Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou - Dopravní automobil

Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou - Dopravní automobil

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nového dopravního automobilu v provedení „T“ (technické), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ (DA schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace) a hmotnostní třídy L. Minimální požadavky na předmět plnění jsou stanoveny přílohou Zadávací dokumentace - technické podmínky ...

Nákup 2 osobních vozidel

Nákup 2 osobních vozidel

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 2 totožných nových osobních vozidel M1.

Flying test bed – Round 2

Flying test bed – Round 2

Předmětem veřejné zakázky je nákup experimentálního letadla, které bude splňovat stanovené technické podmínky. Dále bude provedena modifikace spočívající ve výměně jednoho z jeho motorů za experimentální motor dodaný zadavatelem. Následně budou provedeny testovacích letové operace v rozsahu do 180 testovacích letových hodin. Dodavatel bude ...

Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů v policejním i běžném provedení

Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů v policejním i běžném provedení

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních automobilů v policejním i běžném provedení. Plněním veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody pro Část 1 se dále rozumí poskytnutí potřebného technického vybavení pro až 12 servisních pracovišť.

Sanitní vozidla RLP

Sanitní vozidla RLP

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks nových sanitních vozů (RLP) typu B podle ČSN EN 1789+A1 s globální homologací včetně účelové a zdravotnické zástavby vozidla.

Dodávka městských nízkopodlažních trolejbusů

Dodávka městských nízkopodlažních trolejbusů

dodávka trolejbusů s trakčními bateriemi pro nezávislý pojezd v rozsahu a specifikaci dle čl. 4 kupní smlouvy a Přílohy č. 1 kupní smlouvy (Technické podmínky), a v souladu s časovým harmonogramem dle čl. 6.1. kupní smlouvy a Přílohy č. 4 kupní smlouvy a služby spojené s dodávkou trolejbusů, a to školení v rozsahu a specifikaci dle čl. 4.8. a čl. ...

Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních jednočlánkových autobusů na CNG pohon

Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních jednočlánkových autobusů na CNG pohon

Předmětem plnění je dodání 40 ks nových nízkopodlažních jednočlánkových autobusů na CNG pohon vč. vybavení a požadavků stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách příslušné zadávací dokumentace.

Nákup vozidel kategorie N3 – 13 a 15 tun

Nákup vozidel kategorie N3 – 13 a 15 tun

Předmětem veřejné zakázky je pořízení (nákup): a) minimálně 13/ maximálně 76 kusů nákladních automobilů s celkovou maximální hmotností cca 13 tun; a b) minimálně 8/ maximálně 24 kusů nákladních automobilů s celkovou maximální hmotností cca 15 tun. Všechna vozidla budou dodána v jednotném vizuálním stylu určeném zadavatelem. Všechna vozidla ...

Spotřební materiál pro dopravní a transportní letadla

Spotřební materiál pro dopravní a transportní letadla

Dodávka spotřebního materiálu pro transportní a dopravní letadla provozovaných Armádou České republiky formou postupných dílčích plnění dle databází LCM (List of Consumable Materials) nebo IPC (Illustrated Parts Catalogue), které jsou součástí provozní technické dokumentace k letadlům, za účelem zajištění materiálu pro provoz a provádění údržby.

Speciální vozidlo pro silniční kontroly

Speciální vozidlo pro silniční kontroly

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Speciálního vozidla pro silniční kontroly

Dodávka 1 ks devítimístného vozidla

Dodávka 1 ks devítimístného vozidla

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového devítimístného vozidla - mikrobusu. Více viz ZD.

MČ Praha - Zbraslav – Dodávka cisternového hasičského vozu pro JSDH

MČ Praha - Zbraslav – Dodávka cisternového hasičského vozu pro JSDH

Nákup cisternového hasičského vozu pro velkoobjemové hašení.

Dodávky brzdových špalíků

Dodávky brzdových špalíků

Předmětem veřejné zakázky je dodávka brzdových špalíků blíže specifikovaných podle jednotlivých částí veřejné zakázky dle jednotlivých typů do odběrných míst určených zadavatelem. Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části. Nabídku je možné podat pro jednu nebo obě části veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být ...

Vozidla pro dopravní zabezpečení

Vozidla pro dopravní zabezpečení

Předmětem plnění této veřejné zakázky je koupě 22 kusů dodávkových vozidel s výbavou pro nenadálé události a poruchy ostatních vozidel účastníků dálničního provozu. Tato vozidla budou sloužit a pomáhat cestující veřejnosti. Těmito prostředky zadavatel zamýšlí zvyšovat bezpečnost silničního provozu na dálniční síti v ČR. Potřeba zadavatele bude ...

Rámcová dohoda na nákup mikrobusů policejních DN na období 2017-2019

Rámcová dohoda na nákup mikrobusů policejních DN na období 2017-2019

Jedná se o nákup 20 ks mikrobusů policejních DN 4x4 a 20 ks mikrobusů policejních DN 4x2

Technické automobily CH/O

Technické automobily CH/O

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks technických automobilů na podvozku kategorie 2 pro smíšený provoz, hmotnostní třídy L a v provedení speciálním redukovaném, dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 zadávacích podmínek

Poptávám realizaci septiku na chatě

Poptávám realizaci septiku na chatě

Poptávám septik s obsahem 5m3. I s následným usazením. Jedná se o chatu v Dobronicích u Bechyně. Časově bychom se chtěli dostat do konce tohoto měsíce. Dále poptávám pramici. Předem děkuji a přeji hezký den, Josef MILOŠ

Nákup speciálně upraveného a vybaveného vozidla ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí

Nákup speciálně upraveného a vybaveného vozidla ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí

Předmětem této veřejné zakázky je nákup speciálně upraveného a vybaveného automobilu určeného k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v česko-saském příhraničí.

Nákup elektrobusov

Nákup elektrobusov

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 2 kusov nových, mestských, celonízkopodlažných, dvojnápravových elektrobusov dĺžky 12 metrov. Elektrobusy budú dodané vrátane riadiacich, kamerových, informačných, ...

Nákup autobusov s hybridným pohonom

Nákup autobusov s hybridným pohonom

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 16 kusov nových, mestských, celonízkopodlažných, dvojnápravových autobusov dĺžky 12 metrov s hybridným pohonom (elektrický trakčný motor + diesel motor/generátor). Autobusy ...

Nákup autobusov s dieselovým pohonom

Nákup autobusov s dieselovým pohonom

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 14 kusov nových, mestských, celonízkopodlažných, dvojnápravových autobusov dĺžky 12 metrov s dieselovým pohonom. Autobusy budú dodané vrátane riadiacich, kamerových, ...

Pořízení kynologických vozidel pro CS ČR 2017

Pořízení kynologických vozidel pro CS ČR 2017

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 17 ks kynologických vozidel pro CS ČR 2017.

Nákup 3 ks vozidel 4x4 pro CS ČR

Nákup 3 ks vozidel 4x4 pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je nákup 3 ks vozidel 4x4 pro CS ČR.

Nákup 14 ks velkých dodávkových vozidel pro CS ČR

Nákup 14 ks velkých dodávkových vozidel pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je nákup 14 ks velkých dodávkových vozidel pro CS ČR.

Nákup 3 ks nákladních vozidel pro CS ČR

Nákup 3 ks nákladních vozidel pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je nákup 3 ks nákladních vozidel pro CS ČR.

(záznamy 101/125 z 1158)  strana 5 / 47