Zníženie energetickej náročnosti vo výrobných priestoroch spoločnosti INVEST SERVIS s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti vo výrobných priestoroch spoločnosti INVEST SERVIS s.r.o.

Rekonštrukcia výrobnej haly v katastrálnom území Klasov v rozsahu zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, dverí a vrát za kvalitatívne lepšie v obvodovom plášti, zateplenie strechy vrátane klampiarskych prvkov.

Poptávám dodávku garážových vrat, vchodových a interiérových dveří

Poptávám dodávku garážových vrat, vchodových a interiérových dveří

Poptávám dodávku garážových vrat, dále 4 ks vnějších vchodových dveří do RD, plné nebo málo prosklené, masívní, dveře interiérové 22 ks plné nebo prosklené.

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly - ZTS TEES VOS, a.s.

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly - ZTS TEES VOS, a.s.

Predmetom zákazky sú stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Stavebné práce spočívajú vo výmene okien, dverí a svetlíkov na výrobnej hale za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy.

Poptávám dodávku posuvných dveří

Poptávám dodávku posuvných dveří

Poptávám cenovou nabídku na posuvné dveře viz. příloha. Rozměry šířka 204cm + výklenek na fotce 58,7cm, výška 229cm, tloušťka dveří až 7,5cm. Pokud možno odhlučněné. Děkuji

Poptáváme nacenění a dodávku dveří při realizaci opravy objektu

Poptáváme nacenění a dodávku dveří při realizaci opravy objektu

Věc: Poptávkové řízení k realizaci stavby od 1.3.2018 - nacenění dodávky a montáže dveří Vážení obchodní partneři, v rámci poptávkového řízení na dodávku prací na akci " Moravské nám. 12 – výměna oken a oprava fasád, oprava společných prostor, zateplení střechy a její oprava" si dovolujeme požádat Vás o zpracování cenové nabídky na ...

Zníženie energetickej náročnosti v podniku ZTS TEES VOS, a.s.

Zníženie energetickej náročnosti v podniku ZTS TEES VOS, a.s.

Predmetom zákazky sú stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Stavebné práce spočívajú vo výmene okien, dverí a svetlíkov na výrobnej hale za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy.

Energetické úspory koleje C

Energetické úspory koleje C

Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště a výměna prosklených částí budovy C v areálu kolejí. Dílo bude realizováno ve dvou etapách. I. etapa: Do 15. 8. 2018 - výměna všech prosklených výplní včetně výměny vnitřních parapetů a oprav vnitřního ostění, včetně všech prací uvedených ve výkazu výměr ÚT. II. etapa Do 31. 10. ...

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy Wood exim, s. r. o.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy Wood exim, s. r. o.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy: - zateplenie fasády - strecha - výmena okien a dverí Podrobná špecifikácia je súčasťou príloh súťažných podkladov.

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v Nemšovej

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v Nemšovej

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU V NEMŠOVEJ. Navrhované rekonštrukčné práce predstavujú celkovú rekonštrukciu obvodového plášťa budovy kultúrneho domu v Nemšovej ako aj čiastočnú rekonštrukciu interiérových rozvodov inžinierskych sietí. Objekt bol postavený a odovzdaný do ...

Poptáváme dodávku hliníkového HS portálu

Poptáváme dodávku hliníkového HS portálu

Poptáváme hliníkový HS portál v rozměru 2370mm (šířka), 2470 mm (výška). Jednalo by se o dvojsklo, s oboustrannou klikou a FABkou. Prosím o nacenění včetně montáže a dovozu. Děkuji.

Hledáme dodavatele plastových, dřevěných a hliníkových dveří

Hledáme dodavatele plastových, dřevěných a hliníkových dveří

Hľadáme pre výstavbu veľkého poctu rodinných domov na arabskom trhu dodávateľov plastových ,drevených ,hliníkových dverí v množstve 45 OOO ks/rok.

Zateplení administrativní budovy společnosti K+S Czech Republic, a.s.

Zateplení administrativní budovy společnosti K+S Czech Republic, a.s.

Stavební práce: - bourací práce a demontáže (demontáž otvorových výplní, parapetů, mříží v oknech, klempířských prvků, části vnějších podhledů, osvětlení, elektrorozvaděčů, klimatizačních jednotek, šindelů na štítech budov, zastřešení schodiště, části dřevěné stěny schodiště, podbití říms, dlažeb okapového chodníku, lapačů střešních splavenin, ...

BAŤA, akciová společnost Zlín, Dlouhá č.p.130 Výměna skel fasády

BAŤA, akciová společnost Zlín, Dlouhá č.p.130 Výměna skel fasády

Předmětem této zakázky jsou stavební práce. V rámci zakázky budou realizovány stavební úpravy nemovitosti zadavatele blíže specifikované touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Struktura stavebních objektů je následující: Dle prováděcí projektové dokumentace s názvem zakázky „BAŤA, a.s. Zlín, Dlouhá č.p.130 Výměna skel fasády“ ...

