Poptávám opravu motoru značky Lister Petter

Poptávám opravu motoru značky Lister Petter

Poptávám opravu motoru značky Lister Petter, kterým máme osazen dieselagregát SPARK.

Dodávka záložních zdrojů pro serverovny

Dodávka záložních zdrojů pro serverovny

Předmět VZ se skládá zejména z následujících položek: - záložní zdroj UPS pro servery (2 ks) - battery module „A“ (24 ks) - battery module „B“ (18 ks) - PDU pro servery (6 ks) - systém pro centrální správu non-IT infrastruktury (1 ks) - dohledové kamery (2 ks) - sada elektronického řízení přístupu do stojanu (2 ks) - záložní zdroj UPS pro ...

Obměna lokálních UPS

Obměna lokálních UPS

Předmětem veřejné zakázky jsou plnění z rámcové dohody na dodávku a instalaci nepřerušitelných zdrojů energie (UPS) pro obměnu zařízení v lokalitách správ a SSÚD Zadavatele, včetně pravidelných profylaktických prohlídek po dobu záruky.

Poptávám naprogramování posuvných vrat u nového pohonu

Poptávám naprogramování posuvných vrat u nového pohonu

Poptávám naprogramování posuvných vrat s pohonem Nice Road 400.

Poptávám hydromotory a elektrohydraulické rozvaděče

Poptávám hydromotory a elektrohydraulické rozvaděče

Poptávám pomaloběžné hydromotory a elektrohydraulické rozvaděče v celé ČR.

Dodávka UPS

Dodávka UPS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka UPS. Rozdělení zakázky na jednotlivé části, předpokládaná cena jednotlivých částí, doba trvání smlouvy, množství a přesná specifikace je uvedeno v zadávacích podmínkách.

Servisní služby pro Energocentrum NZ2

Servisní služby pro Energocentrum NZ2

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v údržbě a odstraňování závad náhradních zdrojů Energocentrum NZ2 (CAT GEP 1650kVA a CAT UPS 1000 kVA).

Generální oprava turbogenerátoru TG2

Generální oprava turbogenerátoru TG2

Předmětem zakázky je provedení generální opravy turbogenerátoru TG2 po 6-ti letém provozu Kompletní dílo, tj. dodávka „na klíč“ zahrnujíce inženýring, kompletační činnost, výrobu, obstarání, dopravu, demontáž, montáž, izolace, nátěry, účast na koordinační činnosti objednatele, dokumentaci, uvádění do provozu včetně potřebných zkoušek, revizí a ...

Test engine vehicles

Test engine vehicles

Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 7 leteckých motorů pro účely výzkumu, vývoje a testování.

Dieselové záložní zdroje pro SSÚD Rudná a SSÚD Mankovice

Dieselové záložní zdroje pro SSÚD Rudná a SSÚD Mankovice

Zařízení budou sloužit v areálu SSÚD Rudná a SSÚD Mankovice pro případ nenadálého výpadku proudu. Zařízení je schopno zajistit energii pro provoz datového centra.

Vodní brzda pro experimentální parní turbínu T10MW

Vodní brzda pro experimentální parní turbínu T10MW

Nejedná se o veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem plnění zakázky je dodávka vodní brzdy pro maření energie na rotoru parní turbíny T10MW, řídicího panelu, rychloběžné spojky mezi vodní brzdou a rotorem turbíny a potřebného měřícího zařízení pro bezpečný chod vodní ...

Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK

Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro diesel motory pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, se sídlem Vocelova 1388, 500 02 Hradec Králové, IČ 00175790 dle technické specifikace v příloze č. 2 zadávacích podmínek a poskytnutí souvisejících služeb.

Generální oprava dvou motorů PW545A

Generální oprava dvou motorů PW545A

Předmětem veřejné zakázky je generální oprava dvou motorů PW545 A (DB 0373 and DB 0416) včetně pronájmu motorů po dobu opravy.

