PřF/CRH - CCD kamera pro spektrální detekci biofotonů

PřF/CRH - CCD kamera pro spektrální detekci biofotonů

Předmětem zakázky je dodávka CCD kamery pro spektrální detekci biofotonů. Předmětem veřejné zakázky je dodávka, zajištění instalace, zaškolení obsluhy a záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace.

Pořízení vybavení Banky biologického materiálu

Pořízení vybavení Banky biologického materiálu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů. Konkrétně se jedná o dodávku laboratorních přístrojů dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2a až g Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na 7 samostatných částí.

Konfokální mikroskop

Konfokální mikroskop

Dodání 1 ks konfokálního mikroskopu dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

Polarizační optika pro UV Ramanovu optickou aktivitu

Polarizační optika pro UV Ramanovu optickou aktivitu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka polarizační optiky pro UV Ramanovu optickou aktivitu. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava na místo plnění a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace.

CUCAM Transmisní elektronový mikroskop s autoemisní katodou a vybavením pro měření v kryogenním módu

CUCAM Transmisní elektronový mikroskop s autoemisní katodou a vybavením pro měření v kryogenním módu

Transmisní elektronový mikroskop s autoemisním zdrojem, korektorem sférické aberace pro STEM měření (probe Cs corrector), HAADF a BF/ABF STEM a EDS detektory a 4k x 4k CMOS kamerou. Součástí dodávky je příslušenství pro přípravu vzorků a měření v kryogenním módu.

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 5

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 5

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly ...

Základní vybavení laserové laboratoře – optika a optomechanika

Základní vybavení laserové laboratoře – optika a optomechanika

Předmětem zakázky je dodávka vybavení (optika a optomechanika) do laserové laboratoře dle specifikace předmětu plnění uvedeného v příloze č. 4 této ZD Technické specifikaci předmětu plnění. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 zákona rozdělena do následujících samostatných částí: • Část 1 – Dodávka optiky a optomechaniky – jednotlivé zadavatelem ...

177_KV_ERDF_Digitální mikroskop pro pozorování kovových a nekovových materiálů

177_KV_ERDF_Digitální mikroskop pro pozorování kovových a nekovových materiálů

Veřejná zakázka na dodávku 1 ks digitálního mikroskopu vybaveného motorizovaným stolkem.

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 2

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 2

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Ultrazvukové diagnostické přístroje Přístroj pro pořizování makrofotografií Transportní traumatologická lehátka Operační stůl Automatický kultivátor krevních vzorků Skiagrafické RTG přístroje, včetně 5ti ...

Poptávám stojan na pozorovací dalekohled

Poptávám stojan na pozorovací dalekohled

Poptávám stojan na pozorovák Carl Zeiss Jena 25x70. Nebo jen uchycení na pozorovák.

Optická sestava pro ultrarychlé pump-probe experimenty

Optická sestava pro ultrarychlé pump-probe experimenty

Předmětem této zakázky je optická sestava pro ultrarychlé pump-probe experimenty. Tato sestava bude měřit magneto-optické jevy v mikro a nanostrukturách s časovým rozlišením v řádu femtosekund s možností změny energie fotonů v rozsahu UV-IR. Pozicovací systém umožní přesné navádění laserové stopy s rozlišením menším než 100 nm. Optický systém bude ...

155_Ve_ERDF_Bezdotykový 3D systém pro komplexní digitalizaci dílů

155_Ve_ERDF_Bezdotykový 3D systém pro komplexní digitalizaci dílů

Bezkontaktní 3D skener s modulem pro fotogrammetrii, několik sad vyměnitelných objektivů, SW pro řízení systému a zpracování dat, příslušenství (stativ, otočný stůl, kalibrační etalony atd.).

Hyperspektrální kamera VNIR

Hyperspektrální kamera VNIR

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka hyperspektrální kamery VNIR. Tato hyperspektrální kamera VNIR musí mít funkce a musí splňovat požadavky zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Kamera pro transmisní elektronový mikroskop JEOL JEM-2010

Kamera pro transmisní elektronový mikroskop JEOL JEM-2010

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kamery pro transmisní elektronový mikroskop zadavatele JEOL JEM-2010. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního pozáručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v odst. 2.2 Dokumentace.

