Zariadenia na váženie

Zariadenia na váženie

Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre novovybudované Stredisko na zhodnocovanie odpadov - Brzotín. Predmet dodávky je delený na časti, ktoré pozostávajú zo súborov technických zariadení a mechanizmov. Časť I. - Zariadenia na váženie 1) mostová váha s príslušenstvom 1 ks Časť II. - Manipulačná technika 1) hydraulické pásové ...

Váženie

Váženie

Predmet obstarávania je delený na štyri časti a obsahuje dodávku: časť I. váženie časť II.,Manipulačná technika časť III. Drvenie časť IV Výrobná linka

Rekonstrukce třídírny zavazadel v Terminálu 1 a 2 a výměna přístrojů EDS

Rekonstrukce třídírny zavazadel v Terminálu 1 a 2 a výměna přístrojů EDS

Jedná se o vybudování dalšího odbavovacího ostrovu o 24 odbavovacích přepážkách v Terminálu 2, vybudování druhého sorteru (= třídiče) v třídírně zavazadel Terminálu 2, dodání a instalaci 8 ks RTG (EDS) přístrojů ECAC standardu 3, integraci tratě z třídírny zavazadel Terminálu 2 do systému třídírny zavazadel Terminálu 1, generální opravu sorteru v ...

Rozšírenie kapacít prípravy nie nebezpečných odpadov na opätovné použitie

Rozšírenie kapacít prípravy nie nebezpečných odpadov na opätovné použitie

Predmetom zákazky je nákup strojov - nožníc, lisov, váh a drvičov. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Teleskopický manipulátor

Teleskopický manipulátor

Predmetom zákazky je doplnenie techniky pre triedený zber, Palárikovo. Predmet zákazky sa delí na časti: Časť 1 Teleskopický manipulátor Časť 2 Hákový nosič kontajnerov vrátane prívesu a kontajnerov Časť 3 Drvič drevného odpadu Časť 4 Traktorové príslušenstvo (Lyžice) Časť 5 Váhy Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viac častí predmetu ...

Nákup vybavení pro LS PČR

Nákup vybavení pro LS PČR

Předmětem veřejné zakázky je nákup vybavení pro LS PČR (promývací a hydraulický vozík, pozemní startovací zdroj, montážní plošiny, brýle pro noční vidění, plošiny pro vlekání vrtulníků, testovací zařízení). Veřejná zakázka bude rozdělena na 6 vymezených částí.

Poptávám duši na rudl

Poptávám duši na rudl

Poptávám duše na rudlík 3,00-4 TR87, zahnutý ventil.

Pošumavská odpadová, s.r.o. - třídící linka

Pošumavská odpadová, s.r.o. - třídící linka

Předmětem veřejné zakázky je pořízení a instalace třídící linky odpadů s cílem zvýšit podíl separovaných odpadů vhodných k materiálovému využití. Další kódy CPV: 42914000 - 6 - Zařízení pro recyklaci, 51511400-1 - Instalace a montáž speciálních dopravníků, 45213200-5 - Stavební úpravy skladů a průmyslových budov

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GALMM s. r. o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GALMM s. r. o.

Predmetom zákazky je dodávka 7 logických celkov (ďalej LC) v rámci výrobného procesu, ktorý zahŕňa minimálne technicko - funkčné parametre špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky. LC 1: Dopravníkový systém s variabilným taktovaním - Spoločný slovník obstarávania CPV: hlavný slovník: 42417200-4 Dopravníky LC 2: Prečerpávací okruh ...

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – Dodávka technického vybavení II

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – Dodávka technického vybavení II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technického vybavení pro autoobory a poskytnutí souvisejících služeb.

AKU manipulační technika a úpravy prostorů pro její nabíjení

AKU manipulační technika a úpravy prostorů pro její nabíjení

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky AKU manipulační techniky včetně příslušenství, krátkodobého pronájmu, záručního a mimozáručního servisu a pravidelných servisních prohlídek bez i včetně STK, užívání SW aplikace pro správu a evidenci AKU manipulační techniky včetně instalace a implementace a technická podpora této SW aplikace. Dále jsou ...

Nákup technologií pro společnost Jiří Svoboda - Fagus

Nákup technologií pro společnost Jiří Svoboda - Fagus

Nákup technologií pro výrobu nábytku: Automatická vícekotoučová pila vč. příslušenství - 1 ks Elektrický vysokozdvižný vozík BT - 1 ks CNC vč. napojení na obslužné pracoviště, v základním provedení tříose dřevoobráběcí centrum s rastrovým stolem a automatickou výměnou nástrojů + plovoucí frézovací vřeteno - 1 kus Šicí stroj dvojjehlový ...

Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen

Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Národného lesníckeho centra, Sokolská 2, Zvolen zateplením, oddenážovaním a udržiavacími prácami na vykurovacom systéme, rozvodoch zdravotechniky, elektroinštalácií, rekonštrukciou osobného výťahu. Vytvorenie bezbariérového vstupu do budovy.

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – manipulátor

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – manipulátor

Předmětem veřejné zakázky je dodávka manipulátoru včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

Korektívne opravy vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov

Korektívne opravy vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov

Predmetom zákazky je korektívna oprava vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov (servisná hodina technikov, dodávka náhradných dielov a vystavenie protokolu po oprave). Vozíky musia byť pravidelne kontrolované a udržované v prevádzkyschopnom stave, čo je požiadavka zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č.124/2006 Z.z.. Ďalšie informácie ...

Technické prehliadky, plánovaná údržba a opravy vyplývajúce z technických prehliadok VZV

Technické prehliadky, plánovaná údržba a opravy vyplývajúce z technických prehliadok VZV

Predmetom zákazky je vykonanie technickej prehliadky motorových vozíkov, plynového vozíka, vykonanie technickej prehliadky elektrických vozíkov, oprava vozíkov ktorá vyplynula z technickej kontroly (servisná hodina technikov a dodávka náhradných dielov) a plánovaná údržba vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov (kontrola systému riadenia, ...

Poliklinika Pod Marjánkou – výměna výtahů, Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov

Poliklinika Pod Marjánkou – výměna výtahů, Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov

Výměna dožilých a nevyhovující výtahů V1-V3, zřízení nové plošiny V8 a schodišťové plošiny na vstupním schodišti do objektu v úrovni 2.NP včetně souvisejících prací.

Vybudování odbavovacích přepážek v Terminálu 1

Vybudování odbavovacích přepážek v Terminálu 1

Jedná se o doplnění odbavovacích přepážek ke stávajícím odbavovacím ostrovům v Terminálu 1, letiště Praha/Ruzyně.

Obnova vertikálnej dopravy v podchode pre peších na Trnavskom mýte v Bratislave

Obnova vertikálnej dopravy v podchode pre peších na Trnavskom mýte v Bratislave

Trnavské mýto v Bratislave (bývalé Centrálne trhovisko) je významným dopravným uzlom, kde sa zbiehajú a následne križujú dopravné línie automobilov, trolejbusov, autobusov a električiek. Predmetom zadávanej zákazky je obnova vertikálnej dopravy v podchode pre peších na Trnavskom mýte v Bratislave, ktorý je momentálne v dezolátnom stave s ...

Automatické tratě do Centrálního odbavovacího bodu Terminálu 2, letiště Praha/Ruzyně

Automatické tratě do Centrálního odbavovacího bodu Terminálu 2, letiště Praha/Ruzyně

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka a montáž plnění s názvem „Automatické tratě do Centrálního odbavovacího bodu Terminálu 2, letiště Praha/Ruzyně“ specifikovaného ve Vzorech smluv a příloze C ZD s názvem Specifikaci tratí, při dodržování provozních a bezpečnostních opatření provozovatele letiště Praha/Ruzyně.

Poptáváme vybavení autovrakoviště

Poptáváme vybavení autovrakoviště

Koupíme vybavení autovrakoviště.

Návrh na vyhlášení veřejné zakázky s názvem Další etapa modernizace technického vybavení

Návrh na vyhlášení veřejné zakázky s názvem Další etapa modernizace technického vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technického vybavení – haptických ramen (1 pár) a poskytnutí souvisejících služeb do Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Husova 675, 508 01 Hořice, dle technické specifikace uvedené v zadávacích podmínkách.

Pracovní stroj samojízdný Ss

Pracovní stroj samojízdný Ss

Dodávka 1 ks nového pracovního stroje samojízdného kategorie Ss

Rámcová dohoda na dodávky manipulačních vozíků

Rámcová dohoda na dodávky manipulačních vozíků

Předmětem Rámcové dohody je sjednání podmínek pro dodávky manipulačních vozíků, dle zadané technické specifikace, používaných v provozních jednotkách zadavatele pro dopravu materiálu.

Domov důchodců Černožice - asistenční systém objektu A

Domov důchodců Černožice - asistenční systém objektu A

Předmětem veřejné zakázky je dodávka asistenčního systému a poskytnutí souvisejících služeb do objektu „A“ Domova důchodců Černožice. Stavební práce, které v domově důchodců v současné době probíhají, budou ukončeny na podzim 2017 a současně dojde k obnově vybavení daného zařízení.

(záznamy 1/25 z 1514)  strana 1 / 61