Zakázka č. 1 - FRAPARO s.r.o.

Zakázka č. 1 - FRAPARO s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače, přívěsu pro převoz kontejnerů a kontejnerů.

Dodávka 1 ks čelního kolového nakladače

Dodávka 1 ks čelního kolového nakladače

Zadavatel požaduje dodat 1 ks nového čelního kolového nakladače schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice o specifikaci stanovené v zadávací dokumentaci a dále poskytnutí dalších souvisejících plnění. ...

Dodávka nakladače

Dodávka nakladače

Dodávka nakladače o váze 15 tun s příslušenstvím

Dodávka nakladače

Dodávka nakladače

Dodávka jednoho kusu kolového nakladače 15 tun s příslušenstvím

Nákup 22 ks vozidel zvláštního zaměření pro útvary Dohledu CS ČR

Nákup 22 ks vozidel zvláštního zaměření pro útvary Dohledu CS ČR

Jedná se o nákup 22 ks vozidel se skrytým zvláštním výstražným zařízením pro Celní správu ČR.

Dodávka pásového rypadla pro společnost Kalivoda DC s.r.o.

Dodávka pásového rypadla pro společnost Kalivoda DC s.r.o.

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku zařízení do provozovny společnosti Kalivoda DC s.r.o. – Lom Těchlovice na adresu 40502 Těchlovice, v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Technologie, reg.číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006883. Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je dodávka pásového ...

Tažený pokladač emulzních nátěrů pro Cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem

Tažený pokladač emulzních nátěrů pro Cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem

Dodávka 1 kusu pokladače emulzních nátěrů a 1 kusu cisternové nástavby s nádrží na emulzi, montáž nástavby na vozidlo, zaškolení obsluhy a další služby spojené s dodávkou a záručním servisem.

Nákup sestavy na opravy komunikací

Nákup sestavy na opravy komunikací

Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 kusu finišeru pro práce menšího a středního rozsahu při pokládce asfaltových živičných směsí, 1 ks tandemového válce a 1 ks transportního podvalníku, a to společně se všemi součástmi a příslušenstvím těchto strojů specifikovanými v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dále (i) ...

Nákup mobilního hrubozrnného třídiče

Nákup mobilního hrubozrnného třídiče

Předmětem plnění této zakázky s názvem „Nákup hrubozrnného mobilního třídiče“ je dodávka Hrubozrnného, mobilního třídiče na pásech, který bude umožňovat třídění minimálně třech frakcí stavebního a demoličního odpadu, drceného kameniva, zeminy, kompostu, štěrku, písku, asfaltu, cihel, případně dalších materiálů.

17-036 Butas - Autojeřáb 20t

17-036 Butas - Autojeřáb 20t

Předmětem VZ je nákup 1 kusu nového automobilového jeřábu 20t s výsuvným teleskopickým výložníkem pro pobočku Butas.

Dodávka dvou kusů rýpadlo - nakladače včetně příslušenství pro cestmistrovství Holice a Žamberk

Dodávka dvou kusů rýpadlo - nakladače včetně příslušenství pro cestmistrovství Holice a Žamberk

Dodávka dvou kusů rýpadlo - nakladače včetně příslušenství pro cestmistrovství Holice a Žamberk

Inovácia výroby spoločnosti GRANIT – Július Dobosi

Inovácia výroby spoločnosti GRANIT – Július Dobosi

Názov predmetu zákazky: Inovácia výroby spoločnosti GRANIT Július Dobosi Logický celok 1 Samoskladací žeriav na diaľkové ovládanie na prívese Logický celok 2 Jednonosníkový mostový žeriav 3,2 t a 5 t rozpätie 13,5 m Logický celok 3 Jednonosníkový mostový žeriav 5t rozpätie 14,5 m

Dodávka manipulační techniky - kolového nakladače

Dodávka manipulační techniky - kolového nakladače

Předmětem zakázky je dodávka manipulační techniky – kolového nakladače (1 ks) s technickými parametry a za podmínek vyspecifikovanými v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

Kráčivá rypadla - 2 ks

Kráčivá rypadla - 2 ks

Předmětem zakázky je dodání 2 ks nových kráčivých rypadel. Výkon motoru min. 80 kW (druhé min. 85 kW), hmotnostní třída do 10 -12 tun, pojezd hydrostatický 4 x 4, hydraulické ovládání prvků, biolog. odbouratelné oleje a maziva. Podrobné technické specifikace jsou přílohou zadávacích podmínek.

