Poptáváme realizaci tanečního povrchu

Poptáváme realizaci tanečního povrchu

Poptáváme cenovou nabídku na taneční povrch baletizol. Pro národní soutěže sháníme baletizol - taneční, rozměry 12 x 12 m.  Jedná se soutěže - mažoretek (kozačky) či akrobatické třásně (gymnastické cvičky). Prosím o zaslání cenové nabídky (12 x 12 m) o síle (tloušťce min 2,0 mm).

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve vybudování nového pracoviště vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje prostřednictvím přístavby stávající budovy zařízení Heliport LZS (výcviková hala).

Most ev.č. 3082-1 Svinary

Most ev.č. 3082-1 Svinary

Jedná se o stavbu nového mostu, který bude sloužit pro převedení komunikace III/3082 přes řeku Orlici. Nový most nahrazuje stávající most z roku 1907, jež je nyní v havarijním stavu. Komunikace III/3082 bude po obnovení silniční dopravy sloužit pro napojení na stávající silnici I/11. Komunikace III/3082 je v předmostích rozšířena na šířku 7,0m, s ...

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve stavebních úpravách 1. - 5.NP hlavní budovy SUPŠ HNN v Hradci Králové. Jedná se o stavební práce ve stávajících odborných učebnách, spojovacích chodbách a provozních prostorech, rekonstrukci střešního pláště přístavby dílen a revitalizaci ...

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v zateplení fasády předmětného, zateplení střech a výměna výplní otvorů administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Kopidlno. Předmětem plnění je také zajištění prostředků povinné publicity.

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v úpravě stávající nevyhovující podlahy, opravě a vyrovnání omítek a úpravě umístění rozvodů silnoproudých a slaboproudých instalací.

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce

Předmětem díla jsou stavební práce v objektu odloučeného pracoviště SPŠ Hronov ve Vrchlického ulici. Jedná se o úpravy budovy školy- rekonstrukce stávajících odborných učeben, kompletní sanaci vlhkosti zdiva v 1. NP nerezovými plechy vč. omítek, kompletní rekonstrukci ploché střechy vč. nosné části, nový přístup do objektu z ulice, rekonstrukci ...

Poptávám realizaci plynové přípojky

Poptávám realizaci plynové přípojky

Poptávám plynovou přípojku k domu ve Vrbici u Jičína.

Poptáváme studnařské práce

Poptáváme studnařské práce

Poptávám studnařské práce. Máme zájem o vybudovaní studny v obci Hejtmánkovice u Broumova. Podklady - katastralní mapy mám k dispozici.

Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s.

Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s.

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. Projekt bude rozdělen do tří níže uvedených etap: 1.ETAPA- Rekonstrukce pavilonu OLMI včetně provedení zateplení (oddělení ...

Poptávám zasklení balkonu

Poptávám zasklení balkonu

Poptávám zasklení balkonu v panelovém bytě bezrámovým systémem. Rozměry balkonu: klasický panelákový balkón délka 350 , hloubka 90, výška budoucích skel 160. Cena do 20 000,- kč

Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou

Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou

Předmětem této VZ (díla) je zejména oprava fasád včetně restaurování kamenných prvků, opravy krovů a krytiny střech včetně klempířských prvků kolem I. nádvoří zámku a hlavního průčelí a opravy krovů a střech kolem II. a III. nádvoří zámku v Rychnově nad Kněžnou. Předmětem této VZ jsou dále stavební úpravy za účelem obnovy zahrady v Rychnově nad ...

Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě

Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě

Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce počítačové sítě ve stávajícím objektu školy Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Komenského 234, Hradec Králové. Předmětem rekonstrukce počítačové sítě dle dále uvedené projektové dokumentace jsou: - Strukturovaná kabeláž - Aktivní prvky - Napájení serveroven - ...

Stavba nového obecního úřadu v Dětenicích

Stavba nového obecního úřadu v Dětenicích

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu č.p. 141 na poz. p.č.st. 267/1 v k.ú. Dětenice a výstavba nového obecního úřadu.

