Gymnázium Ústí nad Orlicí - dodávka pomůcek

Gymnázium Ústí nad Orlicí - dodávka pomůcek

Dodávka pomůcek pro odborné učebny fyziky, biologie a chemie pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020.

Vybavení laboratoře zpracování obrazu záznamovou technikou včetně příslušenství

Vybavení laboratoře zpracování obrazu záznamovou technikou včetně příslušenství

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka vybavení laboratoře zpracování obrazu jako funkčního celku v druhu a množství, jakosti a provedení dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, přičemž nabízené vybavení musí splňovat stejné nebo lepší technické parametry, než které jsou v této technické specifikaci ...

Gymnázium Žamberk - dodávka pomůcek

Gymnázium Žamberk - dodávka pomůcek

Dodávka pomůcek pro odborné učebny fyziky, biotechnologie, biologie a chemie a senzorických pomůcek a experimentálního vybavení pro projekt realizovaný v rámci IROP.

Zkvalitnění studijního prostřední na FaF UK v Hradci Králové - dodávka Multidetekčního readeru

Zkvalitnění studijního prostřední na FaF UK v Hradci Králové - dodávka Multidetekčního readeru

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Multidetekčního readeru. Konkrétně se jedná o Multidetekční reader umožňující čtení 6 až 384 jamkových destiček s možností rozšíření o čtení v mikrodestičce. Měření absorbance, fluorescence, luminiscence a AlphaScreen/AlphaLISA. Reader bude vybaven duální optikou. Optika musí umožňovat korekci délky dráhy při ...

Rentgenová rozmítací kamera

Rentgenová rozmítací kamera

Rozmítací kamera je vysokorychlostní zobrazovací diagnostika, která je určená ke studiu velice rychlých jevů, vznikajících ať přímo během interakce vysokovýkonového laseru s plazmatem, či stadium časových vlastností sekundárních svazků (například časový profil plazmových rentgenových laserových impulzů). Rentgenová rozmítací kamera pracuje v ...

Poptávám servis dalekohledu

Poptávám servis dalekohledu

Poptávám opravu staršího dalekohledu CARLZEISS JENA 8x30. V posledních letech zaostřování každé čočky začalo jít ztuha. Je potřeba vyčistit, promazat.Děkuji za odpověď. S pozdravem Kubíček Karel.

Konfokální a rastrovací elektronový mikroskop - rozděleno na části, opakované řízení

Konfokální a rastrovací elektronový mikroskop - rozděleno na části, opakované řízení

v části 1: konfokální mikroskop v části 2: rastrovací elektronový mikroskop Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží uvedeného podrobně v předmětné technické specifikaci uvedené v přílohách č. 1a a 1b Výzvy k podání nabídek a v souladu s dalšími požadavky zadavatele dle zadávacích podmínek.

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - Metrologie pro technické obory

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - Metrologie pro technické obory

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení učeben Metrologie, Chemie, Dělení materiálu, Měření elektro a CAM, o zařízení a technologie, které žákům umožní zkvalitnit vzdělávání, zejména pak praktickou výuku. Žákům školy bude pořízena moderní technologie běžně využívána v praxi u okolních společností, která přispěje k snadnější adaptaci ve výrobě ...

Modernizace systému PECVD

Modernizace systému PECVD

Předmětem zakázky je modernizace diagnostických metod, které se využívají při výzkumu na experimentální depoziční aparatuře. V rámci modernizace bude pořízena nová iCCD kamera do optického spektrometru Andor. Tato kamera umožní snímat rychlé procesy probíhající v plazmatu. Nový fotonásobič zlepší citlivost stávající i nové CCD kamery a rozšíří ...

PřF/CRH - CCD kamera pro spektrální detekci biofotonů

PřF/CRH - CCD kamera pro spektrální detekci biofotonů

Předmětem zakázky je dodávka CCD kamery pro spektrální detekci biofotonů. Předmětem veřejné zakázky je dodávka, zajištění instalace, zaškolení obsluhy a záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace.

Pořízení vybavení Banky biologického materiálu

Pořízení vybavení Banky biologického materiálu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů. Konkrétně se jedná o dodávku laboratorních přístrojů dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2a až g Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na 7 samostatných částí.

Konfokální mikroskop

Konfokální mikroskop

Dodání 1 ks konfokálního mikroskopu dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

Polarizační optika pro UV Ramanovu optickou aktivitu

Polarizační optika pro UV Ramanovu optickou aktivitu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka polarizační optiky pro UV Ramanovu optickou aktivitu. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava na místo plnění a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace.

