Dodávka  kostního denzitometru (DXA)

Dodávka kostního denzitometru (DXA)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kostního denzitometru (DXA). Podrobná specifikace předmětu plnění je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace. Tato veřejná zakázka je financována z projektu OP VVV s názvem Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798.

FN Plzeň – Dodávka 3D endoskopické sestavy – NCH – 2017 II.

FN Plzeň – Dodávka 3D endoskopické sestavy – NCH – 2017 II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nikoliv repasované) 3D endoskopické sestavy (kamerová jednotka, kamerová hlava, světelný zdroj, LCD monitor, aj.) dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci pro Neurochirurgickou kliniku (NCH) Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění PBTK po záruční době po dobu předpokládané ...

Dodávky reagencií vrátane každodenných kontrol a prenájom močovej linky

Dodávky reagencií vrátane každodenných kontrol a prenájom močovej linky

Predmetom zákazky sú dodávky všetkých potrebných reagencií vrátane každodenných kontrol pre plnohodnotnú prevádzku močovej linky a prenájom prístrojovej techniky (nový nepoužívaný analyzátor moču chemicky a nový nepoužívaný analyzátor močového sedimentu). Vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, zaškolenia obsluhy a ...

KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 9 -  inkubátory

KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 9 - inkubátory

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a inkubátorů, lůžek a mobilní LED fototerapie pro perinatologii. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.

Hluboký břišní rozvěrač

Hluboký břišní rozvěrač

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks hlubokého břišního rozvěrače pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.

Transportní inkubátor s ventilátorem a monitorem

Transportní inkubátor s ventilátorem a monitorem

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks transportního inkubátoru skládajícího se z inkubátoru, ventilátoru a monitoru. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou.

ZZS OK – Modernizace výcvikových středisek - dodávka simulátorů

ZZS OK – Modernizace výcvikových středisek - dodávka simulátorů

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 2 ks nových celotělových simulátorů – 1 ks celotělový simulátor dětského pacienta a 1 ks celotělový multifunkční simulátor dospělého pacienta – včetně softwaru, které budou sloužit pro zkvalitnění výuky záchranářů.

Dodávka kitů – uzavření rámcové dohody

Dodávka kitů – uzavření rámcové dohody

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, se kterým zadavatel uzavře rámcovou dohodu. Předmětem dodávek na základě rámcové dohody budou kity, potřebné pro realizaci projektu zadavatele, jehož cílem je zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách, tedy sestavení funkčního diagnostického testu pro identifikaci mutací ve ...

Sekvenační platforma pro NGS

Sekvenační platforma pro NGS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové, dosud nepoužité sekvenační platformy pro NGS (Next Generation Sequencing) a příslušenství (dále jen „zařízení“) a provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy).

Externí služby v projektu „ZAVEDENÍ VYŠETŘENÍ SOMATICKÝCH MUTACÍ V KRVETVORNÝCH BUŇKÁCH“

Externí služby v projektu „ZAVEDENÍ VYŠETŘENÍ SOMATICKÝCH MUTACÍ V KRVETVORNÝCH BUŇKÁCH“

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, se kterým zadavatel uzavře rámcovou dohodu. Předmětem poskytovaných služeb na základě rámcové dohody bude: a) NGS sekvenování b) Vývoj software a hardwarové platformy pro analýzu dat pro amplikonové a celoexomové (WES) sekvenování c) Postup pro analytické zpracování dat z amplikonového a ...

Poptávám opravu motoru u invalidního vozíku

Poptávám opravu motoru u invalidního vozíku

Poptávám opravu motoru u invalidního vozíku. Mám spálený el. motor na invalidním vozíku. Opsal jsem štítek SUNPEX, DC 24V, 3600 RPM Model No:SUOS , S/N : S5031, 20066 . Spálená je kotva/rotor/.Děkuji za ochotu a s pozdravem Macháček

Lůžko polohovatelné pojízdné s vyšší nosností (min. 350 kg)

Lůžko polohovatelné pojízdné s vyšší nosností (min. 350 kg)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky.

Nemocnice Kyjov – pořízení přístrojového vybavení pro lékařskou mikrobiologii  a laboratoře

Nemocnice Kyjov – pořízení přístrojového vybavení pro lékařskou mikrobiologii a laboratoře

Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 35 a § 101 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozdělen do dvou částí. Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka a instalace hmotnostního spektrometru (přístroj pro rychlou identifikaci bakteriálních kmenů). Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka a instalace koagulometru a ...

