Poptáváme obkladačské práce

Poptáváme obkladačské práce

Poptáváme obkladačské práce v lokalitě Brno - západ v termínu od 23. 10. 2017. Jedná se o obložení koupelny, wc, chodby a ložnice - cca. 60m2. Podklad anhydrit a SDK. Dlažbu a obklady dodáme.

Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota

Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota

Zákazka pozostáva z výmeny výplní otvorov za plastové, zateplenie fasády, zateplenie časti stropu nad posledným nadzemným podlažím, zateplenie časti stropu posledného nadzemného podlažia z interiéru, modernizácia zdroja tepla, výmena rozvodov tepla, výmena vykurovacích telies a doplnenie o podlahové vykurovanie, sanita WC a kúpeľňa, vytvorenie ...

MČ Praha 7 – chod. prog. 2008 - 2017

MČ Praha 7 – chod. prog. 2008 - 2017

Předmětem plnění je oprava chodníků, oprava odvodnění a sadové úpravy v ul. Jana Zajíce v Praze 7. Konstrukce stávajících chodníků bude vybourána v tl. 270 mm, vjezdy 390 mm, následně bude provedena výšková úprava obrubníků a položeny nové konstrukční vrstvy s krytem z mozaikové dlažby. Dále dojde ke zkrácení a bezbariérové úpravě přechodů pro ...

Poptávám pokládku zámkové dlažby

Poptávám pokládku zámkové dlažby

Poptávám položení zámkové dlažby cca. 80m2, včetně osazení palisád a dalších prvků. Místo realizace: Ústí nad Labem - Tisá. Termín realizace: 09-10/2017.

Poptáváme obkladačské a dlaždičské práce

Poptáváme obkladačské a dlaždičské práce

Sháníme volnou kapacitu na obložení koupelny 14m2 a dlažby12m2.Přibyslav.

Poptáváme obkladačské a zednické práce pro školku

Poptáváme obkladačské a zednické práce pro školku

Poptáváme zednické a obkladačské práce pro školku. Jedná se o vybetonování podlah, zřízení sociálního zázemí pro děti, položení dlaždic na zem a obkladů do koupelen. Dále menší bourání příček a stavbu sádrokartonových příček.

Poptávám rekonstrukci koupelny

Poptávám rekonstrukci koupelny

Poptávám stavební práce - kompletní rekonstrukci koupelny v panelovém domě. Koupelna má 4m2. Představuji si zděnou koupelnu (nechci sádrokartón), se zděným sprchovým koutem, umyvadlem, Geberitem a odpadem pro pračku. Výše kompletní práce a materiálu by měla být 80000 Kč.

Poptávám rekonstrukci bytového jádra

Poptávám rekonstrukci bytového jádra

Poptávám rekonstrukci bytového jádra (koupelna, záchod) v panelovém domě. Je tam původní umakartové jádro.

Realizace stavebních prací pro vybudování školicího střediska v objektu společnosti ALUFRONT, s.r.o.

Realizace stavebních prací pro vybudování školicího střediska v objektu společnosti ALUFRONT, s.r.o.

Předmětem stavebních prací a vybavení je zejména: a) Odbourání stávajících podlah, výškové vyrovnání úrovní podlah a provedení nových podlahových konstrukcí, izolací proti zemní vlhkosti a podlahových krytin v. 1NP dotčeného objektu. b) Úprava vnitřní dispozice svislých nosných a nenosných konstrukcí. c) Provedení rozvodů topení, ...

Stavební úpravy a oprava školní kuchyně

Stavební úpravy a oprava školní kuchyně

Předmětem rekonstrukce je celý prostor kuchyně a jejího zázemí. Vařit se zde bude maximálně cca 1000 hlavních jídel pro MŠ, ZŠ, domov seniorů a sociální služby města.

Poptávám úpravu terasy

Poptávám úpravu terasy

Poptávám úpravu terasy o velikosti cca 25m2. Dnes je položena zámková dlažba, kterou potřebuji odstranit, terasu vybetovovat a položit dlažbu. Děkuji. Martin Matlocha

Poptávám obkladačské práce

Poptávám obkladačské práce

Poptávám obkladačské práce, obložení krbu, cca6m2.

Poptávám rekonstrukci koupelny

Poptávám rekonstrukci koupelny

Rekonstrukce koupelny:zdeni pricky mater.porofix cca6m2 vcetne omitnuti, osazeni zarubni,obklad a dlazba koupelny20+4m2 obklad a dlazba wc 9+2m2,kuchyn obklad 3m2 v 2NP hranice na morave Termin 2polovina kvetna

KP Pasienky – oprava spŕch a WC

KP Pasienky – oprava spŕch a WC

Predmetom zákazky je vykonanie stavebného diela KP Pasienky oprava spŕch a WC podľa projektu stavby . Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.2 Obchodné a zmluvné podmienky predmetu zákazky.

