Poptávám podzemní nádrž na dešťovou vodu

Poptávám podzemní nádrž na dešťovou vodu

Poptávám podzemní nádrž na dešťovou vodu 5 - 6 m3 s přepadem do kanalizace a vystrojením jímky pro zalévání zahrady.

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit systém regulace dopravy v klidu pro vybrané části území města České Budějovice. Hlavní cíl projektu dopravy v klidu je zefektivnění a rozšíření stávajícího systému parkovacích zón do nových území města, zajištění nabídky parkovacích míst nezbytných pro obsluhu území a přiměřená ochrana parkovacích ...

Rynoltice - dopravní automobil

Rynoltice - dopravní automobil

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Rynoltice

Měření úsekové rychlosti v uzavírkách na dálnicích

Měření úsekové rychlosti v uzavírkách na dálnicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pěti sad pro měření úsekové rychlosti v lokalitách probíhající dálniční rekonstrukce, včetně instalace, zprovoznění, servisu a demontáže. Jedná se o systém, který bude automaticky zaznamenávat projíždějící vozidla na 2 definovaných řezech, instalovaný na stávajících mýtných branách a/nebo mobilních ...

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro 3D technologie

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro 3D technologie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro 3D technologie pro odborné učebny pro projekt „SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“.

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště 3D

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště 3D

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro výukové pracoviště 3D pro projekt „SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“.

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště Industry 4.0

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště Industry 4.0

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro výukové pracoviště Industry 4.0 pro projekt „SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“.

Poptávám vakuovací fólii

Poptávám vakuovací fólii

Poptávám vakuovací fólii na potraviny. Nikde na internetu nemohu najít obyčejnou roli např. 1mx100m, pouze již svařené vakuovací sáčky. Mělo by se jednat o 3vrstvou speciální fólii. Pěkný den přeji

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště pneumatiky

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště pneumatiky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro výukové pracoviště pneumatiky pro projekt „SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“.

Průběžné dodávky reagencií a zapůjčení 2 ks analyzátorů s biochemickým a imunochemickým modulem

Průběžné dodávky reagencií a zapůjčení 2 ks analyzátorů s biochemickým a imunochemickým modulem

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou celoroční průběžné dodávky reagencií (diagnostické soupravy, kalibrátory, kontrolní materiály) a spotřebního materiálu (čistící a proplachovaní roztoky, vyměnitelné kyvety atd.) k provádění jednotlivých druhů imunochemických a biochemických analýz na základě kupní smlouvy a bezplatné zapůjčení, instalace, ...

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 1

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 1

Předmětem dodávky je dodávka nového přístrojového vybavení - dávkovače kontrastu, určeného pro kardiologické oddělení Karlovarské krajské nemocnici a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Superkritický fluidní chromatograf s hmotnostním detektorem

Superkritický fluidní chromatograf s hmotnostním detektorem

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka superkritického fluidního chromatografu s hmotnostním detektorem (UHPSFC/MS). Tento superkritický fluidní chromatograf s hmotnostním detektorem (UHPSFC/MS) musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Superkritický fluidní extraktor

Superkritický fluidní extraktor

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka superkritického fluidního extraktoru (SFE). Tento superkritický fluidní extraktor (SFE) musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Sequential injection chromatography

Sequential injection chromatography

Předmětem veřejné zakázky je dodávky unikátního vybavení sestávajícího se ze dvou pump schopných vyvinout tlak 3,5 MPA / 500 psi a tří válců (two selekční ventily a injekční ventil). Jedná se o velice specializovaný typ vybavení se speciálně upraveným software ke kontrole všech částí zařízení včetně detektoru. Součástí dodávky bude také krátká ...

Nákup sestavy na opravy komunikací

Nákup sestavy na opravy komunikací

Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 kusu finišeru pro práce menšího a středního rozsahu při pokládce asfaltových živičných směsí, 1 ks tandemového válce a 1 ks transportního podvalníku, a to společně se všemi součástmi a příslušenstvím těchto strojů specifikovanými v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dále (i) ...

Sekvenátory pro analýzu DNA

Sekvenátory pro analýzu DNA

Sekvenátory pro analýzu DNA 3 ks

Poptáváme montáž ocelové konstrukce

Poptáváme montáž ocelové konstrukce

Poptáváme montáž ocelové konstrukce a panelů na halu v Ostravě. Montáž ocelové konstrukce 8,85 t. Montáž profilů Metsec 1,054 t. Montáž stěnových panelů tloušťka 80 mm, 388 m2. Montáž střešních panelů tloušťka 80 mm, 330 m2.

Protipovodňová opatření pro město Třemošnice

Protipovodňová opatření pro město Třemošnice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výstražného a varovného systému, který je součástí realizace protipovodňových opatření města Třemošnice.

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – Dodávka technického vybavení II

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – Dodávka technického vybavení II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technického vybavení pro autoobory a poskytnutí souvisejících služeb.

Mikroskopie atomárních sil

Mikroskopie atomárních sil

Předmětem kontraktu je pokročilý mikroskop atomárních sil (AFM) pro studium biologických struktur a nanomateriálů, integrující rastrovací metody a optické zobrazovací metody. Požadovaná funkčnost systému zahrnuje: 1. Měření biologických vzorků ve vodním prostředí. 2. Přístupnost měření pro rozměrné vzorky jako mikroskové skla nebo petriho ...

Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny

Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny zadavatele.

Dodávka 8 nízkopodlažních autobusů na CNG

Dodávka 8 nízkopodlažních autobusů na CNG

Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 8 nízkopodlažních autobusů se CNG pohonem (dále jen „CNG busy“), a to v tomto rozsahu a vymezení: a. 2 ks kloubových nízkopodlažních autobusů b. 6 ks nízkopodlažních autobusů Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných CNG busů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří Přílohu ...

Nákup 11 kloubových nízkopodlažních trolejbusů MHD v roce 2018

Nákup 11 kloubových nízkopodlažních trolejbusů MHD v roce 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 11 kloubových nízkopodlažních trolejbusů městské hromadné dopravy. Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných trolejbusů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří Přílohu č.1 a nedílnou součást Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené trolejbusy ke ...

(záznamy 1/25 z 47059)  strana 1 / 1883