Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov

Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Hýľov v zmysle súťažných podkladov.Realizácia stavebných úprav budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov podľa projektu.Stavebné úpravy spočíva v zateplení fasády, strechy, výmeny strešnej krytiny, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcii ...

Rekonštrukcia súčasnej a prístavba novej telocvične Gymnázia A.V. Levice

Rekonštrukcia súčasnej a prístavba novej telocvične Gymnázia A.V. Levice

Predmetom obstarávania je rekonštrukcia súčasnej telocvične a stavba novej telocvične v areáli Gymnázia A.V. v Leviciach. Pri rekonštrukcii starej telocvične ide o prestavbu sociálnych priestorov, výmenu okien a dverí, opravu strešnej krytiny spojenú s výmenou klampiarskych výrobkov a opravu poškodeného podhľadu. Nová hala telocvične bude osadená ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy správy cintorína v meste Spišské Podhradie

Zníženie energetickej náročnosti budovy správy cintorína v meste Spišské Podhradie

Jedná sa o stavebné úpravy existujúceho objektu. Stavebné úpravy z pohľadu energetickej náročnosti pozostávajú najmä zo zateplenia fasády, stropnej konštrukcie podkrovia a strechy, výmeny výplňových konštrukcií okenných a dverných otvorov vrátane dotknutých vnútorných a vonkajších parapetov. Taktiež s týmito úpravami dôjde i k výmene dotknutých ...

Revitalizace kostela svatého Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou za účelem zvýšení návštěvnosti

Revitalizace kostela svatého Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou za účelem zvýšení ...

Jedná se o celkovou rekonstrukci kostela: krovů a střešní krytiny, fasády a výplní otvorů. Dále pak o provedení dělících příček, osazení dveří, rekonstrukci elektroinstalace, opravu podlah. Objekt je evidovanou nemovitou kulturní památkou.

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba pavilonu MŠ se třemi nadzemními podlažími. V prvním a druhém podlaží budovy se nacházejí prostory určené pro 2 třídy mateřské školy, ve třetím ustupujícím podlaží jsou umístěny kanceláře, zasedací místnost, kuchyňka a sociální zařízení. Navrhovaný objekt je umisťován na půdorys stávajícího pavilonu MŠ, ...

Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Predmetom zákazky je zniženie energetickej budovy. S tým súvisí zlepšenie tepelno-technických parametrov budovy: - zateplenie teplovýmenného plášťa budovy - zateplenie obvodových stien, strechy - rekonštrukcia plochej strechy - výmena oplechovania vonkajších výplní otvorov - výmena bleskozvodu - výmena vnútorných elektroinštalácii - ...

Modernizace tělocvičny ZŠ Borotín

Modernizace tělocvičny ZŠ Borotín

Stavbou je řešena sanace vlhkosti spodní stavby, podzemního zdiva, oprava omítky, zateplení objektu, výměna střešní krytiny, v rámci modernizace interiéru a udržovacích prací budou vyměněna okna a dveře, bude proveden nový povrch podlahy v hale, budou vyměněna osvětlovací tělesa v 1.NP v celém rozsahu, podhled stropu v nářaďovně, bude ...

Střecha z bitumenového šindele, Rakousko

Střecha z bitumenového šindele, Rakousko

Mám střechu s bitumenovými šindeli. Potřebuji novou krytinu s asfaltovým šindelem a novým latováním.

Zimní stadion v Kopřivnici – rekonstrukce střešního pláště

Zimní stadion v Kopřivnici – rekonstrukce střešního pláště

Předmětem veřejné zakázky je celková výměna profilované plechové krytiny obloukové střechy objektu zimního stadionu v Kopřivnici včetně souvisejících dodávek a montáží.

Poptávám pokrývačské práce

Poptávám pokrývačské práce

Poptávám pokládku střešní krytiny na rodinném domku ccc 155m. Výška 6-9m.Stará krytina již odstraněna. Na střeše je zatím podkladní folie.

Poptávám pokládku střechy na pergolu

Poptávám pokládku střechy na pergolu

Poptáváme pokládku střchy na 2 pergoly, polykarbonátový trapéz, plocha 7 x 3m a 2 x5m.

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu

Riešená budova kultúrneho domu sa nachádza v obci Zemianska Olča, v katastrálnom území obce a v okrese Komárno. Ide o pozemok s parcelným číslom 590/1, súp.č. 759. Prípojky všetkých inžinierskych sietí zostávajú pôvodné, nie sú navrhnuté nové. Predkladaná projektová dokumentácia rieši: - zateplenie obvodových stien - zateplenie stropných ...

Rekonštrukcia strechy a južného krídla Kaštieľa v Seredi

Rekonštrukcia strechy a južného krídla Kaštieľa v Seredi

Predmetom zákazky sú stavebné práce na budove Kaštieľa v Seredi. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce

Zámerom investora je celková výmena krovu a strešnej konštrukcie, ktorá sa nahradí novou strešnou krytinou, t. j. plechová krytina (s lakoplastovou úpravou), zateplenie sokla, fasády, strechy a podláh, výmena otvorových konštrukcií (okná a vonkajšie dvere), nové ústredné vykurovanie a rozvody vzduchotechniky, riešenie teplej pitnej vody pomocou ...

Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou

Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou

Předmětem této VZ (díla) je zejména oprava fasád včetně restaurování kamenných prvků, opravy krovů a krytiny střech včetně klempířských prvků kolem I. nádvoří zámku a hlavního průčelí a opravy krovů a střech kolem II. a III. nádvoří zámku v Rychnově nad Kněžnou. Předmětem této VZ jsou dále stavební úpravy za účelem obnovy zahrady v Rychnově nad ...

Rekonštrukcia strechy

Rekonštrukcia strechy

Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy na budove zdravotníckeho zariadenia za podmienok určených v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová – MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nepoužitých priestor

Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová – MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nepoužitých priestor

Predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác a to: na prízemí a na poschodí sa obnovia vstupné priestory, schodiská, hygienické zariadenia, komunikačné priestory a chodby, zázemie pre personál a dennú časť (herňu) spojenú so spálňou a budú vytvorené výdajne stravy. Pri obnove priestorov škôlky dôjde aj k výmene okenných a dverných výplní v ...

Poptávám pokrývačské práce

Poptávám pokrývačské práce

Poptávám klempířské práce. Uvažuji v příštím roce o výměně střešní krytiny o ploše cca.75m2.Stávající krytina je onduline nová krytina AL-profil.plech.Místo práce Císařov. Pokud by jste mohl mou nabídku přijmout, prosím o kontaktování. Děkuji Rosulek

MŠ Spartakovská 6 Trnava - zníženie energetickej náročnosti

MŠ Spartakovská 6 Trnava - zníženie energetickej náročnosti

Areál MŠ pozostáva zo štyroch pavilónov vytvárajúcich átrium. Pavilóny 1, 2, 3 a technický pavilón sú prepojené zasklenou chodbou okolo átria, pavilóny 1, 2 a 3 sú dvojpodlažné budovy, technický pavilón a vstupné časti do pavilónov 1 až 3 sú jednopodlažné. Strechy sú ploché so živičnou krytinou s vnútornými dažďovými zvodmi. Na pavilónoch boli ...

Komunitné centrum Sobrance

Komunitné centrum Sobrance

Predmetom zákazky je novostavba objektu komunitného centra v Sobranciach. Objekt sa navrhuje v zastavanom území, s ohľadom na charakter okolitej výstavby. Navrhovaný samostatne stojaci objekt komunitného centra má jedno nadzemné podlažie, riešený je bez podpivničenia, s nevyužívanou povalou. Objekt má tvar otvoreného L, rozm. Cca 10,3x15,65+17,45 ...

Rekonštrukcia kultúrneho domu pre komunitnú činnosť

Rekonštrukcia kultúrneho domu pre komunitnú činnosť

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok - rekonštrukcia jestvujúcej časti objektu rieši dispozičné zmeny (prispôsobenie dispozície požiadavkám prevádzky KD, čím sa vytvoria chýbajúce priestory), zateplenie obvodového muriva, výmena vonkajších a vnútorných výplní otvorov, sanácia proti vlhkosti, rekonštrukcia ...

Obnova NKP, železiareň, zlieváreň, Stará Maša, Krompachy - 2.etapa - časť strecha

Obnova NKP, železiareň, zlieváreň, Stará Maša, Krompachy - 2.etapa - časť strecha

Predmetom zákazky druhej etapy obnovy NKP je domurovanie štítov, záhlavia, doplnenie historickej atiky, osadenie strešnej fólie. Následne montáž strechy z pálenej krytiny, osadenie strešných okien a osadenie odkvapových žľabov s príslušenstvom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stav. prác, ktoré ...

Rekonštrukcia Divadla Alexandra Duchnoviča - administratívna budova

Rekonštrukcia Divadla Alexandra Duchnoviča - administratívna budova

Predmetom zákazky je Rekonštrukcia Divadla Alexandra Duchnoviča administratíva budova, v členení: Objekt: SO 01 Zateplenie, Časť: Osvetlenie a BLZ, Časť: Strecha a podstrešný priestor, Časť: Výmena otvorov, Časť: Zateplenie obvodových stien, Časť: ÚVK - Hydraulické vyregulovanie po zateplení. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze ...

MŠ Volgogradská 48, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu

MŠ Volgogradská 48, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy nachádzajúcej sa na ulici Volgogradská 48 v Prešove. Uskutočnia sa stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Volgogradská. V rámci uvedenej aktivity sa zrealizuje zníženie spotreby energie zlepšením tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, ...

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Predmetom postupu zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác, súvisiacich s rekonštrukciou objektu kostola a vybudovaním oddychovej zóny pri pietnom mieste. Práce sa členia na: SO-01: Rekonštrukcia kostola Rekonštrukcia kostola predstavuje kompletnú výmenu strešnej konštrukcie, (krov, krytina, klampiarske konštrukcie) a bleskozvod. Nová ...

(záznamy 1/25 z 1634)  strana 1 / 66