Dodávka autobusů 2017

Dodávka autobusů 2017

Dodávka 8 ks autobusů pro veřejnou linkovou dopravu v provedení a specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci.

Dodávka sanitních vozidel pro Krajskou zdravotní, a.s. - Rámcová smlouva

Dodávka sanitních vozidel pro Krajskou zdravotní, a.s. - Rámcová smlouva

Předmět plnění této veřejné zakázky je dodávka 40ks nových sanitních vozidel třídy A2 se zástavbou upravenou pro přepravu raněných, nemocných a rodiček s globální homologací ES pro výrobce sanitních vozidel. Předpokládaná dodávka sanitních vozidel je 10ks ročně po dobu 4 let.

Pořízení CAS pro JSDH Pchery

Pořízení CAS pro JSDH Pchery

Předmětem této VZ je pořízení=dodávka nové velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky (dále i: „CAS“) včetně příslušenství pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále: „JSDH“) Pchery.

Pořízení hasičské cisternové automobilové stříkačky pro JPO III Žinkovy

Pořízení hasičské cisternové automobilové stříkačky pro JPO III Žinkovy

pořízení nové hasičské cisternové automobilové stříkačky pro JPO III Žinkovy dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení a zaškolení obsluhy

Dodávka tlakosacího vozidla s recyklací vody

Dodávka tlakosacího vozidla s recyklací vody

Předmětem zakázky je dodávka tlakosacího vozidla s recyklací vody k tlakovému čištění odpadních kanalizačních potrubí.

Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních středněkapacitních tramvají

Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních středněkapacitních tramvají

Dodávka nejvýše 40 ks nových tramvají do 25m délky. Seznámení zaměstnanců s parametry vozidla, parametry servisních přípravků a SW za účelem zajištění bezproblémové obsluhy a údržby. Technická a průvodní dokumentace. Servisní přípravky a SW vybavení pro diagnostiku v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného provozu a údržby. Bližší specifikace ...

Dodávka 3 kusů sanitních vozidel pro přepravu nemocných a raněných

Dodávka 3 kusů sanitních vozidel pro přepravu nemocných a raněných

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 kusů sanitních vozidel pro přepravu nemocných a raněných pro ZDS do místa plnění uvedeného v zadávací dokumentaci v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentací a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), ...

FZŠ - Rychlý zásahový automobil

FZŠ - Rychlý zásahový automobil

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu rychlého zásahového automobilu v provedení speciálním redukovaném, hmotnostní třídy L s celkovou hmotností nepřevyšující 3.500 kg, na automobilovém podvozku v kategorii 2 (dále jen „RZA“) dle technických podmínek pro pořízení RZA, (dále jen „technické podmínky“) uvedených v příloze č. 1 ...

Autobus kloubový, nízkopodlažní, 150 ks

Autobus kloubový, nízkopodlažní, 150 ks

Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na dodávku až 150 kloubových nízkopodlažních autobusů pro DPP. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu pěti (5) let, a to s jedním vybraným uchazečem. Jednotlivé veřejné zakázky budou zadávány po dobu platnosti rámcové smlouvy na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 ...

Autobus standardní, nízkopodlažní, 300 ks

Autobus standardní, nízkopodlažní, 300 ks

Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na dodávku až 300 standardních nízkopodlažních autobusů pro DPP. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu pěti (5) let, a to s jedním vybraným uchazečem. Jednotlivé veřejné zakázky budou zadávány po dobu platnosti rámcové smlouvy na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 ...

Speciální zásahové vozidlo určené k přepravě podpůrných prostředků zásahových týmů

Speciální zásahové vozidlo určené k přepravě podpůrných prostředků zásahových týmů

Záměrem zadavatele je nákup 1 ks vozidla se speciální zástavbou a speciálním vybavením.

Dodávka hasičského vozu

Dodávka hasičského vozu

Jedná se o dodávku hasičského vozu pro sbor dobrovolných hasičů města Most včetně příslušenství.

Pořízení nového zásahového vozidla – velkokapacitní cisterny CAS 30 – S3VH

Pořízení nového zásahového vozidla – velkokapacitní cisterny CAS 30 – S3VH

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky CAS 30, vybavenou požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 (terénní) v provedení "VH" (speciálním pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S. CAS musí odpovídat vyhl. č.35/2007 ve znění vyhl. č.53/2010 ...

