Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová – MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nepoužitých priestor

Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová – MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nepoužitých priestor

Predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác a to: na prízemí a na poschodí sa obnovia vstupné priestory, schodiská, hygienické zariadenia, komunikačné priestory a chodby, zázemie pre personál a dennú časť (herňu) spojenú so spálňou a budú vytvorené výdajne stravy. Pri obnove priestorov škôlky dôjde aj k výmene okenných a dverných výplní v ...

Poptávám pokrývačské práce

Poptávám pokrývačské práce

Poptávám klempířské práce. Uvažuji v příštím roce o výměně střešní krytiny o ploše cca.75m2.Stávající krytina je onduline nová krytina AL-profil.plech.Místo práce Císařov. Pokud by jste mohl mou nabídku přijmout, prosím o kontaktování. Děkuji Rosulek

MŠ Spartakovská 6 Trnava - zníženie energetickej náročnosti

MŠ Spartakovská 6 Trnava - zníženie energetickej náročnosti

Areál MŠ pozostáva zo štyroch pavilónov vytvárajúcich átrium. Pavilóny 1, 2, 3 a technický pavilón sú prepojené zasklenou chodbou okolo átria, pavilóny 1, 2 a 3 sú dvojpodlažné budovy, technický pavilón a vstupné časti do pavilónov 1 až 3 sú jednopodlažné. Strechy sú ploché so živičnou krytinou s vnútornými dažďovými zvodmi. Na pavilónoch boli ...

Komunitné centrum Sobrance

Komunitné centrum Sobrance

Predmetom zákazky je novostavba objektu komunitného centra v Sobranciach. Objekt sa navrhuje v zastavanom území, s ohľadom na charakter okolitej výstavby. Navrhovaný samostatne stojaci objekt komunitného centra má jedno nadzemné podlažie, riešený je bez podpivničenia, s nevyužívanou povalou. Objekt má tvar otvoreného L, rozm. Cca 10,3x15,65+17,45 ...

Rekonštrukcia kultúrneho domu pre komunitnú činnosť

Rekonštrukcia kultúrneho domu pre komunitnú činnosť

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok - rekonštrukcia jestvujúcej časti objektu rieši dispozičné zmeny (prispôsobenie dispozície požiadavkám prevádzky KD, čím sa vytvoria chýbajúce priestory), zateplenie obvodového muriva, výmena vonkajších a vnútorných výplní otvorov, sanácia proti vlhkosti, rekonštrukcia ...

Obnova NKP, železiareň, zlieváreň, Stará Maša, Krompachy - 2.etapa - časť strecha

Obnova NKP, železiareň, zlieváreň, Stará Maša, Krompachy - 2.etapa - časť strecha

Predmetom zákazky druhej etapy obnovy NKP je domurovanie štítov, záhlavia, doplnenie historickej atiky, osadenie strešnej fólie. Následne montáž strechy z pálenej krytiny, osadenie strešných okien a osadenie odkvapových žľabov s príslušenstvom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stav. prác, ktoré ...

Rekonštrukcia Divadla Alexandra Duchnoviča - administratívna budova

Rekonštrukcia Divadla Alexandra Duchnoviča - administratívna budova

Predmetom zákazky je Rekonštrukcia Divadla Alexandra Duchnoviča administratíva budova, v členení: Objekt: SO 01 Zateplenie, Časť: Osvetlenie a BLZ, Časť: Strecha a podstrešný priestor, Časť: Výmena otvorov, Časť: Zateplenie obvodových stien, Časť: ÚVK - Hydraulické vyregulovanie po zateplení. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze ...

MŠ Volgogradská 48, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu

MŠ Volgogradská 48, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy nachádzajúcej sa na ulici Volgogradská 48 v Prešove. Uskutočnia sa stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Volgogradská. V rámci uvedenej aktivity sa zrealizuje zníženie spotreby energie zlepšením tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, ...

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Predmetom postupu zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác, súvisiacich s rekonštrukciou objektu kostola a vybudovaním oddychovej zóny pri pietnom mieste. Práce sa členia na: SO-01: Rekonštrukcia kostola Rekonštrukcia kostola predstavuje kompletnú výmenu strešnej konštrukcie, (krov, krytina, klampiarske konštrukcie) a bleskozvod. Nová ...

Poptáváme klempířské práce

Poptáváme klempířské práce

Poptáváme klempířské práce nebo klempířské firmy pro výrobu a montáž lemovacích prvků k opláštění haly v Olomouci. Nástup od konce září do půlky října. Klempíře hledáme po celé ČR.

Poptávám rekonstrukci střechy

Poptávám rekonstrukci střechy

Poptávám rekonstrukci rovné plechové střechy se zateplením o velikosti asi 25 m2, tvaru L nad verandou. J. Kotlařík, Kostice.

Rekonštrukcia krovu a strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne - II. etapa, časť A a C

Rekonštrukcia krovu a strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne - II. etapa, časť A a C

Zámerom projektu je pokračovanie v odstraňovaní havarijného stavu a následnej komplexnej obnovy strechy kasárenskej budovy v novej pevnosti v Komárne, a tým záchrana tejto jedinečnej pamiatky pred ďalšou devastáciou. Cieľom je odstránenie zastaranej a znehodnotenej strešnej azbesto-cementovej krytiny a konštrukcie, jej výmena, resp. obnova podľa ...

