Aquadrom Most – technologie a M+R

Aquadrom Most – technologie a M+R

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bazénové technologie včetně ústředního topení pro ohřev dětského bazénu a vzduchotechniky a výměna technologického řídícího systému M+R v objektu Aquadrom Most.

Zmena palivovej základne v ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka v obci Oravská Jasenica

Zmena palivovej základne v ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka v obci Oravská Jasenica

Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou kotolne v objekte základnej školy v obci Oravská Jasenica, na parcele č. 303/8 v rozsahu danom technickou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.

Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ obce Dolná Mariková

Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ obce Dolná Mariková

Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou kotolne v objekte základnej školy v obci Dolná Mariková, na parcele č. 1976/1 v rozsahu danom technickou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.

Dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů výměníkových stanic ve FN Plzeň

Dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů výměníkových stanic ve FN Plzeň

Předmětem zakázky je rekonstrukce technologie a potrubních rozvodů výměníkových stanic č. 7 a 8 FN Plzeň v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Realizace zakázky je rozdělena do dvou níže uvedených částí. Dodavatelé mohou podat nabídku na jednotlivé části. Každá část bude hodnocena samostatně.

Modernizace otopného systému nemocnice sv. Lukáše v Doboji, Bosna a Hercegovina

Modernizace otopného systému nemocnice sv. Lukáše v Doboji, Bosna a Hercegovina

Veřejná zakázka je vypisována v rámci programu „Využití biomasy pro zaměstnanost a energetickou bezpečnost – návazný projekt“. Realizace programu je v gesci UNDP Bosna a Hercegovina, za finanční podpory České rozvojové agentury. Předmět veřejné zakázky spočívá v modernizaci otopného systému nemocnice sv. Lukáše v Doboji, Bosna a Hercegovina. ...

Rekonštrukcia zdroja tepla a stavebné úpravy Základná škola Beňuš

Rekonštrukcia zdroja tepla a stavebné úpravy Základná škola Beňuš

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác " Rekonštrukcia zdroja tepla a stavebné úpravy Základná škola Beňuš ". Podrobný popis stavebných prác vrátane technickej špecifikácie vykurovacieho kotla je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby.

Odstraňování závad TUV a SUV a dalších rozvodů v IKEM

Odstraňování závad TUV a SUV a dalších rozvodů v IKEM

Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí je odstraňování vzniklých závad rozvodů teplé a studené vody, zdravotechniky, plynovodu a ústředního topení (dále též „ÚT“) v areálu zadavatele. Součástí předmětu plnění jsou rovněž i drobné stavební úpravy a přípomoce, průrazy a zapravení povrchů a ostatní práce související s ...

Kasárna Bystrovany – rekonstrukce výměníkových stanic - realizace

Kasárna Bystrovany – rekonstrukce výměníkových stanic - realizace

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie v objektu kasáren Bystrovany.

Poptávám zapojení a revizi kotle na tuhá paliva

Poptávám zapojení a revizi kotle na tuhá paliva

Poptávám zapojení a revizi kotle na tuhá paliva Dakon.

Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti METALURGIA TS plus, s.r.o.

Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti METALURGIA TS plus, s.r.o.

Realizácia obstarávaných stavebných prác rieši komplexnou formou normy a nároky na nové opláštenie fasády a strechy. Projekt kladie dôraz na celkovú tepelno-technickú stránku budovy a výrazné zníženie celkových prevádzkových nárokov . Nové veľké presvetlenie v obvodovej stene , oblúkový svetlík v streche a nové dvere a vráta výrazným spôsobom ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Lehniciach

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Lehniciach

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Lehnice, súp. č. 89. Návrh riešenia - Zateplenie obvodového muriva kontaktným zateplovacím systémom - Zateplenie stropu astien suterénu zinteriérovej strany kontaktným zateplovacím systémom - Zateplenie strechy vrátane novej strešnej ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy a zvýšenie využívania OZE v administratívnej budove

Zníženie energetickej náročnosti budovy a zvýšenie využívania OZE v administratívnej budove

Predmetom zákazky je zateplenie fasády, rekonštrukcia a zateplenie strechy; výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov administratívnej budovy a rekonštrukcia technologických častí objektu k zabezpečeniu efektívneho využitia energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Predmetom zákazky sú stavebné práce na znížení energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín pozostávajúce z nasledovných činností bližšie špecifikovaných v PD a vo výkaze výmer: Objekt materskej školy SO 01 - 1Zateplenie obvodového plášťa SO 01 - 2Zateplenie strechy SO 01 - 3Výmena výplňových konštrukcií SO 02Ostatné ...

