1. Automatický baliaci stroj - vákuová balička

1. Automatický baliaci stroj - vákuová balička

Predmetom zákazky je dodanie strojov a inovovanie výrobného procesu v mliekárni. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia je v prílohe súťažných podkladov: opis predmetu zákazky - stroje a meranie a regulácia - technická špecifikácia.

Baliaca linka

Baliaca linka

Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky zariadení slúžiacich na obrábanie dreva a následné balenie.

Technológia do výroby

Technológia do výroby

Predmetom zákazky je obstaranie inovatívnej technológie do výroby a nadstavby informačného systému pre spoločnosť RISO-R, s.r.o. Zákazka sa delí na 2 časti: časť č. 1 predmetu zákazky: technológia do výroby , ktorá sa skladá z nasledovných strojných zariadení: 1 ks Plnička džemov do plastových kelímkov s AL viečkom ; 1 ks Rezačka zeleniny; 1 ks ...

Poptávám pytlovací a paletovací stroje

Poptávám pytlovací a paletovací stroje

Poptávám pytlovací a paletovací stroje: Pytlovací stroj - nový nebo použitý, - s kapacitou 100 - 300 kusů za hodinu, - pytlování do papírových pytlů otevřených nebo ventilových, - pytle o hmotnosti 25 kg (14 - 35 kg), - pracovní prostředí (prach, vyšší teplota). Paletovací stroj - nový nebo použitý, - s kapacitou 100 - 300 pytlů za ...

Automatizované pracovisko pre konzervovanie a balenie LR

Automatizované pracovisko pre konzervovanie a balenie LR

Predmetom zákazky je automatizované pracovisko pre konzervovanie a balenie LR. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.

Výrobná linka na balzamované kozmetické utierky v krabičke tvaru kocky

Výrobná linka na balzamované kozmetické utierky v krabičke tvaru kocky

Predmetom zákazky je dodanie technológie automatizovanej linky na výrobu kozmetických utierok z tissue papiera s balzamovaným nánosom baleného do krabičky tvaru kocky (cube box) zloženej z: -skladacie zariadenie vrátane balzamovacej jednotky -píla na rezanie logov papiera, -baliaci automat. vrátane dopravy, kompletnej inštalácie, ...

Inovatívna technológia - Baliaca linka

Inovatívna technológia - Baliaca linka

Predmetom verejného obstarávania je nákup zariadenia (technológie) na inováciu výrobného procesu, v nasledovnej špecifikácii: - Baliaca linka - 4-stranná automatická hranová brúska - Dvojvretenová automatická CNC fréza s automatickým vákuovým nakladacím zariadením - Nárezové a píliace centrum - Univerzálny obrábací stroj. Bližšia ...

Logický celok LC 1

Logický celok LC 1

2.1. Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia štyroch logických celkov: 2.1.1. Logický celok 1 (ďalej LC 1): A)Balička čokoládových formovaných dezertných bonbónov do hliníka so závesnou lepenou niťou, včítane fotobuniek a dopravných pásov (1 ks) B)Balička čokoládových máčaných dezertných zložiek a bonbónov (1 ks); 2.1.2. Logický celok ...

Obstaranie zariadení do potravinárskej výroby

Obstaranie zariadení do potravinárskej výroby

Predmetom zákazky je obstaranie zariadení do potravinárskej výroby. Zákazka sa delí na 4 časti: 1. Kartónovací stroj 2. Horizontálny baliaci stroj 3. Priebežná kontrolná váha (2ks) 4. Poloautomatický ovinovací stroj Technické špecifikácie jednotlivých zariadení sú súčasťou súťažných podkladov.

Linka na výrobu sušených zeleninových chipsů

Linka na výrobu sušených zeleninových chipsů

Předmětem zakázky je dodávka výrobní linky na výrobu sušených zeleninových chipsů. Veřejná zakázka je v souladu s par. 101 zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek) rozdělena na 4 části. 1. část: škrabka brambor a kořenové zeleniny, předpokládaná hodnota 50 tis. Kč bez DPH 2. část: kontinuální sušárna, předpokládaná ...

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti SKY Medical, a.s.

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti SKY Medical, a.s.

Predmetom zákazky je kúpa, doprava, montáž, validácia stroja a uvedenie do prevádzky plne automatického baliaceho stroja na formovanie a zváranie balíčkov za tepla, ktorý bude slúžiť na formovanie a zváranie balíčkov určených k sterilizácií . Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.

Baliaci stroj

Baliaci stroj

Predmetom zákazky je nákup technologického zariadenia pre spoločnosť BURDA PAPIER s. r. o. 1) Baliaci stroj 2) Stroj na vyrezávanie kartónov z lepenky. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Smart prevádzka zariadenia s výrobou a donáškou potravín - APN s.r.o.

Smart prevádzka zariadenia s výrobou a donáškou potravín - APN s.r.o.

Predmetom zákazky je technológia na prípravu balených potravín a softvér. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Inovácia výroby roštov, postelí a nábytku spoločnosti MRAVA, s.r.o.

Inovácia výroby roštov, postelí a nábytku spoločnosti MRAVA, s.r.o.