Pořízení terénních sanitních vozidel

Pořízení terénních sanitních vozidel

Jedná se o dodávku dvou kusů terénních sanitních vozidel.

Dodávky brzdových špalíků

Dodávky brzdových špalíků

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka litinových brzdových špalíků dle jednotlivých typů: 03 P14 2N-3021/a, 04 P10 2N-3019, 010 U 2N-3023/a, 012 P14 2N-3020/a, UIC 320 II 2N-3018, UIC 250 II 2N-3017 do odběrných míst určených zadavatelem v celkovém předpokládaném počtu 841700 kusů.

Autobus standardní, částečně nízkopodlažní, 50 ks

Autobus standardní, částečně nízkopodlažní, 50 ks

Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na dodávku až 50 standardních, částečně nízkopodlažních autobusů pro DPP. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu pěti (5) let, a to s jedním vybraným uchazečem. Jednotlivé veřejné zakázky budou zadávány po dobu platnosti rámcové smlouvy na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle ...

Autobus kloubový, nízkopodlažní, 150 ks

Autobus kloubový, nízkopodlažní, 150 ks

Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na dodávku až 150 kloubových nízkopodlažních autobusů pro DPP. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu pěti (5) let, a to s jedním vybraným uchazečem. Jednotlivé veřejné zakázky budou zadávány po dobu platnosti rámcové smlouvy na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 ...

Autobus standardní, nízkopodlažní, 300 ks

Autobus standardní, nízkopodlažní, 300 ks

Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na dodávku až 300 standardních nízkopodlažních autobusů pro DPP. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu pěti (5) let, a to s jedním vybraným uchazečem. Jednotlivé veřejné zakázky budou zadávány po dobu platnosti rámcové smlouvy na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 ...

Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních středněkapacitních tramvají

Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních středněkapacitních tramvají

Dodávka nejvýše 40 ks nových tramvají do 25m délky. Seznámení zaměstnanců s parametry vozidla, parametry servisních přípravků a SW za účelem zajištění bezproblémové obsluhy a údržby. Technická a průvodní dokumentace. Servisní přípravky a SW vybavení pro diagnostiku v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného provozu a údržby. Bližší specifikace ...

Automobil nákladní-nosič kontejneru

Automobil nákladní-nosič kontejneru

Dodávka 1 ks nákladního vozidla - nosiče kontejneru

Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou

Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou

Predmet zákazky je kúpa nového špeciálneho motorového vozidla. Kompletný predmet zákazky tvorí osobné vozidlo so špeciálnom prestavbou, súčasťou ktorej je hydraulická zdvíhacia plošina a kotviaci systém pre invalidný vozík, a taktiež znížený nástupný schodík, umiestnený na pravej strane, kde sa nachádzajú posuvné dvere vozidla a ďalšie ...

Dodávka trolejbusů s přídavným bateriovým pohonem

Dodávka trolejbusů s přídavným bateriovým pohonem

Dodávka celkem 10ks trolejbusů s přídavným bateriovým pohonem pro městskou hromadnou dopravu osob v letech 2017-2018

Automobilní laboratoře pro OKTE/OKT - opakované vyhlášení 1. vymezené části

Automobilní laboratoře pro OKTE/OKT - opakované vyhlášení 1. vymezené části

5 ks automobilních laboratoří Jedná se o opakované vyhlášení pouze 1. vymezené části BEZ vybavení automobilních laboratoří. Zadavatel zadávací řízení opakuje, protože v předchozím zadávacím řízení nebyly zadavateli doručeny žádné nabídky, a proto byla 1. vymezená část na základě § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných ...

Nákup CAS 20 2SR pro město Černošice

Nákup CAS 20 2SR pro město Černošice

Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 20 2SR s redukovanou výbavou. CAS slouží k dopravě hasebních látek, požárního družstva a požárního příslušenství na místo zásahu a k provedení požárního zásahu. CAS bude využívána v rámci požární ochrany, technických a technologických ...

Souprava pro odvoz dříví

Souprava pro odvoz dříví

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks soupravy pro odvoz dříví pro potřeby Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny dle podrobné technické specifikace. Odvozní soupravu tvoří nákladní automobil, teleskopický návěs a hydraulický jeřáb s drapákem.

(záznamy 226/250 z 1105)  strana 10 / 45