.

VS Praha Výměna technologie ve varně a výdeji jídel

VS Praha Výměna technologie ve varně a výdeji jídel

Dodávka, montáž (instalace) varné technologie, chladících stolů a vitrín a nerezového nábytku (stoly, regály, police) v prostorách závodní jídelny Vrchního soudu v Praze.

SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – dodávka gastrotechniky

SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – dodávka gastrotechniky

Dodávka gastrotechniky pro nově budované dílny odborného výcviku v SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim.

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci objektu Menzy Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouc z důvodu instalace nového strojního vybavení varny a navazujících přípraven, provedení stavebních úprav a s tím související úpravy vnitřních rozvodů instalací včetně topení, výměny zařizovacích předmětů, VZT, ...

Dodávka a montáž technológie pre stravovaciu prevádzku

Dodávka a montáž technológie pre stravovaciu prevádzku

Predmetom zákazky je dodávka a montáž nového technologického vybavenia kuchyne, výdajní jedál a k nim patriacim príslušným priestorom podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom a podľa hygienických a technických požiadaviek na zriaďovanie a prevádzku zariadení spoločného stravovania v súlade s platnými predpismi.

(záznamy 1/25 z 1051)  strana 1 / 43