Integrovaný systém pre automatický výdaj liekov, spotrebného materiálu a predmetov dennej spotreby

Integrovaný systém pre automatický výdaj liekov, spotrebného materiálu a predmetov dennej spotreby

Predmetom zákazky je dodanie troch kusov zariadení integrovaného systému pre automatický výdaj liekov, spotrebného materiálu a predmetov dennej spotreby vrátane 24 mesačnej záruky a technickej podpory. Predmetom zákazky je systém umožňujúci bezpečné skladovania liekov, dokumentácie, spotrebného materiálu a predmetov dennej spotreby v uzavretom ...

Vybudovanie zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu

Vybudovanie zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu

Predmetom postupu zadávania zákazky je dodanie technologického zariadenia - linky na mechanicko - biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, včítane súvisiacich služieb - doprava, balenie, montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obslužného personálu a kolaudácie. Zostava technologickej linky: Číslo/označenieNázov položky ...

Zariadenia na váženie

Zariadenia na váženie

Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre novovybudované Stredisko na zhodnocovanie odpadov Brzotín. Predmet dodávky je delený na časti, ktoré pozostávajú zo súborov technických zariadení a mechanizmov. Časť I. Zariadenia na váženie 1) mostová váha 1 ks 2) príslušenstvo k mostovej váhe - 1 kpl Časť II. Manipulačná ...

Technológia pre úpravu a spracovanie vyťažených tetraedritových rúd

Technológia pre úpravu a spracovanie vyťažených tetraedritových rúd

Logický celok č. 1 Zariadenia pre drvenie (čeľustný drvič, kúžeľový drvič, triedič, magnetický separátor, elektropríslušenstvo, hydrotechnologické príslušenstvo, odprašovanie). Logický celok č. 2: Komplexné zariadenia pre mletie a flotáciu (guľový mlyn, hydrocyklóny, flotačné batérie, kalolis kalu, kalolis koncentrátu, nádrž vrátnej vody, ...

Nákup vysokozdvižných vozíkov pre stavbu Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami

Nákup vysokozdvižných vozíkov pre stavbu Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami

Predmetom prvej časti zákazky je nákup vysokozdvižných vozíkov v počte 4 kusy, s minimálnym rozsahom technických parametrov: pohon diesel, nosnosť do 2 500 kg, zdvih 3 m, rýchlosť pojazdu 20 km/h. Predmetom druhej časti zákazky je nákup 2 kusov elektrických paletových vozíkov, s minimálnym rozsahom technických parametrov: nosnosť do 1 500 kg, ...

Dodávka soustav mechanických a hydraulických stojanových zvedáků

Dodávka soustav mechanických a hydraulických stojanových zvedáků

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 16 ks soustav mechanických a hydraulických mobilních stojanových zvedáků v následujícím rozdělení: - 6 ks mechanických šestisloupových - 1 ks mechanických čtyřsloupových - 9 ks hydraulických šestisloupových odpovídajících Technické specifikaci (Příloha č. 3 zadávací dokumentace). Součástí ...

Poptáváme použité kolejnice

Poptáváme použité kolejnice

Poptáváme kolejnice S49 (49E1) použité, příp. II.jakost Množství 126ks v délkách 10m.

Prekladač materiálov

Prekladač materiálov

Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového prekladača materiálov určeného na vagónovanie drevnej hmoty v dĺžkach od 2 do 6 m do plno stenných železničných vagónov, nakladanie drevnej hmoty na kamióny a prekladanie drevnej hmoty v rámci manipulačno-expedičného skladu.

Poptávám zapůjčení žebříku

Poptávám zapůjčení žebříku

Poptávám zapůjčení žebříku, Brno.

Dvojcestná pohyblivá izolovaná plošina s koľajovým adaptérom

Dvojcestná pohyblivá izolovaná plošina s koľajovým adaptérom

Predmet zákazky predstavuje dvojcestná pohyblivá pracovná plošina izolovaná s koľajovým adaptérom nutná na prácu vo výškach na trakčnom vedení električiek aj trolejbusov s možnosťou práce pod napätím. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladov.

Intenzifikace systému sběru BRKO BIOLIPOL SE

Intenzifikace systému sběru BRKO BIOLIPOL SE

Předmětem zakázky je dodávka technologie pro zajištění a intenzifikaci systému sběru BRKO: - Kontejnery – 5 ks - Nosič kontejnerů – 1 ks - Vyhrnovací nástavba - 1 ks - Návěs s výtlačným čelem – 1 ks - Manipulátor – 1 ks

Teleskopické manipulátory pro SÚSPK

Teleskopické manipulátory pro SÚSPK

Dodávka 2 teleskopických manipulátorů.

