Dodávka klimatické komory

Dodávka klimatické komory

Předmětem výběrového řízení je dodávka klimatické komory vč. balení, dopravy, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Dodávka a instalace parkovacích automatů Říčany

Dodávka a instalace parkovacích automatů Říčany

Dodávka 6 ks parkovacích automatů (dále také PA) včetně montáže, instalace a jejich uvedení do provozu. Umístění automatů bude provedeno na betonových deskách, jejichž parametry určí zhotovitel, který betonové základy vybuduje. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí a povolení majetkového správce vlastníka pozemku, provede instalaci a uvede ...

Testovací stojan pro testování s turbovrtulovým motorem včetně vrtule - prop2

Testovací stojan pro testování s turbovrtulovým motorem včetně vrtule - prop2

Účelem veřejné zakázky je vybudování výzkumné a vývojové základny – testovací zkušebny pro projekt „Výzkumná infrastruktura pro letectví a kosmické technologie“ (při Fakultě strojní ČVUT v Praze), který bude zaměřen na výzkum a vzdělávání studentů doktorského studia v doktorském studijním programu „Letectví a kosmické technologie“. Zkušebna bude ...

Elektronický tísňový systém, kontrola opuštění budovy

Elektronický tísňový systém, kontrola opuštění budovy

Předmětem zakázky jsou dodávky a služby spojené s dodávkou a montáží elektrického tísňového systému s dorozumívacím zařízením sestra – klient a kontrolou opuštění budovy v prostorách objektu Domova pro seniory Elišky Purkyňové v Praze.

Služby technického auditora mýtného systému

Služby technického auditora mýtného systému

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb nezávislého znalce, který vykonává expertní kontrolu kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, týkajících se výběru mýtného na pozemních komunikacích v České republice.

Poptávám dodávku kamerového systému

Poptávám dodávku kamerového systému

Poptávám kamerový systém s nahráváním na 48hodin.

Dodávka termovizní techniky v rámci projektu Drugstop

Dodávka termovizní techniky v rámci projektu Drugstop

Předmětem plnění VZ je dodávka termovizní techniky a to 1. Ruční termovizní kamery a objektivu a dodávka 2. Termovizní kamery ve střešním boxu na automobil pro Krajské ředitelství policie OL kraje v rámci projektu „KŘP Pbk – OPPS Česko-Polsko – Drugstop – přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou“ ...

EBSD detektor včetně softwaru pro akvizici a vyhodnocení dat

EBSD detektor včetně softwaru pro akvizici a vyhodnocení dat

Předmětem výběrového řízení je pořízení nového a sériově vyráběného (katalogově ověřitelná data) EBSD analyzátoru (zaznamenávající difrakci zpětně odražených elektronů) ke stávajícímu rastrovacímu elektronovému mikroskopu TESCAN MIRA 3 LMH. Rastrovací elektronový mikroskop (SEM) MIRA3 LMH se Schottkyho autoemisní katodou a se EDS detektorem XFlash ...

Stroje a přístroje pro testování a měření letadlových motorů

Stroje a přístroje pro testování a měření letadlových motorů

Účelem veřejné zakázky je vybudování výzkumné a vývojové základny – testovacích zkušeben pro projekt Centrum pokročilých leteckých technologií (při Fakultě strojní ČVUT v Praze), který bude zaměřen na výzkum vývoje vlastností letadlových motorů a leteckých celků během provozu. Zkušebny budou využity pro výzkum, vývoj a testování turbovrtulového ...

Detektor na bázi trojitého kvadrupólu s lineární iontovou pastí

Detektor na bázi trojitého kvadrupólu s lineární iontovou pastí

Jedná se o detektor plně kompatibilní s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií, který umožňuje provádět citlivá stopová stanovení látek ve vzorcích ze životního prostředí s využitím trojitého kvadrupólu a rovněž kvalitativní charakterizace neznámých látek s využitím kombinace techniky lineární iontové pasti a kvadrupólů.

Defektoskopické zařízení

Defektoskopické zařízení

Dodávka 2 ks defektoskopických zařízení včetně příslušenství

Rentgenová kabina na radiografickou kontrolu zbraní

Rentgenová kabina na radiografickou kontrolu zbraní

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks (slovy: jeden kus) rentgenové kabiny na radiografickou kontrolu zbraní včetně její montáže a zaškolení personálu. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž dodání rentgenu do místa plnění.

