Průběžné dodávky reagencií a zapůjčení 2 ks analyzátorů s biochemickým a imunochemickým modulem

Průběžné dodávky reagencií a zapůjčení 2 ks analyzátorů s biochemickým a imunochemickým modulem

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou celoroční průběžné dodávky reagencií (diagnostické soupravy, kalibrátory, kontrolní materiály) a spotřebního materiálu (čistící a proplachovaní roztoky, vyměnitelné kyvety atd.) k provádění jednotlivých druhů imunochemických a biochemických analýz na základě kupní smlouvy a bezplatné zapůjčení, instalace, ...

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 1

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 1

Předmětem dodávky je dodávka nového přístrojového vybavení - dávkovače kontrastu, určeného pro kardiologické oddělení Karlovarské krajské nemocnici a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace – doplnění a obnova zdravotnické techniky

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace – doplnění a obnova zdravotnické techniky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka nových, neopotřebovaných, nerepasovaných (rok výroby 2016) přístrojů: - Endoskopická věž (1 ks) - Laparoskopická věž (1 ks) - Morcelátor (1 ks) pro potřeby pracovišť zadavatele.

FN Ostrava – vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematoonkologie – zdrojové mosty

FN Ostrava – vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematoonkologie – zdrojové mosty

Předmětem plnění je dodávka nových zdrojových mostů - nástěnné rampy a stropní stativy s vybavením a příslušenstvím pro Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy, Oddělení psychiatrické a Kliniky hematoonkologie se zárukou min. 24 měsíců včetně montáže, uvedení dodaných systémů do provozu, instalace a bezplatného zaškolení personálu, poskytování ...

Radiofrekvenční ablátor - 2 ks

Radiofrekvenční ablátor - 2 ks

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks generátorů radiofrekvenční energie včetně proplachové pumpy dálkového ovládání a dalších SW a HW součástí. Přístroj je nezbytně nutný k zajištění provozu elektrofyziologických sálů a je používán u všech prováděných katetrizačních ablací prováděných v IKEM.

VFN Praha – zdravotnická technika II, RTG přístroj s C-ramenem

VFN Praha – zdravotnická technika II, RTG přístroj s C-ramenem

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka RTG přístrojem s C-ramenem a plochým detektorem pro centrální pracoviště RDG kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen ...

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 49

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 49

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 2 ks Resuscitačního přístroje pro NMS, určené pro oddělení Emergency nemocnice v Karlových Varech (1ks) a oddělení interní JIP nemocnice v Chebu (1ks).

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 53

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 53

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks Izolátoru nukleových kyselin, určeného pro oddělení mikrobiologie Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

FN Plzeň – Dodávka systému pro přepravu a pulzativní perfuzi odebraných ledvin 2017

FN Plzeň – Dodávka systému pro přepravu a pulzativní perfuzi odebraných ledvin 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových (nikoliv repasovaných) přenosných systémů pro přepravu a pulzativni? perfuzi odebrany?ch ledvin v asepticke?m stavu po dobu min. 24 hodin za souc?asne?ho me?r?eni? tlaku, teploty, pru?toku perfuzni?ho roztoku a odporu průtoku ve štěpu s ultrazvukovou detekci? vzduchovy?ch bublin a možností ...

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 50

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 50

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks Perimetru, určeného pro oční ambulanci Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Chebu, K Nemocnici 17, 350 02 Cheb.

RTG přístroje

RTG přístroje

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks rentgenových přístrojů pro Fakultní nemocnici Olomouc, a to dle minimálních technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

VFN Praha – zdravotnická technika II, Videořetězec pro ambulanci ORL

VFN Praha – zdravotnická technika II, Videořetězec pro ambulanci ORL

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy videořetězce pro endoskopii pro ambulanci oddělení otorinolaryngologie, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, ...

Vybavení pro sterilizaci - Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín

Vybavení pro sterilizaci - Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka zdravotnických technologií, včetně dopravy na místo určení, kompletace, montáže, instalace, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti a instruktáž personálu, likvidace obalů a odpadu, provádění bezplatného záručního servisu a předepsaných bezpečnostně technických prohlídek v průběhu záruční doby. ...

