Odbery vzoriek podzemných vôd a meranie terénnych parametrov na území Slovenskej republiky

Odbery vzoriek podzemných vôd a meranie terénnych parametrov na území Slovenskej republiky

Predmetom zákazky je vykonanie odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlom a meraní terénnych parametrov in situ (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody, teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka, percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál, určenie senzorických vlastností vody, titračné stanovenia ...

Dodávka tryskacího stroje se závěsnou dráhou

Dodávka tryskacího stroje se závěsnou dráhou

Předmětem výběrového řízení je dodávka tryskacího stroje se závěsnou dráhou za účelem otryskání zbytků laků včetně, balení, dopravy, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy v sídle zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Technologické zariadenie na výrobu betónu

Technologické zariadenie na výrobu betónu

Predmet zákazky je dodanie technologických zariadení na výrobu betónu. Pozostávajú z logických celkov: 1. Zásobník kameniva 2. Vážiaci pás kameniva 3. Zásobníky cementu 4. Šnekové dopravníky cementu 5. Váha vody 6. Miešacie jadro 7. Kompresor na distribúciu stlačeného vzduchu 8. Dávkovanie prísad betónu 9. Velín

PřF - Přenosný vzduchový kompresor II

PřF - Přenosný vzduchový kompresor II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu přenosného vzduchového kompresoru. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení ...

Opravy, údržba a havarijní servis kapalinových čerpadel a technologického zařízení

Opravy, údržba a havarijní servis kapalinových čerpadel a technologického zařízení

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s 1 - 3 dodavateli dle § 131 ZZVZ na běžné a periodické opravy, údržba a havarijní servis kapalinových čerpadel a technologického zařízení, které je součástí sestavy čerpadel (např. spojka či mechanické součástky elektromotorů), na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi (dále jen „CTR ...

Údržba a opravy fontán vo vlastníctve mesta Trnava

Údržba a opravy fontán vo vlastníctve mesta Trnava

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb, ktorých obsahom je zabezpečenie údržby a opráv fontán vo vlastníctve mesta Trnava.

Obnova zdrojů stlačeného vzduchu na Vodárně 1

Obnova zdrojů stlačeného vzduchu na Vodárně 1

Předmětem plnění veřejné zakázky je náhrada stávajících turbokompresorů ČKD 1 a IRMA za nové zdroje stlačeného vzduchu moderní konstrukce s nízkou měrnou spotřebou elektrické energie včetně zpracování dokumentace v rozsahu přílohy 2.3 Příloha E3 - Dokumentace. Součástí řešení jsou úpravy připojovacích potrubí, stavební úpravy, protihluková ...

Konstrukce kompresorské stanice 73 bar Jirkov

Konstrukce kompresorské stanice 73 bar Jirkov

Předmět veřejné zakázky je výběr generálního zhotovitele, který provede projektové, stavební, elektroinstalační, a další práce související s: část 1: Výstavbou kompresorové stanice 73 bar v Jirkově, část 2: Kapacitním rozšířením hraniční předávací stanice Hora Svaté Kateřiny. Generální zhotovitel dále provede uvedení do provozu, příslušné ...

Inovácia procesu výroby tekutých doplnkových krmív v spoločnosti BIONIS s.r.o.

Inovácia procesu výroby tekutých doplnkových krmív v spoločnosti BIONIS s.r.o.

Technológia 1: Nerezová nádrž Technológia 2: Šnekové čerpadlo Technológia 3: Guľový ventil selektropohonom Technológia 4: Tenzometrický snímač/Tenzometrické váhy Technológia 5: Potrubie apotrubné armatúry atvarovky Technológia 6: Riadiaci systém -vrátane montáže a dopravy

Integrovaný systém vakuových komor, optomechanické držáky a ovládací prvky kompresoru L4

Integrovaný systém vakuových komor, optomechanické držáky a ovládací prvky kompresoru L4

Předmětem plnění je dodávka zobrazovacího systému kompresoru laserového systému L4 (CIS systém) propojujícího poslední zesilovač laserového systému L4 umístěný v hale L4b s 10 PW optickým vakuovým kompresorem umístěným v hale L4c. Podrobný popis CIS systému je uveden v zadávací dokumentaci, která je uveřejněna na profilu zadavatele. Předmětem ...

Fontána ČSA Banská Bystrica

Fontána ČSA Banská Bystrica

Predmetom zákazky je obnova nefunkčnej fontány s kruhovým priemerom, ktorá sa nachádza v parku pred Mestským úradom na ulici Československej armády v Banskej Bystrici v rozsahu stavebnotechnické riešenie, búracie práce a výkopy, statika, technológia fontány, vodné hospodárstvo, prípojka NN, elektroinštalácia a uzemnenie.

