Poptávám vybourání nosné železobetonové příčky

Poptávám vybourání nosné železobetonové příčky

Poptávám vybourání části nosné železobetonové příčky v paneláku, jde o cca 6 m2 (vyříznutí prostoru kolem dveří) a vyříznutí jedné kovové zárubně + odvoz a likvidace odpadu. Termín nejlépe začátek srpna 2017. Prosím o nabídku s orientační cenou a předpokládanou délkou trvání prací.

Poptávám odčerpání vody ze sklepa

Poptávám odčerpání vody ze sklepa

Poptávám odčerpání vody ze sklepa a podepření zdiva v domě z konce 19.století. Lokalita obec Břasy. Jedná se o rizikovou práci, vody je v domě cca 200+ m3.

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany

Projekt rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti a bezbariérový prístup do objektu, čím sa odstránia nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti. Uvedený cieľ bude dosiahnutý formou zateplenia kontaktným zatepľovacím systémom, výmeny okien a dverí, vybudovaním strednotlakovej plynovej prípojky, ktorá sa pripojí na ...

Poptávám zednické práce, renovace zdí a stropů v kamenném domě

Poptávám zednické práce, renovace zdí a stropů v kamenném domě

Poptávám renovace zdí a stropů ve starém kamenném domě...cca 150m2 zdí a 60 m2 stropů. Cenu za m2 prosím nabídněte. Termín červenec 2017.

Poptáváme obkladačské a zednické práce pro školku

Poptáváme obkladačské a zednické práce pro školku

Poptáváme zednické a obkladačské práce pro školku. Jedná se o vybetonování podlah, zřízení sociálního zázemí pro děti, položení dlaždic na zem a obkladů do koupelen. Dále menší bourání příček a stavbu sádrokartonových příček.

Rekonštrukcia školského internátu

Rekonštrukcia školského internátu

Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúceho školského internátu pre študentov Strednej zdravorníckej školy. Podrobný popis zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii, spracovateľ cm project, s.r.o., Saleziánska 1794/13, 917 01 Trnava. Bude realizovaná kompletná rekonštrukcia kanalizačných stupačiek a nadväzujúcich sociálnych zariadení v ...

B. j. 12 PB - KoDuS Nihošovice

B. j. 12 PB - KoDuS Nihošovice

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č. kat. st. 75 v obci Nihošovice na 12 bytových jednotek – komunitní dům seniorů. Jedná se o objekt bývalé školy, který je využíván jako sklad, obecní úřad a knihovna. Stavba se nachází na pozemku investora u hlavní komunikace II. třídy. Objekt je orientován podélnou stěnou ke ...

Poptávám zateplení štítové stěny na rodinném domku

Poptávám zateplení štítové stěny na rodinném domku

Poptávám zateplení štítové stěny na rodinném domku s povrchem břizolitu (pevný, rovný, není nutná oprava), 80m2, penetrace, lepidlo 2x, perlinka, polystyren 120, vrchní barva, lešení. Lokalita: Němčice nad Hanou Termín realizace: říjen-listopad.

Poptávám rekonstrukci koupelny

Poptávám rekonstrukci koupelny

Poptávám stavební práce - kompletní rekonstrukci koupelny v panelovém domě. Koupelna má 4m2. Představuji si zděnou koupelnu (nechci sádrokartón), se zděným sprchovým koutem, umyvadlem, Geberitem a odpadem pro pračku. Výše kompletní práce a materiálu by měla být 80000 Kč.

Zníženie energetickej náročnosti budovy - Obecný úrad s kultúrnym domom v obci Liptovské Revúce

Zníženie energetickej náročnosti budovy - Obecný úrad s kultúrnym domom v obci Liptovské Revúce

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Liptovské Revúce. Súčasťou stavebných prác sú: - búracie práce, - rekonštrukcia a zateplenie plochej strechy, - zateplenie obvodových stien, - zateplenie stropu nad suterénom, - maľby a nátery, - úpravy ...

Elektroinstalace, malířské a zednické práce, Německo

Elektroinstalace, malířské a zednické práce, Německo

Objekt: starší dům v Regnitzlosau v Bavorsku; v poslední době bylo přeloženo elektrické vedení nad zemi do domu, přechodně vedeno v domě na stávající, starší rozvaděč. Práce: > Posouzení současného stavu > Pravděpodobně nový rozváděč > Položit hlavní napájecí kabel pod omítku a vést k rozvodné skříni > V 10 pokojích pokaždé cca 6 el. ...

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám: Kompletní rekonstrukce rodinného domu Popis: Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu z roku 1960 v lokalitě České Budějovice. Dům je potřeba staticky zajistit - svázat obvodové zdivo. Následně okopat podezdít / zpevnit základy, ubourat střechu / podkroví, vyměnit trámový strop za železobeton, provést nástabu nového podkroví, ...

Nadstavba MŠ Kružlová

Nadstavba MŠ Kružlová

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť realizáciu diela: Nadstavba MŠ Kružlová, v rámci projektu financovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskej únie - Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ...

