Poptávám servisní prohlídku plynového kotle

Poptávám servisní prohlídku plynového kotle

Poptávám servisní prohlídku plynového kotle značky Dakon Unical.

Poptáváme provozní revizi domovního plynovodu

Poptáváme provozní revizi domovního plynovodu

PLYN - provozní revize a kontrola těsnosti. Poptáváme provozní revizi domovního plynovodu dle vyhl. 85/78 Sb.  pro Společenství vlastníků bytů v Plzni a kontrolu těsnosti v bytech (75 bytů). Jedná se o panelák s pěti  přípojkami plynu z ulice, 5 vchodů po 15 bytech.  Požadujeme jednu provozní revizi od hlavních uzávěrů plynu pro jednotlivé vchody ...

Tepelné hospodářství

Tepelné hospodářství

Předmětem plnění veřejné zakázky je provozování tepelných zdrojů a VZT, topenářské a plynařské práce, servis a řešení havarijních situací, servisní činnost a provádění oprav a MaR po dobu 48 měsíců. Jedná se většinou o plynové kotelny na objektech ve správě Správy účelových zařízení ČVUT, kde jsou kotle zapojené do kaskád. Regulace jsou ...

FN u sv. Anny v Brně – Úpravy v budově K pro alergologii

FN u sv. Anny v Brně – Úpravy v budově K pro alergologii

Předmětem veřejné zakázky jsou: „Úpravy v budově K pro alergologii“ dle projektové dokumentace zpracované firmou LT Projekt a.s.. Součástí projektu jsou úpravy architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, zdravotně-technické, vytápění, VZT, silnoproudé, slaboproudé, rozvody laboratorních plynů a zabudované technologie. Navržený záměr je řešen ...

Poptávám výměnu plynového kolte

Poptávám výměnu plynového kolte

Poptávám výměnu plynového kolte nástěnného o obsahu 40 l za kotel stávající Dakon DUo 28. Bydlíme v Pusté Polomi.

Poptávám realizaci plynové přípojky

Poptávám realizaci plynové přípojky

Poptávám plynovou přípojku k domu ve Vrbici u Jičína.

Poptávám revizi plynového kotle

Poptávám revizi plynového kotle

Hledám řemeslníka na revizi plynového kotle okolí Rakovníka,Nové Strašecí, Rynholec apod.Spěchá to.

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok

Stavba rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti, čím sa odstránia nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti.V rámci stavby sa budú riešiť nasledovné práce: -zateplenie celého obvodového plášťa KZS ETICS -demontáž a spätná montáž časti vonkajších rozvodov plynu vedených po fasádach -zateplenie steny a stropnej ...

BD Dr. Horákové 46 v Poděbradech

BD Dr. Horákové 46 v Poděbradech

- Výměna stoupacích vedení vody, kanalizace, plynu, VZT a regulace otopné soustavy - Výměna původních výplní otvorů - Zateplení obálky budovy a s tím spojené opravy - Ostatní v zadávací dokumentaci – projekt pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby

Poptáváme výměnu plynového kotle

Poptáváme výměnu plynového kotle

Poptáváme výměnu plynového kotle závěsného kombinovaného typ Mora, umístěný v koupelně rodinného domu, vytápění a ohřev vody. Doporučeno výměna za kombinovaný průtokový kotel plynový, typ ARISTON. Prosím nabídněte.

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany

Projekt rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti a bezbariérový prístup do objektu, čím sa odstránia nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti. Uvedený cieľ bude dosiahnutý formou zateplenia kontaktným zatepľovacím systémom, výmeny okien a dverí, vybudovaním strednotlakovej plynovej prípojky, ktorá sa pripojí na ...

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded

Predmetom zákazky je obnova objektu Materskej školy, ktorá zahŕňa: - kompletné zateplenie obvodových stien, - výmena krytiny a kompletné zateplenie strechy, - rekonštrukcia skladieb a kompletné zateplenie podlahy, - výmena výplní otvorových konštrukcií na obvodom plášti, - výmena zdroju tepla, modernizácia regulácie, výmena vykurovacích ...

Rekonštrukcia kuchyne a jedálne NR SR

Rekonštrukcia kuchyne a jedálne NR SR

Predmetom tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác je komplexná rekonštrukcia (prestavba) kuchyne a jedálne Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú v pôvodnom stave. Ide o stavebné práce na nasledovných stavebných a inžinierskych objektoch: architektonicko stavebné riešenie, statika, zdravotechnické inštalácie, plynofikácia, vykurovanie, ...

