Dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost

Dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost, jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 2 s názvem „Specifikace materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost a jejich jednotkové ceny“. Jedná se zejména o kabely, stožáry a výložníky, svítidla a rozvodné ...

Rámcová dohoda na dodávky elektromateriálu v roce 2018

Rámcová dohoda na dodávky elektromateriálu v roce 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky drobného spotřebního elektromateriálu dle aktuálních potřeb zadavatele v roce 2018 na základě rámcové smlouvy, která bude uzavřena s jedním dodavatelem.

Dodávky ochran ptactva

Dodávky ochran ptactva

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ochran ptactva s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované opatření k ochraně ptactva na všech podpěrných bodech (ohrožujících dosedající ptáky) stávajících vedení VN v letech 2018 – 2021.

Poptávám vlečné kabely k výtahům

Poptávám vlečné kabely k výtahům

Poptávám vlečné kabely k výtahům se zdvihem nad 100m / 4m/s s optickým vláknem. Nejlepší kombinace by byla 8-10x optické vlákno + UTP + CU 1mm/2 Předem děkuji a přeji pěkný den. Radek Doležel

Dodávka komponent do směrovačů páteřní komunikační síťové infrastruktury Alcatel Lucent/Nokia

Dodávka komponent do směrovačů páteřní komunikační síťové infrastruktury Alcatel Lucent/Nokia

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka komponent - sestav kombinovaných 100GE/40GE rozšiřujících rozhraní do směrovačů Alcatel-Lucent 7750 SR-12e v uzlech sítě CESNET2 "Brno_1" a "Ostrava" pro povýšení připojení těchto směrovačů do 100GE páteřní sítě. Cílem povýšení je umožnění připojování účastníků e-infrastruktury CESNET vyššími přenosovými ...

Regeneračné zariadenie

Regeneračné zariadenie

Predmetom zákazky je nákup zariadení pre elektrochemickú regeneráciu olovo-kyselinových batérií. 1) Regeneračné zariadenie - 2 ks 2) Analyzátor batérií - 1 ks 3) Termokamera - 1 ks Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Poptávám elektroinstalační materiál

Poptávám elektroinstalační materiál

Poptávám elektroměrový rozvaděč umělohmotný, zapuštěný, jednofázový bez HDO (i alternativa kovový).

Dodávka UPS

Dodávka UPS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka UPS. Rozdělení zakázky na jednotlivé části, předpokládaná cena jednotlivých částí, doba trvání smlouvy, množství a přesná specifikace je uvedeno v zadávacích podmínkách.

Dodávky kabelů a vodičů VN a NN

Dodávky kabelů a vodičů VN a NN

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kabelů a vodičů NN a VN. Předmět veřejné zakázky je rozdělen do sedmi (7) samostatných částí. Blíže viz zadávací dokumentace dostupná na profilu zadavatele.

Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Podrobně viz ZD.

Síťové náhradní díly

Síťové náhradní díly

Předmětem veřejné zakázky je dodávka náhradních dílů do síťových zařízení na základě rámcové smlouvy. Množství a přesná specifikace je popsána v zadávací dokumentaci.

Dodávky kabelů a vodičů

Dodávky kabelů a vodičů

Předmětem sektorové veřejné zakázky jsou dodávky běžně dodávaných kabelů a vodičů a dodávky výjimečně dodávaných kabelů a vodičů pro zadavatele, a to včetně dopravy na místo plnění.

Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu

Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu

Pozemok na ktorom je predmetná stavba umiestnená sa nachádza v obci Oreské. Jedná sa o parcelu 81/1. Objekt je jednopodlažný, čiastočne podpivničený. Stavenisko je mierne svahovité (spádované do severozápadného rohu pozemku. Stavenisko s prihliadnutím na technické, výrobné a ekonomické podmienky stavebníka spĺňa podmienky pre realizáciu zámeru ...