Poptávám rekonstrukci bytového jádra

Poptávám rekonstrukci bytového jádra

Poptávám rekonstrukci bytového jádra (koupelna, záchod) v panelovém domě. Je tam původní umakartové jádro.

Zhotovenie stavby - Novostavba materskej školy v obci Svinia

Zhotovenie stavby - Novostavba materskej školy v obci Svinia

Predmetom zákazky je novostavba materskej školy v obci Svinia. Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO01 Materská škola SO02 Spevnené plochy - chodníky SO03 Spevnené plochy - bezbariérové rampy SO04 Oplotenie záujmového územia SO05 Trávnaté plochy. Vodovodná prípojka, vnútorný vodovod, vnútorná kanalizácia, odkanalizovanie ...

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – stavební práce

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v provedení stavebních úprav budovy školy v objektu Krausova 215. Jedná se o vybudování centra odborné přípravy polygrafických oborů. Je navrženo vybudování odborných učeben a dílen pro jednotlivé tiskové technologie a přípravu tisku, vybudování ...

Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu v Hronově

Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu v Hronově

Předmětem zakázky je celková modernizace strojovny chlazení na zimním stadionu v Hronově. Dojde k demontáži stávajícího čpavkového chladícího zařízení a jeho nahrazení novou technologií s chladivem R448 A. S výměnou technologie chlazení jsou spojeny stavební úpravy objektů strojovny a garáže rolby.

Zateplenie budovy obecného úradu Lednické Rovne

Zateplenie budovy obecného úradu Lednické Rovne

Predmetom prác sú stavebné úpravy obecného úradu. Budova sa nachádza na parcele č. KN 321/1 v obci Lednické Rovne. Budova je v pôvodnom riešení čiastočne podpivničená, dvojpodlažná s prevažne sedlovou strechou. Budova je členitá nepravidelného tvaru a rovnako je členitá aj strešná konštrukcia. Vzhľadom na to, že existujúci stav je z ...

Realizace stavebních prací pro vybudování školicího střediska v objektu společnosti ALUFRONT, s.r.o.

Realizace stavebních prací pro vybudování školicího střediska v objektu společnosti ALUFRONT, s.r.o.

Předmětem stavebních prací a vybavení je zejména: a) Odbourání stávajících podlah, výškové vyrovnání úrovní podlah a provedení nových podlahových konstrukcí, izolací proti zemní vlhkosti a podlahových krytin v. 1NP dotčeného objektu. b) Úprava vnitřní dispozice svislých nosných a nenosných konstrukcí. c) Provedení rozvodů topení, ...

Poptávám zednické práce

Poptávám zednické práce

Dobrý den, poptávám zedníka na zazdění vrat u vchodu do dvora. Děkuji, Petra Dačice Spěchá

Riešenie havarijného stavu budovy školského internátu – SOŠ obchodu a služieb Topoľčany

Riešenie havarijného stavu budovy školského internátu – SOŠ obchodu a služieb Topoľčany

Predmetom obstarávania sú búracie práce, klampiarske práce, rôzne stavebné práce a bleskozvod (úprava rozvodov a stavebné práce s úpravou súvisiace).

Kompletní řešení úspor energií objektu Neprakta klub

Kompletní řešení úspor energií objektu Neprakta klub

Charakteristika zakázky • zateplení zděného obvodového pláště budovy • zateplení střechy • výměna všech kovových a dřevěných oken za okna plastová bílá s izolačním dvojsklem • výměna dveří v obvodovém plášti • zazdění části oken ve III.NP • odstranění luxferových výplní u oken na západní straně stavby • zazdění části vstupních dveří a ...

Stavební úpravy a oprava školní kuchyně

Stavební úpravy a oprava školní kuchyně

Předmětem rekonstrukce je celý prostor kuchyně a jejího zázemí. Vařit se zde bude maximálně cca 1000 hlavních jídel pro MŠ, ZŠ, domov seniorů a sociální služby města.

Poptávám rekonstrukci hospodářské budovy

Poptávám rekonstrukci hospodářské budovy

Poptávám tyto práce v Nových Dvorech, 257 88 Červený Újezd: rekonstrukce střechy a fasády na hospodářské budově - vybourání štítu a jeho nové vyzdění - výměna latí a střešní krytiny - vybourání otvor do kamenné zdi a osazení dveřmi - nová fasádní omítka - včetně materiálu S pozdravem - Slepička J.

Oprava fasád a fasádních nátěrů, oprava lícového zdiva domu Atis

Oprava fasád a fasádních nátěrů, oprava lícového zdiva domu Atis

Oprava fasád a fasádních nátěrů v areálu Zámku Štiřín, v zámecké budově a v budově Atis a dále v budově Salm, Jockey a Arminia, oprava lícového zdiva u vstupu do domu Atis

(záznamy 1/25 z 1177)  strana 1 / 48