SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka akvárií a terárií

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka akvárií a terárií

Dodávka akvárií a terárií pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 s názvem "SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku".

Kanalizace a ČOV Krouna 1. etapa

Kanalizace a ČOV Krouna 1. etapa

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace v obci Krouna. Splašková kanalizace v rámci 1. části je navržena z potrubí DN 250 v délce 6 155, 62 m. Dále je v rámci této akce navržena na severním okraji obce nová čistírna odpadních vod (ČOV). Kapacitně je tato ČOV navržena na připojení 1250 EO.

KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Jaroměřice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno ...

Instalace fotovoltaického systému

Instalace fotovoltaického systému

Realizace fotovoltaického systému o výkonu 29,43 kW na stávající střeše přístavby haly dle Projektové dokumentace. Vyrobená elektřina bude spotřebovávána na místě a přebytky budou odváděny do distribuční sítě. Místem instalace jsou Dráby 932, 56601 Vysoké Mýto, parcela č. 4216/84, k.ú. Vysoké Mýto 788228.

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Intenzifikace denitrifikace kotelny

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Intenzifikace denitrifikace kotelny

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s optimalizací primárních a sekundárních opatření pro čtyři kusy stávajících kotlů K2, K3, K5 a K6 a provedení primárních a optimalizace sekundárních opatření pro dva kusy stávajících kotlů K1 a K4. Zakázka bude mít charakter ...

Oprava bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice - 8. etapa

Oprava bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice - 8. etapa

Oprava 13 volných bytů (neobsazených nájemci), umístěných ve 3 obydlených bytových domech č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 380, č.p. 382, č.p. 383 ul. Gagarinova a č.p. 182-184 ul. Mladých v Pardubicích - Polabinách. Pro každou BJ je zpracovaná samostatná PD. Jedná se zejména o kompletní výměnu bytového jádra, vybraných oken a dveří, podlahových ...

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce

Nezávazně poptávám studnařské práce v Líšnici u Žamberka: prohloubení studny o 2-3 m pod současnou hladinu - současná hladina cca 3m p.t., ve štěrcích nivního sedimentu Divoké Orlice.

Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Projektová dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Pardubice společnosti BENZINA s.r.o., zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě čerpací stanice ...

Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu pro změnu využi

Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu pro změnu využi

Předmětem veřejné zakázky je zpracování geodetického zaměření, vícestupňové projektové dokumentace a inženýrské činnosti (zajištění a předání všech vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy), spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby a realizace autorského dozoru při ...

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany

Předmětem veřejné zakázky je zpracování geodetického zaměření, vícestupňové projektové dokumentace a inženýrské činnosti (zajištění a předání všech vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy), spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby a realizace autorského dozoru při ...

Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Předmětem veřejné zakázky je novostavba dopravního přestupního terminálu – nového autobusového nádraží přímo navazujícího a souvisejícího s nádražím ČD. Součástí je výstavba kapacitního parkoviště pro 80 osobních aut, umožnění bezpečného „zaparkování“ 12-ti jízdních kol. V ulici Nádražní se jedná o stavební úpravy stávajícího chodníku s úpravou ...

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce, odvlhčení a zateplení budovy hasičské zbrojnice v Hlinsku – Blatno, které zajistí zkvalitnění stávajícího stavu objektu. Napojení na rozvody vody, plynu a elektrické energie zůstává stávající, splašková kanalizace bude řešena novou kanalizační přípojkou podmíněnou zhotovením kanalizačního ...

Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín

Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín“, zpracované v červenci 2016 společností Ekosystém, spol. s r.o., se sídlem Podkovářská 6, 190 00 Praha 9, IČ: 44 85 18 04, která je přílohou č. 3 ZD. ...

