Vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a zabezpečenie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov a požiarnych uzáverov v objektoch VšZP.

Dodávka CAS v provedení VH - speciálním pro velkoobjemové hašení - město Nýřany

Dodávka CAS v provedení VH - speciálním pro velkoobjemové hašení - město Nýřany

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a v terénu), v provedení VH „speciálním pro velkoobjemové hašení“ a hmotnostní třídě S „těžké“ (dále ...

Poptávám požární vybavení

Poptávám požární vybavení

Poptávám cenovou nabídku vč. DPH a dopravy pro SDH Chotiná (Plzeň – sever): 2KS hadice PH B75/20m zásah se spojkou 4KS hadice PH C52/20m zásah se spojkou 2KS hadice Pyrotech C52 PUR 20m s Al spojkou (odlehčená) 1KS Proudnice C52 PH sport s Al spojkou 1KS sací koš PH Sport – klapka + proudnice 1KS savice 2,5 m modrá, šroubení profi-extra ...

Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku JSDH Karviná – Hranice

Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku JSDH Karviná – Hranice

Předmětem plnění VZ je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmen. výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kat. podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob)a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Více ...

Registratúrne stredisko UKF v Nitre - poplachový systém narušenia a elektrická požiarna signalizáci

Registratúrne stredisko UKF v Nitre - poplachový systém narušenia a elektrická požiarna signalizáci

Predmetom zákazky je doplnenie a rozšírenie už jestvujúceho systému PSN a systému EPS v objekte ŠD UKF Nitra v priestoroch registratúrneho strediska. Realizácia bude prebiehať v jestvujúcom areáli počas plnej prevádzky.

Pásová vozidla spolufinancovaná z IROP

Pásová vozidla spolufinancovaná z IROP

dodávka 2 ks pásových vozidel

Bezpečnostný opasok pre hasičov s voliteľnou výbavou

Bezpečnostný opasok pre hasičov s voliteľnou výbavou

Predmetom tejto zákazky je dodávka nových, nepoužitých bezpečnostných opaskov s voliteľnou výbavou pre hasičov, ktorý slúži na plnenie úloh Hasičského a záchranného zboru vo vyhotovení ako technický prostriedok určený ako nosič výzbroje, prostriedok na zaistenie pracovnej polohy vo výške a ako núdzový prostriedok na záchranu osôb z voľných hĺbok a ...

Reorganizace zdravotní péče Dětského a dorostového oddělení včetně požárně bezpečnostího řešení

Reorganizace zdravotní péče Dětského a dorostového oddělení včetně požárně bezpečnostího řešení

Hlavním předmětem investičního záměru je reorganizace zdravotní péče Dětského a dorostového oddělení nacházejícího se v pavilonu „C“. Součástí předmětu plnění je však také zpracování komplexního posouzení zájmového pavilonu z pohledu požární bezpečnosti stavby včetně návrhu uvedení do souladu s dnešními požadavky v oblasti požární bezpečnosti ...

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie vozu 3 „terénní“, v provedení „VH“ (speciální pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“), v bližší specifikaci dle Technických podmínek, které ...

Nákup 2 ks požárních automobilů AP s příslušenstvím

Nákup 2 ks požárních automobilů AP s příslušenstvím

Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových požární automobilů (automobilových plošin) s podvozkem kategorie 2, schopným provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace, hmotnostní třída M nepřevyšující 16 000 kg.

Rámcová dohoda na dodávky automobilových žebříků

Rámcová dohoda na dodávky automobilových žebříků

Dodávky automobilových žebříků. Celkový předpokládaný objem předmětu plnění je 11 kusů (počet dle předpokládaných typů je uveden v příloze č. 3 zadávacích podmínek) zboží v průběhu čtyř let od účinnosti rámcové dohody.

Požární kontejnerový nosič

Požární kontejnerový nosič

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 ks požárního kontejnerového nosiče s hydraulickým nakládacím jeřábem, dle požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, zejména v technické specifikaci.

Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování bezpečnosti staveb a návrh řešení pro ČR

Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování bezpečnosti staveb a návrh řešení pro ČR

Zpracování analýzy postupů hodnocení požární bezpečnosti staveb v ČR a zahraničí. Dále v ZD.

Cisternové zodolněné stříkačky 8x8

Cisternové zodolněné stříkačky 8x8

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks cisternových zodolněných stříkaček 8x8.

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH města Šumperka

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH města Šumperka

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 smíšená v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) včetně ...

Pořízení nové CAS pro JSDH Veselí nad Lužnicí

Pořízení nové CAS pro JSDH Veselí nad Lužnicí

Předmětem plnění je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem. Předmět plnění veřejné zakázky je spolufinancován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů prostřednictvím dotačního programu Ministerstva vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace pro jednotky SDH obcí“ ...

Opravy, údržba a kontroly požiarnych uzáverov

Opravy, údržba a kontroly požiarnych uzáverov

Predmetom zákazky je poskytnutie služby v rozsahu, ktorý pozostáva: - z prehliadky, ktorou sa overuje vybavenosť požiarnych uzáverov, ich funkčnosť a zabezpečenie energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov overenia funkčnosti a overenia zabezpečenia dodávky energie alebo hasiacej látky je potrebné ...

Nákup 4 ks vyprošťovacích automobilů VYA 8x8

Nákup 4 ks vyprošťovacích automobilů VYA 8x8

Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je dodávka 4 kusů nových vyprošťovacích automobilů s podvozkem kategorie 1, schopných provozu na všech komunikací a částečně i mimo komunikace, hmotnostní třída S převyšující 16 000 kg, vybaveno požárním příslušenstvím; podvozek opatřen antikorozní ochranou.

Vykonávanie kontrol a opráv prenosných hasiacich prístrojov: Bratislava, Kuchyňa, Voderady

Vykonávanie kontrol a opráv prenosných hasiacich prístrojov: Bratislava, Kuchyňa, Voderady

Vykonávanie kontrol a opráv prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov

Servis a opravy techniky Magirus

Servis a opravy techniky Magirus

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „dohoda“) na provádění servisních prací, oprav, pravidelných ročních servisních kontrol automobilových žebříku (dále jen „AZ“) a cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) Magirus dle aktuálních požadavků zadavatele. Součástí plnění je i dodávka příslušných náhradních díků dle ...

Vlčnov – cisternová automobilová stříkačka

Vlčnov – cisternová automobilová stříkačka

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové, dosud nepoužívané cisternové automobilové stříkačky pro SDH Vlčnov.

Sady zvedacích a záchytných vaků

Sady zvedacích a záchytných vaků

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání sad zvedacích a záchytných vaků. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části: a) část 1 – dvojité vyprošťovací vaky b) část 2 – vysokotlaké zvedací vaky c) část 3 – sada zvedacích a záchytných vaků pro zvedání souprav vozidel

Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou - Dopravní automobil

Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou - Dopravní automobil

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nového dopravního automobilu v provedení „T“ (technické), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ (DA schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace) a hmotnostní třídy L. Minimální požadavky na předmět plnění jsou stanoveny přílohou Zadávací dokumentace - technické podmínky ...

16-177 Servis, revize EZS

16-177 Servis, revize EZS

Předmětem VZ je centralizace a zajištění pravidelných periodických revizí, pozáručního servisu, oprav a údržby a dále kontrol poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerového systému, elektronického identifikačního systému ACS-line a elektronické požární signalizace (EPS).

Správce stavby a koordinátor BOZP výstavby Pavilonu operačních oborů

Správce stavby a koordinátor BOZP výstavby Pavilonu operačních oborů

Předmětem veřejné zakázky je správa stavby/TDS na stavbě dle FIDIC (RB) a konzultant na stavbě dle FIDIC (WB). Služba bude vykonávána na stavbě budovy Pavilon operačních oborů, a to jak v části přípravy, tak vlastní realizace a v průběhu uvedení do provozu. Předmět služby je podrobně specifikován v Obchodních podmínkách, které jsou přílohou ...

(záznamy 1/25 z 324)  strana 1 / 13