Rámcová dohoda na provedení opravy motorů IVECO F2B Cursor 8

Rámcová dohoda na provedení opravy motorů IVECO F2B Cursor 8

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ a n. a § 169 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to na dobu 36 měsíců od nabytí její účinnosti nebo do dodání veškerého plnění dle rámcové dohody ve výši 19 000 000,- Kč bez DPH (dále „Rámcová dohoda“). Předmětem Rámcové dohody je provedení ...

Dodávka středněkapacitních nízkopodlažních tramvají

Dodávka středněkapacitních nízkopodlažních tramvají

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 16 kusů středněkapacitních nízkopodlažních tramvají, splňující ke dni dodání tramvají veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou současně způsobilé bez jakýchkoliv technických či ...

Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají

Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají

Předmětem plnění je dodání nejvýše 40ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají do délky 32,4m s minimální celkovou kapacitou 200 osob dle specifikace předmětu plnění, vč. vybavení a dalšího příslušenství dle požadavků zadavatele. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách ...

Dodávky brzdových špalíků

Dodávky brzdových špalíků

Předmětem veřejné zakázky je dodávka brzdových špalíků blíže specifikovaných podle jednotlivých částí veřejné zakázky dle jednotlivých typů do odběrných míst určených zadavatelem. Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části. Nabídku je možné podat pro jednu nebo obě části veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být ...

Generálna oprava parných rušňov - U.45.9 a U.34.901

Generálna oprava parných rušňov - U.45.9 a U.34.901

Generálna oprava parných rušňov - U.45.9 a U.34.901, ktoré slúžia na prepravu osôb na špeciálnych dráhach, ktorými sú, v zmysle § 2, ods. 6 Zákona 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, železničné dráhy nezaústené do železničnej trate, slúžiace len miestnym alebo turistickým potrebám a v prevažnej miere ide o miestne ...

Dodávka měřící drezíny pro diagnostiku železničního svršku

Dodávka měřící drezíny pro diagnostiku železničního svršku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové měřící drezíny s příslušenstvím pro diagnostiku železničního svršku, dle technických požadavků zadavatele, specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technické podmínky a specifikace MD2), dále jen „vozidlo“.

Dodání 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem

Dodání 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem

Předmětem plnění je dodávka 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem v provedení dle technické specifikace předmětu plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.

Modernizácia WC buniek vo vozňoch radu Apeer, Bpeer, BDsheer

Modernizácia WC buniek vo vozňoch radu Apeer, Bpeer, BDsheer

Modernizácia WC buniek vo vozňoch radu Apeer, Bpeer, BDsheer spočíva v humanizácii priestoru WC bunky vrátane dodávky a montáže novej vákuovej toalety vybavenej diagnostickým zariadením. Humanizácia priestoru WC bunky spočíva v dodávke a montáži nových dverí stropu, madiel, senzorovej batérie, svietidiel, mriežky odsávania vzduchu, mriežky ...

Vyvazovací technické kontroly a opravy železničních vozů řady Postw

Vyvazovací technické kontroly a opravy železničních vozů řady Postw

Předmětem veřejné zakázky je provádění technických kontrol (TK), souvisejících oprav a běžných oprav poštovních železničních vozů řady Postw, typ 8-511 dle Zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb. a č. 177/1995 Sb., v plném znění, včetně skladování vozů.

Modernizácia osobných vozňov radu Bmeer

Modernizácia osobných vozňov radu Bmeer

Modernizácia sa týka najviac 50 ks os.vozňov 2. triedy radu Bmeer (pôvodne Bmee a Amee vyr. v r.1986/1987 a modernizovaných v rokoch 2006/2007) určených pre diaľkovú dopravu. Predmetom zákazky je modernizácia 1 ks vozňa podľa predch.vety s možnosťou opcie na ďalších najviac 49 ks os. vozňov, hlavne v rozsahu: - zvýšenie výkonov klimatizácie, ...

Výroba a výměna dvojkolí u speciálních hnacích vozidel KSF 70 a PUŠL 71

Výroba a výměna dvojkolí u speciálních hnacích vozidel KSF 70 a PUŠL 71

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, výroba a výměna dvojkolí u speciálních hnacích vozidel KSF 70 a PUŠL 71 je výroba a výměna 102 ks kompletních dvojkolí na speciálních hnacích vozidlech KFS 70 – kolejová sněhová fréza a PUŠL 71 – pluh na úpravu štěrkového lože.

Opravy dvojkolí hnacích vozidel

Opravy dvojkolí hnacích vozidel

Předmětem veřejné zakázky jsou opravy dvojkolí hnacích vozidel Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 zákona rozdělena na 2 části, přičemž účastník může podat nabídku na jednu část veřejné zakázky nebo může podat nabídku na jednotlivé části veřejné zakázky. V případě, že účastník podá nabídku na jednotlivé části veřejné zakázky, musí být nabídka pro ...

