Dopravní automobily spolufinancované z IROP

Dopravní automobily spolufinancované z IROP

Dodávka šesti dopravních automobilů v základním provedení pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí s kategorií podvozku 1 „městský“, s pohonem 4x4 a s celkovou hmotností nepřevyšující 3 500 kg.

Nákup bezemisních a nízkoemisních vozidel pro MHD Hranice a Frýdek-Místek

Nákup bezemisních a nízkoemisních vozidel pro MHD Hranice a Frýdek-Místek

1. Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku elektrobusů a autobusů. 2. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části takto: část 1 předmětu sektorové veřejné zakázky: Dodávka 6 ks elektrobusů, délka do 13 m, včetně dodávky odbavovacího systému pro MHD Hranice dle specifikace v příloze 1a část 2 předmětu plnění ...

Pořízení dlouhotočného CNC automatu

Pořízení dlouhotočného CNC automatu

Předmětem zakázky je dodávka nového dlouhotočného CNC automatu. Součástí předmětu je také doprava, instalace, zaškolení obsluhy a příslušenství stroje. Podrobný popis viz zadávací dokumentace.

Poptáváme otryskání trupu lodi

Poptáváme otryskání trupu lodi

Poptáváme otryskání trupu lodi. Potřebovali bychom připravit hliníkový trup lodi na nový nátěr. Tzn. odstranit starou barvu ideálně mokrým tryskáním. Jedná se o celkovou plochu ca 80m2. Jedná se o bílou část pod čarou ponoru. Loď je na Praze 5. Práce bychom potřebovali nejlépe v průběhu března. Prosím dejte nám vědět, zda by to bylo možné, a ...

Flying test bed

Flying test bed

Předmětem veřejné zakázky je nákup experimentálního letadla, které bude splňovat stanovené technické podmínky. Dále bude provedena modifikace spočívající ve výměně jednoho z jeho motorů za experimentální motor dodaný zadavatelem. Následně budou provedeny testovacích letové operace v rozsahu do 180 testovacích letových hodin. Dodavatel bude ...

Poptávám jednoosý nebržděný přívěs

Poptávám jednoosý nebržděný přívěs

Poptávám jednoosý nebržděný přívěs, v provedení plato o rozměru 400 x 170 cm. Děkuji.

Pronájem elektrických lokomotiv s konstrukční rychlostí 200 km/hod

Pronájem elektrických lokomotiv s konstrukční rychlostí 200 km/hod

Předmětem veřejné zakázky je a) nájem 10 ks elektrických lokomotiv (dále jen „HKV“) na dobu 120 měsíců b) provádění pravidelné údržby těchto HKV nezbytné pro zajištění provozuschopnosti HKV po dobu trvání nájmu

Nákup autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu s pohonem na motorovou naftu a CNG pro rok 2017

Nákup autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu s pohonem na motorovou naftu a CNG pro rok 2017

Nákup celkem 10 - 13 ks nových autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu s pohonem motoru na motorovou naftu a CNG v následujícím členění: 1) dodávka 4-6 ks nových autobusů shodného typu ve standardním provedení v délce od 10,5 metru do 11,0 metru s pohonem na motorovou naftu, plnící emisní normu EURO 6 2) dodávka 4-5 ks nových autobusů ...

Nákup 12 ks automobilových podvozků 4x4, včetně nástaveb pro zimní a letní údržbu komunikací rok 2017

Nákup 12 ks automobilových podvozků 4x4, včetně nástaveb pro zimní a letní údržbu komunikací rok ...

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 ks továrně nových automobilových podvozků 4x4 včetně výměnných nástaveb pro zajištění zimní a letní údržby komunikací v roce 2017 a 2018.

Modernizace servisního plavidla Praha

Modernizace servisního plavidla Praha

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího servisní plavidla Praha tvořeného sestavou remorkéru TR 567 a tlačného člunu TČ 101845, která představuje kompletní obnovu trupu remorkéru, remotorizaci, modernizaci systémů remorkéru a člunu, modernizaci nástavby remorkéru, úpravy technologie podle požadavků aktuálních předpisů a rozšíření ...

Pořízení silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti

Pořízení silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících využívajících alternativní palivo CNG a splňujících normu EURO 6 vč. pořízení informačního, odbavovacího, sledovacího nebo řídícího systému do nakupovaného vozidla veřejné dopravy, není-li ...

Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro jednotku dobrovolných hasičů

Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro jednotku dobrovolných hasičů

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční cisternové automobilové stříkačky (CAS) vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l/min podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ a provedení „VH“ (speciální pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy „S“, spolu se všemi právy ...

