Poptávám výrobu a montáž okna s balkonovými dveřmi

Poptávám výrobu a montáž okna s balkonovými dveřmi

Poptávám výrobu a montáž okna s blakonovými dveřmi, prosím o zaslání cenové nabídky. Vybrourání špaletového okna (š.180 cm, výška cca 130 cm) a místo něho zasadit balkonové dveře a okno, dle nákresu v příloze (š. 180, výška až na zem, tzn. 230 cm).

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 504 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově za účelem změny v užívání bývalého internátu na školící zařízení s učebnami a dílnami pro potřeby Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Jedná se o dvoupodlažní zděný, částečně podsklepený objekt s podkrovím a sedlovou ...

Snížení energetické náročnosti - zateplení administrativní budovy společnosti WISCONSIN ENGINEERING

Snížení energetické náročnosti - zateplení administrativní budovy společnosti WISCONSIN ENGINEERING

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se snížení energetické náročnosti administrativní budovy společnosti WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o. Jedná se o zateplení fasády a střechy administrativní budovy společnosti. Součástí revitalizace je výměna otvorových výplní. Podrobný popis popsaných aktivit je obsažen v přiložené projektové ...

Renovácia vonkajších drevených výplní otvorov budovy Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Renovácia vonkajších drevených výplní otvorov budovy Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Renovačné práce na objekte jestvujúcej budovy, jej vonkajších drevených výplní otvorov. Práce budú vykonávané počas plnej prevádzky a musia zohľadniť potreby užívateľov. Budova je pamiatkovo-chránený objekt.

Zateplení bytového domu, obec Tehov

Zateplení bytového domu, obec Tehov

Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení plášťů dvou bytových domů B a C odlišených dle čísla popisného čp. 46 a 47, obec Tehov, včetně výměny oken a vchodových dveří s poštovními schránkami (u čp. 47 se výměna týká pouze oken ve střešních nástavbách), zapojení zvonků, rekonstrukce lodžií, drobné stavební a zámečnické práce kolem bytového ...

Prešov-Nižná Šebastová, Bytový dom na ul. Slánskej č. 6-obnova objektu

Prešov-Nižná Šebastová, Bytový dom na ul. Slánskej č. 6-obnova objektu

Predmetom zákazky na uskutočnenie stavebných prác, je realizácia rekonštrukcia (obnova) bytového domu. Vybúrajú sa sekundárne konštrukcie, ktoré v priebehu užívania bytov boli doplnené. Doplnia sa omietky, podlahy, osadia sa nové sociálne zariadenia. Okná sa vymenia za identické s existujúcimi v plastovom prevedení. Budova bude zateplená a tiež ...

Brezno OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Brezno OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Predmetom stavebných prác je realizovanie opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy pre zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu búracie práce, elektroinštalácia, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, komplexná rekonštrukcia zdroja tepla, komplexná výmena rozvodov a vykurovacích telies ústredného vykurovania, ...

ZŠ Bajkalská – strecha, okná, fasáda

ZŠ Bajkalská – strecha, okná, fasáda

Stavebné práce budú pozostávať z výmeny starých výplní otvorov za nové, z rekonštrukcie strechy a zo zateplenia fasád a striech.

Rast energetickej efektívnosti firmy ŽILMONT, s.r.o

Rast energetickej efektívnosti firmy ŽILMONT, s.r.o

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v zateplení budov, výmene okien a dverí a rekonštrukcii osvetlenia

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach

- Zateplenie obvodového muriva kontaktným zateplovacím systémom - Zateplenie strechy vrátane novej strešnej krytiny, klampiarskych výrobkov (oplechovania, žlaby, zvody atď.) - Vybúranie avýmena jestvujúcich výplní otvorov (okná, presklené steny, dvere, vráta) vobvodovom plášti, vrátane vnútorných parapetných dosák avonkajších oplechovaní ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Lehniciach

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Lehniciach

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Lehnice, súp. č. 89. Návrh riešenia - Zateplenie obvodového muriva kontaktným zateplovacím systémom - Zateplenie stropu astien suterénu zinteriérovej strany kontaktným zateplovacím systémom - Zateplenie strechy vrátane novej strešnej ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy a zvýšenie využívania OZE v administratívnej budove

Zníženie energetickej náročnosti budovy a zvýšenie využívania OZE v administratívnej budove

Predmetom zákazky je zateplenie fasády, rekonštrukcia a zateplenie strechy; výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov administratívnej budovy a rekonštrukcia technologických častí objektu k zabezpečeniu efektívneho využitia energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim

Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce pro snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim. Jedná se o zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy školy, včetně části se školní jídelnou a tělocvičnou, rekonstrukce otopné soustavy v budově a její vyregulování po zateplení. Budou zatepleny obvodové stěny ...

