Obstaranie zariadení do potravinárskej výroby

Obstaranie zariadení do potravinárskej výroby

Predmetom zákazky je obstaranie zariadení do potravinárskej výroby. Zákazka sa delí na 4 časti: 1. Kartónovací stroj 2. Horizontálny baliaci stroj 3. Priebežná kontrolná váha (2ks) 4. Poloautomatický ovinovací stroj Technické špecifikácie jednotlivých zariadení sú súčasťou súťažných podkladov.

Linka na výrobu sušených zeleninových chipsů

Linka na výrobu sušených zeleninových chipsů

Předmětem zakázky je dodávka výrobní linky na výrobu sušených zeleninových chipsů. Veřejná zakázka je v souladu s par. 101 zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek) rozdělena na 4 části. 1. část: škrabka brambor a kořenové zeleniny, předpokládaná hodnota 50 tis. Kč bez DPH 2. část: kontinuální sušárna, předpokládaná ...

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti SKY Medical, a.s.

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti SKY Medical, a.s.

Predmetom zákazky je kúpa, doprava, montáž, validácia stroja a uvedenie do prevádzky plne automatického baliaceho stroja na formovanie a zváranie balíčkov za tepla, ktorý bude slúžiť na formovanie a zváranie balíčkov určených k sterilizácií . Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.

Baliaci stroj

Baliaci stroj

Predmetom zákazky je nákup technologického zariadenia pre spoločnosť BURDA PAPIER s. r. o. 1) Baliaci stroj 2) Stroj na vyrezávanie kartónov z lepenky. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Smart prevádzka zariadenia s výrobou a donáškou potravín - APN s.r.o.

Smart prevádzka zariadenia s výrobou a donáškou potravín - APN s.r.o.

Predmetom zákazky je technológia na prípravu balených potravín a softvér. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Inovácia výroby roštov, postelí a nábytku spoločnosti MRAVA, s.r.o.

Inovácia výroby roštov, postelí a nábytku spoločnosti MRAVA, s.r.o.

Predmet zákazky tvoria štyri logické celky: Logický celok č. 1: Polypethylenová baliaca linka na rošty po šírke vrátane zmršťovacieho tunela a dopravníka 1 ks Logický celok č. 2: CNC obrábacie centrum 1 ks Logický celok č. 3: Odsávacie zariadenie k výrobným technológiám 1 ks Logický celok č. 4 : Jednorotorový univerzálny drvič odpadu 1 ...

Dokončovací systém pro třídění a balení plastových karet ID1

Dokončovací systém pro třídění a balení plastových karet ID1

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu dokončovacího systému pro třídění a balení plastových karet ID1 včetně veškerého dalšího souvisejícího vybavení a dále dodávání veškerých potřebných náhradních dílů a spotřebního materiálu, nezbytných pro řádný provoz. Podrobnější popis předmětu plnění této veřejné zakázky, zejména vymezení ...

Rozšírenie produktového portfólia spoločnosti Persson s.r.o.

Rozšírenie produktového portfólia spoločnosti Persson s.r.o.

obstaranie technologického vybavenia Vstrekovacie a plniace zariadenie Etiketovacie zariadenie Dátumovací stroj Injekt CK zrecie a ležiace tanky Mobilná CIP jednotka

Výroba stolovej vody v spol. HOSPODÁRSTVO ŠTVRTOK s.r.o.

Výroba stolovej vody v spol. HOSPODÁRSTVO ŠTVRTOK s.r.o.

Logický celok pozostáva z nasledujúcich zariadení (súčastí): - Technológia na úpravu vody 2 ks - Automatická plnička vody 1 ks - Automatický uzatvárač fliaš 1 ks - Automatická lepička etikiet 1 ks - Automatické atramentové razenie dátumu 1 ks - Automatická linka na balenie fliaš 1 ks - Poloautomatická umývačka fliaš 1 ks - Automatické ...

CO2 stanica

CO2 stanica

Verejný obstarávateľ plánuje nákup technológie za účelom inovácie vo výrobe cereálnych produktov, konkrétne ide o: 1. CO2 stanica - 1 ks 2. Mobilné čerpadlo na vysoko viskózne látky - 1 ks 3. Zariadenie na tepelne stabilnú úpravu polotovarov - 1 ks 4. Inteligentné balenie - 1 súbor 4.1 Radič skupiny - 1 ks 4.2 Zmršťovací stroj - 1 ks 4.3 ...

Stredisko pečenia a chladenia 3D koláčikov

Stredisko pečenia a chladenia 3D koláčikov

Predmetom zákazky je dodanie zariadení do potravinárskej výroby, ktoré sú rozdelené do 2 častí, logických celkov: 1. Stredisko pečenia a chladenia 3D koláčikov 2. Stredisko balenia a kontroly výrobkov Technická špecifikácia jednotlivých predmetov zákazky je súčasťou súťažných podkladov.

Dodávka linky na sušenie a balenie variabilných tvarov zemiakov a zeleniny

Dodávka linky na sušenie a balenie variabilných tvarov zemiakov a zeleniny

Predmetom zákazky je obstaranie linky na sušenie a balenie variabilných tvarov zemiakov a zeleniny podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Linka má obsahovať nasledovné funkčné celky: 1. Zariadenie na vykrajovanie variabilných tvarov 2. Zariadenie na stabilizáciu nakrájaných tvarov 3. Navažovanie surového produktu 4. Vákuové ...