Predmet zákazky tvoria štyri logické celky: Logický celok č. 1: Polypethylenová baliaca linka na rošty po šírke vrátane zmršťovacieho tunela a dopravníka 1 ks Logický celok č. 2: CNC obrábacie centrum 1 ks Logický celok č. 3: Odsávacie zariadenie k výrobným technológiám 1 ks Logický celok č. 4 : Jednorotorový univerzálny drvič odpadu 1 ...

Dokončovací systém pro třídění a balení plastových karet ID1

Dokončovací systém pro třídění a balení plastových karet ID1

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu dokončovacího systému pro třídění a balení plastových karet ID1 včetně veškerého dalšího souvisejícího vybavení a dále dodávání veškerých potřebných náhradních dílů a spotřebního materiálu, nezbytných pro řádný provoz. Podrobnější popis předmětu plnění této veřejné zakázky, zejména vymezení ...

Rozšírenie produktového portfólia spoločnosti Persson s.r.o.

Rozšírenie produktového portfólia spoločnosti Persson s.r.o.

obstaranie technologického vybavenia Vstrekovacie a plniace zariadenie Etiketovacie zariadenie Dátumovací stroj Injekt CK zrecie a ležiace tanky Mobilná CIP jednotka

Výroba stolovej vody v spol. HOSPODÁRSTVO ŠTVRTOK s.r.o.

Výroba stolovej vody v spol. HOSPODÁRSTVO ŠTVRTOK s.r.o.

Logický celok pozostáva z nasledujúcich zariadení (súčastí): - Technológia na úpravu vody 2 ks - Automatická plnička vody 1 ks - Automatický uzatvárač fliaš 1 ks - Automatická lepička etikiet 1 ks - Automatické atramentové razenie dátumu 1 ks - Automatická linka na balenie fliaš 1 ks - Poloautomatická umývačka fliaš 1 ks - Automatické ...

CO2 stanica

CO2 stanica

Verejný obstarávateľ plánuje nákup technológie za účelom inovácie vo výrobe cereálnych produktov, konkrétne ide o: 1. CO2 stanica - 1 ks 2. Mobilné čerpadlo na vysoko viskózne látky - 1 ks 3. Zariadenie na tepelne stabilnú úpravu polotovarov - 1 ks 4. Inteligentné balenie - 1 súbor 4.1 Radič skupiny - 1 ks 4.2 Zmršťovací stroj - 1 ks 4.3 ...

Stredisko pečenia a chladenia 3D koláčikov

Stredisko pečenia a chladenia 3D koláčikov

Predmetom zákazky je dodanie zariadení do potravinárskej výroby, ktoré sú rozdelené do 2 častí, logických celkov: 1. Stredisko pečenia a chladenia 3D koláčikov 2. Stredisko balenia a kontroly výrobkov Technická špecifikácia jednotlivých predmetov zákazky je súčasťou súťažných podkladov.

Dodávka linky na sušenie a balenie variabilných tvarov zemiakov a zeleniny

Dodávka linky na sušenie a balenie variabilných tvarov zemiakov a zeleniny

Predmetom zákazky je obstaranie linky na sušenie a balenie variabilných tvarov zemiakov a zeleniny podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Linka má obsahovať nasledovné funkčné celky: 1. Zariadenie na vykrajovanie variabilných tvarov 2. Zariadenie na stabilizáciu nakrájaných tvarov 3. Navažovanie surového produktu 4. Vákuové ...

Novodobá plniaca linka na nápoje

Novodobá plniaca linka na nápoje

Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky plniacej linky na nápoje.

Inovácia automatického baliaceho zariadenia

Inovácia automatického baliaceho zariadenia

Logický celok 1 Stacionárne automatické baliace zariadenie.: Jedná sa o automatické baliace zariadenie a ukladanie nabalených vreciek na paletu. Zariadenie bude pracovať v automatickom cykle podľa prednastavených parametrov balenia a ukladania vriec na paletu. Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha ...

Pořízení strojů na výrobu bezlepkových produktů

Pořízení strojů na výrobu bezlepkových produktů

Předmětem zakázky „Pořízení strojů na výrobu bezlepkových produktů“ je dodávka produkční linky, níže specifikovaných strojů a zařízení pro výrobu bezlepkových výrobků. 1.1 Formovací stroj. Požadavkem je dodávka stroje určeného pro formování bezlepkových produktů 1.2 Řezačka. Požadavkem je dodávka stroje určeného pro dělení (řezání)bezlepkových ...

VŘ – Balící centrum muesli

VŘ – Balící centrum muesli

Předmětem výběrového řízení je pořízení nového (nebyl předmětem odpisů) balícího centra, které se skládá z navažovacího centra, tedy kombinační váhy a vertikálního balícího stroje pro balení mysli, vloček a sušenek.

Nákup technologie BRALEP s. r.o.: Rozšíření výrobny suchých stavebních směsí

Nákup technologie BRALEP s. r.o.: Rozšíření výrobny suchých stavebních směsí

Předmětem této zakázky je dodávka technologie - rozšíření výrobny suchých stavebních směsí v areálu zadavatele o dalších 6 ks zásobníků vstupních komponent a doplnění druhé linky pro míchání a balení stavebních směsí s frakcí do 4 mm a další činnosti popsané zadávací dokumentaci.

(záznamy 1/25 z 544)  strana 1 / 22