Pořízení BLP a jejich příslušenství

Pořízení BLP a jejich příslušenství

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 7 ks ostrých bezpilotních leteckých prostředků (dále jen „BLP“) (plně vybavených), 7 ks cvičných bezpilotních leteckých prostředků (bez výbavy pro policejní činnost), 2 ks cvičných bezpilotních leteckých prostředků do vnitřních prostor. K plnohodnotnému provozu BLP je současně nutné pořídit: 5 ks ...

Dodávka středněkapacitních nízkopodlažních tramvají

Dodávka středněkapacitních nízkopodlažních tramvají

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 16 kusů středněkapacitních nízkopodlažních tramvají, splňující ke dni dodání tramvají veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou současně způsobilé bez jakýchkoliv technických či ...

Dodávka 18m parciálních trolejbusů s trakčními bateriemi

Dodávka 18m parciálních trolejbusů s trakčními bateriemi

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 17 kusů 18m parciálních trolejbusů s trakčními bateriemi, splňující ke dni podání nabídky Zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou současně způsobilé bez jakýchkoliv ...

Dodávka trolejbusů s přídavným bateriovým pohonem v roce 2018

Dodávka trolejbusů s přídavným bateriovým pohonem v roce 2018

Dodávka celkem 10ks trolejbusů s přídavným bateriovým pohonem pro městskou hromadnou přepravu osob

Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají

Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají

Předmětem plnění je dodání nejvýše 40ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají do délky 32,4m s minimální celkovou kapacitou 200 osob dle specifikace předmětu plnění, vč. vybavení a dalšího příslušenství dle požadavků zadavatele. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách ...

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)

Nákup 1 ks autobusu pro potřeby CS ČR

Nákup 1 ks autobusu pro potřeby CS ČR

Nákup jednoho autobusu pro potřeby Celní správy ČR

LNG autobusy

LNG autobusy

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 15 ks nových nízkopodlažných (dvojnápravových) LNG autobusov v zmysle priloženej technickej špecifikácie. V rámci plnenia zákazky bude vykonávať technologické ...

Dodávka nízkopodlažních autobusů pro BORS Břeclav a.s.

Dodávka nízkopodlažních autobusů pro BORS Břeclav a.s.

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 14 nových a totožných městských nízkopodlažních bezbariérových autobusů pro městskou hromadnou dopravu na CNG palivo, včetně základního příslušenství a souvisejícího plnění.

Pořízení UAV pro nesení vědeckých měřících přístrojů pro projekt CRREAT

Pořízení UAV pro nesení vědeckých měřících přístrojů pro projekt CRREAT

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka UAV (Unmanned Aerial Vehicle) pro nesení vědeckých měřících přístrojů (které nejsou součástí dodávky) pro projekt CRREAT. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace (vč. dodávky technologického projektu a dokumentace specifických dílů, které jsou vyrobené pro daný typ ...

Dodávka autobusu  - autoškola

Dodávka autobusu - autoškola

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks autobusu, dle technických podmínek uvedených v příloze č. 1 zadávacích podmínek

Sanitní vozidlo RV

Sanitní vozidlo RV

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových sanitních vozidel pro setkávací systém (RV) pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci.

Dodávka nízkopodlažních autobusů v roce 2018

Dodávka nízkopodlažních autobusů v roce 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks nízkopodlažních autobusů v kategorii vozidla M3 se dvěma nápravami pro provoz v MHD v Hradci Králové , včetně uzavření servisní smlouvy o zajištění záručního a pozáručního servisu a dodávek náhradních dílů, blíže specifikovaná touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a poskytnutí všech souvisejících ...

Dodávka 9 ks autobusů s pohonem na CNG

Dodávka 9 ks autobusů s pohonem na CNG

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 9 ks nových dvounápravových třídveřových nízkopodlažních - bezbariérových autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) určených pro městskou hromadnou dopravu. Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100% plochy pro cestující a dále všechny ostatní ...

Rámcová dohoda na nákup autobusů nad 30 osob na období 2017-2020

Rámcová dohoda na nákup autobusů nad 30 osob na období 2017-2020

Vymezená část 1: 8 autobusů nad 30 osob meziměstských (linkových) Vymezená část 2: 2 ks autobusů na d 30 osob dálkových

Servisní a opravárenské vozidlo

Servisní a opravárenské vozidlo

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks servisního a opravárenského vozidla. Vozidlo bude s originální celoprosklenou skříňovou karoserií od výrobce, umožňující zástavbu vozidla dle požadavků zadavatele, přičemž provedení zástavby je nedílnou součástí dodávky. Předmět zakázky zahrnuje také poskytování záručního servisu vč. pravidelných ...

Spojovací vozidlo

Spojovací vozidlo

Spojovací vozidlo pro silniční kontroly viz Technická specifikace - příloha zadávací dokumentace

Dodávka autobusů pro ČSAD Havířov a.s. 2017-2018

Dodávka autobusů pro ČSAD Havířov a.s. 2017-2018

Dodávka 3 ks autobusů, 2 dveře, pohon CNG, délka do 15 m dle technické specifikace v příloze zadávací dokumentace.

Dodávka autobusů pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. 2017-2018

Dodávka autobusů pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. 2017-2018

Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku 2 ks autobusů, 2 dveře, pohon CNG, délka do 12 m dle technické specifikace v příloze zadávací dokumentace. Dodání 2 ks do 15.12.2017

Nákup 28 ks vozidel pro CS ČR

Nákup 28 ks vozidel pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je dodání 28 ks vozidel pro CS ČR.

Nákup 8 ks osobních motorových vozidel pro ROKOTR CS ČR 2017

Nákup 8 ks osobních motorových vozidel pro ROKOTR CS ČR 2017

Předmětem veřejné zakázky je dodání 8 ks vozidel pro CS ČR

Rynoltice - dopravní automobil

Rynoltice - dopravní automobil

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Rynoltice

Dodávka 8 nízkopodlažních autobusů na CNG

Dodávka 8 nízkopodlažních autobusů na CNG

Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 8 nízkopodlažních autobusů se CNG pohonem (dále jen „CNG busy“), a to v tomto rozsahu a vymezení: a. 2 ks kloubových nízkopodlažních autobusů b. 6 ks nízkopodlažních autobusů Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných CNG busů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří Přílohu ...

Nákup 11 kloubových nízkopodlažních trolejbusů MHD v roce 2018

Nákup 11 kloubových nízkopodlažních trolejbusů MHD v roce 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 11 kloubových nízkopodlažních trolejbusů městské hromadné dopravy. Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných trolejbusů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří Přílohu č.1 a nedílnou součást Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené trolejbusy ke ...

Dodávka sanitních vozidel

Dodávka sanitních vozidel

Dodávka 4 ks záchranářských vozidel

(záznamy 51/75 z 1136)  strana 3 / 46