Výměna oken ve výrobní a administrativní budově Linaset, a.s.

Výměna oken ve výrobní a administrativní budově Linaset, a.s.

Předmětem plnění zakázky je výměna výplní otvorů (okenních i dveřních) v obvodovém plášti objektu administrativní a výrobní budovy společnosti Linaset, a.s. Předmětem plnění je dodávka nových, nikoliv repasovaných oken, dveří a vrat a jejich montáž (instalace) ve dvou budovách včetně odstranění a likvidace stávajících výplní otvorů v těchto ...

Výmena vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave

Výmena vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave

1.Uskutočnenie Výmeny vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave na Dolnozemskej ceste: -I. etapa, -II. etapa, je vymedzené projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. Arch. Rastislavom Miklušom, Cintorínska 1564/28, Ivanka pri Dunaji a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 k súťažným podkladom.

Rekonštrukcia Kliniky hematológie a transfuziológie - Národné centrum hemostázy a trombózy

Rekonštrukcia Kliniky hematológie a transfuziológie - Národné centrum hemostázy a trombózy

Predmetom rekonštrukcie je existujúca budova Kliniky hematológie a transfuziológie Národného centra hemostázy a trombózy. Rekonštrukcia bude spočívať v úprave vnútornej dispozície podľa potreby kliniky, výmene okien, dverí, nových rozvodoch kúrenia, elektroinštalácie, vzduchotechniky a zateplení budovy.

Výměna oken

Výměna oken

Předmětem této zakázky na stavební práce je výměna starých betonových oken na listrovně , výměna kovových oken na centrální budově.

Zateplení ZŠ Laštůvkova

Zateplení ZŠ Laštůvkova

Plnění zahrnuje zejména výměnu všech výplní otvorů 6 budov za nové plastové a hliníkové, zateplení fasády systémem ETICS včetně soklu a zateplení střechy. Meziokenní vložky budou nahrazeny vyzdívkami. Po zateplení budov bude proveden nový okapový chodník. Součástí plnění je dále instalace vzduchotechnických zařízení v budovách a s tím spojené ...

Hliníkové profily, Německo

Hliníkové profily, Německo

Vážené dámy a pánové, hledáme firmu k dlouhodobé spolupráci. Potřebujeme výrobce hliníkových profilů, který může vyrábět podle výkresů. S přátelským pozdravem Manfred Scherzl

Poptávám výměnu oken

Poptávám výměnu oken

Poptávám zpracování cenové nabídky na výměnu oken v cihlovém domě. Jedná se o dvoupojový byt. Stávající okna jsou dřevěná, zdvojená. Rozměry oken - rozměr otvoru je měřen na ostění a první rozměr je šířka a poté výška otvoru. Kuchyně 180/160cm dvě křídla jedno s ventilačkou, obývak 240/160cm tři křídla dvě ventilace, balkon dveře 90/240cm ...

Úspory energií v objektech společnosti MAGNETON a.s.

Úspory energií v objektech společnosti MAGNETON a.s.

Předmětem zakázky jsou stavební a montážní práce včetně nezbytných dodávek, služeb a zboží se stavebními pracemi souvisejícími v rozsahu: Zateplení střešní konstrukce a výměna světlíků v objektu Závod povrchových úprav, Rekonstrukce osvětlení v objektu Závod povrchových úprav, Měření spotřeby plynu v objektu Závod povrchových úprav, Vrátnice, ...

Dodávka oken objektu C10

Dodávka oken objektu C10

Dodávka oken a dveří objektu C10 při dodržení podmínek zadávací dokumentace, která je přílohou tohoto výběrového řízení v oddílu Seznam aktuálních zakázek na profilu zadavatele

Stavební úpravy bytového domu čp. 1087 na ul. Okružní v Bohumíně

Stavební úpravy bytového domu čp. 1087 na ul. Okružní v Bohumíně

zateplení fasády - 7613 m2, zateplení střechy - 1560 m2, výměna vstupních dveří - 3 ks, výměna garážových vrat - 10 ks

Stavební úpravy bytového domu č.p. 982 - 989 na ul. Čáslavská v Bohumíně

Stavební úpravy bytového domu č.p. 982 - 989 na ul. Čáslavská v Bohumíně

zateplení fasády - 4000 m2, zateplení střechy - 2000 m2, výměna vstupních hliníkových prosklených dveří - 14 ks, výměna ocelových garážových vrat - 16 ks

Poptávám realizaci zimní zahrady

Poptávám realizaci zimní zahrady

Prosím o nabídku zimní zahrady u domu. rozměr 5000x3000 (půdorys). Výška 2050/3150. Barva bílá. V čelní stěně otvíravé min 2000mm, v pravé boční stěně otvíravé 1000mm. Větrání. Stěny a střecha z izilačního dvojskla.

(záznamy 1/25 z 584)  strana 1 / 24