Fotopasce a prislúchajúce vybavenie

Fotopasce a prislúchajúce vybavenie

Predmetom zákazky je dodávka fotopascí a prislúchajúceho vybavenia pre potreby monitoringu.

106_KV_Akustická kamera s analyzátorem

106_KV_Akustická kamera s analyzátorem

Veřejná zakázka na dodávku 1 ks akustické kamery s analyzátorem.

Nákup foto a video techniky pro CS ČR II.

Nákup foto a video techniky pro CS ČR II.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka foto a video techniky včetně příslušenství. Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ: 38651600-9 - Digitální fotografické přístroje 38651100-4 - Objektivy 32333200-8 - Videokamery 30237000-9 – Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače

Vysokorychlostní kamera

Vysokorychlostní kamera

Předmětem zakázky je dodávka vysokorychlostní kamery s maximální rychlostí záznamu minimálně 1 000 000 snímků za sekundu včetně příslušenství, kterým je software pro plné ovládání kamery a vyhodnocení naměřených dat, sada vyměnitelných čoček s různou ohniskovou vzdáleností, stativ a další. Kamera bude dodána v základní nebo rozšířené konfiguraci. ...

Nákup foto a video techniky pro CS ČR

Nákup foto a video techniky pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka foto a video techniky včetně příslušenství. Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ: 38651600-9 - Digitální fotografické přístroje 38651100-4 - Objektivy 32333200-8 - Videokamery 30237000-9 – Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače

Studiová HD technologie

Studiová HD technologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks kamerových řetězců včetně ovládacích panelů a 1 ks digitální obrazové režie včetně ovládacího panelu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ve vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.

3D skener

3D skener

Predmetom zákazky je dodávka 3D skenera, 3D tlačiarene a Fotoaparátu, a to v rámci projektu s názvom Inováciou služieb a produktov spoločnosti EUROPALT plus, spol. s r.o. k mobilizácii kreatívneho potenciálu v regióne. Predmet zákazky sa delí na časti: časť 1. 3D skener časť 2. 3D tlačiareň časť 3. Fotoaparát Uchádzač môže predložiť ...

Filmová kamera s príslušenstvom

Filmová kamera s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodávka, montáž a sfunkčnenie filmovej kamery s príslušenstvom. Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v súťažných podkladoch.

Logický celok č. 1 - Profesionálna kamera so záznamom 4K s príslušenstvom

Logický celok č. 1 - Profesionálna kamera so záznamom 4K s príslušenstvom

Názov predmetu zákazky: Kreatívna produkcia krátkych filmov Krásy Slovenska. Logický celok č. 1 - Profesionálna kamera so záznamom 4K s príslušenstvom a kamera -fotoaparát s príslušenstvom. Logický celok č. 2 - "Profesionálna osvetľovacia technika s príslušenstvom". Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na dodanie tovaru: ...

Kamery s príslušenstvom

Kamery s príslušenstvom

Predmetom zákazky v rámci projektu: Štúdio audiovizuálnej tvorby je dodávka, montáž a sfunkčnenie: Časť č. 1: Kamier s príslušenstvom Časť č. 2: Stabilizátorov Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v súťažných podkladoch.

Náhradní díly do speciálních výjezdových vozidel pro skupniny kriminalistických techniků

Náhradní díly do speciálních výjezdových vozidel pro skupniny kriminalistických techniků

vymezená část č. 1: fotografická brašna - 76 ks vymezená část č. 2: svářečka fólií a sterilizační role - 76 ks + příslušenství vymezená část č. 3: media set do tiskárny - 228 ks

Systém na generovanie 3D modelov

Systém na generovanie 3D modelov

Systém na generovanie 3D modelov je určený na výrobu digitálnych 3D modelov ľudí vo vysokej tvarovej presnosti a grafickej podrobnosti, schopný zachytiť (v pohybe i nehybnosti), spracovať a pripraviť 3D model človeka a iných bytostí (objektov), podrobnosti náročných povrchových štruktúr odevov a doplnkov a iných predmetov, prináležiacich objektu, ...

Vybavenie foto a kamerového štúdia

Vybavenie foto a kamerového štúdia

Predmetom zákazky je dodávka techniky, ktorou bude vybavené foto a kamerové štúdio. Podrobné vymedzenie zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti FL, s. r. o.

Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti FL, s. r. o.

Predmet zákazky pozostáva zo štyroch logických celkov: Logický celok č.1 : Vybavenie fotoateliéru 1 kpl Logický celok č.2 : Vybavenie dielne 1 kpl Logický celok č.3 : IT vybavenie 1 kpl Logický celok č.4 : Práčovňa 1 kpl

Mladé produkčné centrum - elektrotechniké vybavenie

Mladé produkčné centrum - elektrotechniké vybavenie

Jedná sa hlavne o výdavky súvisiace s obstaraním kamerovej techniky, fotoaparátu, objektívov, drona, výpočtovej a zvukovej techniky. Jednotlivé predmety sú podrobne vyšpecifikované v súťažných podkladoch.

