Materiály/zariadenia na výrobu bioetanolu

Materiály/zariadenia na výrobu bioetanolu

Predmetom zákazky sú materiály/zariadenia na výrobu bioetanolu. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Dodávka lineárních vedení, vozíků a kuličkových šroubů

Dodávka lineárních vedení, vozíků a kuličkových šroubů

Předmětem zakázky je dodávka 20 kusů lineárního válečkového vedení, 40 kusů válečkových vozíků, 10 kusů kuličkových šroubů.

Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Dedina Mládeže

Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Dedina Mládeže

Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok 1: Príslušenstvo ku kolesovému traktoru Logický celok 2: Drvenie drobného stavebného odpadu Logický celok 3: Váženie a presun triedeného odpadu Logický celok 4: Pásový dopravník Logický celok 5: Kontajnery

Technologické zariadenie na výrobu betónu

Technologické zariadenie na výrobu betónu

Predmet zákazky je dodanie technologických zariadení na výrobu betónu. Pozostávajú z logických celkov: 1. Zásobník kameniva 2. Vážiaci pás kameniva 3. Zásobníky cementu 4. Šnekové dopravníky cementu 5. Váha vody 6. Miešacie jadro 7. Kompresor na distribúciu stlačeného vzduchu 8. Dávkovanie prísad betónu 9. Velín

Zakázka č. 1 - MANOLIA Company s.r.o.

Zakázka č. 1 - MANOLIA Company s.r.o.

Předmětem zakázky je dodávka, odstředivky, vysokozdvižného vozíku, nákladního automobilu s kontejnerovou nástavbou, velkoobjemových kontejnerů (7ks) a platových beden (10 ks). Zakázka je rozdělená na tři části.

Poptáváme výrobu nůžkového dopravníku

Poptáváme výrobu nůžkového dopravníku

Poptáváme výrobu nůžkového dopravníku. V současné době hledáme někoho, kdo by nám vyrobil hnaný nůžkový dopravník na míru případně v budoucnu pomohl s řešením přepravy zboží v rámci skladu pomocí dopravníků. Pokud vás tato poptávka zaujala, kontaktujte mě prosím na níže uvedené e-mailové adrese nebo na telefonním čísle. Děkuji

Technologia zberného dvora - Separovaný zberný dvor Trávnica

Technologia zberného dvora - Separovaný zberný dvor Trávnica

zabezpečenie vhodného technologického vybavenia zberného dvora Trávnica - 1.časť: Traktorový náves, nosič vaňových kontajnerov, 2.časť: Veľkoobjemové kontajnery otvorené, kontajner na staré šatstvo, plastový kontajner, 3. časť: vaničkový regál, váha s nájazdovou rampou, paletovací vozík, plastová paleta, stohovací vozík,

Zakázka č. 1 - KRONEMARK s.r.o.

Zakázka č. 1 - KRONEMARK s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokozdvižného nakladače a velkoobjemových kontejnerů.

Kompostáreň – Streženice – technologické zázemie

Kompostáreň – Streženice – technologické zázemie

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" v príslušnom gramatickom tvare) zákazka na dodanie tovaru. Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 ...

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II.

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebního díla „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II. a 17. ZŠ a MŠ – Vybavení odborných učeben“ v k. ú. Plzeň včetně zajištění kolaudačního souhlasu (kde je relevantní) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, které je rozděleno na 5 částí: Část 1a – ...

Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany  - tovary

Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany - tovary

Predmetom zákazky je dodávka strojno-technologického vybavenia zberného dvora . Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Lesná lanovka s príslušenstvom

Lesná lanovka s príslušenstvom

Predmetom verejného obstarávania je dodávka malej lesnej lanovky s nosičom lanovky (univerzálnym kolesovým traktorom), mechanickým lanovkovým vozíkom určeným pre stavbu lanovky iba do kopca, mechanickým lanovkovým vozíkom určeným pre univerzálnu stavbu lanovky, mechanickým lanovkovým vozíkom s vysúvaním lana z vozíka určeného pre stavbu ...

Logický celok č. 1 Traktor s príslušenstvom

Logický celok č. 1 Traktor s príslušenstvom

Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1 Traktor s príslušenstvom Logický celok č. 2 Manipulácia a spracovanie stavebného odpadu Logický celok č. 3 Závesné kontajnery

Zberný dvor v obci Veľké Dvorníky

Zberný dvor v obci Veľké Dvorníky

Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace s výstavbou zberného dvora triedeného komunálneho odpadu s manipulačnou plochou na umiestnenie zberných nádob separovaného odpadu a prevádzkovou budovou vrátane oplotenia areálu v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Evou Šintajovou s názvom: Výstavba zberného dvora a stojísk ...

