Poptávám senzory k posuvné bráně

Poptávám senzory k posuvné bráně

Poptávám sensory na posuvnou bránu IR-30.

Rámcová dohoda - Dodávky pletiv a příslušenství v letech 2018-2021

Rámcová dohoda - Dodávky pletiv a příslušenství v letech 2018-2021

Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s max. 10 dodavateli na dodávky pletiv a příslušenství pro mechanickou ochranu lesa, které zamezí škodám především zvěří na obnovovaných lesních porostech a zajistí řádné zajištění lesních kultur a ochranu produkovaných lesních sazenic pro umělou obnovu lesa. Dodávky jsou určeny pro potřeby zadavatele na ...

Poptávám výrobu a montáž vjezdových vrat

Poptávám výrobu a montáž vjezdových vrat

Poptávám výrobu a montáž vjezdových vrat s ovládáním a vchodových vrátek podle nákresu a obrázků. Instalace v Praze 5, ulice V Borovičkách 1215/6.

Poptávam náhradní díly k pohonu garážových vrat

Poptávam náhradní díly k pohonu garážových vrat

Poptávám náhradní díly k pohonu garážových vrat Superlift, jedná se o díly do převodovky.

Poptávám zhotovení vjezdové brány

Poptávám zhotovení vjezdové brány

Poptávám zhotovení vjezdové dvoukřídlé brány ( š - á/ks brány cca 3350 mm x v 1500mm včetně 2 ks sloupků 120x120mm v 2300mm ) a vstupní branky ( š - 900 mm x v - 1500mm včetně 1 ks sloupku 120 x 120mm v - 2300mm - na jednom sloupku vjezdové brány + panty na branku). Včetně 2ks zámků FAB, klik a koulí - madel. Do jednoho sloupku možnost montáže ...

Karibuni – výběh B pro slony africké

Karibuni – výběh B pro slony africké

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je výstavba venkovního výběhu pro slony africké v rámci nového území zoologické zahrady - Karibuni, které navazuje na stávající území ZOO a zámku Zlín - Lešná. Součástí řešeného území je venkovní výběh včetně mechanické bariéry a elektrického ohradníku na jeho hranici, náhradní zdroj pro elektrický ...

Poptávám výstavbu plotu

Poptávám výstavbu plotu

Poptávám postavení plotu v délce 46 m z 2D panelů - šedá RAL 7016 - 2500x2000, sloupek obdélnikový 40x60. Včetně podhrabové desky + příslušný pomocný materiál.

Poptávám koncové vinohradnické sloupky

Poptávám koncové vinohradnické sloupky

Poptávám koncové vinohradnické sloupky v kovovém provedení (výška cca 2,7m).

D5 - oplocení 30,9 - 34,6

D5 - oplocení 30,9 - 34,6

Realizace oplocení podél D5 v km 30,9 - 34,6 L+P, které zamezí střetu vozidel se zvěří. 2016 - projektová dokumentace a SP 2017 - realizace oplocení Otevřený úsek dálnice D5 kdy dochází ke střetu vozidel se zvěří.

Poptávám nosníky pro montáž plolotovek

Poptávám nosníky pro montáž plolotovek

Poptávám nosníky pro montáž plolotovek FeZn, 30x50mm, poplastované, hnědá barva: - délka 277 cm- 2 ks - délka 269cm - 18 ks - délka 229cm- 4 ks - délka 211cm -2 ks Koncové záslepky nosníků, hnědá barva, 26 ks. Prosím také předběžnou cenovou kalkulaci na plotovky z recyklovaného plastu ( traplast ), 78x21x1200mm, s půlkulatou hlavou, hnědé, ...

Poptávám realizaci dřevěné branky k rodinnému domu

Poptávám realizaci dřevěné branky k rodinnému domu

Poptávám vyhotovení vstupní branky u rodinného domku. Materiál dřevo, dispozice na místě.

Poptávám poplastované pletivo

Poptávám poplastované pletivo

Poptávám cenovou nabídku na poplastované pletivo. Poplastované pletivo 150cm zelené 20 m Drát 3,5 cm PVC napínací zelený 100 bm Drát 1,5 cm PVC vyvazovací zelený 60 bm Napínací ráčna zelená 6 ks

Poptáváme návrh a realizaci dřevěného plotu

Poptáváme návrh a realizaci dřevěného plotu

Poptávámáme navrh a realizaci dřevěného plotu.

Poptáváme dodávku oplocení

Poptáváme dodávku oplocení

Poptáváme cenovou nabídku na dodávku nového oplocení. Jedná se o oplocení včetně realizace a demontáže stávajícího oplocení (realizace na klíč). Nový plot systémový ze svařovaných plotových panelů s podhrabovou deskou. Každý sloupek navíc musí být opatřen batoletem tvaru V a do něj napnut žiletkový drát. Ne žiletková páska. Výška plotového ...

