PřF - Zařízení pro tvorbu 3D objektů s podporou kombinace více materiálů technologií FDM/FFF

PřF - Zařízení pro tvorbu 3D objektů s podporou kombinace více materiálů technologií FDM/FFF

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro tvorbu 3D objektů s podporou kombinace více materiálů technologií FDM/FFF. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné ...

Dodávka stroje leštění

Dodávka stroje leštění

Předmětem zakázky je dodávka stroje leštění dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci

Novostavba sušárny ovoce

Novostavba sušárny ovoce

Předmětem zakázky je dodávka pásové sušárny ovoce napojené na zemní plyn a odpadní teplo z BPS, umístěné do novostavby nedaleko bioplynové stanice v Klopině. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění. Místem dodávky je areál u BPS v Klopině.

Modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci Sever - dodávka technologie

Modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci Sever - dodávka technologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace elektrostatických odlučovačů na Aglomeraci sever. Bude provedena modernizace stávajících elektrostatických odlučovačů, které jsou již 20 let staré a tudíž zastaralé a opotřebované. Modernizovaná bude vnitřní vestavba EO, napájení a řízení provozu. Modernizací elektroodlučovačů dojde k snížení ...

Modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci Sever - dodávka technologie

Modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci Sever - dodávka technologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace elektrostatických odlučovačů na Aglomeraci sever. Bude provedena modernizace stávajících elektrostatických odlučovačů, které jsou již 20 let staré a tudíž zastaralé a opotřebované. Modernizovaná bude vnitřní vestavba EO, napájení a řízení provozu. Modernizací elektroodlučovačů dojde k snížení ...

Montáž KPO bubínků PERK, Montáž KPO těles PERK

Montáž KPO bubínků PERK, Montáž KPO těles PERK

Předmětem plnění zakázky pod názvem „Montáž KPO bubínků a těles PERK “ je konstrukce, výroba a dodání zařízení na plnění otvorů v bubínku PERK kalenými kolíky a zařízení na plnění otvorů v tělese PERK kalenými kolíky. Jedná se o dvě na sobě nezávislá zařízení.

Modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci Sever - dodávka technologie

Modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci Sever - dodávka technologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace elektrostatických odlučovačů na Aglomeraci sever. Bude provedena modernizace stávajících elektrostatických odlučovačů, které jsou již 20 let staré a tudíž zastaralé a opotřebované. Modernizovaná bude vnitřní vestavba EO, napájení a řízení provozu. Modernizací elektroodlučovačů dojde k snížení ...

Modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci Sever - dodávka technologie

Modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci Sever - dodávka technologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace elektrostatických odlučovačů na Aglomeraci sever. Bude provedena modernizace stávajících elektrostatických odlučovačů, které jsou již 20 let staré a tudíž zastaralé a opotřebované. Modernizovaná bude vnitřní vestavba EO, napájení a řízení provozu. Modernizací elektroodlučovačů dojde k snížení ...

Modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci Sever - dodávka technologie

Modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci Sever - dodávka technologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace elektrostatických odlučovačů na Aglomeraci sever. Bude provedena modernizace stávajících elektrostatických odlučovačů, které jsou již 20 let staré a tudíž zastaralé a opotřebované. Modernizovaná bude vnitřní vestavba EO, napájení a řízení provozu. Modernizací elektroodlučovačů dojde k snížení ...

Modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci Sever - dodávka technologie

Modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci Sever - dodávka technologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace elektrostatických odlučovačů na Aglomeraci sever. Bude provedena modernizace stávajících elektrostatických odlučovačů, které jsou již 20 let staré a tudíž zastaralé a opotřebované. Modernizovaná bude vnitřní vestavba EO, napájení a řízení provozu. Modernizací elektroodlučovačů dojde k snížení ...

KM Beta a.s. - Inovace střešní betonové tašky

KM Beta a.s. - Inovace střešní betonové tašky

Předmětem této zakázky je dodávka nových výrobních technologií pro výrobu nové povrchové úpravy střešní betonové tašky – hydraulický lis, clonové stříkací zařízení, sušící karusel, paletizační zařízení (paletizace a páskování) a fóliovací zařízení blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami. Zakázka je rozdělena na 4 části, a ...