Výmena okien – Justičný palác

Výmena okien – Justičný palác

Predmetom zadávania podlimitnej zákazky na stavebné práce je výmena okien predných sekcií uličných fasád objektu Krajského súdu v Bratislave: sekcie: D - Lavé krídlo Čelo, E-Lavý Hlavný bok, F1 Hlavné priečelie Vľavo, G - Hlavné priečelie (vstup), H1 Hlavné priečelie Vpravo, I - Pravý Hlavný bok, J - Pravé krídlo Čelo. V rámci predmetu zákazky ...

Rekonstrukce oken ve dvorní fasádě ZŠ Lupáčova

Rekonstrukce oken ve dvorní fasádě ZŠ Lupáčova

Předmětem veřejné zakázky je výběr uchazeče, který v ZŠ Lupáčova 1200/1, Praha 3, odstraní zchátralá stávající okna ve dvorní fasádě objektu a následně vyrobí a namontuje 119 kusů dřevěných, špaletových oken s izolačním dvojsklem, 8 ks dřevěných jednoduchých oken, 2 kusy vstupních dveří, vše s kováním. U nově namontovaných oken budou vyměněny ...

Rekonstrukce a zateplení pavilonu U1.1 ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice

Rekonstrukce a zateplení pavilonu U1.1 ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice

Objekt je panelový konstrukční systém MS-71. V rámci stavebních úprav budou provedeny zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem použitím fasády na bázi silikátu a práce spojené se zateplením střechy v rámci vnitřního prostoru střechy a s oplechováním, výměna stávajících dřevěných oken za nová plastová a stávajících venkovních ...

ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad - rekonstrukce oken ve dvorní fasádě objektu

ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad - rekonstrukce oken ve dvorní fasádě objektu

Předmětem veřejné zakázky je výběr uchazeče, který v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad čp. 1685/7,8, Praha 3, odstraní zchátralá stávající okna ve dvorní fasádě objektu a následně vyrobí a namontuje 157 kusů dřevěných, špaletových oken s izolačním dvojsklem a kováním. Současně dodá 4 ks dřevěných dvojitých oken, 2 kusy balkonových stěn a jedny balkonové ...

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Predmetom zákazky sú stavebné práce na znížení energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín pozostávajúce z nasledovných činností bližšie špecifikovaných v PD a vo výkaze výmer: Objekt materskej školy SO 01 - 1Zateplenie obvodového plášťa SO 01 - 2Zateplenie strechy SO 01 - 3Výmena výplňových konštrukcií SO 02Ostatné ...

Zníženie energetickej náročnosti vo výrobných priestoroch spoločnosti INVEST SERVIS s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti vo výrobných priestoroch spoločnosti INVEST SERVIS s.r.o.

Rekonštrukcia výrobnej haly v katastrálnom území Klasov v rozsahu zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, dverí a vrát za kvalitatívne lepšie v obvodovom plášti, zateplenie strechy vrátane klampiarskych prvkov.

Poptávám dodávku plastových oken a dveří

Poptávám dodávku plastových oken a dveří

Poptávám plastová okna vč. kování do nízkoenergetického bungalovu (dle ceny doplníme další doplňky) 3ks 1500x1500 mm, jednokřídlé, sklopné + otvíratelné, oboustranný dekor (antracit /hnědá) 2ks 1500x750 mm, jednokřídlé, sklopné + otvíratelné, oboustranný dekor (antracit /hnědá) 2ks 500x750 mm, jednokřídlé, sklopné, ...

Obnova Obecného úradu Chotín

Obnova Obecného úradu Chotín

Predmetom zákazky je obnova Obecného úradu v obci Chotín, najmä zateplenie fasády, rekonštrukcia strechy, zateplenie podkrovia, výmena okien a rekonštrukcia vykurovania. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ, 17. listopadu 1325, p. o. v Mladé Boleslavi

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ, 17. listopadu 1325, p. o. v Mladé Boleslavi

Stavební práce – stavební úpravy (zejména výplně oken, fasáda, střecha a vzduchotechnika) za účelem snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ, 17. listopadu 1325, p.o. v Mladé Boleslavi.

BD Poděbrady Dr. Horákové 40,41

BD Poděbrady Dr. Horákové 40,41

- Výměna původních výplní otvorů - Zateplení obálky budovy a s tím spojené opravy - Ostatní v zadávací dokumentaci – dokumentace pro provedení stavby

Poptávám dodávku plastových oken

Poptávám dodávku plastových oken

Prosím o zaslání cenové nabídky na 3 plastová okna. Šírě 180, výška120 cm. dvojté sklo, včetně montáže. To znamená vybourání a usazení, popřípadě i začištění. Jedno křídlo plus ventilačka a parapety.

Poptávám dodávku garážových vrat, vchodových a interiérových dveří

Poptávám dodávku garážových vrat, vchodových a interiérových dveří

Poptávám dodávku garážových vrat, dále 4 ks vnějších vchodových dveří do RD, plné nebo málo prosklené, masívní, dveře interiérové 22 ks plné nebo prosklené.

(záznamy 1/25 z 4691)  strana 1 / 188