Prenájom klimatizovaných lôžkových vozňov

Prenájom klimatizovaných lôžkových vozňov

Predmetom zákazky je prenájom 23ks klimatizovaných lôžkových vozňov (z toho 15ks pre časť 1 predmetu zákazky a 8ks pre časť 2 predmetu zákazky) s možnosťou uplatnenia opcie na ďalších 13ks klimatizovaných lôžkových vozňov (z toho 5ks pre časť 1 predmetu zákazky a 8ks pre časť 2 predmetu zákazky) za účelom ich prevádzkovania a zaradenia do vlakov ...

Rekonštrukcia plavidla

Rekonštrukcia plavidla

Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby, a to rekonštrukcia plavidla. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.

Ťahač a nákladné vozidlá

Ťahač a nákladné vozidlá

Predmetom zákazky je dodanie nasledovných tovarov: 1. Ťahač a nákladné vozidlá 2. Mobilné recyklačné zariadenie 3. Teleskopický manipulátor 4. Dodávkové servisné vozidlo pojazdná dielňa Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Nákup 11 nízkopodlažních cyklicky dobíjených elektrobusů

Nákup 11 nízkopodlažních cyklicky dobíjených elektrobusů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 11 nízkopodlažních cyklicky dobíjených elektrobusů. Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných elektrobusů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří přílohu č.1 a nedílnou součást zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené elektrobusy ke dni dodání zadavateli ...

Dodávka 16 nízkopodlažních autobusů na CNG

Dodávka 16 nízkopodlažních autobusů na CNG

Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 16 nízkopodlažních autobusů se CNG pohonem (dále jen „CNG busy“), a to v tomto rozsahu a vymezení: a. 3 ks kloubových nízkopodlažních autobusů b. 13 ks nízkopodlažních autobusů Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných CNG busů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří ...

Dodávka 10 ks nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem

Dodávka 10 ks nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem

Předmětem plnění veřejné zakázky „Dodávka 10 ks nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem a servisní smlouvy k trolejbusům dle kupní smlouvy“ je dodávka 10 ks nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem a uzavření servisní smlouvy s tímto dodavatelem, kterou se dodavatel zaváže poskytovat zadavateli ...

Nákup dvou modernizovaných tramvají pro DPMO, a.s.

Nákup dvou modernizovaných tramvají pro DPMO, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je: • Úplná, řádná a bezvadná dodávka a uvedení do plného provozu 2 kusů modernizovaných částečně nízkopodlažních jednočlánkových tramvají jednosměrných s jednostranným odbavováním cestujících, bezvýhradně splňujících technické parametry požadované zadavatelem v tabulce číslo 3 s názvem „Technická specifikace ...

Opravy trakčních motorů AL 4542 Fir

Opravy trakčních motorů AL 4542 Fir

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy trakčních motorů AL 4542 Fir v předpokládaném počtu 120 oprav

Dodávky vozidel pro resort dopravy 2017

Dodávky vozidel pro resort dopravy 2017

Předmětem veřejné zakázky je dodávka různých kategorií vozidel včetně servisu pro resort Ministerstva dopravy na základě uzavřených Smluv v rámci každé části veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí (A, B, C, D, E)

Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy

Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dodávkového skříňového automobilu se speciálními úpravami v policejním provedení pro kontrolu nákladní dopravy. Vozidlo je určeno k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v dopravě v česko-saském pohraničí.

Nákup speciálně upraveného a vybaveného vozidla ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí

Nákup speciálně upraveného a vybaveného vozidla ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí

Předmětem této veřejné zakázky je nákup speciálně upraveného a vybaveného automobilu určeného k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v česko-saském příhraničí.

Dodávka elektrobusů a nabíjecích technologií v letech 2017 - 2018

Dodávka elektrobusů a nabíjecích technologií v letech 2017 - 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka: a) 20 ks nízkopodlažních elektrobusů v kategorii vozidla M3 se dvěma nápravami pro provoz v MHD v Hradci Králové, b) 1 ks stanice pro průběžné rychlodobíjení stojícího elektrobusu s regulací dobíjecího proudu minimálně v rozpětí 40 - 250 A na konečné zastávce MHD Terminál hromadné dopravy, umožňující ...

Dodávka trolejbusů a CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.

Dodávka trolejbusů a CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka (nové, nerepasované, nepoužité) nízkopodlažních trolejbusů a nízkopodlažních autobusů. Prostřednictvím dodávky dojde k modernizaci a ekologizaci vozového parku zadavatele. Nové nízkopodlažní trolejbusy (15 ks) a nízkopodlažní CNG autobusy (2 ks) nahradí stávající nevyhovující vozidla. Detailní ...

