Poptávám zapojení a revizi kotle na tuhá paliva

Poptávám zapojení a revizi kotle na tuhá paliva

Poptávám zapojení a revizi kotle na tuhá paliva Dakon.

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve výstavbě rodinného domu spolu s přístřeškem pro parkování a skladem pro nářadí v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí včetně demolice stávajícího objektu.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Provozovatel veřejného osvětlení na území města Jaroměř

Provozovatel veřejného osvětlení na území města Jaroměř

Předmětem veřejné zakázky je obnova, provoz, správa a údržba veřejného osvětlení (dále také VO) na území celého města Jaroměř. Konkrétně se jedná o: - správu a údržbu zařízení VO – vykonávání preventivní údržby, vykonávání kontrol VO, zajištění dispečerské služby, zajištění havarijní služby, vedení pasportu, tolerovanou poruchovost a dobu pro ...

Poptávám realizaci drátkobetonové podlahy

Poptávám realizaci drátkobetonové podlahy

Poptávám drátkobetonovou podlahu do haly bývalé cihelny, cca 500 m2. Je to v obci Dobřenice.

MVN Hoděčín, obnova vodního díla

MVN Hoděčín, obnova vodního díla

Realizace akce „MVN Hoděčín, odstranění nánosů“ spočívající v odstranění nánosů z vodního díla Hoděčín v objemu cca 19,3 tis. m3. Těžení sedimentu bude probíhat za vypuštěného stavu nádrže, vytěžený sediment bude uložen na přilehlé pozemky ZPF a realizace akce "MVN Hoděčín, rekonstrukce vodního díla" spočívající v demolici stávajícího ...

Poptávám montáž okapních žlabů

Poptávám montáž okapních žlabů

Poptávám cenovou nabídku na instalaci hliníkových okapních žlabů ve Výravě. Zhruba 45 metrů.

Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl

Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve stavebních úpravách a změně užívání části stávajících objektů, přístavba garáže, rozšíření sjezdu z místní komunikace, úpravy příjezdové cesty a odstavné plochy na pozemku, vybudování nové splaškové kanalizace a septiku, realizace světelné ...

Poptávám montáž podlahového teplovodního vytápění

Poptávám montáž podlahového teplovodního vytápění

Poptávám dodávku podlahového teplovodního vytápění, anhydrit cca 180m2.

Rekonstrukce lesních cest 2018

Rekonstrukce lesních cest 2018

Zadavatel má v úmyslu realizovat rekonstrukce lesních cest na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Jedná se o rekonstrukce stávajících lesních odvozních cest obvykle se štěrkovou vozovkou, která je místy vybavena podélnými odvodňovacími příkopy.

Ohnišov - vodovod - stavební úpravy

Ohnišov - vodovod - stavební úpravy

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících vodovodních řadů v obci Ohnišov, spočívající ve výměně vodovodního potrubí v celkové délce 4 750m. Stávající vodovodní řady jsou provedeny částečně z litinového potrubí a částečně z potrubí PVC, které vykazuje časté poruchy.

Obnova úpravny vody a rozvodu permeátu pro dialýzu včetně zajištění pozáručního servisu

Obnova úpravny vody a rozvodu permeátu pro dialýzu včetně zajištění pozáručního servisu

Jedná se o náhradu stávající reverzně osmotické stanice a stávajících rozvodů na hemodialyzačním středisku zadavatele, která musí být provedena s minimálním narušením stávajícího provozu.

Poptávám opravu a úpravu rybníku

Poptávám opravu a úpravu rybníku

V letošním roce plánuji opravu a úpravu rybníku o rozloze 1ha nedaleko Jičína. Jedná se o tyto úpravy: Úprava vtoku do rybníka – oprava jízku na obtokové strouze a osazení vtokové roury požerákem s česlem kvůli regulaci přítoku vody do rybníka. Oprava výtokové části pod hrází a její úprava na odlovní jímku. A zejména provedení průrazu hráze v ...

Poptáváme realizaci tanečního povrchu

Poptáváme realizaci tanečního povrchu

Poptáváme cenovou nabídku na taneční povrch baletizol. Pro národní soutěže sháníme baletizol - taneční, rozměry 12 x 12 m.  Jedná se soutěže - mažoretek (kozačky) či akrobatické třásně (gymnastické cvičky). Prosím o zaslání cenové nabídky (12 x 12 m) o síle (tloušťce min 2,0 mm).

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve vybudování nového pracoviště vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje prostřednictvím přístavby stávající budovy zařízení Heliport LZS (výcviková hala).

Most ev.č. 3082-1 Svinary

Most ev.č. 3082-1 Svinary

Jedná se o stavbu nového mostu, který bude sloužit pro převedení komunikace III/3082 přes řeku Orlici. Nový most nahrazuje stávající most z roku 1907, jež je nyní v havarijním stavu. Komunikace III/3082 bude po obnovení silniční dopravy sloužit pro napojení na stávající silnici I/11. Komunikace III/3082 je v předmostích rozšířena na šířku 7,0m, s ...

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve stavebních úpravách 1. - 5.NP hlavní budovy SUPŠ HNN v Hradci Králové. Jedná se o stavební práce ve stávajících odborných učebnách, spojovacích chodbách a provozních prostorech, rekonstrukci střešního pláště přístavby dílen a revitalizaci ...

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v zateplení fasády předmětného, zateplení střech a výměna výplní otvorů administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Kopidlno. Předmětem plnění je také zajištění prostředků povinné publicity.

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v úpravě stávající nevyhovující podlahy, opravě a vyrovnání omítek a úpravě umístění rozvodů silnoproudých a slaboproudých instalací.

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce

Předmětem díla jsou stavební práce v objektu odloučeného pracoviště SPŠ Hronov ve Vrchlického ulici. Jedná se o úpravy budovy školy- rekonstrukce stávajících odborných učeben, kompletní sanaci vlhkosti zdiva v 1. NP nerezovými plechy vč. omítek, kompletní rekonstrukci ploché střechy vč. nosné části, nový přístup do objektu z ulice, rekonstrukci ...

Poptávám realizaci plynové přípojky

Poptávám realizaci plynové přípojky

Poptávám plynovou přípojku k domu ve Vrbici u Jičína.

Poptáváme studnařské práce

Poptáváme studnařské práce

Poptávám studnařské práce. Máme zájem o vybudovaní studny v obci Hejtmánkovice u Broumova. Podklady - katastralní mapy mám k dispozici.

Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s.

Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s.

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. Projekt bude rozdělen do tří níže uvedených etap: 1.ETAPA- Rekonstrukce pavilonu OLMI včetně provedení zateplení (oddělení ...

Poptávám zasklení balkonu

Poptávám zasklení balkonu

Poptávám zasklení balkonu v panelovém bytě bezrámovým systémem. Rozměry balkonu: klasický panelákový balkón délka 350 , hloubka 90, výška budoucích skel 160. Cena do 20 000,- kč

Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou

Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou

Předmětem této VZ (díla) je zejména oprava fasád včetně restaurování kamenných prvků, opravy krovů a krytiny střech včetně klempířských prvků kolem I. nádvoří zámku a hlavního průčelí a opravy krovů a střech kolem II. a III. nádvoří zámku v Rychnově nad Kněžnou. Předmětem této VZ jsou dále stavební úpravy za účelem obnovy zahrady v Rychnově nad ...

(záznamy 1/25 z 776)  strana 1 / 32