Dvoucestné vozidlo pro čištění tramvajových tratí

Dvoucestné vozidlo pro čištění tramvajových tratí

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvoucestného vozidla pro čištění tramvajových tratí, jehož technické parametry jsou blíže specifikovány v závazném návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace, zejména schválení vozidla pro provoz na tramvajových kolejích Drážním ...

Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a.s. - 3

Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a.s. - 3

Předmětem veřejné zakázky je: Úplná, řádná a bezvadná dodávka a uvedení do plného provozu celkem 8 ks nových a nepoužitých (nikoliv repasovaných nebo demo) nízkopodlažních tramvají, bezvýhradně splňujících technické parametry požadované zadavatelem dle zadávací dokumentace; Provedení souvisejících činností; Individuální a komplexní vyzkoušení, ...

Prenájom klimatizovaných lôžkových vozňov

Prenájom klimatizovaných lôžkových vozňov

Predmetom zákazky je prenájom 23ks klimatizovaných lôžkových vozňov (z toho 15ks pre časť 1 predmetu zákazky a 8ks pre časť 2 predmetu zákazky) s možnosťou uplatnenia opcie na ďalších 13ks klimatizovaných lôžkových vozňov (z toho 5ks pre časť 1 predmetu zákazky a 8ks pre časť 2 predmetu zákazky) za účelom ich prevádzkovania a zaradenia do vlakov ...

Nákup dvou modernizovaných tramvají pro DPMO, a.s.

Nákup dvou modernizovaných tramvají pro DPMO, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je: • Úplná, řádná a bezvadná dodávka a uvedení do plného provozu 2 kusů modernizovaných částečně nízkopodlažních jednočlánkových tramvají jednosměrných s jednostranným odbavováním cestujících, bezvýhradně splňujících technické parametry požadované zadavatelem v tabulce číslo 3 s názvem „Technická specifikace ...

Opravy trakčních motorů AL 4542 Fir

Opravy trakčních motorů AL 4542 Fir

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy trakčních motorů AL 4542 Fir v předpokládaném počtu 120 oprav

Oprava rotorov trakčných motorov TM 023 a pomocných motorov električiek

Oprava rotorov trakčných motorov TM 023 a pomocných motorov električiek

Predmetom zákazky je výmena nefunkčného vinutia: robotov trakčných motorov TM 023; rotorov dvojventilátorov MG112L a to: a) bez výmeny komutátora; b) s výmenou komutátora v súlade s výrobnou dokumentáciou, vrátane dopravy do a z opravy.

Dodávka středněkapacitních nízkopodlažních tramvají

Dodávka středněkapacitních nízkopodlažních tramvají

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 16 kusů středněkapacitních nízkopodlažních tramvají (dále též jako „dodávka tramvají“) splňující ke dni podání nabídky Zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou současně ...

Pronájem elektrických lokomotiv s konstrukční rychlostí 200 km/hod

Pronájem elektrických lokomotiv s konstrukční rychlostí 200 km/hod

Předmětem veřejné zakázky je a) nájem 10 ks elektrických lokomotiv (dále jen „HKV“) na dobu 120 měsíců b) provádění pravidelné údržby těchto HKV nezbytné pro zajištění provozuschopnosti HKV po dobu trvání nájmu

Poptáváme dodání kolejového vozu pro přesun materiálu v hale

Poptáváme dodání kolejového vozu pro přesun materiálu v hale

Prosím o zpracování cenové nabídky na dodání kolejového vozu pro přesun materiálu v hale, 10t, trakce, kabelový buben (viz. přiložený dokument). Děkuji. Jitka Zábranská

Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a.s.

Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je: Úplná, řádná a bezvadná dodávka a uvedení do plného provozu celkem 8 kusů nových a nepoužitých (nikoliv repasovaných nebo demo) nízkopodlažních tramvají, bezvýhradně splňujících technické parametry požadované zadavatelem v tabulce číslo 3 s názvem „Zadavatelem požadované technické podmínky tramvaje jednosměrné ...

Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO

Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO

Predmetom zákazky sú opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO v rozsahu : -zabezpečenie opráv nákladných železničných vagónov radu RILS, -zabezpečenie opráv vagónov Uaais, -zabezpečenie opráv a údržby špeciálneho sprievodného železničného vozňa WLADmveer, č. 52 56 09 71 001-3, -vykonanie predpísanej technickej ...

Pravidelné technické kontroly a běžné opravy poštovních vozů železničních řady Postw

Pravidelné technické kontroly a běžné opravy poštovních vozů železničních řady Postw

Předmětem veřejné zakázky je provádění technických kontrol (TK), souvisejících oprav a běžných oprav poštovních železničních vozů dle Zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb. a č. 177/1995 Sb., v plném znění, včetně skladování vozů.

Dodávka měřícího kolejového vozu pro diagnostiku železničního svršku

Dodávka měřícího kolejového vozu pro diagnostiku železničního svršku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka měřícího kolejového vozu s příslušenstvím pro diagnostiku železničního svršku, pro rychlost měření 200 km/h, dle technických požadavků zadavatele, konkretizovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace (technická specifikace), dále jen „vozidlo“.

(záznamy 1/25 z 253)  strana 1 / 11