Servisní služby pro 2 lineární urychlovače Varian TrueBeam

Servisní služby pro 2 lineární urychlovače Varian TrueBeam

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v servisu a údržbě lineárních urychlovačů Varian TrueBeam STx a dalších zdravotnických zařízení uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace (vzor smlouvy).

Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – I. etapa

Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – I. etapa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov,p.o. Předmětná veřejná zakázka je rozdělena na 32 samostatných částí. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. ...

Ultrazvuk

Ultrazvuk

Předmětem této veřejné zakázky bude dodávka přístrojového vybavení zdravotnické techniky a to 1 ks ultrazvukového přístroje pro pracoviště radiodiagnostiky Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákonem, v platném znění, zákonem č. ...

Sprevádzkovanie konceptu špeciálnych cvičebných strojov v spoločnosti Pohybové Centrum s.r.o.

Sprevádzkovanie konceptu špeciálnych cvičebných strojov v spoločnosti Pohybové Centrum s.r.o.

Dodanie zariadení: 1.Elektronický stroj na cvičenie 1 - Mobilizuje lumbárnu/hrudnú chrbticu v šípovitej rovine aktivovaním extenzorov 2. Elektronický stroj na cvičenie 2 - Mobilizácia lumbárnej/hrudnej chrbtice v priečnej rovine aktivovaním rotátorov 3. Elektronický stroj na cvičenie 3 - Mobilizácia lumbárnej/hrudnej chrbtice v šípovitej rovine ...

Dodávka magnetické rezonance 3T pro ON Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Dodávka magnetické rezonance 3T pro ON Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Dodávka nového přístroje magnetické rezonance 3T včetně souvisejícího zaškolení, instalace přístroje a nutných souvisejících stavebních úprav (vybourání otvorů pro přesun přístroje na místo určení, usazení a montáž přístroje a uvedení budovy do původního stavu) a provedení elektrických rozvodů.

RTG skiagrafický komplet

RTG skiagrafický komplet

Dodávka a servis 1 ks RTG skiagrafického kompletu s flat panel detektory v souladu s požadavky stanovenými v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 4 ZP. Součástí předmětu plnění je:dodání všech materiálů potřebných pro instalaci a uvedení přístroje do provozu;doprava do místa plnění, pojištění spojené s dodávkou ...

PřF – eye-tracker set

PřF – eye-tracker set

Předmětem veřejné zakázky je dodávka eye-tracker set (ET set). Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

1. časť Kryptónový generátor

1. časť Kryptónový generátor

Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch.

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 2

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 2

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly a ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 7

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 7

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly a ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 8

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 8

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly a ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 9

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 9

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly a ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 10

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 10

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly a ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 11

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 11

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly a ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 12

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 12

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly a ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 13

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 13

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly a ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 14

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 14

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly a ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 16

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 16

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly a ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 17

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 17

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly a ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 18

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 18

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly a ...

Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko

Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko

Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné, úplné a bezvadné provedení stavby s názvem " Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko" v rozsahu uvedeném v ZD. Předmět díla je specifikován projektem a zahrnuje: Provedení stavby podle projektu, dopracování projektu se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 19

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 19

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly a ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 21

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 21

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly a ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 4

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 4

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly a ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 3

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 3

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly a ...

(záznamy 1/25 z 6676)  strana 1 / 268