Dodávka městských nízkopodlažních trolejbusů

Dodávka městských nízkopodlažních trolejbusů

dodávka trolejbusů s trakčními bateriemi pro nezávislý pojezd v rozsahu a specifikaci dle čl. 4 kupní smlouvy a Přílohy č. 1 kupní smlouvy (Technické podmínky), a v souladu s časovým harmonogramem dle čl. 6.1. kupní smlouvy a Přílohy č. 4 kupní smlouvy a služby spojené s dodávkou trolejbusů, a to školení v rozsahu a specifikaci dle čl. 4.8. a čl. ...

Dvoucestné vozidlo pro čištění tramvajových tratí II.

Dvoucestné vozidlo pro čištění tramvajových tratí II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvoucestného vozidla pro čištění tramvajových tratí. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace, zejména schválení vozidla pro provoz na tramvajových kolejích Drážním úřadem s odpovídajícími průkazy způsobilosti pro kolejový adaptér, dále dokumentace o homologaci nástavby a dodání návodů na ...

Dodávka zánovních vysokostěnných vozů Ea pro potřeby ČD Cargo, a.s. v počtu až 500 kusů

Dodávka zánovních vysokostěnných vozů Ea pro potřeby ČD Cargo, a.s. v počtu až 500 kusů

Předmětem této zakázky je dodávka předpokládaného počtu až 500 ks zánovních vysokostěnných nákladních vozů Ea, shodného typu, přičemž za vozy shodného typu považuje Zadavatel nákladní vozy řady Eas / Eans / Eaos / Eanos (dále jen „Vozy“) dle podmínek Zadavatele stanovených ve Výzvě, v Zadávací dokumentaci a přílohách těchto dokumentů (společně ...

Dodávka nových vysokostěnných vozů Eanos v počtu 200 kusů pro ČD Cargo, a.s.

Dodávka nových vysokostěnných vozů Eanos v počtu 200 kusů pro ČD Cargo, a.s.

Předmětem této zakázky je dodávka až 200 ks nových nákladních vozů Eanos (dále jen „Vozy“) dle podmínek Zadavatele, podmínek této Výzvy, Zadávací dokumentace a dalších příloh těchto dokumentů (dále společně jako „Zadávací podmínky“). Dodávky jednotlivých nákladních vozů budou realizovány v souladu s ustanovením vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se ...

GŘ OL - Eskortní autobusy

GŘ OL - Eskortní autobusy

nákup 21 ks eskortních autobusů

Dodávka městského nízkopodlažního elektrobusu

Dodávka městského nízkopodlažního elektrobusu

Uzavření smlouvy na dodávku 1 kusu městského nízkopodlažního elektrobusu v podrobnostech dle technické specifikace v zadávací dokumentaci včetně uzavření servisní smlouvy o zavedení plnohodnotného servisního místa.

Rámcová dohoda na minibusy pro MŠMT 2018 - 2019

Rámcová dohoda na minibusy pro MŠMT 2018 - 2019

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky minibusů (dále také jen „automobilů“ či „vozidel“). V rámci dodávky požaduje MŠMT dodání tří typů vozidel. Typ 1A s pohonem všech čtyř kol (4x4) s dlouhým rozvorem, typ 1B s pohonem předních kol (4x2) s dlouhým rozvorem a typ 1C s pohonem předních kol (4x2) a s krátkým rozvorem. Bližší ...

Sanitní vozidla ZZS PAK 2018 – typ B a C

Sanitní vozidla ZZS PAK 2018 – typ B a C

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových sanitních vozidel typu B včetně požadované zástavby a přepravních prostředků (transportních nosítek s podvozkem, vč. matrace, integrovaného zádržného systému pro děti, odnímatelným podhlavníkem, evakuačního křesla-schodolezu, scoop rámu – nosítek) a 2 ks nových sanitních vozidel typu C, včetně ...

Náhradné diely na električky

Náhradné diely na električky

Predmetom zákazky je nákup a dodávka originálnych náhradných dielov a príslušenstva alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov s originálom, ktoré musia spĺňať požadované technické parametre a požiadavky dané výrobcom v súlade s platnými normami na električky TATRA typu KT8D5, T6A5 a KT8D5R.N2.

Dodávky nových interoperabilních elektrických a dieselových lokomotiv pro potřeby ČD Cargo, a.s.

Dodávky nových interoperabilních elektrických a dieselových lokomotiv pro potřeby ČD Cargo, a.s.

Předmětem této zakázky je dodávka až 55 nových lokomotiv dle podmínek Zadavatele, podmínek Výzvy, Zadávací dokumentace a dalších příloh těchto dokumentů. Zakázka je členěna na dílčí části: a) Dodávka až 50 nových elektrických interoperabilních lokomotiv (dále jen „MS lokomotivy“) dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 Zadávací ...

