Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro ORP a město Kolín

Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro ORP a město Kolín

Předmětem veřejné zakázky je vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro ORP a město Kolín.

Projektové a inženýrské činnosti, komplexní implementace, údržba a servis systémů technické ochrany

Projektové a inženýrské činnosti, komplexní implementace, údržba a servis systémů technické ochrany

Projektová a inženýrská činnost v oblasti systémů technické ochrany a elektrické požární signalizace a komplexní implementace, údržba a servis systémů technické ochrany a systémů elektrické požární signalizace ve specifikacích určených zadávací dokumentací. Podrobnosti jsou uveřejněné na profilu zadavatele v kvalifikační dokumentaci a dále ...

Řešení dopravy v klidu města Mladá Boleslav – dodávka parkovací technologie

Řešení dopravy v klidu města Mladá Boleslav – dodávka parkovací technologie

• Dodávka nových parkovacích automatů (dále jen PA) kompletně vybavených dle uvedené technické specifikace v ZD s implementovanou hotovostní úhradou parkovného, bezhotovostní úhradou parkovného prostřednictvím bezkontaktní čipové karty, včetně vybudování nových betonových základů, instalace PA a jejich oživení. Nové PA budou umístěny v souladu s ...

Systém pro úsekové měření rychlosti na dálnicích

Systém pro úsekové měření rychlosti na dálnicích

Dodávka systému pro úsekové měření rychlosti na stávajících mýtných branách a na provizorních sloupech s výložníky. Jedná se o systém, který bude automaticky zaznamenávat projíždějící vozidla v definovaných řezech a vypočítávat okamžitou a úsekovou rychlost.

Poptáváme dodávku parkovacího systému

Poptáváme dodávku parkovacího systému

Hladáme dodávatela jednoduchého parkovacieho systému pre parkovisko v Karlových Varoch. Naša predstava je, že na vstupe do parkoviska by sa priamo zaplatilo parkovné jednorázové bez časového obmedzenia. Auto by bolo vpustené dnu a pri príjazde k východu zo strany parkoviska, by sa rampa automaticky otvorila a pustila by auto von. V prípade ...

Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města Čelákovice

Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města Čelákovice

Jedná se o dodávku výstražného a varovného hlásného systému před povodněmi. Předmětem zakázky je dodávka a instalace komplexního varovného systému (bezdrátové hlásiče, sirény, převaděč a čidla pro snímání výšky vodní hladiny, SW vybavení) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Záměrem zadavatele je doplnit stávající varovný a ...

GŘ OL - RTG zavazadel

GŘ OL - RTG zavazadel

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky rentgenů (dále též "RTG") zavazadel.

Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Rumburk

Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Rumburk

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky je informační a varovný systém, který má včas informovat o možnosti povodňového nebezpečí, případně má sloužit k odvrácení či zmírnění škod způsobených povodní. Tento systém má navazovat na digitální povodňový plán. Prvky LVS (lokální výstražný systém) budou snímat jednotlivé stavy vodní ...

GŘ OL - Detektory tepové frekvence

GŘ OL - Detektory tepové frekvence

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky detektory tepové frekvence.

Testovací systémy pro HiL testy II

Testovací systémy pro HiL testy II

Předmětem zakázky je dodávka testovacího systému dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže a zprovoznění a poskytnutí uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

GŘ OL - Průchozí detekční rámy

GŘ OL - Průchozí detekční rámy

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky průchozích detekčních rámů.

16-123 Osočkan – výstavba zabezpečení areálu

16-123 Osočkan – výstavba zabezpečení areálu

Jedná se o dodání a instalaci poplašného a zabezpečovacího tísňového systému a kamerového systému do areálu Osočkan Správy státních hmotných rezerv – Vlkov u Osové Bítýšky.

Rozšírenie siete referenčných staníc pre SmartNet

Rozšírenie siete referenčných staníc pre SmartNet

Rozšírenie siete referenčných staníc pre SmartNet - Podrobný opis zákazky je špecifikovaný v súťažných podkladoch

Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích

Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích

Výstavba parkovacího systému B+R (bike and ride) - automatického parkovacího zařízení pro jízdní kola - v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Litoměřicích. Jedná se o samostatný, bezobslužný parkovací systém pro více než 100 kol, který bude v provozu 24 hodin denně s efektivním využitím místa, kde na betonovém základu by měla stát ocelová ...

