Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – Dodávka technického vybavení II

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – Dodávka technického vybavení II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technického vybavení pro autoobory a poskytnutí souvisejících služeb.

AKU manipulační technika a úpravy prostorů pro její nabíjení

AKU manipulační technika a úpravy prostorů pro její nabíjení

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky AKU manipulační techniky včetně příslušenství, krátkodobého pronájmu, záručního a mimozáručního servisu a pravidelných servisních prohlídek bez i včetně STK, užívání SW aplikace pro správu a evidenci AKU manipulační techniky včetně instalace a implementace a technická podpora této SW aplikace. Dále jsou ...

Nákup technologií pro společnost Jiří Svoboda - Fagus

Nákup technologií pro společnost Jiří Svoboda - Fagus

Nákup technologií pro výrobu nábytku: Automatická vícekotoučová pila vč. příslušenství - 1 ks Elektrický vysokozdvižný vozík BT - 1 ks CNC vč. napojení na obslužné pracoviště, v základním provedení tříose dřevoobráběcí centrum s rastrovým stolem a automatickou výměnou nástrojů + plovoucí frézovací vřeteno - 1 kus Šicí stroj dvojjehlový ...

Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen

Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Národného lesníckeho centra, Sokolská 2, Zvolen zateplením, oddenážovaním a udržiavacími prácami na vykurovacom systéme, rozvodoch zdravotechniky, elektroinštalácií, rekonštrukciou osobného výťahu. Vytvorenie bezbariérového vstupu do budovy.

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – manipulátor

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – manipulátor

Předmětem veřejné zakázky je dodávka manipulátoru včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

Korektívne opravy vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov

Korektívne opravy vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov

Predmetom zákazky je korektívna oprava vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov (servisná hodina technikov, dodávka náhradných dielov a vystavenie protokolu po oprave). Vozíky musia byť pravidelne kontrolované a udržované v prevádzkyschopnom stave, čo je požiadavka zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č.124/2006 Z.z.. Ďalšie informácie ...

Technické prehliadky, plánovaná údržba a opravy vyplývajúce z technických prehliadok VZV

Technické prehliadky, plánovaná údržba a opravy vyplývajúce z technických prehliadok VZV

Predmetom zákazky je vykonanie technickej prehliadky motorových vozíkov, plynového vozíka, vykonanie technickej prehliadky elektrických vozíkov, oprava vozíkov ktorá vyplynula z technickej kontroly (servisná hodina technikov a dodávka náhradných dielov) a plánovaná údržba vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov (kontrola systému riadenia, ...

Poliklinika Pod Marjánkou – výměna výtahů, Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov

Poliklinika Pod Marjánkou – výměna výtahů, Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov

Výměna dožilých a nevyhovující výtahů V1-V3, zřízení nové plošiny V8 a schodišťové plošiny na vstupním schodišti do objektu v úrovni 2.NP včetně souvisejících prací.

Vybudování odbavovacích přepážek v Terminálu 1

Vybudování odbavovacích přepážek v Terminálu 1

Jedná se o doplnění odbavovacích přepážek ke stávajícím odbavovacím ostrovům v Terminálu 1, letiště Praha/Ruzyně.

Obnova vertikálnej dopravy v podchode pre peších na Trnavskom mýte v Bratislave

Obnova vertikálnej dopravy v podchode pre peších na Trnavskom mýte v Bratislave

Trnavské mýto v Bratislave (bývalé Centrálne trhovisko) je významným dopravným uzlom, kde sa zbiehajú a následne križujú dopravné línie automobilov, trolejbusov, autobusov a električiek. Predmetom zadávanej zákazky je obnova vertikálnej dopravy v podchode pre peších na Trnavskom mýte v Bratislave, ktorý je momentálne v dezolátnom stave s ...

Automatické tratě do Centrálního odbavovacího bodu Terminálu 2, letiště Praha/Ruzyně

Automatické tratě do Centrálního odbavovacího bodu Terminálu 2, letiště Praha/Ruzyně

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka a montáž plnění s názvem „Automatické tratě do Centrálního odbavovacího bodu Terminálu 2, letiště Praha/Ruzyně“ specifikovaného ve Vzorech smluv a příloze C ZD s názvem Specifikaci tratí, při dodržování provozních a bezpečnostních opatření provozovatele letiště Praha/Ruzyně.

Poptáváme vybavení autovrakoviště

Poptáváme vybavení autovrakoviště

Koupíme vybavení autovrakoviště.

