Retrofit avionického vybavení letadel a vrtulníků

Retrofit avionického vybavení letadel a vrtulníků

Realizace retrofitu avionického vybavení vybraných letadel (vrtulníků) - viz jednotlivé části zakázky tak, aby splňovaly zadavatelem požadované požadavky na navigační přesnost.

Údržba letounu Cessna 560XL, S/N 560-5183, registrační značky OK-CAA

Údržba letounu Cessna 560XL, S/N 560-5183, registrační značky OK-CAA

Předmětem veřejné zakázky je provádění údržby letounu Cessna 560XL, S/N 560-5183, registrační značky OK-CAA, včetně dvou proudových pohonných jednotek na letounu. Vlastníkem a provozovatelem letounu je Řízení letového provozu České republiky, státní podnik. Další CPV kody: 34731000-0, 50211210-2, 50211000-7, 34731500-5

Nákup 10 osobních vozidel

Nákup 10 osobních vozidel

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 10 totožných nových osobních vozidel M1, přičemž podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve vzoru smlouvy, který je uveden v příloze C zadávací dokumentace, zejm. pak v její příloze č. 1.

Dodávka prámů a nezbytného vybavení

Dodávka prámů a nezbytného vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks pracovních prámů pro potřeby Vodní záchranné služby při výkonu její činnosti, tedy záchraně osob a majetku na vnitrozemských vodách. Obecné podmínky a technické parametry jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Elektromobilita OPAMETAL s.r.o.

Elektromobilita OPAMETAL s.r.o.

Předmětem zakázky je pořízení nového elektromobilu a jedné neveřejné dobíjecí stanice. Předmět výběrového řízení je členěn na dvě dílčí plnění, která tvoří samostatné celky: A. Pořízení elektromobilu, B. Pořízení neveřejné dobíjecí stanice. Každé dílčí plnění bude hodnoceno samostatně.

Motorové vozidlá strednej triedy

Motorové vozidlá strednej triedy

Predmetom zákazky je nákup environmentálne úsporných motorových vozidiel ako výhier v štátnej lotérii prevádzkovanej verejným obstarávateľom vrátane záručného autorizovaného servisu (oprava predmetných motorových vozidiel spadajúca pod záručné podmienky výrobcu). Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne ...

Poptáváme koupi ojetého autobusu

Poptáváme koupi ojetého autobusu

Poptávám ke koupi ojetý autobusu Crossway.

Technika pro JSDH Žichlínek

Technika pro JSDH Žichlínek

Předmětem veřejné zakázky je dodávka techniky pro JSDH Žichlínek. Zakázka je ve smyslu § 98 zákona rozdělena na 2 části. Předmětem plnění veřejné zakázky v části 1) je dodávka dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“), s požárním přívěsem ...

FNKV - Obnova speciálních zdravotnických vozidel

FNKV - Obnova speciálních zdravotnických vozidel

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks nových speciálních zdravotních vozidel pro dopravu raněných, nemocných a rodiček DRNR, typ A2, splňujících normu ČSN EU 1789 + A2 a vyhlášku č. 296/2012 Sb.

Pořízení velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky pro obec Násedlovice

Pořízení velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky pro obec Násedlovice

Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S.

Dodávky osobních automobilů na roky 2017 -2020

Dodávky osobních automobilů na roky 2017 -2020

Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou postupné dodávky nových osobních automobilů (blíže viz kvalifikační a zadávací dokumentace).

Dodávka městských nízkopodlažních autobusů

Dodávka městských nízkopodlažních autobusů

Dodávka městských nízkopodlažních autobusů (3 ks solo a 1 ks kloubový) v rozsahu a specifikaci dle čl. 4 Smlouvy a Přílohy č. 1 zadávací dokumentace (technická specifikace), a v souladu s časovým harmonogramem dle čl. 6.1. Smlouvy, a s tím související plnění ve Smlouvě uvedené (školení v rozsahu a specifikaci dle čl. 4.8. a čl. 4.9. Smlouvy a ...

