Komplexní pozemkové úpravy Všestudy

Komplexní pozemkové úpravy Všestudy

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Všestudy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...

Komplexní pozemkové úpravy Březno u Chomutova

Komplexní pozemkové úpravy Březno u Chomutova

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k. ú. Březno u Chomutova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršovice, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Počedělice

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršovice, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Počedělice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vršovice u Loun a části k. ú. Louny, zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Počedělice a části k. ú. Kystra a zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Orasice a části k. ú. Radonice nad Ohří (dále jen ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Seménkovice a částech k.ú. Postoloprty a Rvenice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Seménkovice a částech k.ú. Postoloprty a Rvenice

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ/JPÚ“) v katastrálním území k.ú. Seménkovice a částech k.ú. Postoloprty a Rvenice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotovenka, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Světec

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotovenka, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Světec

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Chotovenka a zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Světec a v části k. ú. Chotějovice (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Líšťany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Líšťany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Líšťany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej ...

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice u Postoloprt

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice u Postoloprt

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Skupice u Postoloprt, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalov, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podlešín u Stebna

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalov, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podlešín u Stebna

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je provedení díla – návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chvalov a návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Podlešín u Stebna (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat ...

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina

Předmětem zadání je zhotovení aktualizace Přípravné dokumentace a Projektu. Dále zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně vypracování žádostí a zajištění úplných podkladů pro jejich podání, za splnění bude považováno řízení bez přerušení. Aktualizace přípravné dokumentace proběhne v kontextu schváleného záměru projektu ze dne 23. ...

Poptávám geodetické práce

Poptávám geodetické práce

Poptávám zaměření zahradního domku 10x4 m v Chabařovicích, pro potřebu kolaudace stavby a zápisu do katastru nejpozději v polovině září. Předem děkuji za nabídku

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Heřmanov, k. ú. Fojtovice u Heřmanova, k. ú. Blankartice

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Heřmanov, k. ú. Fojtovice u Heřmanova, k. ú. Blankartice

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heřmanov, k.ú. Fojtovice u Heřmanova a k.ú. Blankartice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu – digitální katastrální mapa (DKM) a vytvoření veškeré dokumentace pro zavedení výsledků komplexní pozemkové ...

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Benešov nad Ploučnicí, Ovesná a Dolní Habartice

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Benešov nad Ploučnicí, Ovesná a Dolní Habartice

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Benešov nad Ploučnicí, k.ú. Ovesná a k.ú. Dolní Habartice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu – digitální katastrální mapa (DKM) a vytvoření veškeré dokumentace pro zavedení výsledků komplexní ...

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Srbská Kamenice

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Srbská Kamenice

Jedná se o Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Srbská Kamenice (1155 ha) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky je ...

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Staré Křečany

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Staré Křečany

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Křečany, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu – digitální katastrální mapa (DKM) a vytvoření veškeré dokumentace pro zavedení výsledků komplexní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí.

Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v části k. ú. Libčeves

Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v části k. ú. Libčeves

Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v části k.ú. Libčeves (dále jen KoPÚ) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován ...

D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805

D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805

Cílem zadávacího řízení zakázky je zajištění průzkumných prací dodatečného inženýrsko geologického průzkumu, v jehož rámci budou zhodnoceny geologické, inženýrsko-geologické, geotechnické a hydrogeologické poměry k objasnění příčin vzniku a aktivity svahových deformací v zájmovém území na trase stavby dálnice D8.

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves

Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves a vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Měcholupy u Žatce včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru ...

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Kaštice a části k.ú. Neprobylice

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Kaštice a části k.ú. Neprobylice

Jedná se o vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Kaštice a části k.ú.Neprobylice u Kaštic (363 ha) a vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolánky u Kaštic (139 ha) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků ...

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves

Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves a vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Měcholupy u Žatce včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru ...

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Škrle

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Škrle

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Škrle, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu - DKM a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805

D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805

Cílem zadávacího řízení zakázky je zajištění průzkumných prací dodatečného inženýrsko geologického průzkumu, v jehož rámci budou zhodnoceny geologické, inženýrsko-geologické, geotechnické a hydrogeologické poměry k objasnění příčin vzniku a aktivity svahových deformací v zájmovém území na trase stavby dálnice D8 0805 Lovosice - Řehlovice v km ...

Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Strkovice a části k.ú. Hradiště nad Ohří

Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Strkovice a části k.ú. Hradiště nad Ohří

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Strkovice a části katastrálního území Hradiště nad Ohří, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jablonec u Libčevsi

Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jablonec u Libčevsi

Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Jablonec u Libčevsi (266 ha), včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Předpokládaná hodnota ...

Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Strkovice a části k.ú. Hradiště nad Ohří

Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Strkovice a části k.ú. Hradiště nad Ohří

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Strkovice a části katastrálního území Hradiště nad Ohří, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

(záznamy 1/25 z 96)  strana 1 / 4