Nízkopodlažní a bezbariérové autobusy pro MHD v Prostějově – 3 ks

Nízkopodlažní a bezbariérové autobusy pro MHD v Prostějově – 3 ks

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks plně nízkopodlažních a bezbariérových autobusů pro MHD v Prostějově s pohonem na CNG. Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování služeb záručního a pozáručního servisu.

Elektrobusy a autobusy na CNG - MHD Trutnov 2017

Elektrobusy a autobusy na CNG - MHD Trutnov 2017

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 ZVZ rozdělena do dvou níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Předmětem části I. veřejné zakázky je dodávka celkem 4 ks nízkopodlažních, dvounápravových, třídveřových bateriových autobusů ...

Rámcová dohoda na dodávky mikrobusů policejních DN na období 2018-2020

Rámcová dohoda na dodávky mikrobusů policejních DN na období 2018-2020

25 ks mikrobusů policejních DN 4x4 25 ks mikrobusů policejních DN 4x2

Technický automobil pro technické zásahy

Technický automobil pro technické zásahy

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 ks technických automobilů, které budou sloužit pro speciální zásahy, jako jsou například: dopravní nehody (silniční, železniční, letecké), zřícení staveb, závaly osob stavebními konstrukcemi a těžkými předměty, odstraňování překážek z komunikací, vodních roků při povodní, větrných smrští, stabilizace budov a ...

PřF - Nafukovací člun se spalovacím motorem

PřF - Nafukovací člun se spalovacím motorem

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nafukovacího člunu se spalovacím motorem. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

PřF -  bezpilotní letadlo se závěsem pro různé typy kamer

PřF - bezpilotní letadlo se závěsem pro různé typy kamer

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu zařízení pro letecké snímkování. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení ...

Dodávka 5 ks nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem CNG o délce 18 m

Dodávka 5 ks nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem CNG o délce 18 m

Předmětem veřejné zakázky je dodávka (koupě) 5 ks (pěti kusů) nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem CNG o délce 18 m dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, která ...

Pořízení plavidla pro nízkoprahové denní centrum

Pořízení plavidla pro nízkoprahové denní centrum

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení plavidla pro nízkoprahové denní centrum.

Automobil užitkový do 12 tun - nákup

Automobil užitkový do 12 tun - nákup

Předmětem veřejné zakázky (dále též "VZ") je nákup 12 kusů automobilů nákladních užitkových skříňových kategorie N2 se zvedacím čelem (dále jen "zboží").

Dodávka nových cisternových vozů Zacns pro CD Cargo, a.s.

Dodávka nových cisternových vozů Zacns pro CD Cargo, a.s.

Předmětem této zakázky je zakoupení 80ks nových cisternových nákladních vozů Zacns (dále jen „Vozy“) dle podmínek Zadavatele, podmínek Výzvy, Zadávací dokumentace a dalších příloh těchto dokumentů. Dodávky jednotlivých nákladních vozů (dále „Vozy“) budou realizovány v souladu s ustanovením vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád ...

Modernizace lokotraktoru řady 740.891.7, Mstětice

Modernizace lokotraktoru řady 740.891.7, Mstětice

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o dílo na modernizaci lokotraktoru řady 740.891 - 7, v.č. 14169, výrobce ČKD Praha, rok výroby : 1986. Jedná se o čtyřnápravový motorový lokotraktor o výkonu spalovacího vznětového dieselmotoru 883 kW s elektrickým stejnosměrným přenosem výkonu s upořádáním náprav typu B´o B´o, o hmotnosti 72 tun. ...

Pořízení elektrobusů ve společnosti CDS s.r.o. Náchod

Pořízení elektrobusů ve společnosti CDS s.r.o. Náchod

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka 2 ks nových a nepoužitých bezbariérových, bezemisních městských elektrobusů. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Technické podmínky“.

Automobil zdravotní silniční

Automobil zdravotní silniční

Předmětem VZ je dodávka 23 kusů silničních sanitních vozidel kategorie M1 nebo N1 s uzavřenou skříňovou karosérií se speciální sanitní nástavbou (18 kusů sanitních vozidel pro přepravu pacientů a 5 kusů sanitních vozidel pro převoz a základní péči pacientů).

Nákup terénnych osobných vozidiel do 3,5 t

Nákup terénnych osobných vozidiel do 3,5 t

Predmetom zákazky je nákup 2 ks terénnych osobných automobilov do 3,5 t podľa podrobnej špecifikácie vedenej v súťažných podkladoch, pri nasledovnom opise minimálnych údajov k technickým parametrom: výkon motora min. 110 kW, prevod - 6 MT, pohon všetkých kolies, palivo nafta, súčasťou vozidla bude ťažné zariadenie, a nasl.

(záznamy 1/25 z 1159)  strana 1 / 47