CUCAM Transmisní elektronový mikroskop s autoemisní katodou a vybavením pro měření v kryogenním módu

CUCAM Transmisní elektronový mikroskop s autoemisní katodou a vybavením pro měření v kryogenním módu

Transmisní elektronový mikroskop s autoemisním zdrojem, korektorem sférické aberace pro STEM měření (probe Cs corrector), HAADF a BF/ABF STEM a EDS detektory a 4k x 4k CMOS kamerou. Součástí dodávky je příslušenství pro přípravu vzorků a měření v kryogenním módu.

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 5

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 5

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly ...

Základní vybavení laserové laboratoře – optika a optomechanika

Základní vybavení laserové laboratoře – optika a optomechanika

Předmětem zakázky je dodávka vybavení (optika a optomechanika) do laserové laboratoře dle specifikace předmětu plnění uvedeného v příloze č. 4 této ZD Technické specifikaci předmětu plnění. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 zákona rozdělena do následujících samostatných částí: • Část 1 – Dodávka optiky a optomechaniky – jednotlivé zadavatelem ...

177_KV_ERDF_Digitální mikroskop pro pozorování kovových a nekovových materiálů

177_KV_ERDF_Digitální mikroskop pro pozorování kovových a nekovových materiálů

Veřejná zakázka na dodávku 1 ks digitálního mikroskopu vybaveného motorizovaným stolkem.

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 2

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 2

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Ultrazvukové diagnostické přístroje Přístroj pro pořizování makrofotografií Transportní traumatologická lehátka Operační stůl Automatický kultivátor krevních vzorků Skiagrafické RTG přístroje, včetně 5ti ...

Poptávám stojan na pozorovací dalekohled

Poptávám stojan na pozorovací dalekohled

Poptávám stojan na pozorovák Carl Zeiss Jena 25x70. Nebo jen uchycení na pozorovák.

Optická sestava pro ultrarychlé pump-probe experimenty

Optická sestava pro ultrarychlé pump-probe experimenty

Předmětem této zakázky je optická sestava pro ultrarychlé pump-probe experimenty. Tato sestava bude měřit magneto-optické jevy v mikro a nanostrukturách s časovým rozlišením v řádu femtosekund s možností změny energie fotonů v rozsahu UV-IR. Pozicovací systém umožní přesné navádění laserové stopy s rozlišením menším než 100 nm. Optický systém bude ...

155_Ve_ERDF_Bezdotykový 3D systém pro komplexní digitalizaci dílů

155_Ve_ERDF_Bezdotykový 3D systém pro komplexní digitalizaci dílů

Bezkontaktní 3D skener s modulem pro fotogrammetrii, několik sad vyměnitelných objektivů, SW pro řízení systému a zpracování dat, příslušenství (stativ, otočný stůl, kalibrační etalony atd.).

Hyperspektrální kamera VNIR

Hyperspektrální kamera VNIR

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka hyperspektrální kamery VNIR. Tato hyperspektrální kamera VNIR musí mít funkce a musí splňovat požadavky zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Kamera pro transmisní elektronový mikroskop JEOL JEM-2010

Kamera pro transmisní elektronový mikroskop JEOL JEM-2010

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kamery pro transmisní elektronový mikroskop zadavatele JEOL JEM-2010. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního pozáručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v odst. 2.2 Dokumentace.

Opto-mechanical design services 2 - II

Opto-mechanical design services 2 - II

Předmětem veřejné zakázky je poskytování opto-mechanických konstrukčních služeb pro účely výstavby systému distribuce nosníků pro mezinárodní laserové výzkumné pracoviště ELI Beamlines. Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.

Dodávka optické inspekce, automatického sítotisku a ESD skladování

Dodávka optické inspekce, automatického sítotisku a ESD skladování

Dodávka obsahuje 4 kusy strojů: 1) automatická inspekce osazených plošných spojů 2) optická inspekce prvního vyrobeného kusu – verifikace prvního kusu z výrobní dávky 3) automatický sítotisk s inspekcí nanesené cínové pasty 4) skladovací skříň pro elektronické komponenty – dry cabinet Dodávka bude provedena včetně: dopravy, montáže, ...

(záznamy 1/25 z 391)  strana 1 / 16