GŘ OL - Detektory tepové frekvence

GŘ OL - Detektory tepové frekvence

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky detektory tepové frekvence.

Testovací systémy pro HiL testy II

Testovací systémy pro HiL testy II

Předmětem zakázky je dodávka testovacího systému dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže a zprovoznění a poskytnutí uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

GŘ OL - Průchozí detekční rámy

GŘ OL - Průchozí detekční rámy

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky průchozích detekčních rámů.

16-123 Osočkan – výstavba zabezpečení areálu

16-123 Osočkan – výstavba zabezpečení areálu

Jedná se o dodání a instalaci poplašného a zabezpečovacího tísňového systému a kamerového systému do areálu Osočkan Správy státních hmotných rezerv – Vlkov u Osové Bítýšky.

Rozšírenie siete referenčných staníc pre SmartNet

Rozšírenie siete referenčných staníc pre SmartNet

Rozšírenie siete referenčných staníc pre SmartNet - Podrobný opis zákazky je špecifikovaný v súťažných podkladoch

Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích

Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích

Výstavba parkovacího systému B+R (bike and ride) - automatického parkovacího zařízení pro jízdní kola - v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Litoměřicích. Jedná se o samostatný, bezobslužný parkovací systém pro více než 100 kol, který bude v provozu 24 hodin denně s efektivním využitím místa, kde na betonovém základu by měla stát ocelová ...

Zabezpečení kolektorů města Plzně - 1.etapa

Zabezpečení kolektorů města Plzně - 1.etapa

Předmětem zakázky je vybudování systému zabezpečení kolektorů města Plzně, v částech obce Severní Předměstí, Bolevec a Jižní Předměstí. Blíže ZD.

Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Benešov

Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Benešov

Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Benešov zajišťujícího základné ozvučení povodňové oblasti města a místních částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel. Požadavek bude zajištěn prostřednictvím dílčích vzájemně souvisejících úkonů v ...

Servisní podpora a rámcové úpravy systému Multimax/Symmetry

Servisní podpora a rámcové úpravy systému Multimax/Symmetry

Předmětem Veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje systému Elektronické Kontroly Vstupu (EKV) Multimax/Symmetry využívaného na letišti Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 s účinností od 3. 2. 2017.

Klimatická komora

Klimatická komora

Společnost ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o. vyrábí různé typy stavebních zámků, cy-lindrických vložek a visacích zámků lišících se od sebe nejen vnějšími rozměry, ale i různými funkčními prvky. Vyrobené zámky musí splňovat předepsané normy. Pro zajištění splnění norem se vložky a zámky testují ve zkušebně na zařízeních k tomu určených. Mimo ...

Klimatická zkušební komora

Klimatická zkušební komora

Předmětem zakázky je dodávka na místo plnění zakázky, instalace, zkušební provoz, výchozí kalibrace a zaškolení obsluhy a údržby klimatické zkušební komory s rychlou dynamikou namáhání pro kombinované zkoušky s vibracemi o objemu ca. 600 l. Klimatická zkušební komora bude provozována v kompetenčním centru Brandýs nad Labem společnosti Continental ...

Zkušební komora pro namáhání materiálů slunečním zářením pomocí xenonové výbojky

Zkušební komora pro namáhání materiálů slunečním zářením pomocí xenonové výbojky

Předmětem zakázky je dodávka na místo plnění zakázky, instalace, zkušební provoz, výchozí kalibrace a zaškolení obsluhy a údržby zkušební komory pro namáhání materiálů slunečním zářením pomocí xenonové výbojky. Zkušební komora bude provozována v kompetenčním centru Brandýs nad Labem společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. ...

GŘ OL – detektory tělních dutin

GŘ OL – detektory tělních dutin

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky detektorů tělních dutin.

Údržba telematického dohledového systému

Údržba telematického dohledového systému

Veřejná zakázka se týká údržby zařízení pořízených v rámci projektu: "Doplnění sběru dopravních informací pro řízení dopravy". V tomto projektu jsou provozována telematická zařízení sběru dopravních informací, videodetekce z otočných kamer a kooperativní systémy pro předávání dat mezi vozidly a řídicím systémem. V rámci údržby bude prováděno: ...

