Rozšíření protipovodňového varovného a monitorovacího systému statutárního města Zlín

Rozšíření protipovodňového varovného a monitorovacího systému statutárního města Zlín

Projekt řeší systém povodňové služby a preventivní povodňové ochrany na území Satutárního města Zlín, tedy na území působnosti minimálně jedné obce s rozšířenou působností, prostřednictvím rozšíření lokálního výstražného systému a varovného informačního systému. Cílem tohoto projektu je realizace rozšíření stávajícího varovného a informačního ...

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit systém regulace dopravy v klidu pro vybrané části území města České Budějovice. Hlavní cíl projektu dopravy v klidu je zefektivnění a rozšíření stávajícího systému parkovacích zón do nových území města, zajištění nabídky parkovacích míst nezbytných pro obsluhu území a přiměřená ochrana parkovacích ...

Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na síti komunikací ČR

Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na síti komunikací ČR

Hlavním cílem veřejné zakázky je realizace plošného monitorovacího telematického systému, který bude poskytovat Národnímu dopravnímu informačnímu centru informace v reálném čase o aktuální dopravní situaci, např.: • detekce výskytu kongescí na monitorovaných segmentech silniční sítě • aktuální průměrná rychlost dopravního proudu v definovaném ...

Varovný informační systém

Varovný informační systém

Předmětem této VZ (díla) je dodávka a instalace komplexního varovného a informačního systému (bezdrátové hlásiče, rádiové převaděče a SW vybavení) v městě Mělník (dále i: „VIS“) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.

Elektromechanický zkušební systém

Elektromechanický zkušební systém

Dodání elektromechanického zkušebního systému pro statické zkoušky v tahu i tlaku. Konkrétní specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.

Dodávka komory pro konstantní klimatické zkoušky

Dodávka komory pro konstantní klimatické zkoušky

kompletní dodávka komory pro konstantní klimatické zkoušky s příslušenstvím pro potřeby výzkumně-vývojového centra pro účely testování vzorků v různých klimatických podmínkách - podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci

Přenosný rentgenový přístroj pro průmysl

Přenosný rentgenový přístroj pro průmysl

Pro kvalitní kontrolu svarů tlakových nádob pro PC 3000 požadujeme univerzální přenosný rentgen s metal keramickou lampou a širokým rozsahem napětí.

Výběrové řízení na dodávku ultrazvukového defektoskopu

Výběrové řízení na dodávku ultrazvukového defektoskopu

Nejedná o zadávací řízení dle ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů ale podle Pravidel pro výběr dodavatelů č. j. 65504/16/61100, platných od 5.12. 2016

Dílčí rekonstrukce technologie třídírny zavazadel v Terminálu 2

Dílčí rekonstrukce technologie třídírny zavazadel v Terminálu 2

Jedná se o výměnu 6 ks skenerů, opravu sorteru (obměna opotřebovaných mechanických částí zařízení - např. výklopný systém, misky, kluzné elementy, oprava dráhy) a opravu příletových karuselů (výměna základních rámů a kluzných elementů) v Terminálu 2 na letišti Praha/Ruzyně, jejich napojení na stávající řídicí systém a jeho úprava a vypracování ...

Parkovací dům pro kola

Parkovací dům pro kola

Předmětem zakázky je realizace parkovacího domu pro min. 100 kol v centrální části města, v prostoru mezi ulicí Jablunkovská a železniční tratí ČD, který bude zajišťovat automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný výdej jízdních kol. Veřejná zakázka zahrnuje realizaci technologie parkovacího domu a realizaci navazujících ...

Detekčné trubičky na bojové otravné látky a priemyselné škodliviny

Detekčné trubičky na bojové otravné látky a priemyselné škodliviny

Kúpa a dodanie detekčných trubičiek na bojové otravné a priemyselné škodliviny určených pre potreby MO SR. Predmet zákazky zahŕňa aj komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miest dodania a balenia.

Optické snímače pro blade tip-timing

Optické snímače pro blade tip-timing

Nejedná se o veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem plnění zakázky je dodávka tří (3) optických snímačů se zesilovačem včetně dodání veškeré potřebné dokumentace v českém a anglickém jazyce.

Zařízení pro dynamickou mechanickou analýzu materiálu

Zařízení pro dynamickou mechanickou analýzu materiálu

Předmětem zakázky je dodávka na místo plnění zakázky, zprovoznění, otestování funkčnosti a zaškolení obsluhy a údržby zařízení pro dynamickou mechanickou analýzu materiálu. Jedná se o zařízení umožňující studium mechanických vlastností materiálů prostřednictvím statického a dynamického zatěžování. Zařízení bude provozováno v kompetenčním centru ...