Poptávám vybudování betonových základů pro bazén a zahradní domek

Poptávám vybudování betonových základů pro bazén a zahradní domek

Poptávám vybudování betonových základů. Potřebovala bych vykopat jámu na bazén 3x4x1,4 m , udělat na dně betonovou desku a udělat desku pod zahradní domek 2,1 x 2.5 m. Termín do konce srpna. Děkuji. Jitka Vítková

Převedení lyžařských sjezdovek přes I/34 Hlinsko

Převedení lyžařských sjezdovek přes I/34 Hlinsko

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu mostu a části přemostění komunikace. Stávající i navrhovaný objekt bude sloužit k převedení lyžařských sjezdovek přes komunikaci. Objekt přemostění bude využíván pro převedení sjezdovky přes těleso komunikace I/34. Projekt navrhuje prodloužení šířky převedení lyžařských sjezdovek ...

Instalace technologie SNCR na kotli K1 a K4

Instalace technologie SNCR na kotli K1 a K4

Předmětem plnění zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s provedením a instalací sekundárních opatření na stávajících kotlích K1,a K4. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“.

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářské práce

Automatický kotel na pelety a uhlí 25kw, 5x radiátor, trubky měděné asi 100 m, příslušenství, montáž. Prosím o cenovou nabídku. Děkuji.

Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Hlinsko

Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Hlinsko

Stavební práce a dodávka předmětu plnění, dle prováděcí dokumentace s názvem „Kontejnery pro tříděný odpad Hlinsko“ zpracované společností Drupos HB s.r.o., obsahují: Provedení zemních a výkopových prací pro osazení kontejnerů, provedení zpevněných ploch kolem kontejnerů, provedení nájezdů ke kontejnerům, dodávku a osazení kontejnerů: - zemní ...

Poptávám vodoinstalatérské práce

Poptávám vodoinstalatérské práce

Poptávám instalatérské práce. V Pardubicích mám byt v 1p. Již delší čas řeším problémy s ucpaným odpadem, kdy voda z umyvadla vytéká ze sprchového koutu, voda z kuchyňského dřezu také. Zkoušel jsem všechna možná řešení (soda+ocet, krtek, zvon,..). Tato patření pomohla vždy na chvilku a problém se opakuje. Dříve bylo vše v pořádku.

Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa

Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou úpravy území ohraničeného ulicemi Studentská, Kladenská a Jižní v Přelouči. Jedná se zejména o rekonstrukci stávajícího chodníku u ulice Jižní, včetně oprav jednotlivých vstupů do budov. Dále zde budou zřízeny nové chodníky, které usnadní přístup k vybavení sídliště. Kromě ...

Racionalizace spotřeby tepla pro vytápění budov - tepelná izolace objektů RY13 a RY114

Racionalizace spotřeby tepla pro vytápění budov - tepelná izolace objektů RY13 a RY114

Předmětem výběrového řízení je dodávka a montáž podhledů, tepelné izolace a osvětlení dle projektové dokumentace v budovách Ry13 a Ry114

Poptávám výrobu pomníku na dvojhrob

Poptávám výrobu pomníku na dvojhrob

Poptávám výrobu pomníku na dvojhrob.

Úspory energií na objektu provozní budovy 7EC

Úspory energií na objektu provozní budovy 7EC

Realizace předmětu sektorové veřejné zakázky spočívá zejména ve výměně svrchního pláště provozní budovy nacházející se v areálu elektrárny Chvaletice, včetně výměny oken a zateplení této budovy.

Demolice - BD J. Pernera 2560 - 2562

Demolice - BD J. Pernera 2560 - 2562

Předmětem díla je demolice bytového domu č.p. 2560 - 2562 na náměstí Jana Pernera v Pardubicích vč. provedení odpojení od všech inženýrských sítí a zateplení štítové stěny sousedního objektu č.p. 217, odhalené po demolici bytového domu č.p. 2560 – 2562.

Komplexní pozemkové úpravy Mladkov

Komplexní pozemkové úpravy Mladkov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Mladkov s části katastrálního území Petrovičky u Mladkova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude ...

(záznamy 1/25 z 666)  strana 1 / 27