Opto-mechanical design services 2 - II

Opto-mechanical design services 2 - II

Předmětem veřejné zakázky je poskytování opto-mechanických konstrukčních služeb pro účely výstavby systému distribuce nosníků pro mezinárodní laserové výzkumné pracoviště ELI Beamlines. Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.

Dodávka optické inspekce, automatického sítotisku a ESD skladování

Dodávka optické inspekce, automatického sítotisku a ESD skladování

Dodávka obsahuje 4 kusy strojů: 1) automatická inspekce osazených plošných spojů 2) optická inspekce prvního vyrobeného kusu – verifikace prvního kusu z výrobní dávky 3) automatický sítotisk s inspekcí nanesené cínové pasty 4) skladovací skříň pro elektronické komponenty – dry cabinet Dodávka bude provedena včetně: dopravy, montáže, ...

Vysokovakuový rastrovací sondový mikroskop

Vysokovakuový rastrovací sondový mikroskop

Předmětem zakázky je dodávka vakuového rastrovacího sondového mikroskopu umožňujícího SPM měření ve vnějším magnetickém poli. Zařízení musí být dále schopno provádět komplementární analýzu SIMS kráterů vytvořených v průběhu měření na zařízení ION TOF TOF.SIMS5. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními ...

Platforma pro rozšíření magnetooptické Kerrovy mikroskopie

Platforma pro rozšíření magnetooptické Kerrovy mikroskopie

Dodávka platformy pro rozšíření magnetooptické Kerrovy mikroskopie včetně dopravy. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 výzvy k podání nabídky.

Hybridní zobrazovací multidetekční reader

Hybridní zobrazovací multidetekční reader

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hybridního zobrazovacího multidetekčního readeru umožňujícího současnou kvantitativní analýzu změn absorbance, fluorescence a chemiluminiscence a mikroskopickou analýzu buněčných parametrů. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a ...

Mikrodestičkový reader pro UV-VIS

Mikrodestičkový reader pro UV-VIS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompaktního stolního mikrodestičkového readeru určeného k měření absorbance biologických vzorků v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti spektra pro stanovení koncentrací biologických analytů a makromolekul a analýzu aktivity enzymů.

Dodávka AFM systému

Dodávka AFM systému

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zobrazovacího systému mikroskopie atomárních sil (AFM). AFM je metoda vysokorozlišovací mikroskopie (v řádu nanometrů), která je založena na principu skenování povrchu sondou, a umožňuje studium morfologie materiálů s rozlišením v řádech nanometrů.

Pracovisko snímania a spracovania charakteristík povrchových zón objektov

Pracovisko snímania a spracovania charakteristík povrchových zón objektov

Predmetom dodávky Pracoviska snímania a spracovania charakteristík povrchových zón objektov je dodávka: Systému snímania a spracovania parametrov stochastických objektov a Systému snímania a spracovania parametrov determinovaných objektov. Systém snímania a spracovania parametrov stochastických objektov je určený na digitálny záznam parametrov ...

Pracovisko spracovania a modelovania vizuálnych parametrov objektov

Pracovisko spracovania a modelovania vizuálnych parametrov objektov

Predmetom dodávky Pracoviska spracovania a modelovania vizuálnych parametrov modelov je dodávka: Systému zberu a spracovania vizuálnych parametrov objektov a Systému manipulácie a modelovania objektových dát. Systém zberu a spracovania vizuálnych parametrov objektov slúži na optické snímanie priestorových dát o objektoch rôznych veľkostí a ...

DNS - dodávka laboratorních přístrojů pro FaF UK

DNS - dodávka laboratorních přístrojů pro FaF UK

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za zadavatelem specifikovaných technických a obchodních podmínek dodávky neinvestičních laboratorních přístrojů pro potřeby Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Pořízení fyzikálních přístrojů pro Matematicko-fyzikální fakultu UK

Pořízení fyzikálních přístrojů pro Matematicko-fyzikální fakultu UK

Předmětem veřejné zakázky je pořízení fyzikálních přístrojů (konkrétně: kryostatu se supravodivým magnetem, magnetronového naprašovacího systému, soustavy spřažených laserových systémů, IČ CCD detektoru), a to dle technických specifikací požadovaných zadavatelem. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části.

(záznamy 1/25 z 382)  strana 1 / 16