Poptávám výměnu šindelové střechy

Poptávám výměnu šindelové střechy

Hledám firmu na výměnu šindelové střechy v obci Hranice u Zbraslavic. Děkuji.

Poptávám stavební práce

Poptávám stavební práce

Poptávám odizolování rodinného domu proti vlhkosti, to zn. odkopání cca 20m2, vložení extrudovaného polystyrénu, nopové folie, zasypání kačírkem. Dále pak zateplení fasády cca 80m2, a další drobné zednické práce. Termín realizace nejlépe jaro 2018.

Poptávám zpevnění ploch pro pojezd VZV v zahradním centru

Poptávám zpevnění ploch pro pojezd VZV v zahradním centru

Poptávám zpevnění ploch pro pojezd VZV v zahraním centru.

Poptávám lavice s věšáky pro sportovní halu

Poptávám lavice s věšáky pro sportovní halu

Poptávám lavice s věšáky pro sportovní halu. Jednalo by se o 21ks v délce 2000 mm, 20 ks 1600 mm a 8 ks 1200 mm.

Propojovací chodník Kladno centrum - Kladno Švermov

Propojovací chodník Kladno centrum - Kladno Švermov

Předmětem veřejné zakázky je pěší propojení mezi městskými částmi Kladno centrum - Kladno Švermov. Předmětný propojovací chodník je navržen v základní šířce 2,25 m, vč. dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a opěrné zdi. Stavba je situována při východní hraně ulice Slánská. Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci.

Krnsko – kanalizace – nové vyhlášení

Krnsko – kanalizace – nové vyhlášení

Předmětem veřejné zakázky je výstavba tlakové a gravitační kanalizace pro obec Krnsko včetně místní části Řehnice. Stoková síť bude navržena převážně jako gravitační se dvěma veřejnými čerpacími stanici. Dílčí část tvoří tlakové odkanalizování v lokalitách s nevhodnou geomorfologií či geologií.

Komplexní pozemkové úpravy Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice, Útěšenovice

Komplexní pozemkové úpravy Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice, Útěšenovice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice a Útěšenovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...

Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim

Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce pro snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim. Jedná se o zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy školy, včetně části se školní jídelnou a tělocvičnou, rekonstrukce otopné soustavy v budově a její vyregulování po zateplení. Budou zatepleny obvodové stěny ...

Poptáváme stavební práce

Poptáváme stavební práce

Poptáváme opravu tarasu a zápraží na Čáslavské chatě ve Velké Úpě. V případě zájmu zašleme projektovou dokumentaci.

BD Poděbrady Dr. Horákové 40,41

BD Poděbrady Dr. Horákové 40,41

- Výměna původních výplní otvorů - Zateplení obálky budovy a s tím spojené opravy - Ostatní v zadávací dokumentaci – dokumentace pro provedení stavby

Poptávám výrobu skleněné vitríny

Poptávám výrobu skleněné vitríny

Poptávám výrobu skleněné vitríny, závěsná a uzamykatelná, dvě police, rozměry 100x65x15cm. Dodávka do SR.

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce

Hledám odborníky na vyčištění kopané studny, tak aby splňovala všechny normativy pro pitnou vodu. Dále utěsnit studnu kolem obvodu skruží, tak aby se zamezilo průniku povrchové vody do studny. Nabídněte cenu, zašlete historii prováděných prací. Požaduji kvalitu a seriózní jednání.

Poptávám stavební a truhlářské práce

Poptávám stavební a truhlářské práce

Poptávám stavební a truhlářské práce, řemeslníky na provedení oprav a rekonstrukce v RD a to omítky vnějších ploch obvodového zdiva a jiné stavební práce. Dále hledám malíře na malbu stěn a stropů vnitřních a vnějších ploch a truhláře na výrobu a montáž obložení stávajících schodů a výrobu vestavených skříň.

Rekonstrukce kuchyně

Rekonstrukce kuchyně

Rekonstrukce kuchyně ve zdravotnickém zařízení dle projektové dokumentace pod názvem „Výdej jídel, mytí nádobí a vzduchotechnika kuchyně“ zpracované Ing. Petrem Jirouškem. V první části jsou zamýšleny stavební, vodovodní, elektroinstalační práce s obměnou výzbroje elektrorozvodny a výměna oken, vchodových dveří a podlahy. Podstatný objem této ...