Mobilný portálový žeriav pre obsluhu dopravných lietadiel

Mobilný portálový žeriav pre obsluhu dopravných lietadiel

Zdvíhacie zariadenie bude používané na vykonanie obsluhy a prác spojených s demontážou a montážou pohonných jednotiek lietadiel (letecké motory a vrtule) pri vyššom stupni údržby. Rovnako bude využívané pre vykonanie konzervačných prác na pohonných jednotkách s ich uložením do skladovacích a prepravných obalov

Dodávka 2ks kolových nakladačů pro Dobet, spol. s r.o.

Dodávka 2ks kolových nakladačů pro Dobet, spol. s r.o.

Předmětem zakázky je dodávka nové, nepoužité technologie v tomto rozsahu: 2 ks kolových nakladačů. Specifikace nakladačů je uvedena v zadávací dokumentaci.

Technologie Bauvant s.r.o.

Technologie Bauvant s.r.o.

Předmětem plnění zakázky je dodávka 4 ks stavebních strojů : tandemového vibračního válce, pásového hydraulického rýpadla, šroubového kompresoru a kompaktního smykem řízeného nakladače. Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky. Stroje a zařízení musí být nové bez předchozího užívání a splňovat specifikaci, která je uvedena v zadávací dokumentaci ...

Přístavba dílny s kolejovým jeřábem

Přístavba dílny s kolejovým jeřábem

Předmětem zakázky je realizace přístavby dílny a dodávka vestavěného kolejového jeřábu ve výrobních prostorách společností Farmtec a.s.

Autojeřáb

Autojeřáb

Předmětem plnění je dodávka 1 kusu továrně nového autojeřábu se jmenovitou nosností min. 20 000 kg, rok výroby min. 2017. Součástí dodávky je servisní činnost stroje.

Pořízení technologií do společnosti Stavební stroje a doprava, s.r.o.

Pořízení technologií do společnosti Stavební stroje a doprava, s.r.o.

Dodávka strojů dle specifikace v zadávací dokumentaci.

Pořízení kolového nakladače

Pořízení kolového nakladače

Předmětem zakázky je dodávka kolového nakladače. Podrobná technická specifikace zařízení je uvedena v samostatné příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Vrtná souprava - ponorná čerpadla

Vrtná souprava - ponorná čerpadla

Předmětem plnění je dodávka 1 kusu továrně nové vrtné soupravy na automobilovém podvozku, rok výroby 2017. Součástí dodávky je servisní činnost stroje.

Jednonosníkový mostový jeřáb o nosnosti 12,5 t

Jednonosníkový mostový jeřáb o nosnosti 12,5 t

Jedná se o jednonosníkový jeřáb, kdy kladkostroj je uložen bokem. Most bude svařovaný s pochůznou lávkou. S příčníky je spojovaný pomocí lícovaných šroubů. Hlavní zdvih je kladkostrojem 12,5 t. Napájení jeřábu bude ze stávající troleje. Napájení kočky bude pomocí vlečky. Ovládání bude prostřednictvím dálkového rádia s možností nouzově ovládat ...

Kloubový nakladač

Kloubový nakladač

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu továrně nového kloubového čelního nakladače, rok výroby 2017. Součástí dodávky je servisní činnost stroje.

Dodávka pásového rypadla, hydraulických kladiv a podkopových lžic

Dodávka pásového rypadla, hydraulických kladiv a podkopových lžic

Předmětem zakázky je dodávka pásového rypadla, hydraulických kladiv a podkopových lžic. Blíže viz Zadávací dokumentace.

(záznamy 1/25 z 926)  strana 1 / 38