Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem

Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem

Stavba Boží vyhlídky - turistická rozhledna na pozemku p.č. 996. Je navržená jako dřevěná příhradová konstrukce ve tvaru kvádru se třemi vodorovnými úrovněmi o půdorysných rozměrech cca 2,2 m x 4,2 m a výškou nosné konstrukce cca 7,7 m. Navržená dřevěná nosná konstrukce je z hranolů 200 x 200 mm, založená na plošný betonový základ do hloubky 1200 ...

Rekonštrukcia strechy a južného krídla Kaštieľa v Seredi

Rekonštrukcia strechy a južného krídla Kaštieľa v Seredi

Predmetom zákazky sú stavebné práce na budove Kaštieľa v Seredi. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou

Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou

Předmětem této VZ (díla) je zejména oprava fasád včetně restaurování kamenných prvků, opravy krovů a krytiny střech včetně klempířských prvků kolem I. nádvoří zámku a hlavního průčelí a opravy krovů a střech kolem II. a III. nádvoří zámku v Rychnově nad Kněžnou. Předmětem této VZ jsou dále stavební úpravy za účelem obnovy zahrady v Rychnově nad ...

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Predmetom postupu zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác, súvisiacich s rekonštrukciou objektu kostola a vybudovaním oddychovej zóny pri pietnom mieste. Práce sa členia na: SO-01: Rekonštrukcia kostola Rekonštrukcia kostola predstavuje kompletnú výmenu strešnej konštrukcie, (krov, krytina, klampiarske konštrukcie) a bleskozvod. Nová ...

Rekonštrukcia krovu a strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne - II. etapa, časť A a C

Rekonštrukcia krovu a strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne - II. etapa, časť A a C

Zámerom projektu je pokračovanie v odstraňovaní havarijného stavu a následnej komplexnej obnovy strechy kasárenskej budovy v novej pevnosti v Komárne, a tým záchrana tejto jedinečnej pamiatky pred ďalšou devastáciou. Cieľom je odstránenie zastaranej a znehodnotenej strešnej azbesto-cementovej krytiny a konštrukcie, jej výmena, resp. obnova podľa ...

Poptáváme provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací

Poptáváme provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací

Poptáváme dodavatele na provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací.

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Radzovce

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Radzovce

Predmet zákazky je zameraný na znižovanie energetickej náročnosti budovy. S tým súvisí zlepšenie tepelno-technických parametrov budovy: - zateplenie teplovýmenného plášťa budovy - zateplenie strechy a podhľadov - zateplenie posledného stropu a strechy v podkroví - výmena vonkajších výplní otvorov - návrh nových klampiarskych výrobkov, - ...

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

zateplenie obvodových stien, sokla, ostení a nadpraží, dreveného podbitia pod strechou, zateplenie stropov, čiastočná výmena okenných a dverných výplní, výmena vonkajších parapetov, výmena dažďových žľabov a zvodov, vybúranie a výstavba nového vstupného schodiska vrátane rampy, vybúranie komínových telies, vybudovanie nového okapového chodníka, ...

Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach/2

Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach/2

Predmetom zákazky je obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čakanovce. Uskutočnenie stavebných prác v rozsahu uvedenom v Projektovej dokumentácií, ktorá tvorí prílohu č. 1 - 9.: - rekonštrukcia konštrukcie krovu a strechy na stavebnom objekte novým zastrešením, -oprava a úprava narušenia statiky stavebného objektu a časti krovu nad ...

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy SO 01 – OBECNÝ ÚRAD“ Neded

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy SO 01 – OBECNÝ ÚRAD“ Neded

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba obecného úradu v Nedede. Stavba zahŕňa: -kompletné zateplenie obvodového plášťa budovy (obvodová stena, strop), -výmena výplní otvorových konštrukcií na obvodom plášti, -výmena krytiny strechy, zosilnenie drevenej konštrukcie krovu, -výmena zdroju tepla (technológia kotolne), regulácia, výmena VT ...

Oprava striech P 4-10, areál UVLF Košice

Oprava striech P 4-10, areál UVLF Košice

Cieľom uskutočnenia opravy striech budov je výmena strešnej krytiny, ktorú tvoria azbestocementové dosky, sanácia poškodených časti drevenej konštrukcie krovu, výmena dotknutých klampiarskych konštrukcií a hromozvodu.

Prístrešky pre kŕmenie a oplotenie vnútri areálu ZOO

Prístrešky pre kŕmenie a oplotenie vnútri areálu ZOO

Predmetom zákazky je vybudovanie 5 kusov prístreškov pre kŕmenie a vnútroareálového oplotenia v dĺžke 335 metrov a ďalších súvisiacich prác v zmysle súťažných podkladov (ďalej len SP) a ich príloh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky SP a v prílohách SP.

