Dodávka AFM systému

Dodávka AFM systému

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zobrazovacího systému mikroskopie atomárních sil (AFM). AFM je metoda vysokorozlišovací mikroskopie (v řádu nanometrů), která je založena na principu skenování povrchu sondou, a umožňuje studium morfologie materiálů s rozlišením v řádech nanometrů.

Pracovisko snímania a spracovania charakteristík povrchových zón objektov

Pracovisko snímania a spracovania charakteristík povrchových zón objektov

Predmetom dodávky Pracoviska snímania a spracovania charakteristík povrchových zón objektov je dodávka: Systému snímania a spracovania parametrov stochastických objektov a Systému snímania a spracovania parametrov determinovaných objektov. Systém snímania a spracovania parametrov stochastických objektov je určený na digitálny záznam parametrov ...

Pracovisko spracovania a modelovania vizuálnych parametrov objektov

Pracovisko spracovania a modelovania vizuálnych parametrov objektov

Predmetom dodávky Pracoviska spracovania a modelovania vizuálnych parametrov modelov je dodávka: Systému zberu a spracovania vizuálnych parametrov objektov a Systému manipulácie a modelovania objektových dát. Systém zberu a spracovania vizuálnych parametrov objektov slúži na optické snímanie priestorových dát o objektoch rôznych veľkostí a ...

DNS - dodávka laboratorních přístrojů pro FaF UK

DNS - dodávka laboratorních přístrojů pro FaF UK

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za zadavatelem specifikovaných technických a obchodních podmínek dodávky neinvestičních laboratorních přístrojů pro potřeby Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Pořízení fyzikálních přístrojů pro Matematicko-fyzikální fakultu UK

Pořízení fyzikálních přístrojů pro Matematicko-fyzikální fakultu UK

Předmětem veřejné zakázky je pořízení fyzikálních přístrojů (konkrétně: kryostatu se supravodivým magnetem, magnetronového naprašovacího systému, soustavy spřažených laserových systémů, IČ CCD detektoru), a to dle technických specifikací požadovaných zadavatelem. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části.

Dodávka souboru mikroskopů pro zobrazování velkých objektů

Dodávka souboru mikroskopů pro zobrazování velkých objektů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace souboru fluorescenčních mikroskopů vhodných k zobrazování velkých objektů pro účely modernizace a podpory výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging, jakož i pro výzkumné účely zadavatele a uživatelů výzkumné infrastruktury. Zakázka je ...

FN Hradec Králové - obnova přístrojové techniky 2016 – Operační mikroskop

FN Hradec Králové - obnova přístrojové techniky 2016 – Operační mikroskop

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového operačního mikroskopu včetně souvisejícího vybavení a poskytnutí pozáručního servisu na dobu neurčitou a zpětného odběru původního operačního mikroskopu.

Rámcová dohoda na dodávku monokulárních pozorovacích dalekohledů se záznamovým zařízením

Rámcová dohoda na dodávku monokulárních pozorovacích dalekohledů se záznamovým zařízením

Dodávky cca 240 souprav monokulárních pozorovacích dalekohledů se záznamovým zařízením pro účely silničního dohledu na období 2017 – 2018. Předpokládaný odběr v roce 2017 je 120 souprav.

Vysokorychlostní multikanálová snímkovací ICCD kamera s příslušenstvím

Vysokorychlostní multikanálová snímkovací ICCD kamera s příslušenstvím

Vysokorychlostní multikanálová snímkovací ICCD kamera, která oproti současnému vybavení zachycuje světelné jevy v daleko kratších intervalech a s lepším prostorovým rozlišením. Tento detekční systém je schopný současného záznamu 4 snímků soustavou 4 nezávislých obrazových detektorů s nastavitelným časovým zpožděním mezi jednotlivými snímky. Kromě ...

Dodávky pro projekt č. 493 Centrum pro výzkum nelineárního dynamického chování pokročilých materiálů

Dodávky pro projekt č. 493 Centrum pro výzkum nelineárního dynamického chování pokročilých materiálů

Zadavatel je příjemcem dotace pro projekt č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000493, „Centrum pro výzkum nelineárního dynamického chování pokročilých materiálů ve strojírenství (CeNDYNMAT)“, v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; (dále jen „projekt"). Cílem projektu je vybudování ...

Dodávka plynových chromatografů do projektu EXTEMIT-K

Dodávka plynových chromatografů do projektu EXTEMIT-K

hlavní předmět - kód CPV 38000000-5 (Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)) dodatečný kód CPV – kód CPV 38432210-7 (Plynové chromatografy) Předmětem plnění veřejné zakázky (její příslušné části) je dodávka: část a. plynového chromatografu s FID detektorem a generátory plynů část b. dvoudimenzionálního plynového ...

Biofyzikální techniky - Technologický celek 3

Biofyzikální techniky - Technologický celek 3

Dodávka přístrojů pro Technologický celek 3: Biofyzikální techniky. Zakázka je dělena na 6 částí: - Část 1: Zařízení pro sekvenční směšování vzorku v režimu „stopped flow“ včetně Hg/Xe lampy a CS/SFBL rozhraní - Část 2: Diferenční skenující mikrokalorimetr (DSC) - Část 3: Oběhový termostat - Část 4: Inverzní fluorescenční mikroskop - Část 5: ...