Uzavření rámcové smlouvy na dodávku nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG)

Uzavření rámcové smlouvy na dodávku nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG)

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jejímž obsahem bude stanovení základních podmínek pro dodávku až 44 ks kloubových nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a dodávku až 16 ks nízkopodlažních dvounápravových ...

Nákup 4 ks nových osobných 9-miestnych automobilov

Nákup 4 ks nových osobných 9-miestnych automobilov

Nákup 4 ks nových osobných 9-miestnych automobilov

Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních středněkapacitních tramvají

Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních středněkapacitních tramvají

Dodávka nejvýše 40 ks nových tramvají do 25m délky. Seznámení zaměstnanců s parametry vozidla, parametry servisních přípravků a SW za účelem zajištění bezproblémové obsluhy a údržby. Technická a průvodní dokumentace. Servisní přípravky a SW vybavení pro diagnostiku v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného provozu a údržby. Bližší specifikace ...

Autobus standardní, částečně nízkopodlažní, 50 ks

Autobus standardní, částečně nízkopodlažní, 50 ks

Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na dodávku až 50 standardních, částečně nízkopodlažních autobusů pro DPP. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu pěti (5) let, a to s jedním vybraným uchazečem. Jednotlivé veřejné zakázky budou zadávány po dobu platnosti rámcové smlouvy na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle ...

Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDH obce Nesovice

Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDH obce Nesovice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka velkokapacitní nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení), modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S, včetně příslušenství.

Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel

Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel

Předmětem veřejné zakázky je: a) Pořízení 7 autobusů na palivo CNG b) Pořízení 2 elektrobusů c) Pořízení 2 midibusů (malé autobusy) elektro/hybrid elektro-CNG bus

Pořízení hasičské techniky pro JSDH Karlštejn

Pořízení hasičské techniky pro JSDH Karlštejn

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro JSDH městyse Karlštejn. Je požadováno vozidlo vybavené požárním čerpadlem, kategorie podvozku 2 "smíšená", v provedení "VH" (speciální pro velkoobjemové hašení), v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S. Realizace projektu povede ke zlepšení ...

Dodávka nových trolejbusů-2016

Dodávka nových trolejbusů-2016

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) rozdělil veřejnou zakázku na dvě samostatné části, kde uchazeč přitom může předložit nabídku pro obě části, nebo jednotlivé samostatné části veřejné zakázky. Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně. 1. část: a) Dodávka 2 ks ...

Dodávka autobusů

Dodávka autobusů

Dodávka 3 ks autobusů

Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Dolní Hbity

Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Dolní Hbity

Předmětem zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích i mimo komunikace) v provedení „VH“ (speciální pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S. Součástí zakázky je rovněž ...

Vybavení SDH JPO III města Mirošov hasičskou technikou

Vybavení SDH JPO III města Mirošov hasičskou technikou

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ v provedení „VH“ (speciální pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S a pořízení nového dopravního automobilu v provedení „T“ (technické), ...

Pořízení velkokapacitní CAS Město Velké Pavlovice

Pořízení velkokapacitní CAS Město Velké Pavlovice

Předmětem projektu je pořízení kvalitní, moderní, výkonné, bezpečné a spolehlivé CAS pro JSDH Velké Pavlovice, která umožní hasičům plnit jejich úkoly v rámci profese dobrovolného hasiče. Bude sloužit k ochraně zdraví a života obyvatel obce, okolních obcí a celé spádové oblasti, k ochraně jejich majetku a také k ochraně životního prostředí. Nově ...

Nákup vybavení pro Leteckou službu PČR - opakované vyhlášení

Nákup vybavení pro Leteckou službu PČR - opakované vyhlášení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro Leteckou službu PČR. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: Část A – Dodávka 2 ks pozemních startovacích zdrojů Část B – Dodávka 1 ks automatického nabíječe leteckých akumulátorů Část C – Dodávka 2 ks přenosných vybavení pro radiokoumunikaci Část D – Dodávka 4 ks hydraulických zvedáků

(záznamy 226/250 z 1136)  strana 10 / 46