Elektrický dynamometr pro experimentální parní turbínu T10MW

Elektrický dynamometr pro experimentální parní turbínu T10MW

Nejedná se o veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem plnění zakázky je dodávka dynamometru pro maření energie na rotoru parní turbíny T10MW (generátorový režim) nebo pro pohon rotoru turbíny (motorový režim), řídicího systému, frekvenčního měniče, rychloběžné spojky mezi ...

Opravy trakčních motorů AL 4542 Fir

Opravy trakčních motorů AL 4542 Fir

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy trakčních motorů AL 4542 Fir v předpokládaném počtu 120 oprav

Oprava rotorov trakčných motorov TM 023 a pomocných motorov električiek

Oprava rotorov trakčných motorov TM 023 a pomocných motorov električiek

Predmetom zákazky je výmena nefunkčného vinutia: robotov trakčných motorov TM 023; rotorov dvojventilátorov MG112L a to: a) bez výmeny komutátora; b) s výmenou komutátora v súlade s výrobnou dokumentáciou, vrátane dopravy do a z opravy.

Náhrada elektrických pohonů a ventilátorů

Náhrada elektrických pohonů a ventilátorů

Předmětem dodávky je cca 40 elektromotorů, včetně demontáže stávajících a montáže nově dodaných. Nové pohony jsou úzce vázány na poháněná zařízení a jejich výměna předpokládá znalost strojních zařízení. Výměna bude probíhat s ohledem naminimální omezení nepřetržitého provozu výroby.

Poptávám ventil

Poptávám ventil

Poptávám ventil NORGREN X3047702 1 ks. Děkuji.

Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9

Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky náhradních dílů určených pro letecké motory PT6T-3BE, PT6T-3D a PT6T-9 vyráběné společností Pratt & Whitney Canada na vrtulnících BELL 412 HP/EP/EPi včetně jejich modifikací, dodávky přípravků a nářadí pro motory PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 a také dodávky technických publikací, včetně jejich aktualizací. ...

V 00174F – dodávka centrálních UPS pro datové centrum itself

V 00174F – dodávka centrálních UPS pro datové centrum itself

Projekt zálohování napájení datového centra itself Telehouse Brno (dále jako „TH Brno“) počítá s instalací 4 ks modulárních jednotek UPS o výkonu 200kVA. Jednotky UPS budou rozděleny do dvou dvojic paralelně zapojených UPS (A + B). Každá z dvojic UPS bude sloužit pro zálohování jedné z napájecích větví A a B. Pro každou větev tedy bude k dispozici ...

Zvýšení výkonu spalovací turbíny

Zvýšení výkonu spalovací turbíny

Předmětem ZAKÁZKY je realizace akce – „Zvýšení výkonu spalovací turbíny - GT power increasing“ zahrnující zejména • Návrh technického řešení celého díla - basic design • Vypracování dokumentace všech stupňů • Stavební práce • Dodávky zařízení • Instalaci zařízení • Komplexní testování celého zařízení •Uvedení zařízení do provozu

Hydromotor, Polsko

Hydromotor, Polsko

Poptávám hydromotor MSE05-0-133-R-05-12-20-SGJ series 000043821G série 000043821G a kolik stojí tento díl?

V 00174B – dodávka diesel generátoru pro datové centrum itself

V 00174B – dodávka diesel generátoru pro datové centrum itself

Předmětem dodávky je soustrojí diesel generátoru (dále jen „DG“) s externím (dvou okruhovým) kapalinovým chlazením o výkonu v režimu P.R.P. minimálně 570kVA s příslušenstvím za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Dodávka dieselových generátorů

Dodávka dieselových generátorů

Předmětem plnění veřejné zakázky je: Dodávka 2 ks dieselových generátorů.

Nákup kogeneračních jednotek

Nákup kogeneračních jednotek

Předmětem této zakázky je dodávka a instalace dvou kogeneračních jednotek v jednom kontejneru. Palivem pro kogenerační jednotku je bioplyn ze stávající bioplynové stanice, ve které jsou zpracovávány především živočišné (vepřová kejda, statkové hnoje, aj.) a rostlinné biomasy. KGJ bude vyrábět elektřinu a teplo pro vlastní fermentační proces a ...

(záznamy 1/25 z 690)  strana 1 / 28