Modernizace velína II.

Modernizace velína II.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a s nimi související stavební práce pro řídící pracoviště (velín) v objektu zadavatele dle zadavatelem stanovené projektové dokumentace v rámci projektu „Otevřené Rudolfinum“. Jedná se především o dodávky pro následující technologické celky: • elektronický zabezpečovací systém ...

Dodávka termovizní techniky pro Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Dodávka termovizní techniky pro Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka termovizní techniky (ruční termokamera a termokamera ve střešním boxu na automobil) pro Krajské ředitelství policie Libereckého kraje v rámci projektu „Drugstop – přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004, spolufinancovaného z ...

Čtečky pro lékárnu Nemocnice na Homolce

Čtečky pro lékárnu Nemocnice na Homolce

Předmětem veřejné zakázky je dodávka optických čteček dle specifikace k Výzvě a Zadávací dokumentaci pro projekt Farmakologistika.

Modernizace systému SCO Policie ČR

Modernizace systému SCO Policie ČR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednotného systému centralizované ochrany pro Policii ČRa dodávka a instalace objektových zařízení dle požadavků pověřujících veřejných zadavatelů v letech 2017 až 2020.

Dodávka licencí - vTESTstudio A MODULŮ VT TestSystem

Dodávka licencí - vTESTstudio A MODULŮ VT TestSystem

Dodávka DODÁVKA LICENCÍ - vTESTstudio A MODULŮ VT TestSystem pro projekt v rámci programu OP PIK

Přístroj pro Ramanovu spektroskopii

Přístroj pro Ramanovu spektroskopii

Předmětem zakázky je nákup přístroje pro Ramanovu spektroskopii se dvěma/třemi lasery v rozsahu a souladu se Zadávací dokumentací.

Systém pro úsekové měření rychlosti na dálnicích

Systém pro úsekové měření rychlosti na dálnicích

Dodávka systému pro úsekové měření rychlosti na stávajících mýtných branách a na provizorních sloupech s výložníky. Jedná se o systém, který bude automaticky zaznamenávat projíždějící vozidla v definovaných řezech a vypočítávat okamžitou a úsekovou rychlost.

Dodávka pecí pro creepové zkoušky

Dodávka pecí pro creepové zkoušky

Předmětem výběrového řízení je dodávka 20 kusů ohřívacích pecí pro creepové zkoušky včetně příslušenství, dopravy, instalace, uvedení do provozu, zaškolení a záručního servisu.

Mobilní RTG souprava pro kontrolu předmětů při ochraně chráněných osob

Mobilní RTG souprava pro kontrolu předmětů při ochraně chráněných osob

Předmětem veřejné zakázky (dále též VZ) je dodání Mobilní RTG soupravy pro kontrolu předmětů při ochraně chráněných osob. - základní jednotka s přenosovým bezdrátovým (WiFi) systémem zobrazovací jednotky v mobilním provedení v pevném přepravním obalu (např. v kufru s kolečky), -pulzní X-ray zdroj se zobrazováním na vysoké energetické úrovni, - ...

Prognóza, indikace rizika a prevence vzniku přírodních požárů a v kontextu aktuálního stavu poznání

Prognóza, indikace rizika a prevence vzniku přírodních požárů a v kontextu aktuálního stavu poznání

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření indikačního, předpovědního a výstražného systému bezpečnostního rizika přírodní požáry, sestavení systému indikátorů (ověření různých postupů stanovení rizika vzniku požárů) a návrh adaptačních a mitigačních opatření v rizikových oblastech a obdobích.

Modernizace velína II.

Modernizace velína II.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a s nimi související stavební práce pro řídící pracoviště (velín) v objektu zadavatele dle zadavatelem stanovené projektové dokumentace v rámci projektu „Otevřené Rudolfinum“. Jedná se především o dodávky pro následující technologické celky: • elektronický zabezpečovací systém ...

(záznamy 201/225 z 2042)  strana 9 / 82