Prístrešky pre kŕmenie a oplotenie vnútri areálu ZOO

Prístrešky pre kŕmenie a oplotenie vnútri areálu ZOO

Predmetom zákazky je vybudovanie 5 kusov prístreškov pre kŕmenie a vnútroareálového oplotenia v dĺžke 335 metrov a ďalších súvisiacich prác v zmysle súťažných podkladov (ďalej len SP) a ich príloh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky SP a v prílohách SP.

II/421 Terezín – Velké Pavlovice

II/421 Terezín – Velké Pavlovice

Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/421 od křižovatky se silnicí II/380 v Terezíně po obec Kobylí a dále od konce Bořetic po křižovatku se silnicí II/425 za Velkými Pavlovicemi. Součástí stavby je rekonstrukce mostů ev. č. 421-002, 421-008 a 421-008a. Navrženo je několik technologií dle provedené diagnostiky: výměna konstrukčních ...

Garážová, sekční vrata, Rakousko

Garážová, sekční vrata, Rakousko

Poptávám gárážová vrata, sekční vrata, posuvné brány, vrata.

Oplocení zahrady, založení trávníku, Německo

Oplocení zahrady, založení trávníku, Německo

Vážené dámy a pánové, obracím se s poptávkou. Mám velkou zahradu, která musí být nově vybudovaná. Zahrada by měla být oplocena a nově osázená trávníkem. Rád bych dostal za tímto účelem nabídku. S pozdravem Michael Klein

Humanizácia obytného súboru Vodáreň, dvor č. 1

Humanizácia obytného súboru Vodáreň, dvor č. 1

Predmetom zákazky je humanizácia územia, ktoré bude využívané ako polyfunkčný priestor trávenia voľného času pre šport, hry a krátkodobý oddych obyvateľov okolitých obytných blokov. Plocha je vhodne doplnená o nové herné prvky usporiadané tak, aby boli funkčne oddelené pre rôzne zóny využitia v zmysle súťažných podmienok a zároveň zohľadnili ...

Zhotovenie stavby - Novostavba materskej školy v obci Svinia

Zhotovenie stavby - Novostavba materskej školy v obci Svinia

Predmetom zákazky je novostavba materskej školy v obci Svinia. Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO01 Materská škola SO02 Spevnené plochy - chodníky SO03 Spevnené plochy - bezbariérové rampy SO04 Oplotenie záujmového územia SO05 Trávnaté plochy. Vodovodná prípojka, vnútorný vodovod, vnútorná kanalizácia, odkanalizovanie ...

Odstranění objektu k bydlení č.p. 658, ulice Nádražní, Lipník nad Bečvou

Odstranění objektu k bydlení č.p. 658, ulice Nádražní, Lipník nad Bečvou

Předmětem veřejné zakázky kompletní provedení díla v souladu s dokumentací bouracích prací, zpracovanou Ing. Josefem Bartošem, ČKAIT 1200539, Na Bečvě 1354, 751 31 Lipník nad Bečvou a ověřené v řízení o odstranění stavby. Předmětem bouracích prací je objekt bydlení – bytový dům č.p. 658 včetně zpevněných ploch kolem objektu, vstupní brány s ...

Zvolen - Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ na ulici Hrnčiarskej

Zvolen - Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ na ulici Hrnčiarskej

Predkladaný projekt rieši rekonštrukciu športového areálu na ZŠ vo Zvolene. Sú navrhnuté multifunkčné ihriská pre telovýchovnú činnosť mládeže a dospelých. Súčasťou vybavenosti športového areálu bude atletická bežecká dráha a plochy pre vrh guľou a skoky do diaľky a výšky. Územie je rovinaté a toho času plní športovú funkciu pre telovýchovnú ...

Stavební úpravy opravárenské haly za účelem zlepšení tepelně technických vlastností

Stavební úpravy opravárenské haly za účelem zlepšení tepelně technických vlastností

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy opravárenské haly s parc. č. st. 491/1 za účelem zlepšení tepelně technických vlastností ve stávajícím areálu firmy JASPO - AUTODOPRAVA s.r.o. Dojde k zateplení obvodových stěn kontaktním způsobem EPS polystyrenem o tl. 160mm a minerální vatou o tl. 160mm. Stávající okna budou zvětšena a nahrazena novými ...

Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici

Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici

Jedná se o rekonstrukci stávající plochy s asfaltovým hřištěm a pískovištěm za účelem vybudování oploceného víceúčelového hřiště s umělým povrchem, vybudování pochozích zpevněných ploch, instalace mobiliáře a úpravy okolního terénu, rekonstrukci stávajícího atletického oválu, sektoru skoku do dálky a sektoru vrhu koulí, instalaci tribunky a ...

Výměna oken ve výrobní a administrativní budově Linaset, a.s.

Výměna oken ve výrobní a administrativní budově Linaset, a.s.

Předmětem plnění zakázky je výměna výplní otvorů (okenních i dveřních) v obvodovém plášti objektu administrativní a výrobní budovy společnosti Linaset, a.s. Předmětem plnění je dodávka nových, nikoliv repasovaných oken, dveří a vrat a jejich montáž (instalace) ve dvou budovách včetně odstranění a likvidace stávajících výplní otvorů v těchto ...

(záznamy 1/25 z 828)  strana 1 / 34