Genetický analyzátor pro NGS

Genetický analyzátor pro NGS

Předmětem výběrového řízení je dodání vysokokapacitního DNA sekvenátoru - systému pro sekvenování nové generace (next generation sequencing, NGS) pro rutinní analýzy a výzkumné účely.

FN Motol – Sekvenátor

FN Motol – Sekvenátor

Předmětem VZ je dodávka sekvenátoru, včetně instalace, proškolení a záručního servisu. Podrobná specifikace předmětu plnění této VZ je uvedena v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Pořízení endoskopických přístrojů

Pořízení endoskopických přístrojů

Předmětem veřejné zakázky „Pořízení endoskopických přístrojů“, kterou zadavatel rozdělil na 12 částí je dodávka a instalace nových, dosud nepoužitých endoskopických přístrojů do Oblastní nemocnice Náchod a.s. Předmět jednotlivých částí veřejné zakázky je vymezen ve výzvě k podání nabídek, přičemž je-li to vymezeno v technických podmínkách, je ...

Angiograf zostava

Angiograf zostava

Angiograf zostava Angiograf, RTG, digitalizáciou obrazu, plochý detektor, rádiológia, neurológia, DSA, angiografické CT, flat panel detektor CT, cone-beam volume CT, volume-CT, 3D/4D zobrazenie, vzduchotechnika, stavebné úpravy vrátane el. rozvodov

BTK, servis a baterie k defibrilátoru Corpuls

BTK, servis a baterie k defibrilátoru Corpuls

Předmětem této veřejné zakázky, zahájené podle § 56 zákona, je uzavření rámcových smluv na období 3 let - s jedním dodavatelem na dodávku baterií do defibrilátorů Corpuls a s jedním dodavatelem na zajištění povinných bezpečnostně - technických kontrol (dále jen „BTK) včetně zajištění servisu defibrilátorů Corpuls3 a Corpuls3 SLIM. Tyto ...

Defibrilátor s vnitřními elektrodami

Defibrilátor s vnitřními elektrodami

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodání defibrilátoru s vnitřními elektrodami. Podmínkou je dodání nové zdravotnické technologie (přístroje) spolu s odpovídajícím příslušenstvím, její doprava do místa plnění podle obligatorního návrhu smlouvy, montáž, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu, provedení všech přejímacích a ...

Transportní ventilátor pro oddělení urgentního příjmu, Nemocnice Teplice, o.z.

Transportní ventilátor pro oddělení urgentního příjmu, Nemocnice Teplice, o.z.

Transportní ventilační přístroj (1 ks) pro oddělení urgentního příjmu pro umělou plicní ventilaci pacientů při převozu do jiné budovy v rámci nemocnice

KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 3 - lůžka a zvedáky pacientů – opakované zadání

KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 3 - lůžka a zvedáky pacientů – opakované zadání

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických lůžek, lehátek a zvedáku pro pacienty Krajské nemocnice T. Bati. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.

Poskytování pozáručních servisních služeb na zdravotnickou techniku

Poskytování pozáručních servisních služeb na zdravotnickou techniku

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pozáručních servisních služeb na zdravotnickou techniku umístěnou ve FN Ostrava.

Zdravotnická záchranná služba OK - Nákup transportních nosítek

Zdravotnická záchranná služba OK - Nákup transportních nosítek

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 30 kusů nových transportních nosítek do sanitních vozidel, s podvozkem, matrací s integrovaným zádržným systémem pro děti, s podhlavníkem a certifikovaným úchytným systémem pro daný typ podvozku.

Dodávka a instalace přístroje pro magnetickou rezonanci včetně příslušenství

Dodávka a instalace přístroje pro magnetickou rezonanci včetně příslušenství

Předmětem veřejné zakázky je úplná, řádná a bezvadná dodávka, instalace a uvedení do plného klinického provozu nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného nebo demo či z výstav) 1 kusu přístroje pro magnetickou rezonanci (MRI) včetně příslušenství do místa plnění bezvýhradně splňujícího maximální či minimální technické parametry a poskytnutí výkonů ...

Obnova a modernizace endoskopie

Obnova a modernizace endoskopie

Předmětem této veřejné zakázky bude dodávka přístrojového vybavení zdravotnické techniky, a to endoskopické vybavení a dodávka 1 ks automatického desinfektoru pro Endoskopické a Plicní oddělení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským ...

(záznamy 1/25 z 6862)  strana 1 / 275