3D skener

3D skener

Predmetom zákazky je dodávka 3D skenera, 3D tlačiarene a Fotoaparátu, a to v rámci projektu s názvom Inováciou služieb a produktov spoločnosti EUROPALT plus, spol. s r.o. k mobilizácii kreatívneho potenciálu v regióne. Predmet zákazky sa delí na časti: časť 1. 3D skener časť 2. 3D tlačiareň časť 3. Fotoaparát Uchádzač môže predložiť ...

Ide to aj inak – alebo kreatívne pre deti a mládež

Ide to aj inak – alebo kreatívne pre deti a mládež

Predmetom časti 1 zákazky je dodanie hudobnej techniky Predmetom časti 2 zákazky je dodanie osvetľovacej techniky Predmetom časti 3 zákazky je dodanie výpočtovej techniky Predmetom časti 4 zákazky je dodanie foto techniky Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky.

Podpora expanzie spoločnosti ARATRON TECHNOLOGIES, s.r.o.

Podpora expanzie spoločnosti ARATRON TECHNOLOGIES, s.r.o.

Predmetom časti 1 zákazky je dodanie foto techniky Predmetom časti 2 zákazky je dodanie výpočtovej techniky Predmetom časti 3 zákazky je dodanie vybavenie elektrika Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky.

Zariadenie zabezpečujúce pohyb kamery pri výrobe filmov a videozáznamov

Zariadenie zabezpečujúce pohyb kamery pri výrobe filmov a videozáznamov

Predmetom zákazky je dodanie technologického zariadenia zabezpečujúceho pohyb kamery pri výrobe filmov a videozáznamov zloženého z nasledovných položiek: 1. Dolly - modulárny kamerový vozík s príslušenstvom 2. Nadstavbové zariadenia na pohyb a umiestnenie kamery 3. Diaľkovo ovládaná hlava kamery so stabilizátorom a gyroskopom. Podrobný opis ...

Logický celok č. 1  Foto/video/osvetľovacia technológia

Logický celok č. 1 Foto/video/osvetľovacia technológia

Predmetom zákazky je dodávka profesionálnych zariadení pre vybavenie foto-video štúdia. Súčasťou predmetu zákazky je dodanie príslušného HW a softvéru pre postprocess ako aj súvisiace služby - inštalácia, doprava na miesto plnenia, montáž, školenie, technická podpora.

Materiálno-technické vybavenie – videoataliér Audentes, s.r.o.

Materiálno-technické vybavenie – videoataliér Audentes, s.r.o.

Predmetom obstarávania je súbor zariadení a pridružených služieb zameraných na zhotovovanie foto/videozáznamov prostredníctvom bezpilotných lietadiel (drónov), príslušenstvo k nim, dátové zariadenia, počítačové a iné zariadenia určené pre operáciu uvedených zariadení. Súčasťou dodania tovaru je zaškolenie personálu a poradenstvo v procese ...

Technologický rozvoj a zvýšenie konkurencieschopnosti v oblasti audiovizuálnych služieb

Technologický rozvoj a zvýšenie konkurencieschopnosti v oblasti audiovizuálnych služieb

Predmetom Verejného obstarávania je profesionálna filmová technika a príslušenstvo.

Tvorba komplexného výrobného procesu, pre implementáciu 3D technológií v kreatívnom priemysle

Tvorba komplexného výrobného procesu, pre implementáciu 3D technológií v kreatívnom priemysle

Predmetom Verejného obstarávania je nákup fotografickej techniky a príslušenstva.

Objektivy pro rok 2017

Objektivy pro rok 2017

Předmětem veřejné zakázky je dodávka objektivů a jejich příslušenství v rozsahu stanoveném technickými podmínkami a specifikací požadovaných dodávek. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí v souladu s § 101 zákona, a to následujícím způsobem: 1. část VZ – Obměna transfokátorů – HD transfokátory pro televizní kamery a jejich příslušenství ...

Komplexný ateliérový modulárny fotografický systém s just-in-time technológiou

Komplexný ateliérový modulárny fotografický systém s just-in-time technológiou

Predmetom obstarania je súbor zariadení a komplexných a profesionálnych pracovísk (Ateliérové FOTO pracovisko a Grafické pracovisko), ich prepojenie s plne automatizovaným adaptívnym publikačným portálovým redakčným systémom pracujúcim na princípe just-in-time, implementácia modulu Riadenia užívateľských prístupov, dodanie a implementácia modulu ...

(záznamy 1/25 z 178)  strana 1 / 8