Poptáváme natěračské práce

Poptáváme natěračské práce

Poptáváme nátěr venkovních okenních parapetů, říms a plechových stříšek na budově Univerzity Karlovy v Dobrušce.Jednalo by se nátěr malých ploch bez lešení včetně úklidu. Navrhovaný postup prací : oškrabání a obroušení stávajících nátěrů, primer a dvojnásobný syntetický nátěr (základní a vrchní nátěr v jedné barvě). Celková plocha k nátěru je 150 ...

Kratonohy kanalizace a čistírna odpadních vod

Kratonohy kanalizace a čistírna odpadních vod

Předmětem je provedení stavebních prací spočívajících ve zhotovení stavby Kratonohy kanalizace a čistírna odpadních vod dle projektové dokumentace P-AQUA s.r.o. Technicke? podmi?nky na pr?edme?t ver?ejne? zaka?zky jsou uvedeny v ra?mci obchodni?ch podmi?nek a projektove? dokumentace. S ohledem na zdroj financova?ni? ver?ejne? zaka?zky musi? by?t ...

Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby na první etapu stavby Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. Etapa, ve znění pozdějších změn a podle projektové dokumentace pro provádění stavby na stavbu: Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kopidlno a v k.ú. Mlýnec u Kopidlna

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kopidlno a v k.ú. Mlýnec u Kopidlna

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kopidlno a v katastrálním území Mlýnec u Kopidlna, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...

Zotavovna VS Přední Labská - realizace stavební akce na budově B

Zotavovna VS Přední Labská - realizace stavební akce na budově B

1) rekonstrukce vody, topení, kanalizace a elektroinstalace 2) nově zřízený primární okruh tepelného čerpadla pro vytápění budovy B.

Poptáváme rekonstrukci okapového chodníku

Poptáváme rekonstrukci okapového chodníku

Sháníme firmu z okolí H.K., která by provedla rekonstrukci okapového chodníku z obrubníku a kačírku podél přední strany domu Na Břehách, Hradec Králové 11 (3 vchody panelového domu). Uveďte prosím cenový návrh, případně možnost termínu provedení.

Stavební úpravy a přístavba budovy za účelem zřízení odborných učeben a laboratoří

Stavební úpravy a přístavba budovy za účelem zřízení odborných učeben a laboratoří

Přístavba a stavební úpravy objektu střední školy v ul. Jana Koziny 1237 a jeho propojení se stávajícím historickým objektem gymnázia Bohuslava Balbína na Orlickém Nábřeží čp 356, v Hradci Králové, dále domovní vedení UT, elektro, kanalizace, vodovodu, které budou umístěny na pozemcích v areálu investora.

Poptáváme montáž pomocných ocelových konstrukcí

Poptáváme montáž pomocných ocelových konstrukcí

Poptáváme montáž pomocných ocelových konstrukcí. Popis: montáž pomocných ocelových konstrukcí Specifikace: - pro opláštění haly - položení střešního trapézového plechu a montáž stěnového opláštění Rozměr: 33 tun, střecha 3.300 m2, stěny 2.000 m2 Termín pro nabídky: ihned Termín realizace: červenec - září 2017 Lokalita realizace: Rychnov ...

Demolice budov čp. 28 a 27 ve městě Lázně Bělohrad

Demolice budov čp. 28 a 27 ve městě Lázně Bělohrad

Předmětem veřejné zakázky je demolice budovy č.p. 28 a 27 ve městě Lázně Bělohrad. Jedná se o demolici dvou budov včetně garáže. V rámci rozsahu prací se bude jednat o bourání, vybourávání, demontáž atd. Obestavěný prostor odstraněných objektů je 4 553m3.

Komplexní pozemkové úpravy Čermná v Krkonoších

Komplexní pozemkové úpravy Čermná v Krkonoších

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čermná v Krkonoších, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dokončení stavebních prací na akci: I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní

Dokončení stavebních prací na akci: I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v dokončení realizace stavby „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, úsek Nerudova – Nádražní“. Původní stavba nebyla dokončena původním zhotovitelem stavby, společností SDS EXMOST spol. s r.o., IČO ...

(záznamy 1/25 z 763)  strana 1 / 31