Novodobá plniaca linka na nápoje

Novodobá plniaca linka na nápoje

Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky plniacej linky na nápoje.

Inovácia automatického baliaceho zariadenia

Inovácia automatického baliaceho zariadenia

Logický celok 1 Stacionárne automatické baliace zariadenie.: Jedná sa o automatické baliace zariadenie a ukladanie nabalených vreciek na paletu. Zariadenie bude pracovať v automatickom cykle podľa prednastavených parametrov balenia a ukladania vriec na paletu. Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha ...

Pořízení strojů na výrobu bezlepkových produktů

Pořízení strojů na výrobu bezlepkových produktů

Předmětem zakázky „Pořízení strojů na výrobu bezlepkových produktů“ je dodávka produkční linky, níže specifikovaných strojů a zařízení pro výrobu bezlepkových výrobků. 1.1 Formovací stroj. Požadavkem je dodávka stroje určeného pro formování bezlepkových produktů 1.2 Řezačka. Požadavkem je dodávka stroje určeného pro dělení (řezání)bezlepkových ...

VŘ – Balící centrum muesli

VŘ – Balící centrum muesli

Předmětem výběrového řízení je pořízení nového (nebyl předmětem odpisů) balícího centra, které se skládá z navažovacího centra, tedy kombinační váhy a vertikálního balícího stroje pro balení mysli, vloček a sušenek.

Nákup technologie BRALEP s. r.o.: Rozšíření výrobny suchých stavebních směsí

Nákup technologie BRALEP s. r.o.: Rozšíření výrobny suchých stavebních směsí

Předmětem této zakázky je dodávka technologie - rozšíření výrobny suchých stavebních směsí v areálu zadavatele o dalších 6 ks zásobníků vstupních komponent a doplnění druhé linky pro míchání a balení stavebních směsí s frakcí do 4 mm a další činnosti popsané zadávací dokumentaci.

Změna systému paletování a balení výrobků na nový rozměr palety

Změna systému paletování a balení výrobků na nový rozměr palety

Dodávku a montáž nového balicího zařízení pro balení palet, úprava stávající balicí linky - dopravníky.

Soubor zařízení stáčecí linky do Pivovaru Svijany, a.s.

Soubor zařízení stáčecí linky do Pivovaru Svijany, a.s.

Předmětem zakázky je dodávka a uvedení do provozu technologie depaletizace prázdných plechovek, paletizace skupinových balení, elektroinstalace, dopravníků plechovek, dopravníků skupinových balení a sušičů plechovek vč. jejich příslušenství.

V 00201B – dodávka sleevovacího stroje

V 00201B – dodávka sleevovacího stroje

Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného automatického stroje pro natahování strečových sleevů na kanystry velikosti 10 l (nákres kanystru viz příloha č. 3 této ZD) včetně příslušenství za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové ...

Pražiareň výberovej kávy BigBean - technológia

Pražiareň výberovej kávy BigBean - technológia

Predmetom zákazky je obstaranie inovatínych technológií pre projekt s názvom Pražiareň výberovej kávy BigBean, ktoré sa skladá z nasledovných strojov a zariadení: 1.Pražička kávy 1 ks 2.Balička kávy 1 ks 3.Malá pražička na praženie špeciálnych odrôd v malom množstve alebo na vytváranie zmesí 3 ks 4.Mlynček na kávu 5 ks 5.Profesionálny ...

Obstaranie technológie na výrobu nápojov - Kimberley, s.r.o.

Obstaranie technológie na výrobu nápojov - Kimberley, s.r.o.

Predmetom zákazky je nákup výrobníka nápojov a etiketovačky . Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.

Inovácie produkcie spoločnosti APEKA

Inovácie produkcie spoločnosti APEKA

Predmetom zákazky je dodanie inovatívnych výrobných technológií do výrobnej prevádzky spracovávajúcej orechy, semená, ovocie a zeleninu v rozsahu: 1. Sušiareň 1 ks 2. Linka na potravinárske spracovanie orechov, semien a zeleniny 1 ks 3. Baliaca linka 1 ks

Obstaranie inovatívnej technológie - MEDEX SLOVAKIA s.r.o.

Obstaranie inovatívnej technológie - MEDEX SLOVAKIA s.r.o.

Predmetom zákazky je obstaranie inovatínych technológií pre projekt s názvom Podpora začínajúceho podniku MEDEX SLOVAKIA s.r.o, ktoré sa skladá z nasledovných logických celkov: 1. Homogenizátor - 1 ks 2. Vákuová sušička - 1 ks 3. Vákuové kotle na výrobu Džemu - 3 ks 4. Nerezové atmosferické nádrže - 2 ks 5. Blistrový baliaci stroj na balenie ...

Inovatívna technológia na výrobu termizovaných výrobkov

Inovatívna technológia na výrobu termizovaných výrobkov

Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky dvoch samostatných logických celkov - technológií: 1. Technológia na tepelnú úpravu surovej smotany 2. Automatická plnička Podrobne v súťažných podkladoch.

(záznamy 1/25 z 536)  strana 1 / 22