Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou - Dopravní automobil

Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou - Dopravní automobil

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nového dopravního automobilu v provedení „T“ (technické), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ (DA schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace) a hmotnostní třídy L. Minimální požadavky na předmět plnění jsou stanoveny přílohou Zadávací dokumentace - technické podmínky ...

16-177 Servis, revize EZS

16-177 Servis, revize EZS

Předmětem VZ je centralizace a zajištění pravidelných periodických revizí, pozáručního servisu, oprav a údržby a dále kontrol poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerového systému, elektronického identifikačního systému ACS-line a elektronické požární signalizace (EPS).

Správce stavby a koordinátor BOZP výstavby Pavilonu operačních oborů

Správce stavby a koordinátor BOZP výstavby Pavilonu operačních oborů

Předmětem veřejné zakázky je správa stavby/TDS na stavbě dle FIDIC (RB) a konzultant na stavbě dle FIDIC (WB). Služba bude vykonávána na stavbě budovy Pavilon operačních oborů, a to jak v části přípravy, tak vlastní realizace a v průběhu uvedení do provozu. Předmět služby je podrobně specifikován v Obchodních podmínkách, které jsou přílohou ...

Poptáváme kontrolu požární ochrany pro SVJ

Poptáváme kontrolu požární ochrany pro SVJ

Poptáváme provedení kontroly na úseku PO v Jihlavě. SVJ Sádky.

Fond zábrany škod – Technické automobily - chemický/olejový

Fond zábrany škod – Technické automobily - chemický/olejový

Dodávka 2 ks technických automobilů chemických/olejových s příslušenstvím.

Cisternová automobilová striekačka 4x2

Cisternová automobilová striekačka 4x2

Predmetom tejto zákazky je dodávka nových, nepoužitých cca. 1 000 ks cisternovej automobilovej striekačky 4x2 vo vyhotovení ako špeciálne nákladné motorové vozidlo.

Chemický automobil

Chemický automobil

Pořízení jednoho technického automobilu v provedení speciálním chemickém v modifikaci pro detekci kategorie podvozku 1 pro městský provoz, hmotnostní třída L a v provedení speciálním chemickém s označením „TA – L 1 CH“

16-085 Heřmanův Městec - rekonstrukce SHZ v tunelech

16-085 Heřmanův Městec - rekonstrukce SHZ v tunelech

Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v zajištění realizace stavby rekonstrukce stabilního hasicího zařízení v tunelech.

Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Postřekov

Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Postřekov

Předmětem této zakázky je výběr dodavatele, který zajistí dodávku související s realizací projektu „POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDHO POSTŘEKOV“, podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropského společenství, státního rozpočtu ČR a rozpočtu ...

Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov

Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na velkokapacitní požární cisternu na dopravu vody – CAS, a to v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení. CAS je určena především pro zásahovou činnost ve složitých terénních podmínkách volné přírody, v kopcovitém profilu krajiny a zejména pak v komplikovaných prostorových podmínkách průmyslových ...

Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk

Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk

Pořízení nové speciální hasičské techniky pro potřeby JSDH Nepomuk - hadicový přívěs.

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – Pořízení velkokapacitní cisterny CAS 30

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – Pořízení velkokapacitní cisterny CAS 30

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele či dodavatelů, kteří zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce: - nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ (CAS schopná provozu na všech ...

Rámcová dohoda na dodávky CAS se zařízením pro řezání vodním paprskem

Rámcová dohoda na dodávky CAS se zařízením pro řezání vodním paprskem

Dodávky cisternových automobilních stříkaček se zařízením pro řezání vodním paprskem - celkový předpokládaný objem předmětu plnění je 15 kusů zboží do 31. 12. 2020 s předpokládanou dodávkou zboží v rozsahu 5 kusů v roce 2017. Technické podmínky předmětu plnění jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Vybavení SDH JPO III města Mýta hasičskou technikou - Dopravní automobil

Vybavení SDH JPO III města Mýta hasičskou technikou - Dopravní automobil

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg, s požárním přívěsem kategorie O1 pro přepravu zavazadel. Minimální požadavky na předmět plnění jsou stanoveny přílohou č. 2 Zadávací dokumentace - technické ...

Dodávka 1 ks CAS z prostředků FZŠ

Dodávka 1 ks CAS z prostředků FZŠ

Dodávka cisternové automobilové stříkačky podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.

CAS - opravy a udržování

CAS - opravy a udržování

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na poskytnutí služby na zajištění a provádění kontrolních prohlídek (defektací) a běžných oprav cisternových automobilů stříkacích.

Velkokapacitní cisternová automobilová stříkačka s dlouhou kabinou pro JSDHO městyse Okříšky

Velkokapacitní cisternová automobilová stříkačka s dlouhou kabinou pro JSDHO městyse Okříšky

Předmětem plnění je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky včetně příslušenství. Podrobněji je dodávka popsána v příloze ZD.

4 města zachraňují přes hranice - hasící kontejner

4 města zachraňují přes hranice - hasící kontejner

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 1 ks nového (nepoužívaného) hasícího kontejneru. Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky vymezen v technických podmínkách, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek.

Pořízení velkokapacitní požární cisterny pro JSDH Višňové

Pořízení velkokapacitní požární cisterny pro JSDH Višňové

Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na dodávku „Pořízení velkokapacitní požární cisterny pro JSDH Višňové? je dodání nové velkokapacitní požární cisterny, která doplní stávající požární techniku – současnou požární cisternu. Jedná se o cisternovou automobilovou stříkačku vybavenou požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN ...

Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS

Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na pozemních stavbách, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a v rozsahu a v souladu se zadávacími ...

Oprava požární techniky AP 42 BUMAR na podvozku Mercedes-Benz ACTROS 2541L

Oprava požární techniky AP 42 BUMAR na podvozku Mercedes-Benz ACTROS 2541L

Jedná se opravu požární techniky AP 42 BUMAR na podvozku Mercedes-Benz ACTROS 2541L po dopravní nehodě. Podrobný rozsah opravy je uveden v příloze zadávací dokumentace.

Dodávka pěnidla pro CTR Nelahozeves

Dodávka pěnidla pro CTR Nelahozeves

Předmětem veřejné zakázky je nákup 20 m3 hasiva – pěnidla pro tvorbu těžké pěny, tvořícího vodní film, odolného vůči alkoholu s 1 % přimíšením (AFFF AR 1 %). Podrobná technická specifikace je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Poptáváme hasičskou stříkačku

Poptáváme hasičskou stříkačku

Poptáváme hasičskou stříkačku o minimálním výkonu 1200l/min /8bar.

Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. – DNS

Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. – DNS

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých ...

Výběr dodavatele služeb v oblasti BOZP a výkonu požární ochrany

Výběr dodavatele služeb v oblasti BOZP a výkonu požární ochrany

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění prací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provádění výkonu požární ochrany, a to v následujícím rozsahu: a) Činnost technika BOZP b) Činnost osoby OZO v oboru PO c) Provádění odborných školení d) Provádění revizí objektů a zařízení Zadavatel dále požaduje od technika BOZP a ...

(záznamy 1/25 z 302)  strana 1 / 13