Dodání letištních autobusů

Dodání letištních autobusů

Předmětem Veřejné zakázky je realizace plnění s názvem „Dodání letištních autobusů“, tj. dodání velkokapacitních letištních autobusů pro přepravu cestujících dle technických specifikací uvedených v příloze této ZD, spolu s poskytováním servisní podpory a dodávky náhradních dílů a to za podmínek, které jsou stanovené ve vzorech smluv a jejich ...

Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO

Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO

Predmetom zákazky sú opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO v rozsahu : -zabezpečenie opráv nákladných železničných vagónov radu RILS, -zabezpečenie opráv vagónov Uaais, -zabezpečenie opráv a údržby špeciálneho sprievodného železničného vozňa WLADmveer, č. 52 56 09 71 001-3, -vykonanie predpísanej technickej ...

Pravidelné technické kontroly a běžné opravy poštovních vozů železničních řady Postw

Pravidelné technické kontroly a běžné opravy poštovních vozů železničních řady Postw

Předmětem veřejné zakázky je provádění technických kontrol (TK), souvisejících oprav a běžných oprav poštovních železničních vozů dle Zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb. a č. 177/1995 Sb., v plném znění, včetně skladování vozů.

Dodávka měřícího kolejového vozu pro diagnostiku železničního svršku

Dodávka měřícího kolejového vozu pro diagnostiku železničního svršku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka měřícího kolejového vozu s příslušenstvím pro diagnostiku železničního svršku, pro rychlost měření 200 km/h, dle technických požadavků zadavatele, konkretizovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace (technická specifikace), dále jen „vozidlo“.

Motorové univerzální vozíky – nová vozidla

Motorové univerzální vozíky – nová vozidla

Předmětem veřejné zakázky „MOTOROVÉ UNIVERZÁLNÍ VOZÍKY – nová vozidla“ je koupě 50 ks nových motorových univerzálních vozíků pro údržbu železniční dopravní cesty. Jedná se o nákup a náhradu starých vozidel typu MUV 69, čímž bude zajištěna vyšší operativnost a spolehlivost těchto speciálních kolejových vozidel, která vzhledem ke svému stáří nemohou ...

Nákup osobných vozňov do diaľkovej dopravy

Nákup osobných vozňov do diaľkovej dopravy

Dodanie 5 kusov nových osobných klimatizovaných vozňov pre diaľkovú dopravu v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prevedení podľa technických špecifikácií uvedených v časti B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov s opciou na ďalších 30 kusov v prevedení pre 1. a ...

Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR

Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je provedení letecké aplikace vápnitého dolomitu na vybrané, imisemi poškozené lesní porosty v oblasti Krušných hor v dávce 3 tuny na 1 hektar s použitím letecké techniky za účelem úpravy půdních poměrů a zlepšení zdravotního stavu ošetřených porostů. Leteckou technikou jsou myšleny buď ...

Pronájem elektrických lokomotiv s konstrukční rychlostí 200 km/hod

Pronájem elektrických lokomotiv s konstrukční rychlostí 200 km/hod

Předmětem veřejné zakázky je a) nájem 10 ks elektrických lokomotiv (dále jen „HKV“) na dobu 120 měsíců b) provádění pravidelné údržby těchto HKV nezbytné pro zajištění provozuschopnosti HKV po dobu trvání nájmu

Modernizace servisního plavidla Praha

Modernizace servisního plavidla Praha

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího servisní plavidla Praha tvořeného sestavou remorkéru TR 567 a tlačného člunu TČ 101845, která představuje kompletní obnovu trupu remorkéru, remotorizaci, modernizaci systémů remorkéru a člunu, modernizaci nástavby remorkéru, úpravy technologie podle požadavků aktuálních předpisů a rozšíření ...

Dodávka patnácti nízkopodlažních trolejbusů

Dodávka patnácti nízkopodlažních trolejbusů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka patnácti nízkopodlažních trolejbusů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Meracie plavidlo

Meracie plavidlo

Predmetom zákazky je dodanie meracieho plavidla prispôsobeného na dodatočnú inštaláciu a používanie meracieho zariadenia multi beam, ktoré bude slúžiť na meranie koryta rieky Dunaj, vrátane podrobného merania kritických úsekov na rieke Dunaj. Dané plavidlo umožní získať lepšie údaje v podrobnom vyhotovení 3D situácie riečneho koryta oproti ...

Vytyčovacie plavidlo

Vytyčovacie plavidlo

Predmetom zákazky je návrh, konštrukcia a stavba vytyčovacieho plavidla. V rámci plnenia zákazky bude vypracovaná projektová dokumentácia vytyčovacieho plavidla a následná realizácia (v súlade s platnými technickými predpismi) v zmysle priloženej technickej špecifikácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu ...

