Nákup spriahel do železničných koľajových vozidiel

Nákup spriahel do železničných koľajových vozidiel

Nákup nových spriahel, ako náhradných dielov do železničných koľajových vozidiel (ďalej aj "ŽKV")v počte, v prevedení a v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej aj "SP"). Zákazka je rozdelená na 9 časti: 1. časť zákazky: Nákup automatických spriahel (EPJ 671/2. séria) 2. časť zákazky: Nákup ...

Restaurování dvou vozů ze sbírky NTM – Prezidentský vlak

Restaurování dvou vozů ze sbírky NTM – Prezidentský vlak

Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování souborů sbírkových předmětů : A) Vůz BCa 2-8009 (inv. č. 73485) B) Vůz Ca 4-5086 (inv. č. 73486) ,a to dle technické dokumentace, která tvoří přílohy v případě části A veřejné zakázky přílohu č. 2, a v případě části B veřejné zakázky přílohu č. 3.

Nákup plavidla

Nákup plavidla

Nákup samohybného plavidla určeného na prepravu osôb a motorových vozidiel. Plavidlo musí disponovať nákladovou plochou na min. 18 osobných motorových vozidiel.

Vozidla RZP č. 2

Vozidla RZP č. 2

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku až 30 nových vozidel pro rychlou zdravotnickou pomoc - RZP.

Nákup 1ks mikrobusu v policejním provedení

Nákup 1ks mikrobusu v policejním provedení

Nákup 1 ks mikrobusu v policejním provedení dle přiložené technické specifikace. Vozidlo je určeno na obměnu služebních dopravních prostředků

Rychlý zásahový automobil

Rychlý zásahový automobil

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks RZA (rychlých zásahových automobilů), které budou mít lepší technické parametry než stávající RZA – výkon motoru, stabilitu podvozku, bezpečnost osádky, výkonnější hydraulické vyprošťovací zařízení. Více v zadávacích podmínkách.

Silniční motorové skříňové vozidlo nad 3,5 t

Silniční motorové skříňové vozidlo nad 3,5 t

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 kusů silničních motorových skříňových vozidel nad 3,5 t, a to: – 2 ks silničních motorových skříňových vozidel nad 3,5 tuny – třímístných, – 2 ks silničních motorových skříňových vozidel nad 3,5 tuny – sedmimístných. Blíže viz ZD.

Prám-plavidlo pro Vodní záchrannou službu

Prám-plavidlo pro Vodní záchrannou službu

Prám-plavidlo pro Vodní záchrannou službu

Dopravní automobily

Dopravní automobily

Předmětem veřejné zakázky je dodání 4 kusů dopravních automobilů.

Dodávka 800 ks repasovaných tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City

Dodávka 800 ks repasovaných tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení standardní repase tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City. Předmět plnění bude realizován na základě Rámcové dohody. Zadavatel předpokládá, že za dobu účinnosti smlouvy od dodavatele v rámci plnění odebere cca 800 kusů repasovaných kol.

Dodávka CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.

Dodávka CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nízkopodlažních autobusů. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužitých autobusů. Prostřednictvím dodávky dojde k modernizaci a ekologizaci vozového parku zadavatele. Nové nízkopodlažní CNG autobusy (celkem 13 ks) nahradí stávající nevyhovující vozidla. Realizace zakázky bude mít ...

Nízkopodlažní a bezbariérové autobusy pro MHD – 8 ks

Nízkopodlažní a bezbariérové autobusy pro MHD – 8 ks

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks plně nízkopodlažních a bezbariérových autobusů pro MHD v Prostějově s pohonem na CNG. Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování služeb záručního a pozáručního servisu.

Rekonštrukcia plavidla

Rekonštrukcia plavidla

Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby, a to rekonštrukcia plavidla. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.

Dodávka 15 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů a servisní smlouvy k autobusům

Dodávka 15 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů a servisní smlouvy k autobusům

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 15 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů a uzavření smlouvy o zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu, kterou se dodavatel zaváže poskytovat zadavateli záruční, mimozáruční i pozáruční služby ve vztahu k dodaným autobusům. Všechny autobusy musí mít technické vlastnosti stanovené v ...

Vozidlo s podvalníkem pro přepravu havarované těžké techniky

Vozidlo s podvalníkem pro přepravu havarované těžké techniky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozidla s podvalníkem pro přepravu havarované těžké techniky,dle technických podmínek uvedených v příloze č. 1 zadávacích podmínek. Veřejná zakázka financovaná z prostředků získaných z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH města Šumperka

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH města Šumperka

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 smíšená v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) včetně ...

Výroba a dodávka dvojkolí pro speciální vozidla MUV 69, PV a PVK

Výroba a dodávka dvojkolí pro speciální vozidla MUV 69, PV a PVK

Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním účastníkem na výrobu a dodávku kompletních dvojkolí na speciální hnací vozidla MUV 69 včetně modifikací, přívěsné vozíky plošinové PV a přívěsné vozíky sklopné PVK, dle technické specifikace, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Pořízení nové CAS pro JSDH Veselí nad Lužnicí

Pořízení nové CAS pro JSDH Veselí nad Lužnicí

Předmětem plnění je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem. Předmět plnění veřejné zakázky je spolufinancován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů prostřednictvím dotačního programu Ministerstva vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace pro jednotky SDH obcí“ ...

Rámcová dohoda na provedení opravy motorů IVECO F2B Cursor 8

Rámcová dohoda na provedení opravy motorů IVECO F2B Cursor 8

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ a n. a § 169 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to na dobu 36 měsíců od nabytí její účinnosti nebo do dodání veškerého plnění dle rámcové dohody ve výši 19 000 000,- Kč bez DPH (dále „Rámcová dohoda“). Předmětem Rámcové dohody je provedení ...

Nákup speciálně upraveného a vybaveného vozidla ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí

Nákup speciálně upraveného a vybaveného vozidla ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí

Předmětem této veřejné zakázky je nákup speciálně upraveného a vybaveného automobilu určeného k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v česko-saském příhraničí.

17-066 Nosič kontejnerů - 2 kusy

17-066 Nosič kontejnerů - 2 kusy

Předmětem VZ je pořízení 2 kusů nových nosičů kontejnerů, včetně příslušenství pro potřeby zadavatele.

Dodanie osobných motorových vozidiel

Dodanie osobných motorových vozidiel

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodanie 3 typov nových osobných motorových vozidiel - celkový počet 21 ks.

Nákup terénních automobilů 4x4 pick-up

Nákup terénních automobilů 4x4 pick-up

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 kusů terénních automobilů 4x4 pick - up.

Pořízení BLP a jejich příslušenství

Pořízení BLP a jejich příslušenství

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 7 ks ostrých bezpilotních leteckých prostředků (dále jen „BLP“) (plně vybavených), 7 ks cvičných bezpilotních leteckých prostředků (bez výbavy pro policejní činnost), 2 ks cvičných bezpilotních leteckých prostředků do vnitřních prostor. K plnohodnotnému provozu BLP je současně nutné pořídit: 5 ks ...

Dodávka středněkapacitních nízkopodlažních tramvají

Dodávka středněkapacitních nízkopodlažních tramvají

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 16 kusů středněkapacitních nízkopodlažních tramvají, splňující ke dni dodání tramvají veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou současně způsobilé bez jakýchkoliv technických či ...

(záznamy 51/75 z 1159)  strana 3 / 47