Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo

Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace so zateplením fasády budovy kultúrneho domu, zateplením strechy, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou vykurovania a zmenou zdroja tepla tepelné čerpadlo, rekonštrukciou elektroinštalácie a ostatými stavebnými prácami s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy v zmysle projektovej ...

Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom

Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom

Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy. Modernizácia zahŕňa zateplenie strešného plášťa, obvodového muriva, výmenu výplní vonkajších otvorových konštrukcií, výmenu svietidiel, výmenu oplechovania atík a ríms, odvodňovacieho systému. Modernizácia administratívnej budovy ďalej rieši rekonštrukciu zdroja ...

Modernizácia objektu č. 11 prevádzková budova v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenov

Modernizácia objektu č. 11 prevádzková budova v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenov

Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: -zateplenie fasády a strechy, -výmena klampiarskych výrobkov, -inštalácia regulačných a vyvažovacích armatúr na existujúci vykurovací systém a ...

Poptávám opravu bazénovou technologie

Poptávám opravu bazénovou technologie

Poptávám servis bazénové technologie (čerpadla, kompresory atd.). Bazén je v obci Mokrovraty u Dobříše. Zdraví Hyklová

Poptávám realizaci tepelného čerpadla a zateplení fasády v rodinném domě

Poptávám realizaci tepelného čerpadla a zateplení fasády v rodinném domě

Poptávám realizaci tepelného čerpadla a zateplení fasády v rodinném domě.

Purchase of Turbo Sets for Compressor Stations / Dodávka kompresorů pro kompresorové stanice

Purchase of Turbo Sets for Compressor Stations / Dodávka kompresorů pro kompresorové stanice

Předmětem veřejné zakázky je nalézt vhodné řešení a provést pro návrh, zhotovení, dodávku, instalaci, uvedení do provozu a další s tím spojené služby: a) kompresoru (včetně turbíny) na kompresorové stanici Břeclav (“KS Břeclav”); b) kompresoru (včetně turbíny) na kompresorové stanici Kouřim (“KS Kouřim”); c) kompresoru (včetně turbíny) na ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Lúči. Vykurovanie objektu obecného úradu a kultúrneho domu bude zabezpečená nízkoteplotným sálavým podlahovým vykurovaním a konvekčným vykurovaním, vykurovacími telesami a nástennými konvektormi (fancoilmi). Zdrojom tepla pre vykurovanie a ...

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Horné Zelenice. Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy obecného úradu na zníženie energetickej náročnosti a bude sa zaoberať dolu popísanými úpravami : zateplenie stien a sokla, výmena okien a vstupnej zasklennej steny, zbúranie vchodu na povalu, prevedenie ...

Obnova kompresoru na Vodárně 3

Obnova kompresoru na Vodárně 3

Předmětem plnění veřejné zakázky je náhrada stávajícího turbokompresoru Lída 2 ve stávající kompresorové stanici na Vodárně 3 moderním zdrojem stlačeného vzduchu včetně zpracování dokumentace v rozsahu přílohy E3 „Dokumentace“. Vybraný dodavatel zajistí kompletní dodávku a montáž technologické a stavební části projektu formou dodávky tzv. „na ...

CO2 stanica

CO2 stanica

Verejný obstarávateľ plánuje nákup technológie za účelom inovácie vo výrobe cereálnych produktov, konkrétne ide o: 1. CO2 stanica - 1 ks 2. Mobilné čerpadlo na vysoko viskózne látky - 1 ks 3. Zariadenie na tepelne stabilnú úpravu polotovarov - 1 ks 4. Inteligentné balenie - 1 súbor 4.1 Radič skupiny - 1 ks 4.2 Zmršťovací stroj - 1 ks 4.3 ...

Rekonštrukcia administratívnej budovy v Kláštore pod Znievom

Rekonštrukcia administratívnej budovy v Kláštore pod Znievom

Predmetom zákazky je rekonštrukcia administratívnej budovy v Kláštore pod Znievom. Stavebné práce budú pozostávať z nasledovných činností: - zateplenie podlahy a obvodových stien budovy, - výmena vnútorných rozvodov elektrickej energie, svietidiel, vody a kanalizácie - inštalácia fotovoltaických panelov s hybridným systémom na akumuláciu ...

Kompresory a využití odpadního tepla pro ohřev TUV

Kompresory a využití odpadního tepla pro ohřev TUV

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který zrealizuje náhradu energeticky neefektivních kompresorů, využití odpadního tepla vznikajícího při provozu kompresorů. Cílem je dosažení energetických úspor v areálu slévárny. V rámci zakázky budou realizována 2 úsporná opatření: a) Výměna stávajících kompresorů za nové Kompresory při zachování ...

Dodávky technologií v rámci projektu inovace BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.

Dodávky technologií v rámci projektu inovace BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je: Strojní vybavení a zařízení představující požadavky na výrobní operace, které jsou nezbytné pro doplnění plynulého toku materiálů výrobní linkou. Jedná se o: 1) jednotku reverzní osmózy 2) nerezové nádoby pro akumulaci 3) ÚV zářič pro ošetření vstupní vody 4) jímací vrty 5) komplexní řešení výroby ...

