Poptávám dodávku detektoru úniku čpavku

Poptávám dodávku detektoru úniku čpavku

Poptávám cenovou nabídku montáže čidla na únik čpavku.

Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou

Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou

Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcich spevnených plôch na ul. Družstevnej, ich prestavba a modernizácia tak, aby spĺňali podmienky zariadenia pre integrovanú dopravu v meste Krompachy, t.j. umožniť vzájomné prestupovanie medzi linkami SAD a ŽSR. Predmetná stavba rieši teda komplexnú rekonštrukciu priestupných a čakacích plôch na dvoch ...

Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí

Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí

Předmětem VZ je zajištění komplexního pokrytí požadavků na servis, opravy a monitoring kamerových komunikačních, signalizačních a zabezpečovacích systémů, které jsou ve správě ICT ÚMČ Praha 8.

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov.

Záchytné parkoviště Jírovcova – České Budějovice – SO 401 Elektro a sdělovací objekty

Záchytné parkoviště Jírovcova – České Budějovice – SO 401 Elektro a sdělovací objekty

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro řízení provozu parkovišť a zařízení pro vybírání poplatků vč. dohledového systému dle FTP SO 401 Elektro a sdělovací objekty záchytného parkoviště v ulici Jírovcova České Budějovice umístěného v k. ú. České Budějovice 3 , parc. č. 2096/1, 2096/2, 2096/5, 2096/7, 2097/1, 2097/52, 2097/54, ...

16-177.2 Servis, revize EZS

16-177.2 Servis, revize EZS

Předmětem VZ je centralizace a zajištění pravidelných periodických revizí, pozáručního servisu, oprav a údržby a dále kontrol poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerového systému, elektronického identifikačního systému ACS-line a elektronické požární signalizace (EPS).

Nový elektronický dochádzkový systém v NBS

Nový elektronický dochádzkový systém v NBS

Predmetom zákazky je dodávka softvérového vybavenia pre elektronickú evidenciu a spracovanie dochádzky, dodávka vstupových kariet a čítačiek kariet, dodávka a inštalácia hardvérových súčastí dochádzkového systému - dochádzkových terminálov a v redukovanom rozsahu aj vstupových turniketových zábran, poskytovanie servisných služieb pre softvérové ...

Poptávám senzory k posuvné bráně

Poptávám senzory k posuvné bráně

Poptávám sensory na posuvnou bránu IR-30.

UTB – návrh výrobku a dodávka funkčního vzorku s možnosti osazení filmovými nanosenzory

UTB – návrh výrobku a dodávka funkčního vzorku s možnosti osazení filmovými nanosenzory

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro potřeby projektu Pokročilé systémy úpravy povrchů pro kontrolu a snížení opotřebení nástrojů při zpracování polymerů plněných přírodními vlákny (CORNET SmartNFR) CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0001161, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem ...

Prestupný dopravný terminál Svätý Jur

Prestupný dopravný terminál Svätý Jur

Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu: 1. Zriadenie prestupného dopravného terminálu 2. Vytvorenie parkoviska Park & Ride a Bike & Ride Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.

Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů

Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1, včetně dodávky souvisejících technologií v rámci projektu bezpečnosti měkkých cílů: Ochrana měkkých cílů – Maiselova/U Starého hřbitova/Široká/Břehová - dodávky a výstavby výsuvných patníků na vjezdech do dané lokality. Dopravně bezpečnostní ...

Metodika zjištění chemické profilace drog

Metodika zjištění chemické profilace drog

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření metodického postupu pro zjišťování chemických profilů metamfetaminu, heroinu a kokainu (dále jen „drog“) zajištěných v rámci trestních řízení. Prostřednictvím zjištěného profilu drog bude možné provádět jejich komparaci s dalšími zajištěnými zásilkami drog v různých trestních řízeních nejen v ČR, ale i ve ...

Ochrana osob v blízkosti výbuchu

Ochrana osob v blízkosti výbuchu

Předmětem VZ je vytvoření nových postupů a technického řešení v případě převozu a likvidace velkého množství výbušniny a nástražného výbušného zařízení a dopadu výbuchu na lidský organismus v blízkosti výbuchu extrémního množství trhaviny tak, aby byla zaručena bezpečnost okolí i samotného pyrotechnika. Podrobnosti o požadovaném obsahu plnění VZ ...