Výměna stávajícího osvětlení za LED v rozsahu 1.NP-5.NP v objektu firmy BAŤA, akciová společnost

Výměna stávajícího osvětlení za LED v rozsahu 1.NP-5.NP v objektu firmy BAŤA, akciová společnost

V rámci zakázky bude realizována výměna stávajícího osvětlení za LED v rozsahu 1.NP-5.NP v objektu firmy BAŤA, akciová společnost na ulici Dlouhá 130, Zlín blíže specifikované touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Struktura zakázky je následující: Předmětem akce je dodávka a montáž nového LED osvětlení a demontáž a stávajícího ...

Elektroinštalačný materiál

Elektroinštalačný materiál

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektroinštalačného materiálu pre Univerzitu Komenského v Bratislave na základe Rámcovej dohody, vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania.

Realizace datové sítě MES

Realizace datové sítě MES

Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace zasíťování datové sítě pro MES obsahují dodávku a montáž kabeláže, zásuvek, síťového rozbočovače a další.

Dodávka napěťového a proudového zesilovače

Dodávka napěťového a proudového zesilovače

Předmětem výběrového řízení je dodávka 1 ks 4-kvadrantového napěťového a proudového zesilovače včetně příslušenství a uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Kabely, Turecko

Kabely, Turecko

Jmenuji se Victoria Osada a jsem exportní manažer prodeje společnosti Turkish Petkab Cable. Naše společnost je jedním z předních výrobců kabelových výrobků v Turecku a nyní se rozvíjíme na trhy v západní a východní Evropě a regionu Asie. Máte-li zájem, pošleme vám katalog. Náš sortiment se skládá z kabelů uvedených níže. -Kontrolní - ovládací ...

Dodávka distribučních přepínačů a další rozšiřující komponenty sítě II

Dodávka distribučních přepínačů a další rozšiřující komponenty sítě II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka distribučních přepínačů a dalších rozšiřujících komponent sítě včetně souvisejícího software pro obnovu počítačové sítě VŠCHT Praha.

Instalace bateriové jednotky v areálu rozvodny Mydlovary

Instalace bateriové jednotky v areálu rozvodny Mydlovary

Předmětem zakázky je provedení stavby spočívající v umístění akumulační jednotky (dále také jen „baterie“) ve venkovním, kontejnerovém provedení, do areálu rozvodny 110/22 kV Mydlovary, integraci řídicího systému baterie do pracoviště provozovatele baterie a uvedení baterie do provozu. Baterie bude na základě pokynů jejího provozovatele dodávat ...

Dodanie 8 ks pevných a výsuvných polí s rýchlovypínačom do meniarne Dolné hony

Dodanie 8 ks pevných a výsuvných polí s rýchlovypínačom do meniarne Dolné hony

Predmetom zákazky je Dodanie 8 ks pevných a výsuvných polí s rýchlovypínačom do meniarne Dolné hony na Kazaňskej ul., a to v lehote do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Záručná doba na predmetné zariadenia sa požaduje 36 mesiacov.

Spínané zdroje pro galvanické linky

Spínané zdroje pro galvanické linky

Předmětem zakázky je dodání spínaných AC/DC zdrojů pro tři galvanické linky: - závěsovou alkalickou zinkovací linku č. 1 - závěsovou alkalickou zinkovací linku č. 2 - chromovací linku tvrdý chróm, včetně ovládacích skříní IP 54. Předmětem zakázky je dále doprava do místa plnění, montáž a uvedení do provozu, provedení funkčních zkoušek, ...

Hasičscké vozy, komunální vozy, bezpečnostní výbava, Bangladéš

Hasičscké vozy, komunální vozy, bezpečnostní výbava, Bangladéš

Jsme dodavatelé pracující pro Ministerstvo obrany v Bangladéši. Máme zájem o vysokozdvižné vozíky, telefonní kabely, hasičská auta, komunální vozy na údržbu, přenosná rentgenová zařízení, neprůstřelné helmy, ochranné brýle. Máme zájem o navázání kontaktů s výrobci co nejdříve.

Poptávám opletený kabel ke starožitné lampě

Poptávám opletený kabel ke starožitné lampě

Poptávám hnědý opletený kabel k starožitné lampě.

Chráničky káblové korugované

Chráničky káblové korugované

Predmetom zákazky sú chráničky káblové korugované slúžiace na ochranu v zemi uložených 1kV a 22 kV káblov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

(záznamy 1/25 z 1478)  strana 1 / 60