Automobil pro výjezdovou skupinu pro DPSI a OKS

Automobil pro výjezdovou skupinu pro DPSI a OKS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks automobilů užitkových se speciální vestavbou (5 ks pro DPSI a 1 ks pro OKS), postavených na podvozku kategorie M1 nebo N1 a 24 ks kol (pneumatiky s disky jako druhá sada ke každému z vozidel) na tyto vozidla.

Nákup autobusov do 18,8 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Nákup autobusov do 18,8 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 32 ks nových nízkopodlažných kĺbových (trojnápravových) autobusov s celkovou obsaditeľnosťou min. 130 cestujúcich a dĺžkou max. 18,8 metra vrátane riadiacich, kamerových, ...

Nákup autobusov do 8,6 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Nákup autobusov do 8,6 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 6 ks nových nízkopodlažných (dvojnápravových) autobusov s celkovou obsaditeľnosťou min. 45 cestujúcich a dĺžkou max. 8,6 metrov vrátane riadiacich, kamerových, informačných a ...

Nákup autobusov do 12,2 m pre  Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Nákup autobusov do 12,2 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 28 ks nových nízkopodlažných (dvojnápravových) autobusov s celkovou obsaditeľnosťou min. 90 cestujúcich a dĺžkou max. 12,2 metra vrátane riadiacich, kamerových, informačných ...

Dodávka čtyř parciálních trolejbusů

Dodávka čtyř parciálních trolejbusů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka čtyř trolejbusů s alternativním bateriovým pohonem v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Poptáváme dodání kolejového vozu pro přesun materiálu v hale

Poptáváme dodání kolejového vozu pro přesun materiálu v hale

Prosím o zpracování cenové nabídky na dodání kolejového vozu pro přesun materiálu v hale, 10t, trakce, kabelový buben (viz. přiložený dokument). Děkuji. Jitka Zábranská

Automobil speciální pro Vojenskou Policii

Automobil speciální pro Vojenskou Policii

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je nákup 1 ks automobilu speciálního pro VP - mobilního prostředku dodávkového typu s polointegrovanou obytnou zástavbou určeného ke skryté ochraně zájmových objektů, určených chráněných osob a preventivní využití v rámci kriminální služby Vojenské policie.

Autobusy 2017

Autobusy 2017

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks autobusu kategorie M3 meziměstského a 1 ks autobusu kategorie M3 pro dálkovou přepravu. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části.

Dodávka elektrobusů a nabíjecí stanice

Dodávka elektrobusů a nabíjecí stanice

Předmět VZ: a)dodávka (2) kusů nových jednočlánkových elektrobusů, v nízkopodlažní úpravě, s pohonem na elektrickou energii uloženou v trakčních akumulátorech pro městskou hromadnou dopravu; b)dodávka (2) kusů mobilních nabíjecích souprav sloužících k nouzovému nabíjení trakčních akumulátorů a jejich vybalancování na dodaných jednočlánkových ...

Nákup plně nízkopodlažního elektrobusu pro DPMO, a.s.

Nákup plně nízkopodlažního elektrobusu pro DPMO, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je: Úplná, řádná a bezvadná dodávka a uvedení do plného provozu 1 kusu nového a nepoužitého plně nízkopodlažnícho elektrobusu (nikoliv repasovaného nebo demo nebo z výstav), bezvýhradně splňujícího technické parametry požadované zadavatelem v tabulce číslo 3 s názvem „Zadavatelem požadované technické podmínky ...

Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a.s.

Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je: Úplná, řádná a bezvadná dodávka a uvedení do plného provozu celkem 8 kusů nových a nepoužitých (nikoliv repasovaných nebo demo) nízkopodlažních tramvají, bezvýhradně splňujících technické parametry požadované zadavatelem v tabulce číslo 3 s názvem „Zadavatelem požadované technické podmínky tramvaje jednosměrné ...

Dodávka dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH obce Naloučany

Dodávka dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH obce Naloučany

Dodání 1 kusu dopravního automobilu a 1 kusu požárního přívěsu nákladního dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, příloha č.3, pro potřeby jednotky SDH obce Naloučany.

Dodávka 17-ti ks bezbariérových autobusů MHD na CNG palivo

Dodávka 17-ti ks bezbariérových autobusů MHD na CNG palivo

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sedmnácti nových nízkopodlažních dvounápravových třídveřových autobusů městské hromadné dopravy na CNG palivo, splňující emisní normu EURO 6 a zajištění vybavenosti těchto sedmnácti autobusů informačním systémem a dalšími komponenty, které nejsou součástí základní výbavy autobusů. Podrobný výčet a ...

(záznamy 176/200 z 1136)  strana 8 / 46