Nákup 3 ks vozidel 4x4 pro CS ČR

Nákup 3 ks vozidel 4x4 pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je nákup 3 ks vozidel 4x4 pro CS ČR.

Nákup 14 ks velkých dodávkových vozidel pro CS ČR

Nákup 14 ks velkých dodávkových vozidel pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je nákup 14 ks velkých dodávkových vozidel pro CS ČR.

Nákup 3 ks nákladních vozidel pro CS ČR

Nákup 3 ks nákladních vozidel pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je nákup 3 ks nákladních vozidel pro CS ČR.

Nákup 15 ks osobních vozidel

Nákup 15 ks osobních vozidel

Nákup 15 ks osobních vozidel

Zakázka č. 1 - INTEKO servis s.r.o.

Zakázka č. 1 - INTEKO servis s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka traktoru a nakladače s teleskopickým ramenem.

Pořízení sanitních vozidel Rendez-vous

Pořízení sanitních vozidel Rendez-vous

Předmětem plnění je dodávka 4 kusů sanitních vozidel určených pro systém Rendez-vous v provedení vybavení kompletní zástavbou pro instalaci zdravotnického materiálu a přípravou pro montáž IC technologií dle parametrů podrobně uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace (ZD) - podrobná specifikace zakázky. Technická specifikace vozidel - ...

Autromobilová cisternová stříkačka CAS 30 – S 2 Z

Autromobilová cisternová stříkačka CAS 30 – S 2 Z

Předmětem veřejné zakázky je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „Z“ (speciálním základní pro šest osob) a hmotnostní třídy S.

Vozidla pro inspektora a vedoucího složky IZS

Vozidla pro inspektora a vedoucího složky IZS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů nových silničních motorových vozidel – speciálního transportéru útvaru vnitropodnikové inspekce provozu (pro inspektora a pro vedoucího složky IZS). Zadavatel rozdělil zakázku na dvě části: Část 1 – „Vozidlo pro inspektora“ - dodávka nového silničního motorového vozidla – speciálního transportéru ...

Generálna oprava parných rušňov - U.45.9 a U.34.901

Generálna oprava parných rušňov - U.45.9 a U.34.901

Generálna oprava parných rušňov - U.45.9 a U.34.901, ktoré slúžia na prepravu osôb na špeciálnych dráhach, ktorými sú, v zmysle § 2, ods. 6 Zákona 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, železničné dráhy nezaústené do železničnej trate, slúžiace len miestnym alebo turistickým potrebám a v prevažnej miere ide o miestne ...

Poptávám pronájem obytného automobilu

Poptávám pronájem obytného automobilu

Poptáváme pronájem obytného auta v termínu od 5.- 8. 7. 2017 - 4 osoby. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Jiří Pohanka

Dodávka měřící drezíny pro diagnostiku železničního svršku

Dodávka měřící drezíny pro diagnostiku železničního svršku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové měřící drezíny s příslušenstvím pro diagnostiku železničního svršku, dle technických požadavků zadavatele, specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technické podmínky a specifikace MD2), dále jen „vozidlo“.

Vozidla RZP

Vozidla RZP

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku až 30 nových vozidel pro rychlou zdravotnickou pomoc - RZP.

Nákup 5 ks nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem

Nákup 5 ks nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem

Dodávka 5 ks nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem - dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD

Autobus veľký - pre 45 osôb

Autobus veľký - pre 45 osôb

Autobusy určené na medzinárodnú, vnútroštátnu a medzimestskú prepravu.

Dodávka 3 ks nových elektrominibusů

Dodávka 3 ks nových elektrominibusů

Dodávka 3 ks nových elektrominibusů, vč. 4 ks mobilních nabíjecích stanic a včetně dodání servisního speciálního nářadí, diagnostického zařízení v provedení dle technické specifikace předmětu plnění, vč. vybavení a požadavků stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek ...