Pořízení nových železničních elektrických jednotek včetně full-service

Pořízení nových železničních elektrických jednotek včetně full-service

Předmětem veřejné zakázky je nákup nových železničních elektrických jednotek pro provozování veřejné dopravy v režimu závazku veřejné služby na vlakových linkách IDS JMK s možným dílčím přesahem do bezprostředně sousedních krajů. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zajištění tzv. full-service pořízených elektrických jednotek. Základní požadavky na ...

Špeciálne záchranárske vozidlá s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou s pohonom 6x6

Špeciálne záchranárske vozidlá s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou s pohonom 6x6

Predmetom tejto zákazky je: - dodávka špeciálnych záchranárskych vozidiel s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou s pohonom 6 x 6 pre Horskú záchrannú službu, vypracovanie projektovej dokumentácie na zástavbu špecializovanej nadstavby, výroba, dodávka a montáž špecializovanej nadstavby, príprava na montáž rádiostanice, dodávka doplnkového ...

Nákup výletní lodě – opakované řízení

Nákup výletní lodě – opakované řízení

Předmětem zakázky je dodávka osobní lodě s charakterem výletní lodě, která bude provozována na přehradě Slezská Harta.

Bus CNG Kladno 2016

Bus CNG Kladno 2016

dodávka autobusů pro projekt Bus CNG Kladno 2016 v počtu 27 ks

Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel

Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel

Předmětem veřejné zakázky je: a) Pořízení 7 autobusů na palivo CNG b) Pořízení 2 elektrobusů c) Pořízení 2 midibusů (malé autobusy) elektro pohon nebo kombinovaný pohon hybrid elektro-CNG bus

Zajištění letecké hasičské služby v letech 2017 - 2018 ve vymezených částech České republiky

Zajištění letecké hasičské služby v letech 2017 - 2018 ve vymezených částech České republiky

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění letecké hasičské služby (dále jen LHS) v letech 2017-2018 ve vymezených částech České republiky, konkrétně zajištění provozu 3 stanic LHS v Zadavatelem vymezených sektorech a zajištění leteckého hašení lesních požárů prostřednictvím hasebních letadel (pouze letouny) v rámci celého ...

Dodávka 1 ks autobusu pro dálkovou přepravu osob

Dodávka 1 ks autobusu pro dálkovou přepravu osob

Předmětem plnění je dodávka 1 ks nového autobusu určeného pro dálkovou přepravu nebo autobusu stejného typu, který sloužil jako demo (předváděcí) vozidlo výrobce, resp. oficiálního zástupce výrobce s první registrací od 6/2016 a maximálně s 20 000 ujetými kilometry, splňujícího ke dni jeho dodání zadavateli veškeré podmínky pro provoz stanovené ...

Nákup 2 kloubových nízkopodlažních trolejbusů MHD v roce 2017

Nákup 2 kloubových nízkopodlažních trolejbusů MHD v roce 2017

Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka 2 kloubových nízkopodlažních trolejbusů MHD v roce 2017. Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných trolejbusů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří přílohu č.1 a nedílnou součást zadávací dokumentace.

Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO

Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO

Predmetom zákazky sú opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO v rozsahu : -zabezpečenie opráv nákladných železničných vagónov radu RILS, -zabezpečenie opráv vagónov Uaais, -zabezpečenie opráv a údržby špeciálneho sprievodného železničného vozňa WLADmveer, č. 52 56 09 71 001-3, -vykonanie predpísanej technickej ...

Autobus

Autobus

Dodávka 1 ks nového (nepoužitého, nerepasovaného) autobusu pro minimálně 45 sedících osob a řidiče

Dodávka člunů a nezbytného vybavení

Dodávka člunů a nezbytného vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks člunů pro potřeby Vodní záchranné služby při výkonu její činnosti, tedy záchraně osob a majetku na vnitrozemských vodách. Součástí dodávky jsou taktéž přívěsy tak, jak jsou definovány touto zadávací dokumentací. Obecné podmínky a technické parametry jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Retrofit avionického vybavení letadel a vrtulníků

Retrofit avionického vybavení letadel a vrtulníků

Realizace retrofitu avionického vybavení vybraných letadel (vrtulníků) - viz jednotlivé části zakázky tak, aby splňovaly zadavatelem požadované požadavky na navigační přesnost.

Údržba letounu Cessna 560XL, S/N 560-5183, registrační značky OK-CAA

Údržba letounu Cessna 560XL, S/N 560-5183, registrační značky OK-CAA

Předmětem veřejné zakázky je provádění údržby letounu Cessna 560XL, S/N 560-5183, registrační značky OK-CAA, včetně dvou proudových pohonných jednotek na letounu. Vlastníkem a provozovatelem letounu je Řízení letového provozu České republiky, státní podnik. Další CPV kody: 34731000-0, 50211210-2, 50211000-7, 34731500-5

(záznamy 226/250 z 1159)  strana 10 / 47