Revitalizace NKP Slovenská strela

Revitalizace NKP Slovenská strela

Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských prací na motorovém železničním voze M 290.002 „Slovenská strela“ zapsaném jako národní kulturní památka (89003/38-8264). Jedná se o unikátní čtyřnápravový železniční motorový vůz řady M 290.0 se samonosnou vozovou skříní na dvou dvounápravových podvozcích s hnacími agregáty a ...

Vykonanie skúšok 4 typov nákladných železničných vozňov

Vykonanie skúšok 4 typov nákladných železničných vozňov

Predmetom zákazky sú skúšky a certifikácia 4 typov nákladných železničných vozňov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Pronájem elektrických lokomotiv s konstrukční rychlostí 160 km/hod

Pronájem elektrických lokomotiv s konstrukční rychlostí 160 km/hod

a) nájem 15 ks elektrických lokomotiv (dále jen „lokomotiva“ nebo v množném čísle „Lokomotivy“) do 31.12.2024 b) provádění pravidelné údržby těchto lokomotiv nezbytné pro zajištění provozuschopnosti lokomotiv po dobu trvání nájmu

Rámcová dohoda na dodávky netrakčních push-pull souprav pro regionální dopravu

Rámcová dohoda na dodávky netrakčních push-pull souprav pro regionální dopravu

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to 8 let od nabytí její účinnosti. Předmětem Rámcové dohody je sjednání postupu při zadávání a podmínek plnění veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody, na základě kterého dojde k uzavření jednotlivých ...

Opravy dvojkolesí HKV

Opravy dvojkolesí HKV

Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí hnacích koľajových vozidiel radov 011, 012, 912, 913, 063, 110, 210, 240, 162, 163, 263, 405, 905, 425, 757, 811, 812, 813, 840, 671, 071, 971, 951, 051, 361 a 861 v zmysle právnych predpisov platných v Slovenskej republike, príslušných vyhlášok UIC, technických noriem EN, STN, TNŽ, smerníc, noriem, ...

Rekonstrukce drážních plošinových vozíků s výsuvným lešením

Rekonstrukce drážních plošinových vozíků s výsuvným lešením

Vyhotovení projektové dokumentace a vypracování technických podmínek dle zákona o drahách k jednotlivým typům vozidel vč. jejich schválení Drážním úřadem, rekonstrukce, odzkoušení a předání 10 - ti kusů drážních vozidel typu PV s odnímatelnými nástavbami, včetně provozní dokumentace a schválení Drážním úřadem

Dvoucestné vozidlo pro čištění tramvajových tratí II.

Dvoucestné vozidlo pro čištění tramvajových tratí II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvoucestného vozidla pro čištění tramvajových tratí. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace, zejména schválení vozidla pro provoz na tramvajových kolejích Drážním úřadem s odpovídajícími průkazy způsobilosti pro kolejový adaptér, dále dokumentace o homologaci nástavby a dodání návodů na ...

Dodávka zánovních vysokostěnných vozů Ea pro potřeby ČD Cargo, a.s. v počtu až 500 kusů

Dodávka zánovních vysokostěnných vozů Ea pro potřeby ČD Cargo, a.s. v počtu až 500 kusů

Předmětem této zakázky je dodávka předpokládaného počtu až 500 ks zánovních vysokostěnných nákladních vozů Ea, shodného typu, přičemž za vozy shodného typu považuje Zadavatel nákladní vozy řady Eas / Eans / Eaos / Eanos (dále jen „Vozy“) dle podmínek Zadavatele stanovených ve Výzvě, v Zadávací dokumentaci a přílohách těchto dokumentů (společně ...

Dodávka nových vysokostěnných vozů Eanos v počtu 200 kusů pro ČD Cargo, a.s.

Dodávka nových vysokostěnných vozů Eanos v počtu 200 kusů pro ČD Cargo, a.s.

Předmětem této zakázky je dodávka až 200 ks nových nákladních vozů Eanos (dále jen „Vozy“) dle podmínek Zadavatele, podmínek této Výzvy, Zadávací dokumentace a dalších příloh těchto dokumentů (dále společně jako „Zadávací podmínky“). Dodávky jednotlivých nákladních vozů budou realizovány v souladu s ustanovením vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se ...

Náhradné diely na električky

Náhradné diely na električky

Predmetom zákazky je nákup a dodávka originálnych náhradných dielov a príslušenstva alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov s originálom, ktoré musia spĺňať požadované technické parametre a požiadavky dané výrobcom v súlade s platnými normami na električky TATRA typu KT8D5, T6A5 a KT8D5R.N2.

Dodávky nových interoperabilních elektrických a dieselových lokomotiv pro potřeby ČD Cargo, a.s.

Dodávky nových interoperabilních elektrických a dieselových lokomotiv pro potřeby ČD Cargo, a.s.

Předmětem této zakázky je dodávka až 55 nových lokomotiv dle podmínek Zadavatele, podmínek Výzvy, Zadávací dokumentace a dalších příloh těchto dokumentů. Zakázka je členěna na dílčí části: a) Dodávka až 50 nových elektrických interoperabilních lokomotiv (dále jen „MS lokomotivy“) dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 Zadávací ...

Modernizace lokotraktoru řady 740.891.7, Mstětice

Modernizace lokotraktoru řady 740.891.7, Mstětice

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o dílo na modernizaci lokotraktoru řady 740.891 - 7, v.č. 14169, výrobce ČKD Praha, rok výroby : 1986. Jedná se o čtyřnápravový motorový lokotraktor o výkonu spalovacího vznětového dieselmotoru 883 kW s elektrickým stejnosměrným přenosem výkonu s upořádáním náprav typu B´o B´o, o hmotnosti 72 tun. ...