Nákup vybavení pro fyzikální výzkum a výuku

Nákup vybavení pro fyzikální výzkum a výuku

Předmětem veřejné zakázky je nákup vybavení pro fyzikální výzkum a výuku, a to dle technických specifikací požadovaných zadavatelem. Veřejná zakázka je rozdělena na 13 částí.

Nanorobots – Sestava optických mikroskopů

Nanorobots – Sestava optických mikroskopů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka invertovaného fluorescenčního mikroskopu, invertovaného mikroskopu pro rutinní pozorování a vzpřímeného mikroskopu s rychlou kamerou.

Výběrové řízení s dílčím plněním na dodávku souboru technologií potřebných k výrobě optických čoček

Výběrové řízení s dílčím plněním na dodávku souboru technologií potřebných k výrobě optických čoček

Předmětem zakázky je dodávka souboru technologií potřebných k výrobě optických čoček světlometu. Část č. 1: Vstřikovací stroj včetně robota pro testování a validaci forem o svírací síle 400 tun; část č. 2: Vstřikovací stroj včetně robota pro testování a validaci forem o svírací síle 250 tun; část č. 3: Vstřikovací stroj včetně robota pro testování ...

Systém na optické trojrozmerné snímanie ľudskej hlavy

Systém na optické trojrozmerné snímanie ľudskej hlavy

Systém na optické trojrozmerné snímanie ľudskej hlavy slúži na záznam, spracovanie a vytvorenie výstupu statickej aj pohybujúcej sa digitálnej ľudskej hlavy. Systém musí zachytiť jednotlivé statické pózy tváre a výstupom nie je len trojrozmerný model hlavy, ale aj farebná textúra povrchu, textúra lesklosti povrchu a normálová textúra ...

Systém na generovanie 3D modelov

Systém na generovanie 3D modelov

Systém na generovanie 3D modelov je určený na výrobu digitálnych 3D modelov ľudí vo vysokej tvarovej presnosti a grafickej podrobnosti, schopný zachytiť (v pohybe i nehybnosti), spracovať a pripraviť 3D model človeka a iných bytostí (objektov), podrobnosti náročných povrchových štruktúr odevov a doplnkov a iných predmetov, prináležiacich objektu, ...

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu - Monitorovanie chemického stavu

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu - Monitorovanie chemického stavu

Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho prístrojového vybavenia v rámci schválených projektov: - Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky, ITMS kód projektu 310010A874, - Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska 1. časť, ITMS kód projektu 310010B426, ktoré sa implementujú na ...

Spektrofotometr

Spektrofotometr

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do užívání Spektrofotometru včetně příslušenství dle dále specifikovaných podmínek.

Sedmiosé měřící rameno s dotykovým snímačem a bezdotykovým scannerem včetně obslužného software

Sedmiosé měřící rameno s dotykovým snímačem a bezdotykovým scannerem včetně obslužného software

Předmětem výběrového řízení je dodávka sedmiosého měřícího ramene s dotykovým snímačem a bezdotykovým scannerem vč. obslužného SW pro 3D měření, balení, dopravy, zprovoznění, instalace SW, technické podpory a zaškolení obsluhy v sídle zadavatele. Obslužný SW pro 3D měření musí být kompatibilní s dodávaným sedmiosým měřicím ramenem s dotykovým ...

CUCAM - Soubor přístrojů a příslušenství pro syntézní a optickou laboratoř

CUCAM - Soubor přístrojů a příslušenství pro syntézní a optickou laboratoř

Dodávka souboru přístrojů a příslušenství určených pro syntézní a optickou laboratoř za účelem výzkumu.

Dodávka zařízení pro vývojové zkoušky v oblasti automotive

Dodávka zařízení pro vývojové zkoušky v oblasti automotive

Jedná se o výběrové řízení s dílčím plněním na dodávku zařízení pro vývojové aktivity zadavatele. Dodávka zařízení pro vývojové zkoušky v oblasti automotive: 1. Klimatická komora o objemu 15m3 2. Korozní komora o objemu 1m3 3. Kondenzační komora o objemu 0,4m3 4. Akustická kamera

Obstaranie inovatívneho strojno-technologického vybavenia - VUP, a.s.

Obstaranie inovatívneho strojno-technologického vybavenia - VUP, a.s.

Technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Nanorobots - Litografický systém s optickým zápisem do fotorezistu

Nanorobots - Litografický systém s optickým zápisem do fotorezistu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka litografický systému s optickým zápisem do fotorezistu. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha č. 2 „Kupní smlouva“ zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje přístroj ...

Nanorobots – Spin coater

Nanorobots – Spin coater

Předmětem veřejné zakázky je dodávka spin coateru. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha č. 2 „Kupní smlouva“ zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv ...

(záznamy 1/25 z 362)  strana 1 / 15