Integrovaný systém pre automatický výdaj liekov, spotrebného materiálu a predmetov dennej spotreby

Integrovaný systém pre automatický výdaj liekov, spotrebného materiálu a predmetov dennej spotreby

Predmetom zákazky je dodanie troch kusov zariadení integrovaného systému pre automatický výdaj liekov, spotrebného materiálu a predmetov dennej spotreby vrátane 24 mesačnej záruky a technickej podpory. Predmetom zákazky je systém umožňujúci bezpečné skladovania liekov, dokumentácie, spotrebného materiálu a predmetov dennej spotreby v uzavretom ...

Vybudovanie zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu

Vybudovanie zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu

Predmetom postupu zadávania zákazky je dodanie technologického zariadenia - linky na mechanicko - biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, včítane súvisiacich služieb - doprava, balenie, montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obslužného personálu a kolaudácie. Zostava technologickej linky: Číslo/označenieNázov položky ...

Zariadenia na váženie

Zariadenia na váženie

Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre novovybudované Stredisko na zhodnocovanie odpadov Brzotín. Predmet dodávky je delený na časti, ktoré pozostávajú zo súborov technických zariadení a mechanizmov. Časť I. Zariadenia na váženie 1) mostová váha 1 ks 2) príslušenstvo k mostovej váhe - 1 kpl Časť II. Manipulačná ...

Technológia pre úpravu a spracovanie vyťažených tetraedritových rúd

Technológia pre úpravu a spracovanie vyťažených tetraedritových rúd

Logický celok č. 1 Zariadenia pre drvenie (čeľustný drvič, kúžeľový drvič, triedič, magnetický separátor, elektropríslušenstvo, hydrotechnologické príslušenstvo, odprašovanie). Logický celok č. 2: Komplexné zariadenia pre mletie a flotáciu (guľový mlyn, hydrocyklóny, flotačné batérie, kalolis kalu, kalolis koncentrátu, nádrž vrátnej vody, ...

Nákup vysokozdvižných vozíkov pre stavbu Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami

Nákup vysokozdvižných vozíkov pre stavbu Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami

Predmetom prvej časti zákazky je nákup vysokozdvižných vozíkov v počte 4 kusy, s minimálnym rozsahom technických parametrov: pohon diesel, nosnosť do 2 500 kg, zdvih 3 m, rýchlosť pojazdu 20 km/h. Predmetom druhej časti zákazky je nákup 2 kusov elektrických paletových vozíkov, s minimálnym rozsahom technických parametrov: nosnosť do 1 500 kg, ...

Dodávka soustav mechanických a hydraulických stojanových zvedáků

Dodávka soustav mechanických a hydraulických stojanových zvedáků

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 16 ks soustav mechanických a hydraulických mobilních stojanových zvedáků v následujícím rozdělení: - 6 ks mechanických šestisloupových - 1 ks mechanických čtyřsloupových - 9 ks hydraulických šestisloupových odpovídajících Technické specifikaci (Příloha č. 3 zadávací dokumentace). Součástí ...

Poptáváme použité kolejnice

Poptáváme použité kolejnice

Poptáváme kolejnice S49 (49E1) použité, příp. II.jakost Množství 126ks v délkách 10m.

Prekladač materiálov

Prekladač materiálov

Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového prekladača materiálov určeného na vagónovanie drevnej hmoty v dĺžkach od 2 do 6 m do plno stenných železničných vagónov, nakladanie drevnej hmoty na kamióny a prekladanie drevnej hmoty v rámci manipulačno-expedičného skladu.

Poptávám zapůjčení žebříku

Poptávám zapůjčení žebříku

Poptávám zapůjčení žebříku, Brno.

Dvojcestná pohyblivá izolovaná plošina s koľajovým adaptérom

Dvojcestná pohyblivá izolovaná plošina s koľajovým adaptérom

Predmet zákazky predstavuje dvojcestná pohyblivá pracovná plošina izolovaná s koľajovým adaptérom nutná na prácu vo výškach na trakčnom vedení električiek aj trolejbusov s možnosťou práce pod napätím. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladov.

Intenzifikace systému sběru BRKO BIOLIPOL SE

Intenzifikace systému sběru BRKO BIOLIPOL SE

Předmětem zakázky je dodávka technologie pro zajištění a intenzifikaci systému sběru BRKO: - Kontejnery – 5 ks - Nosič kontejnerů – 1 ks - Vyhrnovací nástavba - 1 ks - Návěs s výtlačným čelem – 1 ks - Manipulátor – 1 ks

(záznamy 1/25 z 1544)  strana 1 / 62