Poptáváme instalaci kamerového systému

Poptáváme instalaci kamerového systému

Poptáváme instalaci kamerového systému v naší restauraci. Kameru již máme, ale není aktivována.

Pravidelná údržba a opravy zařízení BPS

Pravidelná údržba a opravy zařízení BPS

Předmětem veřejné zakázky je zajištění provádění pravidelné údržby a oprav zařízení BPS na zpracování a třídění bankovek včetně kalibrace detektorů, pravidelných elektrorevizí strojů dle platných ČSN a v termínech dle platných ČSN a provádění speciálních servisních prací (administrátorské práce) na strojích BPS.

Poptávám montáž zámků do vchodových dveří

Poptávám montáž zámků do vchodových dveří

Poptávám zabezpečení panelového domu. Samozamykacími zámky dveří na čip včetně elektronického vrátného - 3 vchody panelového domu. Termín - dle dohody ( co nejdříve).

Kamerový systém, Pákistán

Kamerový systém, Pákistán

Jmenuji se Qamar Piracha, jsem z Pákistánu a hledám obchodní spolupráci při zavádění služeb IT a slaboproudé techniky v Pákistánu. Hledám společnost, která by mohla investovat v Pákistánu můj obchodní záměr s bezpečnostními výrobky ve školách a institucích. Jedná se například o kamerový systém, monitorovací systém, docházkový systém ve ...

Pozáručná údržba a oprava na mobilný inšpekčný systém THSCAN MT 1213 DE

Pozáručná údržba a oprava na mobilný inšpekčný systém THSCAN MT 1213 DE

Predmetom zákazky je pozáručná údržba a oprava na mobilný inšpekčný systém THSCAN MT 1213 DE a stacionárny inšpekčný systém MB 1215 HS. Ďalšie informácie sú uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.

Nákup čítačiek čipových kariet

Nákup čítačiek čipových kariet

Nákup čítačiek čipových kariet čítačka

Kontrola připojení odběrů elektrické energie a zemního plynu k distribuční síti

Kontrola připojení odběrů elektrické energie a zemního plynu k distribuční síti

Plánovaným výsledkem zadání veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na čtyři části, a jejím formálním účelem je uzavření čtyř samostatných rámcových smluv na zajištění služeb spočívajících v zajištění kontrolních činností a souvisejících služeb pro účely odhalovaní neoprávněných odběrů na DS zadavatele pro každý ze čtyř regionů, odpovídajících ...

Protipovodňová opatření města Varnsdorf

Protipovodňová opatření města Varnsdorf

Předmětem veřejné zakázky je pořízení lokálního výstražného a varovného systému protipovodňové ochrany pro město Varnsdorf.

Přenosný ruční postřikovač

Přenosný ruční postřikovač

Pořízení přenosného kompaktního ručního postřikovače, určeného k provádění nízkokapacitní částečné anebo úplné dekontaminace malého počtu osob, výzbroje, materiálu a málo rozměrné techniky.

7685 - Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU

7685 - Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace a realizace akce „Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU“ spočívající v provedení revitalizace určené části zařízení technického systému fyzické ochrany v Jaderné elektrárně Dukovany (zejména hranice střeženého prostoru a vnitřních prostor) včetně všech potřebných dokumentací a ...

Vyvolávací systémy

Vyvolávací systémy

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a implementace vyvolávacích systémů včetně možného dodatečného následného rozvoje SW modulů.

Automatické tratě do centrálního odbavovacího bodu terminálu 2, Letiště Praha/Ruzyně

Automatické tratě do centrálního odbavovacího bodu terminálu 2, Letiště Praha/Ruzyně

Dodávka a instalace 8 kusů automatických tratí do Centrálního odbavovacího bodu Terminálu 2, letiště Praha/Ruzyně, včetně poskytování servisu dodaných automatických tratí po dobu 10 let. Zadavatel bude po dobu 4 let oprávněn objednat další 4 kusy automatických tratí nad počet 8 kusů dle předchozí věty.

Nákup speciálních detekčních zařízení pro HZS MSK

Nákup speciálních detekčních zařízení pro HZS MSK

Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálních detekčních zařízení pro HZS MSK, v rámci které budou nakoupeny: Ultrastopový detektor výbušnin – 2 ks Přenosný analyzátor – detektor toxických plynných a těkavých látek – 1 ks Zařízení pro monitorování aerosolů biologického útoku v ovzduší – 1 sada Zařízení pro přímou analýzu plynných vzorků – ...

(záznamy 201/225 z 2075)  strana 9 / 83