NZM VALTICE – Rekonstrukce střechy, dostavba výtahu ve dvorní části objektu

NZM VALTICE – Rekonstrukce střechy, dostavba výtahu ve dvorní části objektu

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v/ve • rekonstrukci střechy nad celým půdorysem objektu ...

Poptáváme provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací

Poptáváme provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací

Poptáváme dodavatele na provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací.

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Švošov

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Švošov

Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy. Vrámci projektu sa uskutočnia stavebné práce, ktoré sa týkajú komplexného riešenia tepelnej ochrany budovy s nastavením tepelno- technických parametrov obalových konštrukcií na normou stanovené požiadavky. Uskutoční sa: rekonštrukcia strešnej konštrukcie so ...

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Radzovce

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Radzovce

Predmet zákazky je zameraný na znižovanie energetickej náročnosti budovy. S tým súvisí zlepšenie tepelno-technických parametrov budovy: - zateplenie teplovýmenného plášťa budovy - zateplenie strechy a podhľadov - zateplenie posledného stropu a strechy v podkroví - výmena vonkajších výplní otvorov - návrh nových klampiarskych výrobkov, - ...

Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Predmetom zákazky je zniženie energetickej budovy. S tým súvisí zlepšenie tepelno-technických parametrov budovy: - zateplenie teplovýmenného plášťa budovy - zateplenie obvodových stien, strechy - rekonštrukcia plochej strechy - výmena oplechovania vonkajších výplní otvorov - výmena bleskozvodu - výmena vnútorných elektroinštalácii - ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská škola, Stará Kremnička

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská škola, Stará Kremnička

ČLENENIE PROJEKTU NA STAVEBNÉ OBJEKTY: SO-01 Materská škola výmena exteriérových AL parapetov s povrchovou úpravou a interiérových PVC komôrkových, výmena prvkov odvodnenia striech, výmena bleskozvodu, zateplenie a zaizolavanie striešok vstupov, kompletná výmena svietidiel za nové energeticky úsporné žiarivky, odkvapové chodníky, ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves

Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy materskej školy vobci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy vobci Krásna Ves Vrámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia strechy prístavby, výmena niektorých okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. ...

Sabinov – rekonštrukcia MŠ 9. mája

Sabinov – rekonštrukcia MŠ 9. mája

Stavebné úpravy s cieľom na dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami, zlepšením tepelnotechnických vlastností budovy zlepšenie prostredia pre pobyt deti, obnova a celková estetizácia školského zariadenia. Stavebné úpravy pozostávajú zo: zateplenia obvodového plášťa a sokla, zateplenia ...

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

zateplenie obvodových stien, sokla, ostení a nadpraží, dreveného podbitia pod strechou, zateplenie stropov, čiastočná výmena okenných a dverných výplní, výmena vonkajších parapetov, výmena dažďových žľabov a zvodov, vybúranie a výstavba nového vstupného schodiska vrátane rampy, vybúranie komínových telies, vybudovanie nového okapového chodníka, ...

Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach/2

Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach/2

Predmetom zákazky je obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čakanovce. Uskutočnenie stavebných prác v rozsahu uvedenom v Projektovej dokumentácií, ktorá tvorí prílohu č. 1 - 9.: - rekonštrukcia konštrukcie krovu a strechy na stavebnom objekte novým zastrešením, -oprava a úprava narušenia statiky stavebného objektu a časti krovu nad ...

Stavební úpravy objektu Základní školy Libhošť, č.p. 90, k.ú. Libhošť

Stavební úpravy objektu Základní školy Libhošť, č.p. 90, k.ú. Libhošť

Předmětem plnění jsou stavební práce při stavebních úpravách objektu Základní školy Libhošť, č.p. 90, na pozemku parc.č. st. 91/2, v k.ú. Libhošť, spočívající v rekonstrukci krovové soustavy, výměně střešního pláště a dodávce a montáži hromosvodu. Práce budou prováděny v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované projektantem Ing. Jiřím ...

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MsKS v Kolárove

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MsKS v Kolárove

Úlohou projektu je zvýšenie energetickej účinnosti budovy MSKS v Kolárove, ktorá sa týka výmeny všetkých jestvujúcich okenných a dverných výplní na obvodovej fasáde za nové s dostatočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami, dodatočné zateplenie strešnej konštrukcie a stropu nad suterénom. Stavebné práce sa budú realizovať v dvoch etapách v roku 2017 ...

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy SO 01 – OBECNÝ ÚRAD“ Neded

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy SO 01 – OBECNÝ ÚRAD“ Neded

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba obecného úradu v Nedede. Stavba zahŕňa: -kompletné zateplenie obvodového plášťa budovy (obvodová stena, strop), -výmena výplní otvorových konštrukcií na obvodom plášti, -výmena krytiny strechy, zosilnenie drevenej konštrukcie krovu, -výmena zdroju tepla (technológia kotolne), regulácia, výmena VT ...

(záznamy 1/25 z 1618)  strana 1 / 65