Kolejové sněhové frézy - nová vozidla

Kolejové sněhové frézy - nová vozidla

Předmětem veřejné zakázky „Kolejové sněhové frézy – nová vozidla“ je zajištění 10 ks nových kolejových sněhových fréz (KSF) pro údržbu železniční dopravní cesty. Jedná se o nákup a náhradu starých vozidel typu KSF 70, čímž bude zajištěna vyšší operativnost a spolehlivost těchto speciálních kolejových vozidel, která vzhledem ke svému stáří nemohou ...

Poptávám elektrocentrálu

Poptávám elektrocentrálu

Hledám menší, levnější elektrocentrálu cca 1 - 1,5 kW.

Dodávka multifrekvenčního širokopásmového echolokačního systému

Dodávka multifrekvenčního širokopásmového echolokačního systému

Tři vědecké echoloty pro moderní mnohofrekvenční měření množství ryb a zooplanktonu v řekách a jezerech při mobilním a stacionárním použití. Echoloty by měly být schopny měřit akustickou sílu cílů na principu děleného akustického kužele. Vysílače (zároveň i přijímače) by měly být plně vodotěsné do hloubky 10 m a vybaveny kabely o délce nejméně 20 ...

Vybudování radioskopického pracoviště v Ústředním depozitáři

Vybudování radioskopického pracoviště v Ústředním depozitáři

Předmětem veřejné zakázky je: - vybudovaní a zabezpečení radioskopické stínící kabiny/kobky (stávající místnosti určené pro vestavění radioskopické kobky), - dodání přenosného RTG přístroje s univerzální řídící jednotkou umístěnou mimo stínící kabinu, - transportního stativu typu rudl, - dodání skeneru paměťových folií, - dodání softwaru ...

Dodávka vysokotlakého zamrazovacího systému a rychlého vitrifikátoru s příslušenstvím

Dodávka vysokotlakého zamrazovacího systému a rychlého vitrifikátoru s příslušenstvím

Předmětem veřejné zakázky je dovybavení stávajícího pracoviště elektronové mikroskopie o sestavu pro kryogenní fixaci vzorku a následné zpracování a manipulaci se vzorkem

Dodávky topného oleje extra lehkého

Dodávky topného oleje extra lehkého

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky topného oleje extra lehkého (TOEL-N), kód nomenklatury 27101941 pro kotelny provozované Armádní Servisní, příspěvkovou organizací.

PřF - Stolní chlazená centrifuga II.

PřF - Stolní chlazená centrifuga II.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolní chlazené multifunkční centrifugy. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz odst. 2.2 Dokumentace.

PřF - Stolní chlazená centrifuga I.

PřF - Stolní chlazená centrifuga I.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolní chlazené centrifugy. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního a garance pozáručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz odst. 2.2 Dokumentace.

ATR IR spektrofotometr

ATR IR spektrofotometr

Předmětem zadávacího řízení je přístroj pro měření infračervených spekter (IR spektrofotometr) využívající metodu „Attenuated Total Reflection“ (ATR) jako hlavní měřící metodu. Přístroj bude umožňovat standardně měření v ATR módu s diamantovým krystalem a současně za pomoci jednoduše vyměnitelných modulů umístitelných ve vzorkovém prostoru i ...

Aktivačno - zmiešavacia linka

Aktivačno - zmiešavacia linka

Verejný obstarávateľ plánuje nákup tovaru pre projekt: Centrum zhodnocovania minerálnych odpadov. Konkrétne sa jedná o: Aktivačno - zmiešavacia linka 1 ks Ťahač návesov 4x4 1 ks Náves silo cisterna 1 ks Špeciálne vozidlo - Nosič kontajnerov hákový 1 ks Špeciálne vozidlo - Nosič kontajnerov ramenový 1 ks Kolesový zemný stroj 1 ks Cestná ...

Tovary a služby pre dátové centrá ZSSK

Tovary a služby pre dátové centrá ZSSK

Predmetom zákazky je dodanie tovaru a poskytnutie služieb do dátových centier obstarávateľa v súlade s určenými obchodnými podmienkami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Pořízení trubkové závlahy firmou Bramko

Pořízení trubkové závlahy firmou Bramko

Dodávka rychlospojkového železného potrbního systému v tomto složení: 7020x Trubka rychlospojková 6 m, 2,75" potrubí, pozink, pevná rychlospojka, PN10 2520x Postřikovač plnokruhovy? mosazny? dvoutryskovy? , dostřik 16 m při 3 bar 2520x Navrtávka 1" na 2,75" potrubí, pozink 2520x Navrtávka 1" na 2,75" potrubí, pozink 2520x Napojení ...

Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlá so špeciálnou úpravou

Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlá so špeciálnou úpravou

Predmetom zákazky je nákup a dodanie 4 ks motorových vozidiel so špeciálnou úpravou na prevoz psov.

Servis a údržba presných váh nápravových tlakov SUPAWEIGH a TENZOVÁHY

Servis a údržba presných váh nápravových tlakov SUPAWEIGH a TENZOVÁHY

Predmetom tejto zákazky je zmluva na servis a údržbu presných váh nápravových tlakov SUPAWEIGH a TENZOVÁHY s cieľom zabezpečiť bezproblémový chod týchto zariadení.

Kontroly, skúšky, kalibrácie a servis laboratórnych prístrojov

Kontroly, skúšky, kalibrácie a servis laboratórnych prístrojov

Predmetom zákazky je zabezpečenie kontrol, skúšok, kalibrácií a servisu laboratórnych prístrojov potrebných na výkon kontroly kvapalných a plynných výpustí z prevádzok JAVYS, a.s. a na výkon kontroly chemických režimov prevádzok TSÚ RAO, FS KRAO, MSVP, vyraďovania JE A-1 a JE V-1 v nasledovnom rozsahu : Časť 1: Kalibrácie, kontrola a servis pH ...

Generálne opravy posýpacích vozidiel

Generálne opravy posýpacích vozidiel

Predmetom zákazky sú generálne opravy posýpacích vozidiel, a to jedného posýpacieho vozidla vrátane sýpacej nadstavby na podvozku Tatra 815 Euro II , a jedného posýpacieho vozidla na podvozku Tatra 815 6x6, v správe verejného obstarávateľa - Správa a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch.

Anesteziologické přístroje s monitory životních funkcí, 2 ks

Anesteziologické přístroje s monitory životních funkcí, 2 ks

• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks anesteziologických přístrojů s monitory pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. ...

Poptáváme použité kolejnice

Poptáváme použité kolejnice

Poptáváme kolejnice S49 (49E1) použité, příp. II.jakost Množství 126ks v délkách 10m.

Poptávám dotace na lesní traktor

Poptávám dotace na lesní traktor

Potřebuji vyřídit dotace na lesní traktor s hyd. rukou. Děkuji.

Luxusné eko obaly

Luxusné eko obaly

Predmetom obstarávania je nákup modernej technológie na výrobu eko obalov rôzneho druhu v štruktúre a s technickými parametrami, ako je uvedené v súťažných podkladoch.

Poptávám výrobu šachových boxů

Poptávám výrobu šachových boxů

Poptávám výrobu šachových boxů pro další zpracování. Materiál - překližka, sololit, dýhovaná intarzie. Různé rozměry.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a inovatívneho potenciálu spoločnosti BJ Energy s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a inovatívneho potenciálu spoločnosti BJ Energy s.r.o.

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Hydraulický ohraňovací lis (1 ks) 2. Stolová horizontálna vyvŕtavačka (1 ks) 3. Dvojstĺpová pásová píla (1 ks) 4. Kompresorová stanica (1 ks) 5. Zdvíhacia technika s príslušenstvom (1 ks) 6. Pulzný zvárací zdroj (1 ks) Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia, skúšobnej prevádzky a ...

Vstřikovací lis

Vstřikovací lis

Předmětem výběrového řízení je dodávka vstřikovacího lisu vč. balení, dopravy, instalace, zprovoznění, zkušebního provozu, uživatelské podpory a zaškolení uživatelů v sídle zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lisovacia linka

Lisovacia linka

Predmetom zákazky je nákup a dodávka technológií na inováciu výrobného procesu v spoločnosti Rajčan, s.r.o.: 1. lisovacia linka 2. štvorstranná fréza

Technológia pre výrobu vína a muštu z hrozna

Technológia pre výrobu vína a muštu z hrozna

Predmetom zákazky je dodávka technológie na výrobu vína a muštu z hrozna v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické parametre a požiadavky na špecifikáciu pre jednotlivé stroje a zariadenia sú predmetom opisu zákazky tvoriace prílohu č.1 súťažných podkladov.

(záznamy 1/25 z 48261)  strana 1 / 1931