Dodávka servisu kogeneračních jednotek v Home Credit Aréně v Liberci

Dodávka servisu kogeneračních jednotek v Home Credit Aréně v Liberci

Předmětem veřejné zakázky je dodávka servisu 2 ks kogeneračních jednotek pro Home Credit Arenu v Liberci. Základní vymezení rozsahu plnění předmětu této veřejné zakázky zahrnuje zejména následující: a) obnovu kogeneračních jednotek v rozsahu specifikovaném v Projektové dokumentaci a Položkovém rozpočtu a v souladu technickým řešením požadovaným ...

Kompresor

Kompresor

Dodávka a montáž kompresoru, uvedení do provozu

Modernizácia administratívnej budovy Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu

Modernizácia administratívnej budovy Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu

Predmetom zákazky je modernizácia administratívnej budovy Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín pozostávajúca z: 1. zateplenie obvodových stien a strechy 2. výmeny výplní otvorov (okná a dvere), 3. výmena osvetlenia za LED 4. inštalácia tepelného čerpadla 5. inštalácia slnečných ...

Kompresor

Kompresor

Dodávka a montáž kompresoru

CO2 stanica

CO2 stanica

Predmetom zákazky je nákup technológických zariadení a strojov pre spoločnosť FOOD UNION, s.r.o. Zákazka sa delí na 8 časti: 1. CO2 stanica - 1 ks 2. Mobilné čerpadlo na vysoko viskózne látky - 1 ks 3. Zariadenie na tepelne stabilnú úpravu polotovarov - 1 ks 4. Inteligentné balenie - 1 súbor 5. Prístrojové vybavenie na meranie ...

Poptávám servis ponorného čerpadla

Poptávám servis ponorného čerpadla

Poptávám servis ponorného čerpadla značky Rondela do kopané studny, servis nebo náhradní díly, ROB event. Mališ a podobné s vrchním sáním a vrchním výtlakem, případné prodej nového čerpadla s 20 m šnůrou.

Svojšín - napojení na skupinový vodovod Stříbro

Svojšín - napojení na skupinový vodovod Stříbro

Předmětem zakázky na stavební práce je výstavba vodovodního řadu z Benešovic do stávajícího vodojemu Svojšín v délce 4.092 m včetně přepojení obce Lom u Stříbra na tento vodovodní systém. Součástí stavby je i výměna čerpadel ve stávající čerpací stanici Pražka.

Poptávám dodávku tepelného čerpadla

Poptávám dodávku tepelného čerpadla

Poptávám cenovou nabídku na tepelné čerpadlo vzduch -vzduch na byt 3+1 cca 70m2. A do kolika stupňů venkovní teploty to topí? Jedná se o obec za Městcem Královém (Podmoky) Děkuji za info s pozdravem Jaroslav Kymr.

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce - oprava čerpadla, hlavně vyndání ze studny. Dolní Vysoká okr. Litoměřice.

Změna systému chladícího zařízení na Městském zimním stadionu v Lounech

Změna systému chladícího zařízení na Městském zimním stadionu v Lounech

Dílo bude řešit náhradu zastaralých komponentů strojovny Městského zimního stadionu v Lounech za komponenty odpovídající současné technické úrovni (kompresory, čerpadla, kondenzátor atp.) vč. souvisejících stavebních úprav a nového systému měření a regulace technologie strojovny chlazení. Kompletní nové napojení kompresorů, čerpadel a ventilátorů ...

Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci – technologie kompresorové stanice

Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci – technologie kompresorové stanice

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového technologického vybavení kompresorové stanice chemické knihovny, a to v 1. PP objektu Dostavby Teoretických ústavů LF UP v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, včetně napojení na instalační rozvody, uvedení do provozu včetně kalibrace, zaškolení obsluhy ...

Dodávka kompresorů s elektro motorem

Dodávka kompresorů s elektro motorem

Předmětem veřejné zakázky je nalézt vhodné řešení a provést návrh, zhotovení, dodávku(včetně dokumentace),testování, instalaci (opční položka), uvedení do provozu, certifikaci a další s tím spojené služby: pro tři (3) nové kompresory s elektrickým motorem s definovaným parametry, zahrnující I&C (opční položka), na kompresní stanici ...

Dodávka pro výstavbu kanalizační sítě v severní části municipality Gradačac

Dodávka pro výstavbu kanalizační sítě v severní části municipality Gradačac

Předmětem veřejné zakázky je dodávka trubního materiálu, šachtového materiálu a technologie čerpacích stanic pro město Gradačac v Bosně a Hercegovině. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem dodán v takovém technickém a uživatelském standardu a v ...