Kamerový systém pro vyhodnocování registračních značek vozidel

Kamerový systém pro vyhodnocování registračních značek vozidel

Pořízení komplexního kamerového systému předních a zadních vozidlových kamer (cca 70 kamerových systémů), včetně vyhodnocovacího zobrazovacího technického zařízení (přenosné počítače–notebooky nebo tablety), softwaru (čtecí a analytický systém) a datového úložiště do služebních vozidel útvarů celní správy ČR. Kamerový systém bude sloužit k snímání ...

Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky

Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky.

Položky výzkumné základny pro trakční výzbroje vozidel ŠKODA ELECTRIC a.s.

Položky výzkumné základny pro trakční výzbroje vozidel ŠKODA ELECTRIC a.s.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka dalších jednotlivých položek, potřebných pro výzkumnou základnu trakční výzbroje vozidel ŠKODA ELECTRIC a.s. Předmět plnění je rozdělen na 10 částí. Bližší specifikace předmětu a podmínek plnění jednotlivých částí zakázky je uvedena v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Analyzačné zariadenia

Analyzačné zariadenia

Predmetom zákazky je dodávka analyzačných zariadení spolufinancovaná z Operačný program Kvalita životného prostredia

Nájom parkovacích automatov pre mesto Komárno

Nájom parkovacích automatov pre mesto Komárno

Verejný obstarávateľ Comorra servis, Športová 1, 945 01 Komárno verejne obstaráva prenájom ( dodanie ) 34 kusov parkovacích automatov spolu s príslušnými službami a odkúpenie 30 kusov pôvodných parkovacích automatov v zostatkovej hodnote 500 € bez DPH za jeden kus parkovacieho automatu. Inštalácia nových parkovacích automatov v lehote 80 celých ...

Kalibrační stroj

Kalibrační stroj

Předmětem zakázky je dodávka kalibračního stroje, který bude sloužit k úpravě drátu na požadovaný průměr před vstupem do lisu (lis není součástí zakázky).

Dodávka zařízení pro vývojové zkoušky v oblasti automotive

Dodávka zařízení pro vývojové zkoušky v oblasti automotive

Jedná se o výběrové řízení s dílčím plněním na dodávku zařízení pro vývojové aktivity zadavatele. Dodávka zařízení pro vývojové zkoušky v oblasti automotive: 1. Klimatická komora o objemu 15m3 2. Korozní komora o objemu 1m3 3. Kondenzační komora o objemu 0,4m3 4. Akustická kamera Každý uchazeč má možnost podat nabídku na jednu, dvě nebo ...

Orientační testy na detekci omamných a psychotropních látek z pevných láte a tekutin

Orientační testy na detekci omamných a psychotropních látek z pevných láte a tekutin

Jedná se dodávku: 6388 balení testů orientačních na detekci OPL 80 souprav (knih) testů orientačníh na detekci OPL

Protipovodňové opatření města a ORP Český Brod

Protipovodňové opatření města a ORP Český Brod

(1) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby: (a) zpracování digitálního povodňového plánu (dPP) pro město Český Brod a území ORP Český Brod +10 obcí (Doubravčice, Klučov, Mrzky, Poříčany, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Tismice, Tuklaty, Vitice) a (b) vybudování lokálního varovného a výstražného systému ochrany před ...

Komplexný riadiaci systém kartingového centra so zabezpečením

Komplexný riadiaci systém kartingového centra so zabezpečením

V ramci projektu ma spolocnost zamer zakupit komplexny riadiaci system kartingoveho centra zabezpecujuci prevadzku strediska vratane edukacneho systemu pre zacinajucich aj profi jazdcov schopny merat presne definovane hodnoty ako aj zabezpecovat komplexnu bezpecnost prevadzky uz v jestvujucom vycvikovom zariadeni pre vodicov. Nevyhnutnostou je ...

Dodávka vědeckého testovacího simulátoru

Dodávka vědeckého testovacího simulátoru

Předmětem výběrového řízení je dodávka vědeckého testovacího simulátoru, na kterém budou probíhat VaV činnosti, testování a ověřování různých druhů nosných a kluzných povrchů. Součástí předmětu plnění je také zpracování výkresové dokumentace k vědeckému testovacímu simulátoru, která bude předmětem duševního vlastnictví.

Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.

Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.

Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.: 1. Ground Explorer s dvomi anténami 2. Detektor kovov 3. GPS 2 ks 4. GNSS 5. Totálna stanica 6. Nivelačná sada 7. Statív drevený 8. ploter A0 9. Univerzálne geodetické príslušenstvo 10. Notebook 11. PC 3 ks 12. Geodetický softvér 13. Softvér na spracovanie ...

(záznamy 126/150 z 2072)  strana 6 / 83