Kontejner fekál nástavba

Kontejner fekál nástavba

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu kontejneru pro sání, přepravu a vytlačování fekálií a znečištěné odpadní vody.

JmK - Údržba silniční zeleně 10/2017 - 09/2022 - oblast sever

JmK - Údržba silniční zeleně 10/2017 - 09/2022 - oblast sever

Zajištění údržby zeleně (travní porosty, keře a stromy) na silničních pozemcích komunikací I. třídy na území Jihomoravského kraje - oblast sever (silnice I/19, I/23, I/42, I/43, I/47, I/50, I/52 a I/54) v období od 10/2017 do 09/2022.

Inovácia procesu výroby betónových produktov v MRA betón, s. r. o.

Inovácia procesu výroby betónových produktov v MRA betón, s. r. o.

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia recyklačného zariadenia na zvyškový betón na troch rôznych miestach Ilava, Považská Bystrica a Púchov, podrobne v súťažných podkladoch.

Nádstavby pre motorové vozidlá

Nádstavby pre motorové vozidlá

Verejný obstarávateľ obdržal v roku 2011 od svojho zriaďovateľa 6 vozidiel na vykonávanie údržby komunikácií ( čistenie, zametanie). Vzhľadom na potreby obstarávateľa, má tento záujem využívať tieto vozidlá aj na zimnú a letnú údržbu komunikácií. V takomto prípade je nutné zakúpiť príslušenstvo, ktoré umožní obstarávateľovi vykonať jeho zámer. ...

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – fekální vůz

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – fekální vůz

Předmětem veřejné zakázky je dodávka fekálního vozu včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

Zimní údržba a přečišťování komunikací na území SMO-MOb Poruba

Zimní údržba a přečišťování komunikací na území SMO-MOb Poruba

Zimní údržba a přečišťování místních komunikací III. třídy, parkovišť, komunikací IV. třídy, chodníků a účelových komunikací na území SMO-MOb Poruba

Zberové vozidlo s rotačným lisovaním a zberné nádoby

Zberové vozidlo s rotačným lisovaním a zberné nádoby

Technika pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Zákazka je rozdelená na 2 časti: 1. Zberové vozidlo s rotačným lisovaním a zberné nádoby. 2. Technológia na zvoz a spracovanie BRO.

Příslušenství univerzálních nosičů 2017

Příslušenství univerzálních nosičů 2017

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vozidel a vyměnitelných nástaveb pro zimní a letní údržbu dálnice. Zadavatel zamýšlí zakoupit po 6 kusech tyto komodity: Univerzální nosič nářadí, sypací nástavba, sněhová radlice, podsvodidlová sekačka, zadní sekačka, čelní sekačka, sekačka s odsáváním, myčka sloupků, vůz na trávu a štěpkovač. ...

Vozidlá pre údržbu ciest

Vozidlá pre údržbu ciest

Predmetom zákazky je kúpa 3 posýpacích vozidiel vrátane doplnkových nadstavieb resp. radlíc na zimnú údržbu podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ

Obec Zbuzany vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu - nákup malého komunálního automobilu

Obec Zbuzany vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu - nákup malého komunálního automobilu

Obec Zbuzany vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup malého komunálního automobilu univerzálního nosiče 4x4 (multikára). Jedná se o nákup 1 ks malého komunálního nákladního automobilu (multikára), a to nového nebo zánovního nebo po generální opravě, nepoškozeného a plně způsobilého k užívání. Stav tachometru do 20 000 km, pohon kol ...

Posypové vozidlá s príslušným vybavením

Posypové vozidlá s príslušným vybavením

Posypové vozidlá s príslušným vybavením, t.j. celková technologická zostava pozostávajúca z podvozka nákladného automobilu, doplneného o prídavnú hydrauliku pre pohon nadstavieb, nadstavby sypača, čelnej snehovej radlice v celkovom počte 5 ks.

Nákup 5 ks nástaveb na výspravy vozovek na podvozky LIAZ 111.811 a TATRA 815 TERNO 4x4

Nákup 5 ks nástaveb na výspravy vozovek na podvozky LIAZ 111.811 a TATRA 815 TERNO 4x4

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 5 ks nástaveb na výspravy vozovek na podvozky LIAZ 111.811 a TATRA 815 TERNO 4x4, jichž je zadavatel provozovatelem. Požadavky zadavatele jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace. Součástí dodávky bude také montáž nástaveb na podvozky v majetku zadavatele a ...

Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince

Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince

Predmetom zákazky sú stroje k zbernému dvoru odpadu v obci Veľké Ludince pozostávajúce z týchto častí: 1. Manipulátor s príslušenstvom 2. Vyklápací náves 3. Štiepkovač 4. Príves s ramenovým nakladačom

Zabezpečenie dodávky a servisu zariadení na triedenie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Zabezpečenie dodávky a servisu zariadení na triedenie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného ...

Predmetom zákazky je dodávka tovaru Traktor a vyklápací náves, ktorých podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, v časti B Opis predmetu zákazky . Predmetom zákazky je ďalej zabezpečenie záručného a pozáručného servisu a neplánovaných opráv dodanej techniky.

VLRZ - obměna užitkových vozidel pro VLL, VRÚ a VZ

VLRZ - obměna užitkových vozidel pro VLL, VRÚ a VZ

Předmětem plnění je dodávka 3 ks traktorů, 1 ks malotraktoru a 1 ks elektromobilu s ložnou plochou na vybraná zařízení zadavatele Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ). Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

Štiepkovač s príslušenstvom

Štiepkovač s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb - kúpa nového mobilného štiepkovača s príslušenstvom v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch a odovzdanie sprievodnej dokumentácie 1x v slovenskom alebo v českom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti Opis predmetu zákazky v súťažných ...

Inovácia procesu a technológií služieb pre potreby opravárenstva

Inovácia procesu a technológií služieb pre potreby opravárenstva

Inovácia procesu a technológií služieb pre potreby opravárenstva poľnohospodárskej, lesnej a komunálnej techniky. Rôzne mechanizmy a zariadenia zvyšujúce úroveň procesu technológií a služieb. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Vyhne

Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Vyhne

Predmetom obstarávania je dodávka strojno-technologického vybavenia zberného dvora obce Vyhne.

Nákup nových sypačov s príslušenstvom

Nákup nových sypačov s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodanie nových sypačov s príslušenstvom (podvozok nákladného automobilu 6x6 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovných nadstavieb - 7 ks, čelná snehová radlica - 7 ks, bočná snehová radlica 1 ks, nadstavba sypača k podvozku 6x6 s uchytením - 7 ks, sklápacia korba k podvozku 6x6 - 7 ks). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky ...

Technológia zberného dvora - Separovaný zberný dvor Trávnica

Technológia zberného dvora - Separovaný zberný dvor Trávnica

Zabezpečenie vhodného technologického vybavenia k projektu Separovaný zberný dvor Trávnica

Údržba a provoz odpadkových košů, stojanů na sáčky na psí exkrementy

Údržba a provoz odpadkových košů, stojanů na sáčky na psí exkrementy

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívající v obsluze a údržbě odpadkových košů, stojanů na sáčky na psí exkrementy (PE) a popelníků na území MČ Praha 6 v požadovaném rozsahu (předpoklad cca 1000 ks odpadkových košů, 550 ks stojanů na sáčky na PE a 100 ks popelníků). Blíže v dalších částech zadávací dokumentace uveřejněné na ...

Dvoucestné vozidlo pro čištění tramvajových tratí

Dvoucestné vozidlo pro čištění tramvajových tratí

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvoucestného vozidla pro čištění tramvajových tratí, jehož technické parametry jsou blíže specifikovány v závazném návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace, zejména schválení vozidla pro provoz na tramvajových kolejích Drážním ...

Zakázka č. 1 - EKO fabrika s.r.o.

Zakázka č. 1 - EKO fabrika s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače a kolového traktoru.

Technické vybavenie pre manipuláciu s odpadmi

Technické vybavenie pre manipuláciu s odpadmi

Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia na manipuláciu s odpadmi. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Nákup traktora s vlečkou + štiepkovač

Nákup traktora s vlečkou + štiepkovač

Predmetom zákazky je nákup stojov - traktora s vlečkou + štiepkovač (drvič drevnej hmoty) pre projekt Technologický zber pre separovaný zber v obci.

(záznamy 1/25 z 1274)  strana 1 / 51