Humanizácia obytného súboru Vodáreň, dvor č. 1

Humanizácia obytného súboru Vodáreň, dvor č. 1

Predmetom zákazky je humanizácia územia, ktoré bude využívané ako polyfunkčný priestor trávenia voľného času pre šport, hry a krátkodobý oddych obyvateľov okolitých obytných blokov. Plocha je vhodne doplnená o nové herné prvky usporiadané tak, aby boli funkčne oddelené pre rôzne zóny využitia v zmysle súťažných podmienok a zároveň zohľadnili ...

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám: Kompletní rekonstrukce rodinného domu Popis: Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu z roku 1960 v lokalitě České Budějovice. Dům je potřeba staticky zajistit - svázat obvodové zdivo. Následně okopat podezdít / zpevnit základy, ubourat střechu / podkroví, vyměnit trámový strop za železobeton, provést nástabu nového podkroví, ...

Poptávám výrobu a montáž vazníků

Poptávám výrobu a montáž vazníků

Poptávám nacenění výroby a montáže vazníků. Výkres v příloze. Díky. S pozdravem Jan Svoboda.

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Predmetom postupu zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác, súvisiacich s rekonštrukciou objektu kostola a vybudovaním oddychovej zóny pri pietnom mieste. Práce sa členia na: SO-01: Rekonštrukcia kostola Rekonštrukcia kostola predstavuje kompletnú výmenu strešnej konštrukcie, (krov, krytina, klampiarske konštrukcie) a bleskozvod. Nová ...

Obnova striech P 8-9,  AREÁL UVLF Košice

Obnova striech P 8-9, AREÁL UVLF Košice

Cieľom uskutočnenia obnovy budovy je výmena strešnej krytiny, ktorú tvoria azbestocementové dosky, sanácia poškodených časti drevenej konštrukcie krovu, výmena dotknutých klampiarskych konštrukcií a hromozvodu.

Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach

Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach

Predmetom zákazky je obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čakanovce. Uskutočnenie stavebných prác v rozsahu uvedenom v Projektovej dokumentácií, ktorá tvorí prílohu č. 1 - 9.: - rekonštrukcia konštrukcie krovu a strechy na stavebnom objekte novým zastrešením, -oprava a úprava narušenia statiky stavebného objektu a časti krovu ...

Oprava strechy a stavebné úpravy krytých terás Materskej školy v Novom Tekove

Oprava strechy a stavebné úpravy krytých terás Materskej školy v Novom Tekove

Zámerom je úprava krytých terás na zlepšenie využiteľnosti vnútorných priestorov, prestrešiť budovu novou strechou a zlepšenie architektonického pôsobenia objektu. Úpravy sa budú týkať obmurovania a zateplenia plochy prekrytých terás, dobudovanie vencov, aby stavba mohla uniesť nový krov so strešnou krytinou a zateplenie stropu a nových stien. ...

Výstavba hygienického zariadenia - Kompostovací záchod

Výstavba hygienického zariadenia - Kompostovací záchod

Predmet zákazky je vymedzený projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu výzvy. Na zabezpečenie hygienických podmienok návštevníkov na parcele č. 572/1 sa vytvorí hygienické zariadenie ekologický kompostovací záchod bez prívodu vody. Objekt kompostovacieho záchodu je jednopodlažný obdĺžníkového pôdorysu s rozmermi 6m x 2m, výška 2,60 m. ...

Objekty mäkkého turizmu, Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj

Objekty mäkkého turizmu, Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj

zhotovenie informačných zrubov a repliky dreveného kostolíka, bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažných podkladoch

Poptávám výrobu pergoly

Poptávám výrobu pergoly

Poptávám pergolu k malému zahradnímu domku 3x3m bez podlahy. Chatová osada Ořechy, Lipník nad Bečvou.Děkuji Gašpárková

Poptávám rekonstrukci střechy

Poptávám rekonstrukci střechy

Poptávám rekonstrukci střechy u staršího rodinného domku v obci Černíkovice, okr. RK, kde potřebuji vyměnit tašky + latě, podepřít střechu trámky, prodloužit nad obytnou části. Dům je dlouhý 28 m, výška střechy 6 m. Celková plocha činí cca 400 m2. Rekonstrukce by byla možná od měsíce března do května 2017. Děkuji za nabídku. Prohlídka je možná po ...

Poptávám pokrývačské a tesařské práce

Poptávám pokrývačské a tesařské práce

Poptávám pokrývačské a tesařské práce, výměnu střešní krytiny jedné části budovy a druhé části i s výměnou krovů. Děkuji.

Poptávám rekonstrukci střechy

Poptávám rekonstrukci střechy

Poptávám rekontrukci střechy u stavení o délce 28 m, výška střechy 6 m, celkem cca 400m2. Děkuji.

(záznamy 1/25 z 471)  strana 1 / 19