Poptávám dodávku detektoru úniku čpavku

Poptávám dodávku detektoru úniku čpavku

Poptávám cenovou nabídku montáže čidla na únik čpavku.

Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Klatovech

Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Klatovech

Realizace rekonstrukce technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu v Klatovech, jehož hlavní prioritou je docílení snížení rizika vzniku environmentální havárie a množství používaného chladícího média v podobě čpavku. Celý projekt se skládá ze tří hlavních částí: • technologie chlazení – strojní část, elektroinstalace, MaR, ...

Modernizace chlazení a chladiče mladiny

Modernizace chlazení a chladiče mladiny

Provedení modernizace čpavkové části technologie (strojovny) chlazení a rekonstrukce dvoustupňového chladiče mladiny. Cílem je dosáhnout energetických úspor optimalizací technického řešení chladících okruhů a zvýšením účinnosti náhradou amortizované technologie. Technické detaily zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Mobilní kluziště -curlingová dráha – ledová dráha

Mobilní kluziště -curlingová dráha – ledová dráha

Předmětem veřejné zakázky je: - dodávka curlingových drah s chladící plochou z pochůzného a pojezdového plastového roštu s žebrovanými hadicemi pro Olympijský park Brno, velikost 2 x 46 x 5 m dle specifikace v příloze této zadávací dokumentace, - dodávka ledové dráhy s chladící plochou z pochůzného a pojezdového platového roštu s žebrovými ...

Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Havlíčkův Brod

Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Havlíčkův Brod

Předmětem zakázky je dodávka a montáž nové chladící technologie pro vychlazování stávající ledové plochy zimního stadionu Havlíčkův Brod. Součástí zakázky jsou dále stavební práce nezbytné pro instalaci a další využití nové technologie.

Nákup strojov

Nákup strojov

Predmetom zákazky je nákup tovaru na zavedenie výroby potravinárskych polotovarov spoločnosti MONA - Family Food, s.r.o. Konkrétne ide o : 1, Robot univerzálny: 1ks 2, Škrabka zemiakov nerezová: 1 ks 3, Parná komora: 4 ks 4, Konvektomat č. 1: 1 ks 5, Konvektomat č. 2: 1 ks 6, Chladiaca skriňa na uskladnenie vajíčok a droždia: 1 ks 7, ...

Změna systému chladícího zařízení na Městském zimním stadionu v Lounech

Změna systému chladícího zařízení na Městském zimním stadionu v Lounech

Dílo bude řešit náhradu zastaralých komponentů strojovny Městského zimního stadionu v Lounech za komponenty odpovídající současné technické úrovni (kompresory, čerpadla, kondenzátor atp.) vč. souvisejících stavebních úprav a nového systému měření a regulace technologie strojovny chlazení. Kompletní nové napojení kompresorů, čerpadel a ventilátorů ...

Poptáváme lednici

Poptáváme lednici

Poptávám zaslání nabídek lednice (do kanceláře) max. výška 120 cm, šířka 58 cm, hloubka 60 cm. Děkuji za nabídky, Keltnerová Vendula.

Nákup vybavení pro kuchyně a kantýny

Nákup vybavení pro kuchyně a kantýny

Předmětem této veřejné zakázky rozdělené na 4 části je dodávka: 1) 2 ks velkokapacitních pánví 2)5 ks chladících vitrín 3)1 ks dvoukošové myčky 4) 1 ks zařízení pro šokové zchlazování a transportní lednice

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 41

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 41

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení - sestavy mrazáků a lednic, určené pro transfúzní oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Velkokuchyňské zařízení různé - nákup - 5. etapa

Velkokuchyňské zařízení různé - nákup - 5. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka velkokuchyňského zařízení.

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

Dodávka mobilních kluzišť

Dodávka mobilních kluzišť

Předmětem veřejné zakázky je realizace (dodávka) tří mobilních kluzišť pro Městskou část Praha 8 v lokalitách Koupaliště Ládví o rozměru ledové plochy 15 x 30 m, v areálu Základní školy Glowackého 6 o rozměru ledové plochy 20 x 40 m a v areálu Kasárny Karlín o rozměru ledové plochy 15 x 30 m. Všechny ledové plochy budou tvořeny plastovým nosným a ...

Dodávka technologie gastronomického provozu DS Nová slunečnice

Dodávka technologie gastronomického provozu DS Nová slunečnice

Předmětem zakázky jsou dodávky a služby spojené s dodávkou a montáží technologie gastronomického provozu a technologického chlazení pro gastro provoz umístěného v objektu Domova pro seniory Nová slunečnice v Praze.

