Rámcová dohoda na dodávky automobilových žebříků

Rámcová dohoda na dodávky automobilových žebříků

Dodávky automobilových žebříků. Celkový předpokládaný objem předmětu plnění je 11 kusů (počet dle předpokládaných typů je uveden v příloze č. 3 zadávacích podmínek) zboží v průběhu čtyř let od účinnosti rámcové dohody.

Požární kontejnerový nosič

Požární kontejnerový nosič

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 ks požárního kontejnerového nosiče s hydraulickým nakládacím jeřábem, dle požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, zejména v technické specifikaci.

Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování bezpečnosti staveb a návrh řešení pro ČR

Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování bezpečnosti staveb a návrh řešení pro ČR

Zpracování analýzy postupů hodnocení požární bezpečnosti staveb v ČR a zahraničí. Dále v ZD.

Cisternové zodolněné stříkačky 8x8

Cisternové zodolněné stříkačky 8x8

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks cisternových zodolněných stříkaček 8x8.

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH města Šumperka

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH města Šumperka

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 smíšená v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) včetně ...

Pořízení nové CAS pro JSDH Veselí nad Lužnicí

Pořízení nové CAS pro JSDH Veselí nad Lužnicí

Předmětem plnění je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem. Předmět plnění veřejné zakázky je spolufinancován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů prostřednictvím dotačního programu Ministerstva vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace pro jednotky SDH obcí“ ...

Opravy, údržba a kontroly požiarnych uzáverov

Opravy, údržba a kontroly požiarnych uzáverov

Predmetom zákazky je poskytnutie služby v rozsahu, ktorý pozostáva: - z prehliadky, ktorou sa overuje vybavenosť požiarnych uzáverov, ich funkčnosť a zabezpečenie energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov overenia funkčnosti a overenia zabezpečenia dodávky energie alebo hasiacej látky je potrebné ...

Nákup 4 ks vyprošťovacích automobilů VYA 8x8

Nákup 4 ks vyprošťovacích automobilů VYA 8x8

Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je dodávka 4 kusů nových vyprošťovacích automobilů s podvozkem kategorie 1, schopných provozu na všech komunikací a částečně i mimo komunikace, hmotnostní třída S převyšující 16 000 kg, vybaveno požárním příslušenstvím; podvozek opatřen antikorozní ochranou.

Vykonávanie kontrol a opráv prenosných hasiacich prístrojov: Bratislava, Kuchyňa, Voderady

Vykonávanie kontrol a opráv prenosných hasiacich prístrojov: Bratislava, Kuchyňa, Voderady

Vykonávanie kontrol a opráv prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov

Servis a opravy techniky Magirus

Servis a opravy techniky Magirus

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „dohoda“) na provádění servisních prací, oprav, pravidelných ročních servisních kontrol automobilových žebříku (dále jen „AZ“) a cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) Magirus dle aktuálních požadavků zadavatele. Součástí plnění je i dodávka příslušných náhradních díků dle ...

Vlčnov – cisternová automobilová stříkačka

Vlčnov – cisternová automobilová stříkačka

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové, dosud nepoužívané cisternové automobilové stříkačky pro SDH Vlčnov.

Sady zvedacích a záchytných vaků

Sady zvedacích a záchytných vaků

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání sad zvedacích a záchytných vaků. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části: a) část 1 – dvojité vyprošťovací vaky b) část 2 – vysokotlaké zvedací vaky c) část 3 – sada zvedacích a záchytných vaků pro zvedání souprav vozidel

Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou - Dopravní automobil

Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou - Dopravní automobil

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nového dopravního automobilu v provedení „T“ (technické), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ (DA schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace) a hmotnostní třídy L. Minimální požadavky na předmět plnění jsou stanoveny přílohou Zadávací dokumentace - technické podmínky ...

16-177 Servis, revize EZS

16-177 Servis, revize EZS

Předmětem VZ je centralizace a zajištění pravidelných periodických revizí, pozáručního servisu, oprav a údržby a dále kontrol poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerového systému, elektronického identifikačního systému ACS-line a elektronické požární signalizace (EPS).

Správce stavby a koordinátor BOZP výstavby Pavilonu operačních oborů

Správce stavby a koordinátor BOZP výstavby Pavilonu operačních oborů

Předmětem veřejné zakázky je správa stavby/TDS na stavbě dle FIDIC (RB) a konzultant na stavbě dle FIDIC (WB). Služba bude vykonávána na stavbě budovy Pavilon operačních oborů, a to jak v části přípravy, tak vlastní realizace a v průběhu uvedení do provozu. Předmět služby je podrobně specifikován v Obchodních podmínkách, které jsou přílohou ...

Poptáváme kontrolu požární ochrany pro SVJ

Poptáváme kontrolu požární ochrany pro SVJ

Poptáváme provedení kontroly na úseku PO v Jihlavě. SVJ Sádky.

Fond zábrany škod – Technické automobily - chemický/olejový

Fond zábrany škod – Technické automobily - chemický/olejový

Dodávka 2 ks technických automobilů chemických/olejových s příslušenstvím.

Cisternová automobilová striekačka 4x2

Cisternová automobilová striekačka 4x2

Predmetom tejto zákazky je dodávka nových, nepoužitých cca. 1 000 ks cisternovej automobilovej striekačky 4x2 vo vyhotovení ako špeciálne nákladné motorové vozidlo.

Chemický automobil

Chemický automobil

Pořízení jednoho technického automobilu v provedení speciálním chemickém v modifikaci pro detekci kategorie podvozku 1 pro městský provoz, hmotnostní třída L a v provedení speciálním chemickém s označením „TA – L 1 CH“

16-085 Heřmanův Městec - rekonstrukce SHZ v tunelech

16-085 Heřmanův Městec - rekonstrukce SHZ v tunelech

Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v zajištění realizace stavby rekonstrukce stabilního hasicího zařízení v tunelech.

Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Postřekov

Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Postřekov

Předmětem této zakázky je výběr dodavatele, který zajistí dodávku související s realizací projektu „POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDHO POSTŘEKOV“, podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropského společenství, státního rozpočtu ČR a rozpočtu ...

Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov

Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na velkokapacitní požární cisternu na dopravu vody – CAS, a to v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení. CAS je určena především pro zásahovou činnost ve složitých terénních podmínkách volné přírody, v kopcovitém profilu krajiny a zejména pak v komplikovaných prostorových podmínkách průmyslových ...

Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk

Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk

Pořízení nové speciální hasičské techniky pro potřeby JSDH Nepomuk - hadicový přívěs.

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – Pořízení velkokapacitní cisterny CAS 30

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – Pořízení velkokapacitní cisterny CAS 30

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele či dodavatelů, kteří zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce: - nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ (CAS schopná provozu na všech ...

Rámcová dohoda na dodávky CAS se zařízením pro řezání vodním paprskem

Rámcová dohoda na dodávky CAS se zařízením pro řezání vodním paprskem

Dodávky cisternových automobilních stříkaček se zařízením pro řezání vodním paprskem - celkový předpokládaný objem předmětu plnění je 15 kusů zboží do 31. 12. 2020 s předpokládanou dodávkou zboží v rozsahu 5 kusů v roce 2017. Technické podmínky předmětu plnění jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

(záznamy 1/25 z 314)  strana 1 / 13