Kolejové sněhové frézy - nová vozidla

Kolejové sněhové frézy - nová vozidla

Předmětem veřejné zakázky „Kolejové sněhové frézy – nová vozidla“ je zajištění 10 ks nových kolejových sněhových fréz (KSF) pro údržbu železniční dopravní cesty. Jedná se o nákup a náhradu starých vozidel typu KSF 70, čímž bude zajištěna vyšší operativnost a spolehlivost těchto speciálních kolejových vozidel, která vzhledem ke svému stáří nemohou ...

Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlá so špeciálnou úpravou

Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlá so špeciálnou úpravou

Predmetom zákazky je nákup a dodanie 4 ks motorových vozidiel so špeciálnou úpravou na prevoz psov.

Rekonštrukcia osobných vozňov radu ARmeer na WRRx

Rekonštrukcia osobných vozňov radu ARmeer na WRRx

Predmetom zákazky je rekonštrukcia troch (3) kusov osobných vozňov s reštauračným oddielom radu ARmeer na plne klimatizovaný komfortný reštauračný vozeň s jedálenským oddielom, kuchyňou a oddielom bistro. Vozne ARmeer boli zrekonštruované z ležadlových vozňov s bistro oddielom radu BRcm v roku 2003. Podrobný opis zákazky je uvedený v časti B.1 ...

Sanitní automobily

Sanitní automobily

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku jedenácti kusů nových sanitních automobilů včetně zástavby dle uvedené specifikace.

Generálne opravy parných rušňov - U.45.9 a U.34.901

Generálne opravy parných rušňov - U.45.9 a U.34.901

Generálne opravy parných rušňov - U.45.9 a U.34.901, ktoré slúžia na prepravu osôb na špeciálnych dráhach, ktorými sú, v zmysle § 2, ods. 6 Zákona 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, železničné dráhy nezaústené do železničnej trate, slúžiace len miestnym alebo turistickým potrebám a v prevažnej miere ide o miestne ...

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – pořízení dopravního automobilu

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – pořízení dopravního automobilu

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, (DA schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace) s celkovou hmotností od 3000 do ...

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup speciálního vozidla, které bude sloužit ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.

Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy II.

Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dodávkového skříňového automobilu se speciálními úpravami v policejním provedení pro kontrolu nákladní dopravy. Vozidlo je určeno k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v dopravě v česko - saském příhraničí.

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)

Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů městských nízkopodlažních autobusů na pohon CNG délky od 11,5 m až 12,5 m včetně základního příslušenství.

CNG autobusy pro AD Ligneta regionalbus s.r.o.

CNG autobusy pro AD Ligneta regionalbus s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka 8 ks nových a nepoužitých bezbariérových, nízkopodlažních, nízkoemisních CNG autobusů pro příměstský provoz. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 Technické podmínky.

Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů městských nízkopodlažních autobusů na elektrický pohon délky do 9 metrů včetně základního příslušenství, s minimálním dojezdem na jedno nabití 150 km.

Oprava NP 814.209/014.005/814.210 PO MU

Oprava NP 814.209/014.005/814.210 PO MU

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy železničního kolejového vozidla ŽKV 95 54 5 014 005-3, 95 94 5 814 210-1, 95 54 5 814 209-3

Nákup nákladního vozidla pro přepravu koní

Nákup nákladního vozidla pro přepravu koní

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového nákladního vozidla pro přepravu koní a zajištění servisu po záruční dobu a pozáruční servis vozidla.

Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů

Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka (koupě) 9 ks (devíti kusů) parciálních nízkopodlažních trolejbusů dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 ...

Nájem letecké techniky

Nájem letecké techniky

Předmětem nájmu jsou 4 vrtulníky, typově schválené, letově způsobilé, určené pro výcvikové a kondiční lety pilotů, včetně zaškolení pozemního personálu a pilotů instruktorů. Zakázka je zadávána v oblasti obrany nebo bezpečnosti dle § 187.

Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: vozy s podvozky GP 200 po modernizaci

Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: vozy s podvozky GP 200 po modernizaci

Předmětem Rámcové dohody je provedení opravy osobních vozů: s podvozky GP 200 po modernizaci v předpokládaném celkovém počtu 104 vyvazovacích oprav

Bus CNG Kladno 2017

Bus CNG Kladno 2017

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 ZVZ rozdělena do dvou níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu nebo obě části veřejné zakázky. Předmětem části I. veřejné zakázky je dodávka celkem 10 ks nízkopodlažních, dvounápravových, třídveřových autobusů na stlačený ...

Speciální intervenční vozidlo 4x4 balisticky upravené, určené k přepravě policejních zásahových týmů

Speciální intervenční vozidlo 4x4 balisticky upravené, určené k přepravě policejních zásahových týmů

Jedná se o 1 ks speciální intervenční vozidlo 4x4 balisticky upravené, určené k přepravě policejních zásahových týmů

Obnova sanitních vozů

Obnova sanitních vozů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks sanitních vozidel převozového typu A2 pro režim dopravy nemocných a raněných (DNR), dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci

Nákup prevodoviek a súvisiacich komponentov

Nákup prevodoviek a súvisiacich komponentov

Nákup nových prevodoviek a súvisiacich komponentov, ako náhradných dielov do železničných koľajových vozidiel (ďalej len "ŽKV") v počte, v prevedení a v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej aj "SP"). Zákazka je rozdelená na 4 časti: 1. časť zákazky: Nákup prevodoviek a súvisiacich komponentov pre ŽKV ...

Nákup spriahel do železničných koľajových vozidiel

Nákup spriahel do železničných koľajových vozidiel

Nákup nových spriahel, ako náhradných dielov do železničných koľajových vozidiel (ďalej aj "ŽKV")v počte, v prevedení a v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej aj "SP"). Zákazka je rozdelená na 9 časti: 1. časť zákazky: Nákup automatických spriahel (EPJ 671/2. séria) 2. časť zákazky: Nákup ...

Restaurování dvou vozů ze sbírky NTM – Prezidentský vlak

Restaurování dvou vozů ze sbírky NTM – Prezidentský vlak

Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování souborů sbírkových předmětů : A) Vůz BCa 2-8009 (inv. č. 73485) B) Vůz Ca 4-5086 (inv. č. 73486) ,a to dle technické dokumentace, která tvoří přílohy v případě části A veřejné zakázky přílohu č. 2, a v případě části B veřejné zakázky přílohu č. 3.

Nákup plavidla

Nákup plavidla

Nákup samohybného plavidla určeného na prepravu osôb a motorových vozidiel. Plavidlo musí disponovať nákladovou plochou na min. 18 osobných motorových vozidiel.

Vozidla RZP č. 2

Vozidla RZP č. 2

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku až 30 nových vozidel pro rychlou zdravotnickou pomoc - RZP.

(záznamy 1/25 z 1130)  strana 1 / 46