Dodávka 20 ks sněhových radlic pro údržbu komunikací

Dodávka 20 ks sněhových radlic pro údržbu komunikací

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 20 ks sněhových radlic pro údržbu komunikací dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Zberný dvor v obci Veľký Grob a Abrahám - prípravy na opätovné použitie a zhodnocovanie odpadov

Zberný dvor v obci Veľký Grob a Abrahám - prípravy na opätovné použitie a zhodnocovanie odpadov

Zberný dvor v obci Veľký Grob a Abrahám - prípravy na opätovné použitie a zhodnocovanie odpadov - technológia Časť č.1: Traktor, Čelný nakladač na traktor, Traktorový náves, Ramenový nosič kontajnerov s výsuvnými ramenami, Drvič na drevnú hmotu za traktor upevnenie na 3-bodový záves traktora, Traktor - Výkon (kW/HP) - ECE R24 : ...

Žacia technika pre protipovodňovú ochranu rieky Nitra

Žacia technika pre protipovodňovú ochranu rieky Nitra

Žacia technika pre protipovodňovú ochranu rieky Nitra kosačky, žacie ramená, prídavné pracovné adaptéry

Váženie

Váženie

Predmet obstarávania je delený na štyri časti a obsahuje dodávku: časť I. váženie časť II.,Manipulačná technika časť III. Drvenie časť IV Výrobná linka

Zariadenia pre zberný dvor - Lehnice

Zariadenia pre zberný dvor - Lehnice

Dodávka kolesového traktora, nakladača, váhy pre zberný dvor Lehnice.

Služby spojené s údržbou města Ostrov

Služby spojené s údržbou města Ostrov

Předmětem veřejné zakázky je údržba a běžné opravy místních komunikací včetně chodníků, lávek a mostů, autobusových zastávek a vpustí dešťové kanalizace v majetku Města Ostrova, údržba a běžné opravy svislého a vodorovného dopravního značení, dopravního zařízení (sloupky, zábradlí, svodidla, apod.), kontrola stavu a zpracování návrhu měsíčního ...

Zajištění úklidu, zimní sjízdnosti a údržby veřejné zeleně ve městě Kosmonosy

Zajištění úklidu, zimní sjízdnosti a údržby veřejné zeleně ve městě Kosmonosy

Jedná se o zajištění komunálních služeb na území města Kosmonosy a místní části Horní Stakory. Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu veřejných prostranství včetně vývozu odpadkových košů, zajištění zimní údržby a údržby veřejné zelené v rozsahu popsaném dále v zadávací dokumentaci.

Monitoring, čištění a opravy kanalizací, sběr, analýza a odstranění odpadů

Monitoring, čištění a opravy kanalizací, sběr, analýza a odstranění odpadů

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na monitoring (video-inspekci), čištění a opravy kanalizací, sběr odpadů a jejich předávání k následnému využití, odstranění, zajištění analýz odpadů včetně odběru vzorků odpadů k těmto analýzám.

Čištění a zimní údržba komunikací a úklid a opravy zastávek

Čištění a zimní údržba komunikací a úklid a opravy zastávek

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při čištění komunikací, zimní údržbě komunikací a úklidu a údržbě autobusových zastávek a informačních tabulí dle specifikace uvedené v zadávacích podmínkách za účelem zajištění čištění komunikací, zimní údržby komunikací a úklidu a oprav autobusových zastávek v souladu se zákonem č. 13/1997 ...

Rozšírenie kapacít prípravy nie nebezpečných odpadov na opätovné použitie - dopravné prostriedky

Rozšírenie kapacít prípravy nie nebezpečných odpadov na opätovné použitie - dopravné prostriedky

Predmetom zákazky je nákup dopravných prostriedkov - nákladné vozidlá, nákladné vozidlo s nadstavbou, prívesy/návesy, čelné nakladače, hydraulické nakladače a vysokozdvižné vozíky. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov BRO na palivá

Zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov BRO na palivá

Predmetom obstarávania je dodávka 2 ks kĺbovych nakladačov, 2 ks návesov s vytlačnym čelom, 4 ks traktorov, 2 ks trojstranných sklápačov a 1 ks štiepkovača na podvozku. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch.

Zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov BRO na palivá

Zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov BRO na palivá

Predmetom obstarávania je dodávka 2 ks kĺbových nakladačov, 4 ks návesov s výtlačným čelom, 5 ks traktorov a 1 ks vakovača. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.