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Ledce a vznik podporovaných bytů

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Ledce a vznik podporovaných bytů

Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení a rekonstrukce objektu s vytvořením bydlení pro seniory. - zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, - zateplení střechy a podlahy v suterénu, - výměna otvorových výplní, - rekonstrukce interiéru - vytvoření bytových jednotek, - úprava krovu a přístavba výtahové šachty, ...

Brno, ČS Líšeň – rekonstrukce elektro, stavební části a potrubí

Brno, ČS Líšeň – rekonstrukce elektro, stavební části a potrubí

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce nerezových rozvodů vodovodního potrubí, technologie a elektroinstalace objektu ČS Líšeň včetně provedení rekonstrukce stavební části, oplocení a zpevněných ploch. Vystrojení technologie bude provedeno z nerezového potrubí profilů DN 80 až DN 600 v celkové délce 122,9 m, budou osazena nová ...

16-091 Heřmanův Městec - TZH technologie skladu

16-091 Heřmanův Městec - TZH technologie skladu

Předmětem VZ je rekonstrukce hrdel a výměna ventilů na odkalení, vzorkování a přívodu ke stavoznakům na stávajících skladovacích nádržích umístěných v tunelech T1 až T10 ve skladovací kapacitě zadavatele v Kostelci u Heřmanova Městce (část skladu Vrbice I), dle projektové dokumentace.

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo

Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace so zateplením fasády budovy kultúrneho domu, zateplením strechy, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou vykurovania a zmenou zdroja tepla tepelné čerpadlo, rekonštrukciou elektroinštalácie a ostatými stavebnými prácami s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy v zmysle projektovej ...

Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom

Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom

Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy. Modernizácia zahŕňa zateplenie strešného plášťa, obvodového muriva, výmenu výplní vonkajších otvorových konštrukcií, výmenu svietidiel, výmenu oplechovania atík a ríms, odvodňovacieho systému. Modernizácia administratívnej budovy ďalej rieši rekonštrukciu zdroja ...

Modernizácia objektu č. 11 prevádzková budova v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenov

Modernizácia objektu č. 11 prevádzková budova v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenov

Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: -zateplenie fasády a strechy, -výmena klampiarskych výrobkov, -inštalácia regulačných a vyvažovacích armatúr na existujúci vykurovací systém a ...

Poptávám opravu bazénovou technologie

Poptávám opravu bazénovou technologie

Poptávám servis bazénové technologie (čerpadla, kompresory atd.). Bazén je v obci Mokrovraty u Dobříše. Zdraví Hyklová

Poptávám realizaci tepelného čerpadla a zateplení fasády v rodinném domě

Poptávám realizaci tepelného čerpadla a zateplení fasády v rodinném domě

Poptávám realizaci tepelného čerpadla a zateplení fasády v rodinném domě.

Purchase of Turbo Sets for Compressor Stations / Dodávka kompresorů pro kompresorové stanice

Purchase of Turbo Sets for Compressor Stations / Dodávka kompresorů pro kompresorové stanice

Předmětem veřejné zakázky je nalézt vhodné řešení a provést pro návrh, zhotovení, dodávku, instalaci, uvedení do provozu a další s tím spojené služby: a) kompresoru (včetně turbíny) na kompresorové stanici Břeclav (“KS Břeclav”); b) kompresoru (včetně turbíny) na kompresorové stanici Kouřim (“KS Kouřim”); c) kompresoru (včetně turbíny) na ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Lúči. Vykurovanie objektu obecného úradu a kultúrneho domu bude zabezpečená nízkoteplotným sálavým podlahovým vykurovaním a konvekčným vykurovaním, vykurovacími telesami a nástennými konvektormi (fancoilmi). Zdrojom tepla pre vykurovanie a ...

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Horné Zelenice. Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy obecného úradu na zníženie energetickej náročnosti a bude sa zaoberať dolu popísanými úpravami : zateplenie stien a sokla, výmena okien a vstupnej zasklennej steny, zbúranie vchodu na povalu, prevedenie ...

Obnova kompresoru na Vodárně 3

Obnova kompresoru na Vodárně 3

Předmětem plnění veřejné zakázky je náhrada stávajícího turbokompresoru Lída 2 ve stávající kompresorové stanici na Vodárně 3 moderním zdrojem stlačeného vzduchu včetně zpracování dokumentace v rozsahu přílohy E3 „Dokumentace“. Vybraný dodavatel zajistí kompletní dodávku a montáž technologické a stavební části projektu formou dodávky tzv. „na ...

(záznamy 1/25 z 781)  strana 1 / 32