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářské práce, plánuji výměnu plyn.kotle Janka, vetšinou topím zplynovacím kotlem Atmos na dřevo, jaký typ kotle mi doporučíte, výkon okolo 20kw.

Poptávám montáž podlahového teplovodního vytápění

Poptávám montáž podlahového teplovodního vytápění

Poptávám dodávku podlahového teplovodního vytápění, anhydrit cca 180m2.

Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.

Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.

Predmetom prác je vybudovanie nových horúco - vodných a parných rozvodov, ktoré budú napojené na existujúce zdroje tepla.

Provozování tepelného hospodářství pro město Ivančice

Provozování tepelného hospodářství pro město Ivančice

Předmětem zakázky je pronájem 20 tepelných zdrojů (dále také „TZ“) ve vlastnictví Zadavatele, viz Příloha č. 1 této ZD, provedení potřebných úprav, zajištění jejich provozu a dodávka tepelné energie do objektů Zadavatele. Předmět plnění viz Zadávací dokumentace.

Komplexní energetické úspory ve spol. Wotan Forest, a.s., provozovna Horka

Komplexní energetické úspory ve spol. Wotan Forest, a.s., provozovna Horka

Předmětem je dodání nového bezobslužného energetického zdroje (kotle) na biomasu o výkonu 3 MW a zařízení na čištění spalin včetně přípravy staveniště, stavebních prací, rekonstrukce sila, off-line line zásobování sila na palivo, přívodu paliva, napojení spotřebičů a veškerého ostatního potřebného zařízení potřebného pro obsluhu a provoz ...

Zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ v Bojniciach

Zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ v Bojniciach

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii budovy MsÚ v Bojniciach, ktorých výsledkom bude zníženie energetickej náročnosti objektu. Rekonštrukčné práce pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa budovy, výmeny výplní okenných otvorov a otvorov zasklených stien, rekonštrukcie vykurovania, výmeny osvetlenia, inštalácie fotovoltaických ...

Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov

Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov

Zámerom investora je zatepliť fasádu a zatepliť strechu, vymeniť výplňové konštrukcie fasády ( okná, dvere) a zmeniť spôsob vykurovania. Nová kotolňa bude pribudovaná k existujúcemu objektu. Z Hľadiska architektonického sa dosiahne pozitívna zmena vzhľadu budovy ako aj jej okolia a budova sa stane dostupnejšou aj pre osoby s obmedzenou ...

Rekonštrukcia Materskej školy, ul. A. Sládkoviča 1130, Žarnovica

Rekonštrukcia Materskej školy, ul. A. Sládkoviča 1130, Žarnovica

Predmetom zákazky je rekonštrukcia Materskej školy na ul. A. Slaádkoviča v Žarnovici za účelom vytvorenia dvoch nových oddelení pre deti v predškolskom veku v priestoroch nedokončenej nadstavby hospodárskeho pavilónu. Vytvorí sa aj chýbajúce zázemie pre personál a realizuje sa rekonštrukcia celého obvodového plášťa za účelom zníženia energetickej ...

Poptáváme výměnu stoupaček v panelovém domě

Poptáváme výměnu stoupaček v panelovém domě

Poptávám výměnu stoupaček v panelovém domě (4 podlaží), potřebuji vyměnit potrubí.

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 504 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově za účelem změny v užívání bývalého internátu na školící zařízení s učebnami a dílnami pro potřeby Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Jedná se o dvoupodlažní zděný, částečně podsklepený objekt s podkrovím a sedlovou ...

Stavebné práce - profesie RD 2018-2019

Stavebné práce - profesie RD 2018-2019

Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktoré budú uskutočňované prostredníctvom jednotlivých stavebných prác/profesií. Ide o nasledovné stavebné práce (profesie): Murárske práce murár, Murárske práce pomocný murár, Všeobecné stavebné práce/ stavebný robotník, Pomocné stavebné práce/pomocný robotník, Vykurovacie práce/Kúrenárske práce/kúrenár, ...

Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania

Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania

Predmetom zákazky sú stavebné práce pre: ČASŤ 1 Rekonštrukcia teplovodu riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania. Šaľa okruh kotolne Pazmáňa 24. ČASŤ 2 Rekonštrukcia teplovodu riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania. Šaľa okruh kotolne Kukučínova 6. Rozsah zákazky je definovaný projektovou ...

(záznamy 1/25 z 1592)  strana 1 / 64