Geodetický GNSS přijímač s kontrolní jednotkou

Geodetický GNSS přijímač s kontrolní jednotkou

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks geodetických GNSS přijímačů a kontrolních jednotek vč. příslušenství.

FTK - Hypoxická komora

FTK - Hypoxická komora

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks hypoxické komory. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

Dodávka a montáž klimatizace prostoru pro cestující do autobusů typu URBANWAY 12M CNG EURO 6

Dodávka a montáž klimatizace prostoru pro cestující do autobusů typu URBANWAY 12M CNG EURO 6

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž klimatizace prostoru pro cestující do 55 ks autobusů typu URBANWAY 12M CNG EURO 6 ve vlastnictví zadavatele, vyrobených v roce 2015. Bližší technická specifikace a rozsah dodávky jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku a montáž klimatizace prostoru pro cestující do autobusů ...

E077 - Zdokonalení plynového panelu

E077 - Zdokonalení plynového panelu

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace díla spočívající v záměně analyzátorů měření čistoty vodíku za nové typy, rekonstrukce odběrových tras vzorku, včetně komponent úpravy a sání vzorku v plynovém panelu 1HP08 a 2HP08 a dále zrušení vybraných odběrových tras ze zapouzdřených fázových vodičů a zrušení ...

UTB - Pulty přednášejícího

UTB - Pulty přednášejícího

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pultů přednášejícího pořizovaná pro potřeby součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizována v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem ...

PdF - Dodávka pomůcek pro výuku perinatální péče

PdF - Dodávka pomůcek pro výuku perinatální péče

Předmětem veřejné zakázky je dodávka pomůcek pro výuku perinatální péče: 1 ks - Balíček kombinující FAS/Drug-Affected 1 ks - Shaken Baby Simulator 1 ks - Profesionální trenažér nadměrné obezity 1 ks - Geriatrický simulátor Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci ...

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks pásové pily, 1 ks formátovací pily, 1 ks pásové brusky a 1 ks dlabačky a poskytnutí souvisejících služeb.

CMTF - Kompaktní chlazená multifunkční centrifuga

CMTF - Kompaktní chlazená multifunkční centrifuga

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kompaktní chlazené multifunkční centrifugy. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení ...

Sestavy na sběr biometrických dat o lesních porostech

Sestavy na sběr biometrických dat o lesních porostech

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 sestav na sběr biometrických dat o lesních porostech.

CMTF – dodávka nábytku

CMTF – dodávka nábytku

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž vybraného interiérového vybavení do objektů Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

PdF - Dodávka AV zařízení – II.etapa

PdF - Dodávka AV zařízení – II.etapa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka AV zařízení: 32 ks dataprojektorů 24 ks interaktivní tabulí bez stojanu 8 ks interaktivních tabulí se stojanem Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem ...

Inovace výuky CNC obrábění v SŠ TEGA Blansko

Inovace výuky CNC obrábění v SŠ TEGA Blansko

Předmětem veřejné zakázky je obměna, rozšíření a doplnění strojního vybavení pro výuku žáků SŠ TEGA Blansko. Což spočívá ve vybavení nové učebny CNC programování včetně softwarového vybavení a dále zajištění nových CNC strojů a technologie a nahrazení několika technicky a morálně zastaralých konvenčních strojů ve strojním parku.

RTG1: RTG digitálny pevný SKIAGRAFIA závesný typ prístroja

RTG1: RTG digitálny pevný SKIAGRAFIA závesný typ prístroja

RTG prístroje pre skiagrafiu: -pevné na zemi montované, -závesné, -mobilné pojazdné, -skiaskopicko-skiagrafické prístroje/sklopná stena s RTG žiaričom nad stolom - základná verzia a mobilné digitálne RTG prístroje s C-ramenom: -s detektorom 20x20 cm, s určením pre intervenčnú rádiológiu, neurochirurgiu, spinálnu chirurgiu a urológiu, -s ...

PdF - Dodávka pomůcek pro ošetřování zranění

PdF - Dodávka pomůcek pro ošetřování zranění

Předmětem veřejné zakázky je dodávka pomůcek pro ošetřování zranění: 1 ks - Sada ošetřovatelských zranění 1 ks - Ženský katetrizační model Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky ...

PdF - Dodávka pomůcek pro nácvik kardiopulmonální resuscitace

PdF - Dodávka pomůcek pro nácvik kardiopulmonální resuscitace

Předmětem veřejné zakázky je dodávka pomůcek pro nácvik kardiopulmonální resuscitace: 1 ks - Resuscitační figurína s elektronikou 1 ks - Resuscitační sada – kojenec, dítě, dospělý 1 ks - Resuscitační figurína dítěte s elektronikou 1 ks - Model lidského srdce Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na ...

Defibrilátory pro Krajskou zdravotní, a.s.

Defibrilátory pro Krajskou zdravotní, a.s.

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových defibrilátorů spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: • dopravy zboží do místa plnění, • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy (ZDS, výchozí elektro revize ...

Nákup 2 ks nových zametacích strojů

Nákup 2 ks nových zametacích strojů

Dodávka 2 ks nových zametacích strojů (samosběrných) - dále také jen zboží nebo předmět plnění - v provedení dle technické specifikace předmětu plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Vybavení interiéru Katolického gymnázia Třebíč

Vybavení interiéru Katolického gymnázia Třebíč

Předmětem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky spočívající ve vybavení interiéru Katolického gymnázia Třebíč.

Centrální nákup IT 2018

Centrální nákup IT 2018

Veřejná zakázka (dále i „VZ“) je zadávána centrálním zadavatelem ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona a spočívá v provedení zadávacího řízení a zadání předmětné veřejné zakázky na základě smlouvy o centralizovaném zadávání uzavřené dne 28. 5. 2012 a dodatku k této smlouvě ze dne 7. 12. 2012 mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími ...

Traktor s príslušenstvom a štiepkovač

Traktor s príslušenstvom a štiepkovač

Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej techniky: 1.časť: Traktor s príslušenstvom a štiepkovač 2.časť: Kontajnery 3.časť: Minidrvič a váha

Traktor s príslušenstvom

Traktor s príslušenstvom

Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej techniky: 1.časť: Traktor s príslušenstvom 2.časť: Kompaktný samochodný teleskopický nakladač s riadením 4 kolies 3.časť: Drvič stavebného odpadu 4.časť: Cestné váhy prenosné

Modernizace dílen na SOŠ TŽ – obráběcí stroje

Modernizace dílen na SOŠ TŽ – obráběcí stroje

Předmětem zakázky je modernizace infrastruktury pro střední vzdělávání spočívající zejména v modernizaci vybavení odborných učeben se zaměřením na klíčové kompetence – technické a řemeslné obory a související práce s digitálními technologiemi. Modernizace bude spočívat v pořízení nových fréz (6 kusů) a soustruhů (14 kusů) do dílny sloužící k ...

Nové samozberné zametacie vozidlo na údržbu, čistenie ciest a komunikácií

Nové samozberné zametacie vozidlo na údržbu, čistenie ciest a komunikácií

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Lesný kolesový traktor

Lesný kolesový traktor

Nákup nového lesného kolesového traktora.

Rozšírenie kapacity zberu komunálnych odpadov v obci Dvorany nad Nitrou

Rozšírenie kapacity zberu komunálnych odpadov v obci Dvorany nad Nitrou

Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Rozšírenie kapacity zberu komunálnych odpadov v obci Dvorany nad Nitrou, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie, vrátane dopravy do ...

(záznamy 1/25 z 49037)  strana 1 / 1962