Nákladný automobil trojstranný sklápač s hydraulickým žeriavom, čelným šípovým pluhom a sypačovou

Nákladný automobil trojstranný sklápač s hydraulickým žeriavom, čelným šípovým pluhom a sypačovou

Nákup 1ks nákladného automobilu trojstranný sklápač s hydraulickým žeriavom, čelným šípovým pluhom a sypačovou nadstavbou.

Nákladné vozidlá

Nákladné vozidlá

Predmetom zákazky je dodanie nového strojového vybavenia pre zberný dvor v obci Trhovište. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.

Zabezpečení zimní údržby místních komunikací – silnic na území městské části Brno-sever

Zabezpečení zimní údržby místních komunikací – silnic na území městské části Brno-sever

Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na služby je zabezpečení zimní údržby místních komunikací – silnic na území Městské části Brno – sever. Uchazeč, jako budoucí dodavatel, zodpovídá za sjízdnost a schůdnost místních komunikací přizpůsobenou povětrnostní situaci a jejím důsledkům, způsobem stanoveným v zákoně č. 13/1997 Sb. a jeho prováděcí ...

Zabezpečení zimní údržby místních komunikací – chodníků na území městské části Brno-sever

Zabezpečení zimní údržby místních komunikací – chodníků na území městské části Brno-sever

Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na služby je zabezpečení zimní údržby místních komunikací – chodníků na území Městské části Brno – sever. Uchazeči, jako budoucí dodavatelé, zodpovídají za schůdnost místních komunikací přizpůsobenou povětrnostní situaci a jejím důsledkům, způsobem stanoveným v zákoně č. 13/1997 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou ...

Zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy na území cestmistrovstí Tasovice, Tišnov, Hodonín

Zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy na území cestmistrovstí Tasovice, Tišnov, Hodonín

Předmětem veřejné zakázky je zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy cestmistrovství Tasovice – pracovní okruh č. 135-I-D, cestmistrovství Tišnov – pracovní okruh č. 245-I-D, cestmistrovství Tišnov – pracovní okruh č. 246-I-D, cestmistrovství Hodonín – pracovní okruh č. 413-CH-D, cestmistrovství Hodonín – pracovní okruh č. 414-CH-D, ...

Zajištění údržby zeleně v lokalitě Kladno - Sever

Zajištění údržby zeleně v lokalitě Kladno - Sever

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby parkové plochy – travnatých ploch, keřových skupin a dřevin včetně jejich výsadby v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění údržby parkové plochy – u Kauflandu

Zajištění údržby parkové plochy – u Kauflandu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby parkové plochy – travnatých ploch, keřových skupin, květinových záhonů vč. jejich výsadby a dřevin v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění údžby zeleně v lokalitě Kladno - Rozdělov

Zajištění údžby zeleně v lokalitě Kladno - Rozdělov

Předmětem plnění je zajištění údržby a funkčnosti travnatých ploch, keřových skupin a dřevin na území města Kladna v lokalitě „Rozdělov“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění údržby zeleně v parkové ploše Dvořákovy sady

Zajištění údržby zeleně v parkové ploše Dvořákovy sady

Předmětem plnění je zajištění údržby a funkčnosti travnatých ploch, keřových skupin a dřevin na území města Kladna v lokalitě „Rozdělov“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Nástavba samosběr

Nástavba samosběr

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě jedné samosběrné nástavby v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

Poskytování veřejně prospěšných služeb na území Městské části Praha 8 - Čistá osmička

Poskytování veřejně prospěšných služeb na území Městské části Praha 8 - Čistá osmička

Předmět plnění spočívá v poskytování veřejně prospěšných (technických) služeb na území Městské části Praha 8 v rámci projektu „Čistá osmička“. Komplexní úklid chodníků a vozovek zahrnuje tzv. blokové čištění ucelených lokalit vždy v termínu od 1. 4. do 31. 10. a ruční (rajónové) čištění, které bude probíhat celoročně.

Kontejner fekál nástavba

Kontejner fekál nástavba

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu kontejneru pro sání, přepravu a vytlačování fekálií a znečištěné odpadní vody.

JmK - Údržba silniční zeleně 10/2017 - 09/2022 - oblast sever

JmK - Údržba silniční zeleně 10/2017 - 09/2022 - oblast sever

Zajištění údržby zeleně (travní porosty, keře a stromy) na silničních pozemcích komunikací I. třídy na území Jihomoravského kraje - oblast sever (silnice I/19, I/23, I/42, I/43, I/47, I/50, I/52 a I/54) v období od 10/2017 do 09/2022.

(záznamy 1/25 z 1297)  strana 1 / 52