Výstavba tenisové haly

Výstavba tenisové haly

Předmětem zakázky je výstavba tenisové haly v souladu s projektovou dokumentací umístěnou na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/tj-jiskra-zruc-nad-sazavou-z-s

Kylešovice – U Hřiště – rekonstrukce hřišť

Kylešovice – U Hřiště – rekonstrukce hřišť

Jedná se o výměnu sportovního povrchu fotbalového hřiště a dále o stavební úpravy stávajícího hokejbalového hřiště.

Novostavba tělocvičny Vřesina u Opavy

Novostavba tělocvičny Vřesina u Opavy

Předmětem veřejné zakázky je přístavba tělocvičny ke stávající škole č.p. 98, 21. dubna 6, Vřesina.

Veřejně přístupné hřiště na V. etapě v Orlové - Lutyni

Veřejně přístupné hřiště na V. etapě v Orlové - Lutyni

Jedná se o rekonstrukci stávajícího venkovního hřiště v rozsahu projektové dokumentace zhotovené Ing. Eduardem Přívarou - PROJEKCE, Matrosovova 31, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 12472646. Původní sportovní plochy budou rekonstruovány a částečně ozeleněny, běžecká dráha a hrací plocha pro míčové hry s přírodním trávníkem bude nahrazena ...

Sportovní hala Světlá nad Sázavou

Sportovní hala Světlá nad Sázavou

Předmětem veřejné zakázky je novostavba sportovní haly v zastavěné části města Světlá nad Sázavou. Stavba haly je situována na části součas. venkovního hřiště ZŠ Lánecká. Objekt sportovní haly se zázemím lze rozčlenit do tří částí. První z nich je vlastní sportovní hala půdorysného rozměru cca 31,6 m x 47,3 m (modulově 9 x 5,20 m). Světlá výška ...

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky sú stavebné práce a to v priestoroch objektu MŠ Dimitrovova a v priestoroch objektu ZŠ Morovnianska cesta. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu ...

Přístavba gymnastické haly v areálu Sportovního klubu Hradčany

Přístavba gymnastické haly v areálu Sportovního klubu Hradčany

Předmětem zakázky je přístavba gymnastické haly v areálu Sportovního klubu Hradčany. Realizace zakázky zahrnuje (i) vybudování nové sportovní gymnastické haly propojené se stávající sportovní halou, (ii) částečné rekonstrukce a úpravy stávající budovy stávající sportovní haly, (iii) v rámci úprav stávající haly vybudování nového bytu nad stávající ...

Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů

Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení novostavby sportovní haly v Praze 10 - Uhříněvsi, nám. Bratří Jandusů 2/38.

ZŠ Závodu míru – úprava školního hřiště - realizace

ZŠ Závodu míru – úprava školního hřiště - realizace

Jedná se o provedení stavebních úprav, výměny povrchů a instalaci sportovních a hracích prvků a mobiliáře odpovídající platným ČSN na stávajícím školním hřišti při základní škole Závodu míru č.p. 1951 na nábřeží Závodu míru v Pardubicích: SO 01 Ovál a atletické sektory SO 02 Fotbalové hřiště SO 03 Umělá závlaha pro fotbalové hřiště SO 04 Vrh ...

Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřišť

Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřišť

Jedná se o výměnu sportovního povrchu fotbalového hřiště a dále o stavební úpravy stávajícího hokejbalového hřiště.

Rekonstrukce letního cvičiště v Lounech 1. část – stavební práce

Rekonstrukce letního cvičiště v Lounech 1. část – stavební práce

Zakázka je rozdělena na dvě části. Předmětem 1. části jsou především stavební práce spojené s přípravou prostoru letního cvičiště, vybudování dětského hřiště, mlatových a dopadových ploch, hřiště pro malou kopanou a parkové a sadové úpravy. Předmětem 2. Části zakázky je pak dodávka herních prvků. Předmětem tohoto zadávacího řízení je pak pouze ...

Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly

Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly spočívající v celkové rekonstrukci a novostavbě vybraných objektů fotbalového areálu a jejich provozně technické a dispoziční uspořádání pro provoz fotbalového tréninkového centra. Z hlediska budoucího využití objektu je uvažováno s možností pořádání fotbalových utkání ...

ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 - přístavba sportovního areálu

ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 - přístavba sportovního areálu

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 – přístavba sportovního areálu“, a to v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebních prací a výkazu výměr. Realizací přístavby se zvýší možnosti školy pro výuku tělesné výchovy, volné kapacity budou použity pro ...

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa

Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa, vo vnútroblokovom priestore bytových domov . V území sa nachádza vzrástla zeleň a kroviny, návrh rešpektuje vzrástlu zeleň, tak aby nedošlo k výrubu zdravých stromov. Obnovovaná plocha je verejne prístupná bez oplotenia. Terén pozemku má mierny sklon. Údržbu plochy zabezpečuje ...