PřF - Přenosný vzduchový kompresor

PřF - Přenosný vzduchový kompresor

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu přenosného vzduchového kompresoru. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení ...

Výměna napájecích čerpadel

Výměna napájecích čerpadel

Předmětem plnění ZAKÁZKY je DÍLO spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s postupnou výměnou napájecích čerpadel na pozici EN2, TN3, EN6-FM, EN8, TN9 a EN12-FM. ZAKÁZKA bude mít charakter dodávky „na klíč“.

Nákup mobilných čerpacích jednotiek pre stavbu Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami

Nákup mobilných čerpacích jednotiek pre stavbu Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami

Predmetom zákazky je nákup mobilných čerpacích jednotiek v počte 12 kusov, na podvozku, s požiadavkou na technické parametre uvedené v súťažných podkladoch a v minimálnej miere v nasledovnom: výkon nastaviteľný variabilný, max. prietok do 350 l/s, max. sacia výška do 10m, celková výtlačná výška do 30m

Dodávka servisu kogeneračních jednotek v Home Credit Aréně v Liberci

Dodávka servisu kogeneračních jednotek v Home Credit Aréně v Liberci

Předmětem veřejné zakázky je dodávka servisu 2 ks kogeneračních jednotek pro Home Credit Arenu v Liberci. Základní vymezení rozsahu plnění předmětu této veřejné zakázky zahrnuje zejména následující: a) obnovu kogeneračních jednotek v rozsahu specifikovaném v Projektové dokumentaci a Položkovém rozpočtu a v souladu technickým řešením požadovaným ...

Kompresor

Kompresor

Dodávka a montáž kompresoru, uvedení do provozu

Modernizácia administratívnej budovy Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu

Modernizácia administratívnej budovy Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu

Predmetom zákazky je modernizácia administratívnej budovy Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín pozostávajúca z: 1. zateplenie obvodových stien a strechy 2. výmeny výplní otvorov (okná a dvere), 3. výmena osvetlenia za LED 4. inštalácia tepelného čerpadla 5. inštalácia slnečných ...

Kompresor

Kompresor

Dodávka a montáž kompresoru

CO2 stanica

CO2 stanica

Predmetom zákazky je nákup technológických zariadení a strojov pre spoločnosť FOOD UNION, s.r.o. Zákazka sa delí na 8 časti: 1. CO2 stanica - 1 ks 2. Mobilné čerpadlo na vysoko viskózne látky - 1 ks 3. Zariadenie na tepelne stabilnú úpravu polotovarov - 1 ks 4. Inteligentné balenie - 1 súbor 5. Prístrojové vybavenie na meranie ...

Poptávám servis ponorného čerpadla

Poptávám servis ponorného čerpadla

Poptávám servis ponorného čerpadla značky Rondela do kopané studny, servis nebo náhradní díly, ROB event. Mališ a podobné s vrchním sáním a vrchním výtlakem, případné prodej nového čerpadla s 20 m šnůrou.

Svojšín - napojení na skupinový vodovod Stříbro

Svojšín - napojení na skupinový vodovod Stříbro

Předmětem zakázky na stavební práce je výstavba vodovodního řadu z Benešovic do stávajícího vodojemu Svojšín v délce 4.092 m včetně přepojení obce Lom u Stříbra na tento vodovodní systém. Součástí stavby je i výměna čerpadel ve stávající čerpací stanici Pražka.

Poptávám dodávku tepelného čerpadla

Poptávám dodávku tepelného čerpadla

Poptávám cenovou nabídku na tepelné čerpadlo vzduch -vzduch na byt 3+1 cca 70m2. A do kolika stupňů venkovní teploty to topí? Jedná se o obec za Městcem Královém (Podmoky) Děkuji za info s pozdravem Jaroslav Kymr.

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce - oprava čerpadla, hlavně vyndání ze studny. Dolní Vysoká okr. Litoměřice.

Změna systému chladícího zařízení na Městském zimním stadionu v Lounech

Změna systému chladícího zařízení na Městském zimním stadionu v Lounech

Dílo bude řešit náhradu zastaralých komponentů strojovny Městského zimního stadionu v Lounech za komponenty odpovídající současné technické úrovni (kompresory, čerpadla, kondenzátor atp.) vč. souvisejících stavebních úprav a nového systému měření a regulace technologie strojovny chlazení. Kompletní nové napojení kompresorů, čerpadel a ventilátorů ...

Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci – technologie kompresorové stanice

Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci – technologie kompresorové stanice

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového technologického vybavení kompresorové stanice chemické knihovny, a to v 1. PP objektu Dostavby Teoretických ústavů LF UP v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, včetně napojení na instalační rozvody, uvedení do provozu včetně kalibrace, zaškolení obsluhy ...

(záznamy 1/25 z 795)  strana 1 / 32