Návrh na vyhlášení veřejné zakázky s názvem Další etapa modernizace technického vybavení

Návrh na vyhlášení veřejné zakázky s názvem Další etapa modernizace technického vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technického vybavení – haptických ramen (1 pár) a poskytnutí souvisejících služeb do Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Husova 675, 508 01 Hořice, dle technické specifikace uvedené v zadávacích podmínkách.

Pracovní stroj samojízdný Ss

Pracovní stroj samojízdný Ss

Dodávka 1 ks nového pracovního stroje samojízdného kategorie Ss

Rámcová dohoda na dodávky manipulačních vozíků

Rámcová dohoda na dodávky manipulačních vozíků

Předmětem Rámcové dohody je sjednání podmínek pro dodávky manipulačních vozíků, dle zadané technické specifikace, používaných v provozních jednotkách zadavatele pro dopravu materiálu.

Domov důchodců Černožice - asistenční systém objektu A

Domov důchodců Černožice - asistenční systém objektu A

Předmětem veřejné zakázky je dodávka asistenčního systému a poskytnutí souvisejících služeb do objektu „A“ Domova důchodců Černožice. Stavební práce, které v domově důchodců v současné době probíhají, budou ukončeny na podzim 2017 a současně dojde k obnově vybavení daného zařízení.

Manipulačné logistické pracovisko

Manipulačné logistické pracovisko

Predmetom zákazky je dodanie, doprava, montáž a uvedenie do prevádzky technológie manipulačného logistického pracoviska vrátane zaškolenia obsluhy. Podrobne v súťažných podkladoch.

Mliekarenské technológie

Mliekarenské technológie

Predmetom zákazky je dodanie, montáž a zapojenie mliekarenských technológií a manipulačnej techniky vrátane zaškolenia obsluhy. Zákazka sa delí na tri samostatné logické celky - viď nižšie. Podrobne v súťažných podkladoch.

Poptávám dodávku přejezdových provzdušňovacích kanálků

Poptávám dodávku přejezdových provzdušňovacích kanálků

Poptávám dodávku přejezdových provzdušňovacích kanálku pro halu 12 x 48 m., do výšky max. 2,0 m doba skladování 1/2 roku.

Technické vybavenie pre manipuláciu s odpadmi

Technické vybavenie pre manipuláciu s odpadmi

Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia na manipuláciu s odpadmi. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Telematika - výměna odbavovacího zařízení a dodání dispečerského systému

Telematika - výměna odbavovacího zařízení a dodání dispečerského systému

Dodávka řídícího a odbavovacího vozidlového systému (124 ks) včetně souvisejících příslušenství pro účely odbavení cestujících v autobusech a předprodejních místech zadavatele, dodávka softwarového vybavení, provedení zaškolení zaměstanců zadavatele a poskytování podpory, údržby a rozvoje systému dle specifikace v zadávací dokumentaci

Prípravky a zariadenia na výrobu priehradových nosníkov

Prípravky a zariadenia na výrobu priehradových nosníkov

Predmetom zákazky je projektovanie, dodávka a montáž mobilného upínacieho zariadenia pre zakružovanie filigránových panelov s nastaviteľnou výškou upnutia, zváracie prípravky a zváracie stolice pre výrobu priehradovej konštrukcie nosníku, nosné a vodiace konštrukcie pre zdvíhacie zariadenia, zdvíhacie zariadenia, výškovo nastaviteľné valčekové ...

Roční kontroly a servis vysokozdvižných plošin Bronto Skylift

Roční kontroly a servis vysokozdvižných plošin Bronto Skylift

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení ročních kontrol u automobilních plošin F44 RLX MB Econic RZ: 6T0 0796 a F32 RLX MB Econic RZ: 5T7 5639; provedení servisů po desetiletém provozu u dvou automobilních plošin Bronto Skylift TLK MB Econic RZ: 4T4 5982, TLK 23-12 MB Econic RZ: 4T4 5983 v souladu s technickou specifikací, která je uvedená ...

Priebežný tryskovač s valčekovým dopravníkom

Priebežný tryskovač s valčekovým dopravníkom

Predmetom zákazky je dodávka priebežného tryskovača (pieskovača) s valčekovým dopravníkom.

Dodávka manipulační techniky

Dodávka manipulační techniky

Předmětem projektu je projekce, konstrukce a výroba manipulační techniky. Projekt musí obsahovat kompletní specifikaci, dopravu, odevzdání zařízení, nutné certifikáty, proškolení obsluhy a údržba a účast při náběhu u zákazníka dle jeho potřeb. Součástí nabídky bude návrh servisní smlouvy a nouzový plán pro případ výpadku zařízení.

(záznamy 1/25 z 1505)  strana 1 / 61