Školská telocvičňa v obci Cífer - 3.etapa

Školská telocvičňa v obci Cífer - 3.etapa

Predmetom zákazky je stavba telocvične pričom, navrhovaný objekt telocvične sa nachádza v jestvujúcom areáli Základnej školy v Obci Cífer. Riešené územie je vymedzené plochami pozemkov verejných komunikácii Čulenovej ulice a ulice SNP, rodinných domov Čulenovej ulice a objektom školy. Nová telocvičňa je navrhnutá ako halový obdĺžnik, kváder s ...

Poptáváme realizaci tanečního povrchu

Poptáváme realizaci tanečního povrchu

Poptáváme cenovou nabídku na taneční povrch baletizol. Pro národní soutěže sháníme baletizol - taneční, rozměry 12 x 12 m.  Jedná se soutěže - mažoretek (kozačky) či akrobatické třásně (gymnastické cvičky). Prosím o zaslání cenové nabídky (12 x 12 m) o síle (tloušťce min 2,0 mm).

Rekonstrukce multifunkčního hřiště pro obec Chlumětín I. etapa

Rekonstrukce multifunkčního hřiště pro obec Chlumětín I. etapa

Rekonstrukce a rozšíření části multifunkčního plochy umístěné v kulturně-sportovním areálu. Plnění spočívá ve výstavbě asfaltové plochy, dětského dopravního hřiště, volejbalového hřiště, plochy s hracími prvky pro děti a ve s tím souvisejících činnostech a plněních.

Novostavba športovej haly v obci Skalité

Novostavba športovej haly v obci Skalité

Predmetom zákazky je novostavba športovej haly a jej napojenie na technické vybavenie územia. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky: - likvidáciu odpadu zabezpečí uchádzač na vlastné náklady, - uchádzač bude realizovať stavebné práce podľa záväzného harmonogramu prác, ktorý je povinný predložiť vo svojej ponuke a ktorý ...

Obec  Blížejov – výstavba tělocvičny a zázemí školy obce Blížejov

Obec Blížejov – výstavba tělocvičny a zázemí školy obce Blížejov

Záměrem investora je vybudování nového objektu školní tělocvičny, která bude sloužit i sportovnímu a společenskému využití obce. Stavba se nachází na pozemku školy v obci Blížejov, který patří obci Blížejov. Na pozemku se nachází budova školy se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Záměr vybudovat novou tělocvičnu vychází z ...

Regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež

Regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež

Predmetom zákazky je novostavba oblúkovej haly v Obci Slovenská Ľupča, ktorá bude slúžiť pre potreby ZŠ ako florbalové stredisko.

Mobilní kluziště -curlingová dráha – ledová dráha

Mobilní kluziště -curlingová dráha – ledová dráha

Předmětem veřejné zakázky je: - dodávka curlingových drah s chladící plochou z pochůzného a pojezdového plastového roštu s žebrovanými hadicemi pro Olympijský park Brno, velikost 2 x 46 x 5 m dle specifikace v příloze této zadávací dokumentace, - dodávka ledové dráhy s chladící plochou z pochůzného a pojezdového platového roštu s žebrovými ...

Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom

Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom

Predmetom verejného obstarávania je nájsť zhotoviteľa pre revitalizáciu sídliska. Riešený objekt je umiestnený v meste Dubnica nad Váhom. Miesto stavby : sídlisko Pod Hájom, Dubnica nad Váhom, V rámci projektu, ktorý vypracovala projektantka Ing.arch.Marcela Masaryková, budú vykonané stavebné práce, ktoré sú popísané v projektovej dokumentácií ...

Dodávka a montáž dřevěné podlahy do sportovní haly Klimeška

Dodávka a montáž dřevěné podlahy do sportovní haly Klimeška

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž dřevěné podlahy do sportovní haly Klimeška v Kutné Hoře.

Tréningové centrum Dubnica nad Váhom, výmena umelej trávy

Tréningové centrum Dubnica nad Váhom, výmena umelej trávy

Predmetom zákazky je realizácia projektu na stavebné práce spojené s realizáciou výmeny umelého trávnika na ihrisku TC Dubnica nad Váhom

Atletická hala Campus

Atletická hala Campus

Dodavatel bude zadavateli poskytovat stavební práce při projektování a realizaci stavby, konkrétně se jedná výstavbu jedné (1) atletické haly za podmínek dále specifikovaných ve smlouvě, včetně komunikací a uvedení stavby do provozu v souladu s jejím účelem a včetně provedení souvisejících terénních a sadových úprav. Dodavatel bude v rámci plnění ...

(záznamy 1/25 z 476)  strana 1 / 20