Obnova systému ochran a řízení jaderného reaktoru LVR-15 - náhrada detektorů neutronového toku

Obnova systému ochran a řízení jaderného reaktoru LVR-15 - náhrada detektorů neutronového toku

Předmětem veřejné zakázky je obnova systému ochran a řízení (SOŘ) jaderného reaktoru LVR-15 v části neutronová instrumentace (NI) v kanálech spouštěcí měření výkonu.

Modernizace EOC v systému MHD v Pardubicích

Modernizace EOC v systému MHD v Pardubicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je a) dodávka, montáž a zprovoznění odbavovacího systému pro odbavení cestujících v trolejbusech a autobusech městské hromadné dopravy provozované zadavatelem v Pardubicích a okolních obcích, a to včetně dodávky potřebného software, tato část zakázky je podrobně vymezena přílohou č. 1 zadávací dokumentace - ...

Dodávky bezpečnostních boxů pro přepravu hotovosti a cenin

Dodávky bezpečnostních boxů pro přepravu hotovosti a cenin

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky bezpečnostních boxů pro přepravu hotovosti a cenin včetně příslušenství k těmto bezpečnostním boxům a dále záruční, mimozáruční a pozáruční servis a rovněž nepravidelné revizní prohlídky. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 96 měsíců.

Poptávám venkovní kamery

Poptávám venkovní kamery

Poptávám venkovní kamery, nejlépe se stříškou, bezkabelové, nabíjecí, na sd kartu.

052_MK_Dilatometr pro vysokoteplotní testování materiálů

052_MK_Dilatometr pro vysokoteplotní testování materiálů

DILATOMETR PRO VYSOKOTEPLOTNÍ TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ s možností měření do záporných teplot

106_KV_Akustická kamera s analyzátorem

106_KV_Akustická kamera s analyzátorem

Veřejná zakázka na dodávku 1 ks akustické kamery s analyzátorem.

Kamerový systém

Kamerový systém

Predmetom zákazky je dodávka kamerového systému. Súčasťou dodania predmetu zákazky je uvedenie do prevádzky a inštalácia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Oprava časti administratívnej budovy

Oprava časti administratívnej budovy

Predmetom zákazky je oprava časti administratívnej budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava. Oprava budovy bude pozostávať z: -výmeny vzduchotechniky v časti budovy - IV.NP, -výmeny vnútorného osvetlenia a el. rozvodov v časti budovy - III. NP a IV. NP, -elektromontážnych prác, -obnovy podláh na chodbách - III. NP a IV. ...

Automatické parkovací zařízení pro kola v Poděbradech

Automatické parkovací zařízení pro kola v Poděbradech

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování automatického parkovacího zařízení v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Poděbradech. Předmět veřejné zakázky tvoří systém úschovy jízdných kol včetně montáže a související stavební práce v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Poděbradech. Uvnitř konstrukce bude zařízení a SW pro ...

Rekonstrukce třídírny zavazadel v Terminálu 1 a 2 a výměna přístrojů EDS

Rekonstrukce třídírny zavazadel v Terminálu 1 a 2 a výměna přístrojů EDS

Jedná se o vybudování dalšího odbavovacího ostrovu o 24 odbavovacích přepážkách v Terminálu 2, vybudování druhého sorteru (= třídiče) v třídírně zavazadel Terminálu 2, dodání a instalaci 8 ks RTG (EDS) přístrojů ECAC standardu 3, integraci tratě z třídírny zavazadel Terminálu 2 do systému třídírny zavazadel Terminálu 1, generální opravu sorteru v ...

Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov

Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Revitalizace trati Týniště nad Orlicí – Broumov“, jejímž základním účelem je revitalizace trati podle současných potřeb Správy železniční dopravní cesty, s.o. a dopravce ČD, a.s. Jedná se o revitalizaci stávající železniční trati, která zahrnuje rekonstrukci železničního svršku a spodku včetně ...

(záznamy 1/25 z 2036)  strana 1 / 82