VFN Praha – zdravotnická technika II – Operační lampy, 3ks

VFN Praha – zdravotnická technika II – Operační lampy, 3ks

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení – 3ks operačních lamp pro II. chirurgickou kliniku kardiovaskulární chirurgie VFN v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, popř. zaškolení ...

FN Hradec Králové - obnova přístrojové techniky 2016 – Operační mikroskop

FN Hradec Králové - obnova přístrojové techniky 2016 – Operační mikroskop

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového operačního mikroskopu včetně souvisejícího vybavení a poskytnutí pozáručního servisu na dobu neurčitou a zpětného odběru původního operačního mikroskopu.

Zobrazovací metody - Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín

Zobrazovací metody - Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka zdravotnických technologií (mamograf včetně tomosyntézy 1ks; přístroj ultrazvukový pro interní oddělení 2ks; přístroj ultrazvukový pro dětské oddělení 1ks; přístroj ultrazvukový pro gynekologické oddělení 1ks; přístroj ultrazvukový včetně lineární, konvexní a kardio sondy 1ks), včetně dopravy na místo ...

Vybavení pro operativu - Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín

Vybavení pro operativu - Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka zdravotnických technologií (Sestava laparoskopická včetně elektrokoagulace 3ks; Sestava laparoskopická včetně elektrokoagulace, modulární 2D/3D 1ks; Mikroskop operační 1ks; Rozvěrač chirurgický 1ks; Videolaryngoskop 1ks), včetně dopravy na místo určení, kompletace, montáže, instalace, uvedení do provozu ...

VFN Praha – zdravotnická technika II – Endoskopická věž

VFN Praha – zdravotnická technika II – Endoskopická věž

• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení v rámci obnovy endoskopické věže a kardiochirurgických nástrojů pro II. chirurgickou kliniku VFN v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále ...

Pořízení CT

Pořízení CT

Předmětem zakázky je dodávka jednoho kusu multislice celotělového CT skeneru. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je definována přílohou č. 5 Technická specifikace (dále jen „Technická specifikace“). Součástí předmětu plnění je poskytování záručního servisu po dobu 2 let a pozáručního servisu po dobu 6 let.

Dodávka přístrojového vybavení pro intenzivní péči

Dodávka přístrojového vybavení pro intenzivní péči

Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je dodávka těchto přístrojů: EKG přístroj Monitor životních funkcí neonatologický Monitorovací centrální stanice Oxymetr pulzní neonatologický Oxymetr pulzní neonatologický - novorozenecký screening SW Monitorovací systém centrální Monitory RTG zesilovač ...

Vybavení pro vozidla

Vybavení pro vozidla

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického a technického vybavení pro sanitní vozidla Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje.

Materiální vybavení stomatologických ambulancí

Materiální vybavení stomatologických ambulancí

Předmětem části č. 1 VZ s názvem „Integrovaná stomatologická souprava s křeslem“ je dodávka 16 ks integrovaných stomatologických souprav s křeslem, kterými se poskytuje základní stomatologická péče – konzervativní, chirurgická i protetická Předmětem části č. 2 VZ s názvem „RTG intraorální dentální s radioviziografií“ je dodávka 15 ks ...

Zvýšení kvality návazné péče - centrální operační sály a urgentní příjem

Zvýšení kvality návazné péče - centrální operační sály a urgentní příjem

Dodávka přístrojů a vybavení pro centrální operační sály a urgentní příjem Nemocnice Jihlava. Zakázka je rozdělena na 7 částí, z nichž každá je zadávána samostatně.

FN Brno modernizace onkogynekologického centra

FN Brno modernizace onkogynekologického centra

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků včetně příslušenství do Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Pracoviště dětské medicíny, Pracoviště reprodukční medicíny.

Operační světla

Operační světla

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 ks operačních světel pro Centrální operační sály Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Olomouc.

(záznamy 1/25 z 6315)  strana 1 / 253