Dodávka a výměna chladících jednotek VZT pro objekt chirurgie a operační sály

Dodávka a výměna chladících jednotek VZT pro objekt chirurgie a operační sály

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž chladících jednotek vč. propojovacího potrubí a příslušenství, demontáž stávajících jednotek, kompletní profese elektroinstalace a kompletní profese měření a regulace. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Obnova bruslení ve sportovním areálu Pod Horečkami ve Frenštátě pod Radhoštěm

Obnova bruslení ve sportovním areálu Pod Horečkami ve Frenštátě pod Radhoštěm

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování podkladu plochy pro bruslení na místě původní plochy zimního stadionu, ve sportovním areálu „Pod Horečkami“, vybudování osvětlení areálu, vstupního kiosku, přístřešků nad hráčskými lavicemi (trestná lavice a střídačky), zpevněné plochy pro odstavení motorových vozidel, ...

Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu v Hronově

Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu v Hronově

Předmětem zakázky je celková modernizace strojovny chlazení na zimním stadionu v Hronově. Dojde k demontáži stávajícího čpavkového chladícího zařízení a jeho nahrazení novou technologií s chladivem R448 A. S výměnou technologie chlazení jsou spojeny stavební úpravy objektů strojovny a garáže rolby.

Laboratórny nábytok a laboratórne zariadenie

Laboratórny nábytok a laboratórne zariadenie

Dodávka interiérového vybavenia vrátane dopravy, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov, montáže nábytku z prepravnej úpravy do užívateľskej, inštalácie prístrojov na miesto určenia s napojením na rozvody. Predmet zákazky sa člení na 4 samostatné časti: - 1. časť: Laboratórny nábytok a laboratórne zariadenie - 2. ...

Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká republika s.r.o. - chlazení olejů

Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká republika s.r.o. - chlazení olejů

Předmětem zakázky je výměna chladícího zařízení technologie chlazení olejů. Konkrétně se bude jednat o demontáž stávající kompresorové chladící jednotky pro chlazení brusných olejů, a to včetně potrubí a armatur, a tato bude nahrazena novou chladící jednotkou se suchým chladičem.

Poptávám těsnění do dveří lednice

Poptávám těsnění do dveří lednice

Poptávám těsnění do dvířek lednice LG. Děkuji za odpověď. L.Tomášová

Inovácia výrobného procesu spoločnosti Incomex s.r.o.

Inovácia výrobného procesu spoločnosti Incomex s.r.o.

Dodávka a inštalácia technológie na prípravu a výrobu croissantov a dodávka a inštalácia chladiarenskej a mraziarenskej technológie.

Část II. Rekonstrukce chladícího zařízení a instalace free-coolingu v objektu TP3

Část II. Rekonstrukce chladícího zařízení a instalace free-coolingu v objektu TP3

Předmětem zakázky je rekonstrukce chladícího zařízení a instalace free-coolingu v objektu TP3 a instalace free-coolingu v objektu TP4 . Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické parametry, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na profilu zadavatele: ...

Chladicí systém v areálu Linaset, a.s.

Chladicí systém v areálu Linaset, a.s.

Předmětem plnění zakázky je dodávka a montáž nové chladicí kompresorové jednotky o chladícím výkonu 100kW při teplotě výstupní chladící vody 15°C, pro nepřetržitý provoz v areálu zadavatele. Předmětem plnění je dodávka nové, nikoliv repasované, kompresorové jednotky se 2 kompresory, a její montáž (instalace), napojení na stávající vzduchotechnické ...

Doplnění chlazení a úprava vzduchotechniky a výměna zkorodovaného potrubí od digestoří na bloku A

Doplnění chlazení a úprava vzduchotechniky a výměna zkorodovaného potrubí od digestoří na bloku A

Předmět veřejné zakázky na stavební práce je: I. Doplnění chlazení a úprava vzduchotechniky II. Výměna zkorodovaného potrubí od digestoří na bloku „A“ a „B“, vše v objektu Envelopa, PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12, Olomouc.

Energeticky úsporná opatření provozovny DuoMAX, s.r.o. - SO 02 Chlazení

Energeticky úsporná opatření provozovny DuoMAX, s.r.o. - SO 02 Chlazení

Předmětem této zakázky je výměna nevyhovující kompresorové jednotky, která se nachází v technicky nevyhovujícím stavu, především kvůli nevhodným a nedokončeným opravám a úpravám a zanedbané údržbě chladicího okruhu. Nová koncepce okruhu zahrnuje zachování nynějšího rozvodu výtlačného potrubí (Cu D22x1mm) a jeho využití jako kapalinové potrubí, ...

(záznamy 1/25 z 1163)  strana 1 / 47