Stroje

Stroje

Predmetom zákazky je dodávka novej techniky pre zberný dvor v obci Brestovany. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Vybavení odborných učeben

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Vybavení odborných učeben

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky k projektu "Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Vybavení odborných učeben" v k.ú. Plzeň v souladu se zadávacími podmínkami, které je rozděleno na 5 částí: Část 1a – pomůcky, Část 1b – nábytek, Část 1c – zatemnění, Část 1d – schodolezy a Část 1e – plošiny

Rekonstrukce složiště a uzlu zkracovací pily manipulačního skladu Dobříš

Rekonstrukce složiště a uzlu zkracovací pily manipulačního skladu Dobříš

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce složiště a uzlu zkracovací pily manipulačního skladu Dobříš v provedení a výbavě dle specifikací uvedených v zadávací dokumentaci.

Poptávám zapůjčení řetězových zvedáků

Poptávám zapůjčení řetězových zvedáků

Poptávám cenovou nabídku na zapůjčení 2ks řetězových zvedáků (kladkostrojů) o nosnosti 10t a zdvihu 8-10m. Termín zapůjčení: od 2.1.2018 do 31.1.2018. Za zaslání nabídky předem děkuji a těším se na další spolupráci. Lubomír Hartman

Zariadenia na váženie

Zariadenia na váženie

Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre novovybudované Stredisko na zhodnocovanie odpadov - Brzotín. Predmet dodávky je delený na časti, ktoré pozostávajú zo súborov technických zariadení a mechanizmov. Časť I. - Zariadenia na váženie 1) mostová váha s príslušenstvom 1 ks Časť II. - Manipulačná technika 1) hydraulické pásové ...

Váženie

Váženie

Predmet obstarávania je delený na štyri časti a obsahuje dodávku: časť I. váženie časť II.,Manipulačná technika časť III. Drvenie časť IV Výrobná linka

Rekonstrukce třídírny zavazadel v Terminálu 1 a 2 a výměna přístrojů EDS

Rekonstrukce třídírny zavazadel v Terminálu 1 a 2 a výměna přístrojů EDS

Jedná se o vybudování dalšího odbavovacího ostrovu o 24 odbavovacích přepážkách v Terminálu 2, vybudování druhého sorteru (= třídiče) v třídírně zavazadel Terminálu 2, dodání a instalaci 8 ks RTG (EDS) přístrojů ECAC standardu 3, integraci tratě z třídírny zavazadel Terminálu 2 do systému třídírny zavazadel Terminálu 1, generální opravu sorteru v ...

Rozšírenie kapacít prípravy nie nebezpečných odpadov na opätovné použitie

Rozšírenie kapacít prípravy nie nebezpečných odpadov na opätovné použitie

Predmetom zákazky je nákup strojov - nožníc, lisov, váh a drvičov. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Teleskopický manipulátor

Teleskopický manipulátor

Predmetom zákazky je doplnenie techniky pre triedený zber, Palárikovo. Predmet zákazky sa delí na časti: Časť 1 Teleskopický manipulátor Časť 2 Hákový nosič kontajnerov vrátane prívesu a kontajnerov Časť 3 Drvič drevného odpadu Časť 4 Traktorové príslušenstvo (Lyžice) Časť 5 Váhy Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viac častí predmetu ...

Nákup vybavení pro LS PČR

Nákup vybavení pro LS PČR

Předmětem veřejné zakázky je nákup vybavení pro LS PČR (promývací a hydraulický vozík, pozemní startovací zdroj, montážní plošiny, brýle pro noční vidění, plošiny pro vlekání vrtulníků, testovací zařízení). Veřejná zakázka bude rozdělena na 6 vymezených částí.

Poptávám duši na rudl

Poptávám duši na rudl

Poptávám duše na rudlík 3,00-4 TR87, zahnutý ventil.

Pošumavská odpadová, s.r.o. - třídící linka

Pošumavská odpadová, s.r.o. - třídící linka

Předmětem veřejné zakázky je pořízení a instalace třídící linky odpadů s cílem zvýšit podíl separovaných odpadů vhodných k materiálovému využití. Další kódy CPV: 42914000 - 6 - Zařízení pro recyklaci, 51511400-1 - Instalace a montáž speciálních dopravníků, 45213200-5 - Stavební úpravy skladů a průmyslových budov

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GALMM s. r. o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GALMM s. r. o.

Predmetom zákazky je dodávka 7 logických celkov (ďalej LC) v rámci výrobného procesu, ktorý zahŕňa minimálne technicko - funkčné parametre špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky. LC 1: Dopravníkový systém s variabilným taktovaním - Spoločný slovník obstarávania CPV: hlavný slovník: 42417200-4 Dopravníky LC 2: Prečerpávací okruh ...

(záznamy 1/25 z 1530)  strana 1 / 62