Stavební úpravy a přístavba Sokolovny Kralupy nad Vltavou

Stavební úpravy a přístavba Sokolovny Kralupy nad Vltavou

Předmětem veřejné zakázky je zbourání obou přístaveb umístěných u štítů hlavní budovy a v jejich místě vybudování nové přístavby na rozšířeném půdorysu, doplněné spojovací přístavbou na severní straně podél celého objektu. Předmět plnění je podrobně specifikován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ...

Kanalizace a intenzifikace ČOV Rožďalovice

Kanalizace a intenzifikace ČOV Rožďalovice

Předmětem veřejné zakázky je stavba kanalizace a rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod v obci Rožďalovice.

Poptávám výrobu kurníku pro slepice

Poptávám výrobu kurníku pro slepice

Poptávám dřevěný kurník pro chov max. 8ks slepic, zateplený.

Automatické parkovací zařízení pro kola v Poděbradech - opakované řízení

Automatické parkovací zařízení pro kola v Poděbradech - opakované řízení

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování automatického parkovacího zařízení a úschovy jízdných kol, který je řešen jako ocelová konstrukce se skleněným pláštěm na betonovém základě, včetně montáže a související stavební práce v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Poděbradech. Pokladní terminál bude rozšířen o čtečku In Karet Českých ...

Poptáváme realizaci betonového bazénu

Poptáváme realizaci betonového bazénu

Do stávajícího, zbytečně velkého, místa pro koupání chceme vestavět betonový bazén o rozměru cca 25x15m.

Poptáváme kompletní rekonstrukci chaty

Poptáváme kompletní rekonstrukci chaty

Poptávám kompletní rekonstrukci chaty v lokalitě Mirošovice u Říčan. Chata má zastavěnou plochu 47m2, voda je ze studny. Chata potřebuje rekonstrukci. Studna odčerpat a napojit do chaty. Je nutné vyřešit odpad - žumpa či septik. Info a foto na: https://drive.google.com/drive/folders/1EITG8dh_LnMPpLvdO-Rep6rOQkIQ0BP8?usp=sharing

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce

Poptáváme čištění studní a napojení vody ze studny do chaty. Jedná se o lokalitu Mirošovice u Říčan. Děkujeme za nabídky. Vyroubal

Kanalizace a ČOV Onomyšl; Vodovod - napojení obce Onomyšl vč. m. č. Křečovice, Miletín, Rozkoš

Kanalizace a ČOV Onomyšl; Vodovod - napojení obce Onomyšl vč. m. č. Křečovice, Miletín, Rozkoš

Odkanalizování místních částí Křečovice, Rozkoš a Miletín obce Onomyšl splaškovou tlakovou kanalizací, zaústěnou do stávající ČOV obce Onomyšl, která bude intenzifikována a dále výstavba vodovodu v Onomyšli vč. m. č. Rozkoš, Miletín a Křečovice, napojeného na SV Kutná Hora z obce Solopysky pomocí automatické tlakové stanice.

Stavební úpravy sportovní haly BIOS Poděbrady

Stavební úpravy sportovní haly BIOS Poděbrady

Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace stavebních úprav stávajícího objektu sportovní haly BIOS. V rámci stavebních úprav bude provedeno zbourání stávající přízemní přístavby haly, odstranění podlahy, obvodového pláště a střešního pláště, výstavba nového provozního objektu (přístavba) a nové opláštění stávající sportovní haly. Součástí ...

Poptávám rekonstrukci rodinného domu

Poptávám rekonstrukci rodinného domu

Poptávám rekonstrukci rodinného domu 1.NP. Popis: kompletní rekonstrukce - stavební část Rozsah dodávek a prací: - viz projekt, podkady v úschovně-příloha. Termín realizace: 1-4/2018. Lokalita realizace:Čestlice, Praha-východ. Odhadovaná cena: dle rozpočtu. Kontakt po 28.12.2017 výhradně na e-mail: jitka.begeniova@seznam.cz Další ...

Tehov – odkanalizování a čištění vod

Tehov – odkanalizování a čištění vod

Předmětem stavebních prací je výstavba kanalizace obce Tehov a ČOV včetně doprovodných objektů.

(záznamy 1/25 z 1686)  strana 1 / 68