Sanace horninového prostředí na lokalitě KOVO - Březnice - průzkumné práce

Sanace horninového prostředí na lokalitě KOVO - Březnice - průzkumné práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace průzkumných a doprůzkumných prací, ověření aktuálního stavu kontaminace saturované a nesaturované zóny horninového prostředí vypracování souhrnné závěrečné zprávy. Hlavním cílem projektovaných prací zahrnujících doprůzkum lokality, vybrání vhodných ISM a ověření aktuálního stavu kontaminace, je upřesnit ...

Poptávám stavbu komína

Poptávám stavbu komína

Poptávám stavbu komína SCHIEDEL ICS 50 průměr 200 v RD

Poptávám kominické práce

Poptávám kominické práce

Poptávám prohlídku 2 stávajících komínů. Spotřebiče jsou 2x krbová kamna na dřevo. Děkuji.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelivo a k. ú. Pozov

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelivo a k. ú. Pozov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Čelivo a Pozov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do ...

Poptávám pokládku střechy na pergolu

Poptávám pokládku střechy na pergolu

Poptáváme pokládku střchy na 2 pergoly, polykarbonátový trapéz, plocha 7 x 3m a 2 x5m.

Zateplení administrativní budovy a výměna otvorových výplní

Zateplení administrativní budovy a výměna otvorových výplní

Předmětem plnění je zateplení a výměna otvorových výplní v souladu s projektovou dokumentací u budovy č.p. 2326, která je součástí pozemku parc. č. 4113/5, zastavěná plocha a nádvoří, nacházejícího se v katastrálním území Benešov u Prahy, obec Benešov, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, na listu ...

Křivoklát - vodovod a kanalizace

Křivoklát - vodovod a kanalizace

Předmětem zakázky je výstavba vodovodního a kanalizačního potrubí. Kanalizace městysu Křivoklát je z důvodu konfigurace terénu navržena jako tlaková. Kompletní systém tlakové kanalizace je přiveden až do šachty nátoku na nově budovanou ČOV.

Poptávám revizi plynového kotle

Poptávám revizi plynového kotle

Hledám řemeslníka na revizi plynového kotle okolí Rakovníka,Nové Strašecí, Rynholec apod.Spěchá to.

Kanalizace Jivina

Kanalizace Jivina

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce – odkanalizování obce Jivina novou splaškovou kanalizací zakončenou novou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Nakládání s dešťovými vodami není dotčeno a bude řešeno současným způsobem - stávající dešťovou kanalizací. Recipientem ČOV je bezejmenný vodní tok ve správě Lesů ČR (IDVT ...

Hledám pomocné dělníky na stavbu

Hledám pomocné dělníky na stavbu

Hledám pomocné dělníky na stavbu , dále poptáváme zemní práce při rekonstrukci domu v okr. Benešov.

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce

Hledám studnaře na rekonstrukce stávající studny. Potřebuji zajistit studnu aby nepronikali povrchové vody do studně a popř. ji vyčistit a prohloubit. Info na místě. Rozhoduje kvalita, odbornost nabídky a cena. Jsem vlastník nemovitosti. Dohoda jistá.

Dodávka a montáž dřevěné podlahy do sportovní haly Klimeška

Dodávka a montáž dřevěné podlahy do sportovní haly Klimeška

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž dřevěné podlahy do sportovní haly Klimeška v Kutné Hoře.

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářskou firmu ve Středočeském kraji v okolí Zruče nad Sázavou, která by zhotovila nové kombinovavé topení v rodinném domě.Stávající je 45 let staré a již nevyhovující.Jedná se o kombinované topení plyn a tuhá paliva.Chtěla bych využít projekt Zelená usporám, proto poptávám firmu,která by i toto zajistila.Datum provedení výměny plánuji ...

Obnova kotelny v budově zámku Štiřín

Obnova kotelny v budově zámku Štiřín

Provedení topenářských prací v budově zámku Štiřín

Oprava opěrných zdí v parku pod Vlašským dvorem

Oprava opěrných zdí v parku pod Vlašským dvorem

Předmětem této veřejné zakázky je oprava opěrných zdí v parku Pod Vlašským dvorem.

Odkanalizování obcí Okřínek a Srbce

Odkanalizování obcí Okřínek a Srbce

Výstavba tlakové splaškové kanalizace

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březová u Úmonína, Vavřinec a Zdeslavice u Chlístovic

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březová u Úmonína, Vavřinec a Zdeslavice u Chlístovic

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Březová u Úmonína, k. ú. Vavřinec a k. ú. Zdeslavice u Chlístovic v okrese Kutná Hora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013.

BD Dr. Horákové 46 v Poděbradech

BD Dr. Horákové 46 v Poděbradech

- Výměna stoupacích vedení vody, kanalizace, plynu, VZT a regulace otopné soustavy - Výměna původních výplní otvorů - Zateplení obálky budovy a s tím spojené opravy - Ostatní v zadávací dokumentaci – projekt pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby

Poptáváme stavební úpravy panelového domu

Poptáváme stavební úpravy panelového domu

Poptávám stavební úpravy v našem panelovém domě. Jedná se o výměnu společné elektroinstalace s rozvaděči až do bytů, rozvodů STA, zvonků a přístupového systému, internetu, vedení O2, protipožární signalizace, kamerového systému, zateplení sklepů, okýnek v suterénu, bezbariérové rampy před vchod, vstupní portál, poštovní schránky, odhlučnění ...

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Ledce a vznik podporovaných bytů

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Ledce a vznik podporovaných bytů

Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení a rekonstrukce objektu s vytvořením bydlení pro seniory. - zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, - zateplení střechy a podlahy v suterénu, - výměna otvorových výplní, - rekonstrukce interiéru - vytvoření bytových jednotek, - úprava krovu a přístavba výtahové šachty, ...

Zateplení bytového domu čp. 45, obec Tehov

Zateplení bytového domu čp. 45, obec Tehov

Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení pláště bytového domu čp. 45, obec Tehov, včetně výměny oken a vchodových dveří, rekonstrukce lodžií, drobné stavební a zámečnické práce kolem bytového domu. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 9 ZD – Specifikace předmětu plnění, která byla vypracována Ing. ...

Průzkumný vrt Košátky

Průzkumný vrt Košátky

Průzkumný vrt pro veřejné zásobování obce

Realizace stavby - Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13

Realizace stavby - Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, zadání a zajištění provedení hydrogeologického průzkumu, provedení stavebních a montážních prací spočívajících v rozšíření CTR o skladovací nádrž o objemu 125.000 m3 (slovy: sto dvacet pět tisíc metrů krychlových) a uvedení této stavby do provozu v souladu se všemi příslušnými ...

Kolešovice, Heřmanov a Zderaz - Vodovod

Kolešovice, Heřmanov a Zderaz - Vodovod

Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu v obci Kolešovice a její přidružené části Zderaz a Heřmanov. Účelem stavby je zajistit výrobu a dodávky kvalitní pitné vody.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Porešín, k. ú. Skoupý a k. ú. Týnčany

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Porešín, k. ú. Skoupý a k. ú. Týnčany

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Porešín, k. ú. Skoupý a k. ú. Týnčany v okrese Příbram, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013.

(záznamy 1/25 z 1661)  strana 1 / 67