Oprava rotorov trakčných motorov TM 023 a pomocných motorov električiek

Oprava rotorov trakčných motorov TM 023 a pomocných motorov električiek

Predmetom zákazky je výmena nefunkčného vinutia: robotov trakčných motorov TM 023; rotorov dvojventilátorov MG112L a to: a) bez výmeny komutátora; b) s výmenou komutátora v súlade s výrobnou dokumentáciou, vrátane dopravy do a z opravy.

Pořízení sanitních vozidel

Pořízení sanitních vozidel

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks sanitních vozidel převozového typu A2 včetně zdravotnické techniky pro režim DNR a 1 ks sanitního vozidla ambulance ZS typu „B“.

Dodávka sanitních vozidel pro ZZS JčK

Dodávka sanitních vozidel pro ZZS JčK

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem pro každou část plněné této zakázky. Předmětem plnění jsou dodávky sanitních vozidel RV systém, sanitního vozidla DRN, sanitního vozidla RZP/RLP na rok 2017 pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje. Zadavatel požaduje, aby vozidla splnila emisní limity dle nařízení ...

Dodávka 10 ks nových nízkopodlažních dvoučlánkových autobusů na CNG pohon

Dodávka 10 ks nových nízkopodlažních dvoučlánkových autobusů na CNG pohon

Předmětem plnění je dodání 10 ks nových nízkopodlažních dvoučlánkových autobusů na CNG pohon vč. vybavení a požadavků stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách; provedení zaškolení obsluhy a příslušných pracovníků; dodání všech dokumentací, jakož i poskytnutí veškerých potřebných softwarů; dodávka dalšího plnění a s tím související poskytnutí ...

Dodávka 3 ks nových minibusů na pohon CNG

Dodávka 3 ks nových minibusů na pohon CNG

Předmětem plnění je dodání 3 ks minibusů na pohon CNG v provedení dle technické specifikace předmětu plnění, vč. vybavení a požadavků stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách; provedení zaškolení obsluhy a příslušných pracovníků; poskytnutí příslušné technické podpory; dodání všech dokumentací k minibusům, jakož i poskytnutí veškerých ...

Automobil pro převoz léčiv a zdravotnického materiálu

Automobil pro převoz léčiv a zdravotnického materiálu

1.1. Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je nákup 2 kusů automobilů užitkových kategorie N1 pro převoz léčiv a zdravotnického materiálu. CPV: 34136000-9 DODÁVKY

Dodávka středněkapacitních nízkopodlažních tramvají

Dodávka středněkapacitních nízkopodlažních tramvají

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 16 kusů středněkapacitních nízkopodlažních tramvají (dále též jako „dodávka tramvají“) splňující ke dni podání nabídky Zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou současně ...

Pomocný prenosový voz k PV BA2

Pomocný prenosový voz k PV BA2

Predmetom zákazky je pomocný prenosový voz s celkovou hmotnosťou 15 ton, ktorý slúži na transport televíznej techniky a zabezpečuje zázemie pre technický personál prenosového voza. Súčasťou predmetu zákazky je aj vypracovanie protokolu poverenou skúšobňou po dokončení vozidla v 2. stupni, jednostranné vyhlásenie pre Okresný úrad dopravy, ...

Dodávka trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem v roce 2018

Dodávka trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem v roce 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 ks nízkopodlažních trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem v kategorii vozidla M3 se dvěma nápravami pro provoz při jmenovitém trakčním napětí 660 V stejnosměrných v MHD v Hradci Králové, včetně uzavření servisní smlouvy o zajištění záručního a pozáručního servisu a dodávek náhradních dílů blíže ...

Dopravní automobily spolufinancované z IROP

Dopravní automobily spolufinancované z IROP

Dodávka šesti dopravních automobilů v základním provedení pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí s kategorií podvozku 1 „městský“, s pohonem 4x4 a s celkovou hmotností nepřevyšující 3 500 kg.

Nákup bezemisních a nízkoemisních vozidel pro MHD Hranice a Frýdek-Místek

Nákup bezemisních a nízkoemisních vozidel pro MHD Hranice a Frýdek-Místek

1. Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku elektrobusů a autobusů. 2. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části takto: část 1 předmětu sektorové veřejné zakázky: Dodávka 6 ks elektrobusů, délka do 13 m, včetně dodávky odbavovacího systému pro MHD Hranice dle specifikace v příloze 1a část 2 předmětu plnění ...

Pořízení dlouhotočného CNC automatu

Pořízení dlouhotočného CNC automatu

Předmětem zakázky je dodávka nového dlouhotočného CNC automatu. Součástí předmětu je také doprava, instalace, zaškolení obsluhy a příslušenství stroje. Podrobný popis viz zadávací dokumentace.

(záznamy 176/200 z 1158)  strana 8 / 47