Kolejové sněhové frézy - nová vozidla

Kolejové sněhové frézy - nová vozidla

Předmětem veřejné zakázky „Kolejové sněhové frézy – nová vozidla“ je zajištění 10 ks nových kolejových sněhových fréz (KSF) pro údržbu železniční dopravní cesty. Jedná se o nákup a náhradu starých vozidel typu KSF 70, čímž bude zajištěna vyšší operativnost a spolehlivost těchto speciálních kolejových vozidel, která vzhledem ke svému stáří nemohou ...

Rekonštrukcia osobných vozňov radu ARmeer na WRRx

Rekonštrukcia osobných vozňov radu ARmeer na WRRx

Predmetom zákazky je rekonštrukcia troch (3) kusov osobných vozňov s reštauračným oddielom radu ARmeer na plne klimatizovaný komfortný reštauračný vozeň s jedálenským oddielom, kuchyňou a oddielom bistro. Vozne ARmeer boli zrekonštruované z ležadlových vozňov s bistro oddielom radu BRcm v roku 2003. Podrobný opis zákazky je uvedený v časti B.1 ...

Generálne opravy parných rušňov - U.45.9 a U.34.901

Generálne opravy parných rušňov - U.45.9 a U.34.901

Generálne opravy parných rušňov - U.45.9 a U.34.901, ktoré slúžia na prepravu osôb na špeciálnych dráhach, ktorými sú, v zmysle § 2, ods. 6 Zákona 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, železničné dráhy nezaústené do železničnej trate, slúžiace len miestnym alebo turistickým potrebám a v prevažnej miere ide o miestne ...

Oprava NP 814.209/014.005/814.210 PO MU

Oprava NP 814.209/014.005/814.210 PO MU

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy železničního kolejového vozidla ŽKV 95 54 5 014 005-3, 95 94 5 814 210-1, 95 54 5 814 209-3

Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: vozy s podvozky GP 200 po modernizaci

Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: vozy s podvozky GP 200 po modernizaci

Předmětem Rámcové dohody je provedení opravy osobních vozů: s podvozky GP 200 po modernizaci v předpokládaném celkovém počtu 104 vyvazovacích oprav

Nákup prevodoviek a súvisiacich komponentov

Nákup prevodoviek a súvisiacich komponentov

Nákup nových prevodoviek a súvisiacich komponentov, ako náhradných dielov do železničných koľajových vozidiel (ďalej len "ŽKV") v počte, v prevedení a v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej aj "SP"). Zákazka je rozdelená na 4 časti: 1. časť zákazky: Nákup prevodoviek a súvisiacich komponentov pre ŽKV ...

Nákup spriahel do železničných koľajových vozidiel

Nákup spriahel do železničných koľajových vozidiel

Nákup nových spriahel, ako náhradných dielov do železničných koľajových vozidiel (ďalej aj "ŽKV")v počte, v prevedení a v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej aj "SP"). Zákazka je rozdelená na 9 časti: 1. časť zákazky: Nákup automatických spriahel (EPJ 671/2. séria) 2. časť zákazky: Nákup ...

Restaurování dvou vozů ze sbírky NTM – Prezidentský vlak

Restaurování dvou vozů ze sbírky NTM – Prezidentský vlak

Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování souborů sbírkových předmětů : A) Vůz BCa 2-8009 (inv. č. 73485) B) Vůz Ca 4-5086 (inv. č. 73486) ,a to dle technické dokumentace, která tvoří přílohy v případě části A veřejné zakázky přílohu č. 2, a v případě části B veřejné zakázky přílohu č. 3.

Dodávka 800 ks repasovaných tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City

Dodávka 800 ks repasovaných tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení standardní repase tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City. Předmět plnění bude realizován na základě Rámcové dohody. Zadavatel předpokládá, že za dobu účinnosti smlouvy od dodavatele v rámci plnění odebere cca 800 kusů repasovaných kol.

Výroba a dodávka dvojkolí pro speciální vozidla MUV 69, PV a PVK

Výroba a dodávka dvojkolí pro speciální vozidla MUV 69, PV a PVK

Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním účastníkem na výrobu a dodávku kompletních dvojkolí na speciální hnací vozidla MUV 69 včetně modifikací, přívěsné vozíky plošinové PV a přívěsné vozíky sklopné PVK, dle technické specifikace, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Rámcová dohoda na provedení opravy motorů IVECO F2B Cursor 8

Rámcová dohoda na provedení opravy motorů IVECO F2B Cursor 8

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ a n. a § 169 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to na dobu 36 měsíců od nabytí její účinnosti nebo do dodání veškerého plnění dle rámcové dohody ve výši 19 000 000,- Kč bez DPH (dále „Rámcová dohoda“). Předmětem Rámcové dohody je provedení ...

Dodávka středněkapacitních nízkopodlažních tramvají

Dodávka středněkapacitních nízkopodlažních tramvají

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 16 kusů středněkapacitních nízkopodlažních tramvají, splňující ke dni dodání tramvají veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou současně způsobilé bez jakýchkoliv technických či ...

Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají

Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají

Předmětem plnění je dodání nejvýše 40ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají do délky 32,4m s minimální celkovou kapacitou 200 osob dle specifikace předmětu plnění, vč. vybavení a dalšího příslušenství dle požadavků zadavatele. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách ...

(záznamy 1/25 z 275)  strana 1 / 11