Dodání sanitních vozidel

Dodání sanitních vozidel

Dodání 11 kusů sanitních vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části ve smyslu § 101 zákona. Dodavatel může podat nabídku pro jednu, dvě či tři části veřejné zakázky. Část č.1- 5 kusů vozidel tzv. městská verze, část č.2- 5 kusů vozidel se zvýšenou průchodností pro provoz v terénu a na nebezpečných komunikacích, část č.3- 1 kus vozidla ...

Dodání 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem

Dodání 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem

Předmětem plnění je dodávka 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem v provedení dle technické specifikace předmětu plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.

Nákup autobusů pro ČSAD Havířov a.s. 2017-2018

Nákup autobusů pro ČSAD Havířov a.s. 2017-2018

1. Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku autobusů a elektrobusů. 2. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části takto: část 1: Dodávka 1 ks autobusu, 3 dveře, délka do 15 m, dle specifikace v příloze 1a část 2: Dodávka 8 ks autobusů, pohon CNG, 3 dveře, délka do 13 m, dle specifikace v příloze č. 1b část 3: ...

Nákup autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu s pohonem na motorovou naftu pro rok 2017

Nákup autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu s pohonem na motorovou naftu pro rok 2017

Dodávka 5-7 ks nových autobusů shodného typu ve standardním provedení v délce od 10,5 metru do 11,0 metru s pohonem na motorovou naftu, plnící emisní normu EURO 6. Autobusy musí mít schválenou homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Nákup autobusů pro ČSAD Karviná a.s. 2017-2018

Nákup autobusů pro ČSAD Karviná a.s. 2017-2018

Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku autobusů a elektrobusů. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části takto: část 1: Dodávka 11 ks autobusů, 3 dveře, délka do 13 m, dle specifikace v příloze 1a část 2: Dodávka 1 ks elektrobusu, 3 dveře, délka do 13 m, dle specifikace v příloze č. 1b S ohledem na ...

Nákup autobusů pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. 2017-2018

Nákup autobusů pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. 2017-2018

Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku autobusů a elektrobusů. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části takto: část 1: Dodávka 1 ks autobusu, pohon CNG, 3 dveře, délka do 11 m, dle specifikace v příloze 1a část 2: Dodávka 3 ks autobusů, pohon CNG, 3 dveře, délka do 13 m, dle specifikace v příloze č. ...

Obměna DSNG vozů pro ČT Praha a TS Ostrava

Obměna DSNG vozů pro ČT Praha a TS Ostrava

Předmětem plnění veřejné zakázky je obměna tří stávajících satelitních vozů pro ČT Praha a TS Ostrava.

Dodávka autobusů v letech 2017-2018

Dodávka autobusů v letech 2017-2018

Předmětem veřejné zakázky je: (i) dodávka 9 ks (devíti kusů) autobusů o délce 11,5 až 13 m do šesti měsíců od uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (s předpokladem do 31. 3. 2018), (ii) dodávka 1 ks (jednoho kusu) autobusu o délce 14,5 až 18 m do šesti měsíců od uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (s předpokladem do 31. 3. ...

Modernizácia WC buniek vo vozňoch radu Apeer, Bpeer, BDsheer

Modernizácia WC buniek vo vozňoch radu Apeer, Bpeer, BDsheer

Modernizácia WC buniek vo vozňoch radu Apeer, Bpeer, BDsheer spočíva v humanizácii priestoru WC bunky vrátane dodávky a montáže novej vákuovej toalety vybavenej diagnostickým zariadením. Humanizácia priestoru WC bunky spočíva v dodávke a montáži nových dverí stropu, madiel, senzorovej batérie, svietidiel, mriežky odsávania vzduchu, mriežky ...

Vyvazovací technické kontroly a opravy železničních vozů řady Postw

Vyvazovací technické kontroly a opravy železničních vozů řady Postw

Předmětem veřejné zakázky je provádění technických kontrol (TK), souvisejících oprav a běžných oprav poštovních železničních vozů řady Postw, typ 8-511 dle Zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb. a č. 177/1995 Sb., v plném znění, včetně skladování vozů.

(záznamy 101/125 z 1136)  strana 5 / 46