Poptávám pozáruční servis plynového kotle

Poptávám pozáruční servis plynového kotle

Poptávám pozáruční servis plynového kotle Ariston Clas.

Modulová MŠ Nová lipnica – nadstavba

Modulová MŠ Nová lipnica – nadstavba

Predmetom zákazky je realizácia nadstavby jestvujúcej Modulovej MŠ Nová lipnica. I. etapa dokončenie základov objektu nadstavby materskej školy, demontáži strechy, úprave a prispôsobenie bodov napojení IS a osadení modulov II. NP II. etapa dokončenie stavby v podobe holobyt (dokončení interiérových úprav, elektroinštalácie, plynu, odpadov a ...

Zdroje tepla, město Karolinka – I.  a II. etapa

Zdroje tepla, město Karolinka – I. a II. etapa

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění nových plynových kotlů, resp. kotelen do objektů v katastru města Karolinka, provedení souvisejících rozvodů zemního plynu, elektroinstalace a dalších instalačních a montážních prací a provedení souvisejících stavebních prací. Veřejná zakázka je složena z dvaceti objektů ...

Poptávám plynařské práce

Poptávám plynařské práce

Poptává plynovodní přípojku v zemi ke kotlu. Rýha vybagrována.

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářské práce, přestavbu kotle Viadrus U26 4 čl, pomocí přestavby Dakon 22 izolované a přestavbového balíčku, montáž a revizi kotle na 3. emisní třídu.

Vytápění objektů v areálu fy CHODOS CHODOV s.r.o.

Vytápění objektů v areálu fy CHODOS CHODOV s.r.o.

Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení pro provozu zařízení pro vytápění areálu skládající se z nízkoteplotních zářičů, kondenzačních kotlů a plynových rozvodů.

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu, Hodejovec

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu, Hodejovec

Rekonštrukcia jednopodlažného objektu pozemného staviteľstva o pôdorysných rozmeroch 37,3m x 8,85 m so sedlovou strechou s čiastočným využitím podkrovia so zameraním na zníženie energetickej náročnosti objektu v intravilánu obce Hodejovec. Projekt rieši nasledovné práce: 1. zateplenie objektu vrátane kompletnej výmeny okien a dverí 2. ústredné ...

Výstavba plynové kotelny a redukční stanice v teplárně Trmice

Výstavba plynové kotelny a redukční stanice v teplárně Trmice

Jedná se o výstavbu nové plynové kotelny ve stávajícím stavebním objektu, včetně redukční stanice plynu v lokalitě teplárna Trmice, dále provedení všech přípojek vstupních a výstupních médií, napojení na stávající řídící systém, seřízení dodané technologie a její uvedení do provozu. Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky, množství a rozsahu ...

Regenerace brownfieldu bývalého zámeckého kravína

Regenerace brownfieldu bývalého zámeckého kravína

Předmětem plnění výběrového řízení je provedení novostavby administrativní budovy v areálu bývalého zámeckého kravina na Podklášteří v Třebíči a navazujících stavebních objektů. Předmět plnění zahrnuje všechny nutné stavební práce a zkolaudování všech částí stavby, které jsou nutné k uvedení budovy do provozu. Oproti dokumentaci, která řeší ...

Poptávám zaslepení plynového potrubí

Poptávám zaslepení plynového potrubí

Poptávám zaslepení plynového potrubí - zavařením, RD ve Fryštáku.

Stavebné práce podľa požiadaviek na r. 2017-2020

Stavebné práce podľa požiadaviek na r. 2017-2020

Stavebné práce, bežná stavebná údržba najmä murárske práce, elektroinštalačné práce, plynoinštalačné práce, obkladanie stien a dlážok, práce na rozvodoch vody a kanalizácie, stolárske a zámočnícke práce, oprava striech, cestných šácht, asfaltovanie atď. .

Provozovna firmy Zdeněk Hrbek

Provozovna firmy Zdeněk Hrbek

Uvažovanými stavebními aktivitami v rámci zakázky jsou: a) modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti, b) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, c) ...

(záznamy 1/25 z 721)  strana 1 / 29