Stavebné práce podľa požiadaviek na r. 2017-2020

Stavebné práce podľa požiadaviek na r. 2017-2020

Stavebné práce, bežná stavebná údržba najmä murárske práce, elektroinštalačné práce, plynoinštalačné práce, obkladanie stien a dlážok, práce na rozvodoch vody a kanalizácie, stolárske a zámočnícke práce, oprava striech, cestných šácht, asfaltovanie atď. .

Poptávám rekonstrukci rodinného domu

Poptávám rekonstrukci rodinného domu

Poptávám rekonstrukci rodinného domu. Děkuji.

Chodník na ul. SNP a Hviezdoslavova v obci Hranovnica

Chodník na ul. SNP a Hviezdoslavova v obci Hranovnica

Projekt rieši výstavbu chodníka v pridruženom dopravnom priestore prieťahu cesty č.: I/67 na ul. SNP a Hviezdoslavova v obci Hranovnica s dĺžkou úsekov č.1: 412,90 m, č.2: 397,37 m, č.3: 45,50 m, č.4: 89,82 m, č.5.: 155,87 m a č..6: 97,21 m. Súčasťou výstavby chodníka bude aj úprava existujúceho odvodnenia.

Revitalizace sociálního zařízení ZŠ Ostrava-Hošťálkovice, příspěvková organizace

Revitalizace sociálního zařízení ZŠ Ostrava-Hošťálkovice, příspěvková organizace

• Projekt zahrnuje pouze vnitřní úpravy v objektu-budou řešeny dispoziční změny stávajících sociálních zařízení včetně nových rozvodů vody, kanalizace a elektro. • Současná revitalizace sociálního zařízení řeší připomínky ze zjištění KHS z 22.2.2013 a modernizuje stávající zařízení, tak, aby vyhovovalo plánovanému počtu žáků. Maximální ...

Rekonštrukcia kuchyne

Rekonštrukcia kuchyne

Predmetom zákazky je modernizácia existujúcej kuchyne pre študentov a profesorov Strednej zdravirníckej školy Podrobný popis zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii, spracovateľ Ing. arch. Martin Holeš, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava. Práca bude realizovaná v 2 etapách a to : 1. etapa pozostáva zo samotnej rekonštrukcie kuchyne - várne ...

Záborské, chodníky I. etapa

Záborské, chodníky I. etapa

Predmetom zákazky je vybudovanie chodníkov v obci Záborské. Predmet zákazky pozostáva z: Vetva A Vetva B Vetva C Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Rekonštrukcia sociálnych zariadení NITRAVA, ZSS Nitra

Rekonštrukcia sociálnych zariadení NITRAVA, ZSS Nitra

Predmetom zákazky je rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne A v zariadení sociálnych služieb. V rámci tejto zákazky je riešená demontáž pôvodných zariaďovacích predmetov a montáž nových zariaďovacích predmetov, ako aj pripojenie na vodu a kanalizáciu v jednotlivých bunkách na podlažiach. Nové zariaďovacie predmety budú napojené na základe ...

RS - Klášterec nad Ohří - Nové sídliště VI. etapa - I. část

RS - Klášterec nad Ohří - Nové sídliště VI. etapa - I. část

Předmětem zakázky je vybudování nových parkovacích míst a obnova stávajících, parkování se navrhují ze zámkové dlažby. Úprava přechodů pro chodce, tak aby jejich délka a rozhledy vyhověli ČSN a úprava veřejné zeleně. V rámci rekonstrukce bude realizována oprava a úprava stávajících zpevněných ploch vozovek, které se navrhují z asfaltobetonu, ...

Obec Ďačov – chodníky

Obec Ďačov – chodníky

Zámerom verejného obstarávateľa je vybudovanie chodníkov pozdĺž cesty III.TR.3191 uvedené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.

RS - Nový Jičín, sídliště Bezručova - Riegrova, IV. etapa

RS - Nový Jičín, sídliště Bezručova - Riegrova, IV. etapa

Předmětem veřejné zakázky je regenerace veřejných prostranství v prostoru ulic Dvořákova - Zborovská v Novém Jičíně, která zahrnuje obnovu komunikací pro pěší, hřiště, opěrné zdi a schodiště, rekonstrukci veřejného osvětlení, doplnění městského mobiliáře (laviček, odpadkových košů) a kontejnerového stání, vegetační úpravy (kácení nevhodné zeleně a ...

Rekonštrukcia ŠD Horský park – blok B a G, Prokopa Veľkého 41, Bratislava

Rekonštrukcia ŠD Horský park – blok B a G, Prokopa Veľkého 41, Bratislava

Rekonštrukcia ŠD Horský park blok B a G, Prokopa Veľkého 41, Bratislava podľa projektu stavby. Stavebné úpravy pozostávajú z: - výmeny výplní otvorov presklené steny, dvere, okná so žalúziami a mrežami, - zamurovania dverných otvorov, - zmeny dispozície priestorov, ktorá spočíva vo vybúraní nenosných deliacich priečok a realizácia nových ...

(záznamy 1/25 z 823)  strana 1 / 33