Zabezpečení kolektorů města Plzně - 1.etapa

Zabezpečení kolektorů města Plzně - 1.etapa

Předmětem zakázky je vybudování systému zabezpečení kolektorů města Plzně, v částech obce Severní Předměstí, Bolevec a Jižní Předměstí. Blíže ZD.

Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Benešov

Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Benešov

Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Benešov zajišťujícího základné ozvučení povodňové oblasti města a místních částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel. Požadavek bude zajištěn prostřednictvím dílčích vzájemně souvisejících úkonů v ...

Servisní podpora a rámcové úpravy systému Multimax/Symmetry

Servisní podpora a rámcové úpravy systému Multimax/Symmetry

Předmětem Veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje systému Elektronické Kontroly Vstupu (EKV) Multimax/Symmetry využívaného na letišti Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 s účinností od 3. 2. 2017.

Klimatická komora

Klimatická komora

Společnost ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o. vyrábí různé typy stavebních zámků, cy-lindrických vložek a visacích zámků lišících se od sebe nejen vnějšími rozměry, ale i různými funkčními prvky. Vyrobené zámky musí splňovat předepsané normy. Pro zajištění splnění norem se vložky a zámky testují ve zkušebně na zařízeních k tomu určených. Mimo ...

Klimatická zkušební komora

Klimatická zkušební komora

Předmětem zakázky je dodávka na místo plnění zakázky, instalace, zkušební provoz, výchozí kalibrace a zaškolení obsluhy a údržby klimatické zkušební komory s rychlou dynamikou namáhání pro kombinované zkoušky s vibracemi o objemu ca. 600 l. Klimatická zkušební komora bude provozována v kompetenčním centru Brandýs nad Labem společnosti Continental ...

Zkušební komora pro namáhání materiálů slunečním zářením pomocí xenonové výbojky

Zkušební komora pro namáhání materiálů slunečním zářením pomocí xenonové výbojky

Předmětem zakázky je dodávka na místo plnění zakázky, instalace, zkušební provoz, výchozí kalibrace a zaškolení obsluhy a údržby zkušební komory pro namáhání materiálů slunečním zářením pomocí xenonové výbojky. Zkušební komora bude provozována v kompetenčním centru Brandýs nad Labem společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. ...

GŘ OL – detektory tělních dutin

GŘ OL – detektory tělních dutin

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky detektorů tělních dutin.

Údržba telematického dohledového systému

Údržba telematického dohledového systému

Veřejná zakázka se týká údržby zařízení pořízených v rámci projektu: "Doplnění sběru dopravních informací pro řízení dopravy". V tomto projektu jsou provozována telematická zařízení sběru dopravních informací, videodetekce z otočných kamer a kooperativní systémy pro předávání dat mezi vozidly a řídicím systémem. V rámci údržby bude prováděno: ...

Modernizace velína II.

Modernizace velína II.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a s nimi související stavební práce pro řídící pracoviště (velín) v objektu zadavatele dle zadavatelem stanovené projektové dokumentace v rámci projektu „Otevřené Rudolfinum“. Jedná se především o dodávky pro následující technologické celky: • elektronický zabezpečovací systém ...

Dodávka termovizní techniky pro Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Dodávka termovizní techniky pro Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka termovizní techniky (ruční termokamera a termokamera ve střešním boxu na automobil) pro Krajské ředitelství policie Libereckého kraje v rámci projektu „Drugstop – přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004, spolufinancovaného z ...

Čtečky pro lékárnu Nemocnice na Homolce

Čtečky pro lékárnu Nemocnice na Homolce

Předmětem veřejné zakázky je dodávka optických čteček dle specifikace k Výzvě a Zadávací dokumentaci pro projekt Farmakologistika.

(záznamy 226/250 z 2075)  strana 10 / 83