Zavedení výroby kompozitních koextrudovaných profilů na bázi bezhalogenových směsí

Zavedení výroby kompozitních koextrudovaných profilů na bázi bezhalogenových směsí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro „Přesnou extruzi polyolefinických směsí na bázi recyklátů se zvýšeným obsahem plniv“

KM Beta a.s. - Inovace střešní betonové tašky

KM Beta a.s. - Inovace střešní betonové tašky

Předmětem této zakázky je dodávka nových výrobních technologií pro výrobu nové povrchové úpravy střešní betonové tašky – hydraulický lis, clonové stříkací zařízení, sušící karusel, paletizační zařízení (paletizace a páskování) a fóliovací zařízení blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami. Zakázka je rozdělena na 4 části, a ...

Dodávka, montáž, zprovoznění a provedení 30denního zkušebního provozu parních sterilizátorů

Dodávka, montáž, zprovoznění a provedení 30denního zkušebního provozu parních sterilizátorů

Předmět zakázky tvoří dodávka, montáž, zprovoznění a provedení 30denního zkušebního provozu 5 parních sterilizátorů (1 parní sterilizátor prokládací s komorou o objemu 1490 L, 1 parní sterilizátor neprokládací s komorou o objemu 160 L a 3 parní sterilizátory prokládací s komorou o objemu 450 L). Parní sterilizátory budou umístěny v objektu Centra ...

Průmyslové prací zařízení

Průmyslové prací zařízení

Předmětem zakázky je dodávka průmyslového komorového pracího zařízení s ultrazvukem.

Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost ČSAP s.r.o.

Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost ČSAP s.r.o.

Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení pro recyklaci: - Velkokapacitní hrubotřídič Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost ČSAP s.r.o.

Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost ČSAP s.r.o.

Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení pro recyklaci: - Velkokapacitní hrubotřídič Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

V 00146C – dodávka vyvíječe dusíku

V 00146C – dodávka vyvíječe dusíku

Předmětem zakázky je dodání níže zařízení za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální pakliže z konkrétního požadavku nevyplývá něco ...

Dodávka technologie vyfukování

Dodávka technologie vyfukování

Zakázka se skládá z dodávky technologie dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci na adresu Zadavatele, zprovoznění zařízení (instalace) a proškolení personálu v jejím užívání. Zakázka je členěna na 5 samostatných částí: Část 1. Extruzní vyfukovací stroj s akumulátorem Část 2. Silo, míchací zařízení, nasavače, separátor kovů, ...

Klimatické, teplotní a šokové komory

Klimatické, teplotní a šokové komory

Předmětem zakázky je dodávka klimatických, teplotních a šokových komor včetně dopravy na místo provozu, pojištění, cla, instalace na místě provozu, uvedení do chodu a základního zaškolení personálu.

VŘ s možností dílčího plnění – dodávka extrudéru s příslušenstvím, autoklávu, skladového systému

VŘ s možností dílčího plnění – dodávka extrudéru s příslušenstvím, autoklávu, skladového systému

Předmětem zakázky je dodávka extrudéru s příslušenstvím, autoklávu, skladového systému a brusek. Zakázka je rozdělena na 4 části, přičemž uchazeč může podat jednu nabídku na všechny části zakázky (rozdělenou podle jednotlivých částí) nebo nabídku jen na některé části zakázky: A. Extrudér s příslušenstvím B. Autokláv C. Skladový systém D. ...

Zařízení na odpařování soli, Bangladéš

Zařízení na odpařování soli, Bangladéš

Máme zájem o zařízení na vakuové odpařování soli, specifikace: Kapacita: 20 TPH Typ nezpracované soli: bude použita mořská sůl Prosím pošlete technické a obchodní údaje co nejdříve. S pozdravem Wazed GM(Fact) Cell: 0088-01713396222 Skype : Wazed .55

Klimatické, teplotní a šokové komory

Klimatické, teplotní a šokové komory

Předmětem zakázky je dodávka klimatických, teplotních a šokových komor včetně dopravy na místo provozu, pojištění, cla, instalace na místě provozu, uvedení do chodu a základního zaškolení personálu.

Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6

Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6

Dodávka montáž dvou kompletních linek odsíření za účelem snížení emisí pod limitní hodnoty v Elektrárně Mělník I., včetně provedení úprav na stávajícím zařízení a nastavení a seřízení systému.

Setrvačníkový stroj

Setrvačníkový stroj

Setrvačníkový stroj - zařízení pro testování brzdových ústrojí osobních automobilů

(záznamy 1/25 z 1202)  strana 1 / 49