Stavebný dozor investora na dopravnú stavbu: Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6

Stavebný dozor investora na dopravnú stavbu: Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6

Predmetom zákazky je výkon stavebného dozoru investora na dopravnej stavbe Bratislavského samosprávneho kraja Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a EuroVelo 13, projekt SACRA VELO.

Rekonštrukcia Devínskej cesty

Rekonštrukcia Devínskej cesty

Predmetom zákazky je vypracovanie, prerokovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre realizáciu stavby Rekonštrukcia Devínskej cesty a výkon odborného autorského dohľadu projektanta.

Prípravná a projektová dokumentácia pre územné konanie, jednostupňový realizačný projekt

Prípravná a projektová dokumentácia pre územné konanie, jednostupňový realizačný projekt

Predmetom tejto zákazky je prípravná a projektová dokumentácia pre územné konanie, jednostupňový realizačný projekt pre Multifunkčné vysokošpecializované pracovisko Liptovský Hrádok, vrátane výkonu inžinierskej činnosti a autorského dozoru počas realizácie stavby. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - monitoring stavby

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - monitoring stavby

Monitoring stavby „I/42 VMO Žabovřeská I - etapa II“ (dále jen „stavba“) se bude provádět za účelem zajištění podkladů pro určování případných nezbytných úprav technologie, resp. postupů vlastní výstavby ve vazbě na maximální bezpečnost a efektivitu stavby a minimalizaci časové náročnosti stavby a pro určování oprávněnosti případných požadavků na ...

Zajištění koordinace BOZP při přípravě a realizaci staveb dle zákona č. 309/2006 Sb.

Zajištění koordinace BOZP při přípravě a realizaci staveb dle zákona č. 309/2006 Sb.

Koordinace BOZP při přípravě a realizaci staveb dle zák. 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb., v koordinaci BOZP staveb naplňujících kritéria § 14 odst. 1 a § 15 odst. 1 z.č. 309/2006 Sb., přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb., spadajících do režimu § 103 z.č. 183/2006 Sb., vypracování a aktualizace plánů BOZP naplňující §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ...

Praha, vnitroblok G - rekonstrukce

Praha, vnitroblok G - rekonstrukce

Předmětem VZ je zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, zajištění autorského dozoru a zajištění osoby koordinátora BOZP.

Štěpánov - sklady a provozní objekty - rekonstrukce PD

Štěpánov - sklady a provozní objekty - rekonstrukce PD

Zpracování projektové dokumentace, výkon funkce autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP.

Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov

Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov

Předmětem zakázky „Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy - Koterov“ je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. ...

Stavebný dozor investora na pozemné stavby: objekty štyroch stredných odborných škôl

Stavebný dozor investora na pozemné stavby: objekty štyroch stredných odborných škôl

Stavebný dozor investora na pozemné stavby: objekty štyroch stredných odborných škôl určených pre COVP

Poptávám zajištění stavebního dozoru

Poptávám zajištění stavebního dozoru

Pro stavbu patrového RD hledám stavební dozor v lokalitě Brno-venkov. Dům je těsně před schválením projektu. Děkuji.

Zajištění TDS a BOZP stavební akce Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl

Zajištění TDS a BOZP stavební akce Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl“.

Rámcová dohoda na dodavatele projektových prací a autorského dozoru

Rámcová dohoda na dodavatele projektových prací a autorského dozoru

Rámcová dohoda na dodavatele projektových prací a autorského dozoru uzavřená s dodavateli zajišťujícími projekční práce pro stavby, rekonstrukce a opravy mostů a inženýrských konstrukcí a zajištění autorského dozoru u projektovaných staveb.

Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - technický dozor stavebníka

Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - technický dozor stavebníka

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „GYMNÁZIUM, SOŠ, SOU A VOŠ, HOŘICE – Rekonstrukce cvičné stáje pro skot“ realizované na veřejné zakázky s názvem ...

Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)

Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)

Předmětem zakázky je zpracování Projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

II/408 Valtrovice, průtah – aktualizace DSP/PDPS, SP, IČ, AD

II/408 Valtrovice, průtah – aktualizace DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, ve stupni DSP/PDPS, SP, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci. Dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní ...

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové“.

II/408, II/415, III/4157 Hevlín, okružní křižovatka  – studie, DSP/PDPS, SP, IČ, AD

II/408, II/415, III/4157 Hevlín, okružní křižovatka – studie, DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ( ve stupni studie, DSP/PDPS ) vč. souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je také soupis prací (SP) a inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na uvedenou akci. Dále je součástí ...

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebný dozor

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebný dozor

Predmetom zákazky je poskytovanie činností súvisiacich s výkonom Stavebného dozoru a časťou inžinierskej činnosti v zmysle § 76 až § 84 Stavebného zákona, spočívajúcich v kompletnej príprave podkladov pre právoplatné kolaudačné rozhodnutie na dielo: Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami.

Zajištění činnosti projektového manažera a technického dozoru investora

Zajištění činnosti projektového manažera a technického dozoru investora

Předmětem veřejné zakázky je zajištění kvalitního, vysoce profesionálního, soustavného a komplexního výkonu činnosti projektového manažera (dále jen „PM“) a technického dozoru investora (dále jen „TDI“) včetně odborné technické pomoci při realizaci, dokončení, kolaudaci a zprovoznění plánované revitalizace objektu Náprstkova muzea, která spočívá v ...

II/152 Hrotovice - Dukovany, PD

II/152 Hrotovice - Dukovany, PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně zajištění pravomocných stavebních povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací a rozpočtu akce „II/152 Hrotovice - Dukovany, PD“. Součástí veřejné zakázky je výkon autorského dozoru projektanta při ...

Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby Slovenskej pošty, a.s.

Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby Slovenskej pošty, a.s.

Predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby Slovenskej pošty, a.s., podľa individuálnych požiadaviek obstarávateľa vrátane vykonávania občasného odborného autorského dohľadu počas realizácie a technická pomoc.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – stavební práce“.

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – TDS a koordinátor BOZP

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – TDS a koordinátor BOZP

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce“. Předmět veřejné zakázky je dále ...

Zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace v rámci investiční akce Moravské Budějovice - obchvat

Zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace v rámci investiční akce Moravské Budějovice - ...

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, provedení s ní související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru projektanta v rámci investiční akce II/152 Moravské Budějovice - obchvat.

Praha - rekonstrukce budovy pro potřeby ÚH AČR

Praha - rekonstrukce budovy pro potřeby ÚH AČR

Zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP.

(záznamy 1/25 z 981)  strana 1 / 40