Výběrové řízení na dodávku technologie určené k využití odpadního tepla z kompresorů

Výběrové řízení na dodávku technologie určené k využití odpadního tepla z kompresorů

Předmětem zakázky je dodávka technologie určené k využití odpadního tepla z kompresorů, včetně souvisejících stavebních úprav. Zakázka bude spočívat v osazení dvou kompresorů "Ingersol Rand R 132 NE" nacházejících se ve dvou výrobních halách Zadavatele rekuperačními výměníky tepla typu olej/voda.

Poptávám kalové čerpadlo

Poptávám kalové čerpadlo

Dobrý den! Poptávám kalové ponorné čerpadlo...! Děkuji, JANA PAUKNEROVÁ

Chladicí systém v areálu Linaset, a.s.

Chladicí systém v areálu Linaset, a.s.

Předmětem plnění zakázky je dodávka a montáž nové chladicí kompresorové jednotky o chladícím výkonu 100kW při teplotě výstupní chladící vody 15°C, pro nepřetržitý provoz v areálu zadavatele. Předmětem plnění je dodávka nové, nikoliv repasované, kompresorové jednotky se 2 kompresory, a její montáž (instalace), napojení na stávající vzduchotechnické ...

Nový kompresor v areálu Linaset, a.s.

Nový kompresor v areálu Linaset, a.s.

Předmětem plnění zakázky je dodávka a montáž nového kompresoru o výkonnosti při výtlačném přetlaku min. 9,5 bar a min. 1000m3/hod pro nepřetržitý provoz v areálu zadavatele. Předmětem plnění je dodávka nového, nikoliv repasovaného, kompresoru, a jeho montáž (instalace), napojení na stávající vzduchotechnické potrubí s automatickým řízením větrání ...

Dodávka a montáž kontejnerové kompresorové stanice pro zajištění dodávky tlakového vzduchu

Dodávka a montáž kontejnerové kompresorové stanice pro zajištění dodávky tlakového vzduchu

Dodávka a montáž nové kontejnerové kompresorové stanice pro zajištění dodávky min. 1640 m3/hod. tlakového vzduchu při tlaku 7,0 Bar (g), včetně jeho úpravy kondenzačním sušením a filtrací a s realizací rozvodů stlačeného vzduchu po výrobní hale a s rozvody vody pro využití odpadního tepla z provozu kompresorů.

Energeticky úsporná opatření provozovny DuoMAX, s.r.o. - SO 02 Chlazení

Energeticky úsporná opatření provozovny DuoMAX, s.r.o. - SO 02 Chlazení

Předmětem této zakázky je výměna nevyhovující kompresorové jednotky, která se nachází v technicky nevyhovujícím stavu, především kvůli nevhodným a nedokončeným opravám a úpravám a zanedbané údržbě chladicího okruhu. Nová koncepce okruhu zahrnuje zachování nynějšího rozvodu výtlačného potrubí (Cu D22x1mm) a jeho využití jako kapalinové potrubí, ...

Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích

Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích

Předmětem veřejné zakázky je „Dodávka technického vybavení - kompresor“ a poskytnutí souvisejících služeb do Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Husova 675, 508 01 Hořice, dle technické specifikace uvedené v zadávacích podmínkách.

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Materská škola Slovany

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Materská škola Slovany

V celom objekte sa vymenia všetky exteriérové okná a dvere za nové plastové okná s izolačným trojsklom a v celom objekte sa vymenia všetky klasické žiarovky za úsporné LED. Existujúci objekt sa celý zateplí a to, v mysle platných noriem od 01.01.2016 v kategórii A v časti primárna energia, celá jeho fasáda z fasádnej minerálnej vlny, sokel po ...

Poptávám ponorné čerpadlo

Poptávám ponorné čerpadlo

Poptávám ponorné sudové čerpadlo elektrické pro postřik (zalévání) skleníku.

Technologie Bauvant s.r.o.

Technologie Bauvant s.r.o.

Předmětem plnění zakázky je dodávka 4 ks stavebních strojů : tandemového vibračního válce, pásového hydraulického rýpadla, šroubového kompresoru a kompaktního smykem řízeného nakladače. Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky. Stroje a zařízení musí být nové bez předchozího užívání a splňovat specifikaci, která je uvedena v zadávací dokumentaci ...

Zhotovenie fontány v parku Ľudovíta Štúra v Žiline

Zhotovenie fontány v parku Ľudovíta Štúra v Žiline

Predmetom zákazky je zhotovenie fontány v parku Ľudovíta Štúra v Žiline, ktorá je navrhnutá ako podlahová fontána štvorcového tvaru so skrytým bazénom. Hlavnými prvkami fontány je 29 dynamických, individuálne riadených trysiek, pričom 25 z nich má riadený výstrek smerom kolmo nahor a 4 sú šikmé laminárne lúče. Všetky trysky budú mať vlastné ...

Dodávka strojů s možností dílčího plnění

Dodávka strojů s možností dílčího plnění

Dodávka strojů s možností dílčího plnění A. Širokopásová bruska s odsávacím zařízením Zakázka obsahuje dodávku 1 ks širokopásové brusky pro broušení plošných dílců s pracovní šířkou min. 1 300 mm, včetně odsávacího zařízení k širokopásové brusce. Dodávka bude provedena včetně dopravy, montáže, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. B. ...

(záznamy 1/25 z 765)  strana 1 / 31