II/152 Hrotovice - Dukovany, PD

II/152 Hrotovice - Dukovany, PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně zajištění pravomocných stavebních povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací a rozpočtu akce „II/152 Hrotovice - Dukovany, PD“. Součástí veřejné zakázky je výkon autorského dozoru projektanta při ...

Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby Slovenskej pošty, a.s.

Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby Slovenskej pošty, a.s.

Predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby Slovenskej pošty, a.s., podľa individuálnych požiadaviek obstarávateľa vrátane vykonávania občasného odborného autorského dohľadu počas realizácie a technická pomoc.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – stavební práce“.

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – TDS a koordinátor BOZP

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – TDS a koordinátor BOZP

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce“. Předmět veřejné zakázky je dále ...

Zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace v rámci investiční akce Moravské Budějovice - obchvat

Zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace v rámci investiční akce Moravské Budějovice - ...

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, provedení s ní související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru projektanta v rámci investiční akce II/152 Moravské Budějovice - obchvat.

Praha - rekonstrukce budovy pro potřeby ÚH AČR

Praha - rekonstrukce budovy pro potřeby ÚH AČR

Zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP.

MSp - Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem - projektant

MSp - Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem - projektant

Služby spočívající zejména v provedení projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s výstavbou justičního areálu v Ústí nad Labem.

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činnosti správce stavby ve smyslu smluvních podmínek FIDIC, zajištění výkonu inženýrské, investorské činnosti včetně výkonu trvalého technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to vše při realizaci stavby "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa ...

II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD

II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace akce II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD. Součástí veřejné zakázky je výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

II/422 Ježov - Kyjov - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

II/422 Ježov - Kyjov - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s náležitostmi dokumentace pro stavební povolení (ve stupni DSP/PDPS, SP) včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci; ...

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce vč. zeleně a publicity.

Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Předmětem veřejné zakázky je 1. výkon technického dozoru stavebníka 2. koordinátora BOZP nad prováděním stavby v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení spočívající zejména v kontrole kvality provádění stavby 3. vyhotovení závěrečného vyhodnocení akce a monitorovací zprávy 4. zajištění povolení a následná kolaudace celé ...

MNO – Modernizace pavilonu E2

MNO – Modernizace pavilonu E2

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného stavebního povolení a výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby „Městská nemocnice Ostrava – Modernizace pavilonu E2“, v ...

Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP

Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavby dle projektových dokumentací s názvem „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. Etapa“ a „Příprava území pro uložení ...

Výběr zhotovitele PD, výkon inž.činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi

Výběr zhotovitele PD, výkon inž.činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi

Předmětem výběrového řízení je: Výběr zhotovitele projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru akce “ Kapucínský klášter – Dům v zahradě Páně” 1. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a dokumentace ke ...

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - TDS a koordinátor BOZP

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - TDS a koordinátor BOZP

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – stavební práce“.

17-225 Silo Blovice - správce stavby

17-225 Silo Blovice - správce stavby

Předmětem VZ je výběr tzv. „Správce stavby?, který bude generálním zmocněncem zadavatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu VZ s názvem „17-082 Silo Blovice TZH technologie sila a doprovodných provozů? s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za zadavatele rozhodnutí dle ...

Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s.

Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. Předmět veřejné zakázky je ...

SZ Lysice – Kolonáda rozmanitosti, projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení

SZ Lysice – Kolonáda rozmanitosti, projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení

Předmětem zakázky je vyhotovení kompletních projektových dokumentací, tj. DUR, DSP, DPS a pro výběru zhotovitele včetně nutných průzkumů kompletních inženýrských činností a autorského dozoru, pro kompletní obnovu objektu – Kolonáda rozmanitosti v areálu SZ Lysice.

Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - technický dozor stavebníka

Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - technický dozor stavebníka

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „GYMNÁZIUM, SOŠ, SOU A VOŠ, HOŘICE – Rekonstrukce cvičné stáje pro skot“ realizované na veřejné zakázky s názvem ...

Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov

Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov

Předmětem zakázky je zpracování Projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Projektová dokumentace - Nová budova Fakulty umění OU - zázemí pro Centrum digitálních technoligií

Projektová dokumentace - Nová budova Fakulty umění OU - zázemí pro Centrum digitálních technoligií

Předmětem veřejné zakázky je provedení průzkumů, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení a související inženýrsko-investiční činnost a dále zpracování dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor pro investiční akci „Nová budova Fakulty umění OU - vybudování zázemí pro Centrum ...

Museum for the future - zpracování technické dokumentace přírodovědecké expozice

Museum for the future - zpracování technické dokumentace přírodovědecké expozice

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace v podobě technického scénáře expozice Vrbenského kasárna ve struktuře stanovené zadavatelem zadávacími podmínkami včetně výkonu autorského dozoru v rámci realizace předmětného díla a další nezbytné služby s tím související.

III/379 37 Blansko, přemostění – zhotovitel projektu a inženýrská činnost

III/379 37 Blansko, přemostění – zhotovitel projektu a inženýrská činnost

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projekční, inženýrské a související práce včetně autorského dozoru k plánované stavbě mostního objektu a dopravní a technické infrastruktury přes řeku Svitavu a železniční koridor v katastrálním území a obci Blansko, dále specifikované v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zahrnující ...

Libavá - rekonstrukce části parku techniky

Libavá - rekonstrukce části parku techniky

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, výkon funkce autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP.

(záznamy 1/25 z 962)  strana 1 / 39