Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Předmětem stavebních prací je rekultivace staré skládky komunálních odpadů. V rámci stavebních prací budou provedeny tyto práce: hrubé terénní úpravy, technická rekultivace, zpevněná plocha, odvodnění skládky, oplocení rekultivace, biologická rekultivace, staveništní komunikace. Součástí zakázky je i geodetické zaměření a dokumentace skutečného ...

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Opatov v Čechách

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Opatov v Čechách

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Opatov v Čechách, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Předpokládaný obvod KoPÚ činí 1 325 ha. Návrh KoPÚ bude zpracován ...

Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice-Vyškov

Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice-Vyškov

Zpracování Přípravné dokumentace (PD) v celém rozsahu stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 2.stavba Blažovice - Vyškov“ včetně veškerých potřebných průzkumů (geotechnický průzkum, geodetické zaměření stávajícího stavu, ověření inženýrských sítí u jednotlivých správců, mapových podkladů atd.). Zpracování bude provedeno na základě schválené SP ...

Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov

Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov

Zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby “Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov” v rozsahu dle závěrů schválené Studie proveditelnosti “Modernizace trati Brno – Přerov” ve variantě M2. ZP bude zpracován dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 v platném znění, včetně příloh. PD, dokumentace k ...

Projektová dokumentace - Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu pro pěší a cyklisty

Projektová dokumentace - Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu pro pěší a cyklisty

Předmětem zakázky je vypracování prověřovací studie a jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen PD - projektová dokumentace) na stavbu „Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu pro pěší a cyklisty na trati Praha - Benešov“, včetně výkazu výměr v úrovni stupně prováděcí projektové dokumentace a oceněného kontrolního ...

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Předmětem stavebních prací je rekultivace staré skládky komunálních odpadů. V rámci stavebních prací budou provedeny tyto práce: hrubé terénní úpravy, technická rekultivace, zpevněná plocha, odvodnění skládky, oplocení rekultivace, biologická rekultivace, staveništní komunikace. Součástí zakázky je i geodetické zaměření a dokumentace skutečného ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová a k.ú. Hrochov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová a k.ú. Hrochov

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lipová a katastrálním území Hrochov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

DEPO – studie, vypracování projektové dokumentace DÚR

DEPO – studie, vypracování projektové dokumentace DÚR

Cílem této veřejné zakázky bude uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky, jejímž předmětem bude zejména provedení služeb spočívajících v provedené inženýrsko-geologického průzkumu vč. posouzení ekologické zátěže a zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vč. zajištění pravomocného územního rozhodnutí k investiční ...

Komplexní pozemkové úpravy Včelná pod Boubínem

Komplexní pozemkové úpravy Včelná pod Boubínem

Zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Včelná pod Boubínem, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM.

Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov

Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov

Zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby “Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov” v rozsahu dle závěrů schválené Studie proveditelnosti “Modernizace trati Brno – Přerov” ve variantě M2. ZP bude zpracován dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 v platném znění, včetně příloh. PD, dokumentace k ...

Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice-Vyškov

Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice-Vyškov

Zpracování Přípravné dokumentace (PD) v celém rozsahu stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 2.stavba Blažovice - Vyškov“ včetně veškerých potřebných průzkumů (geotechnický průzkum, geodetické zaměření stávajícího stavu, ověření inženýrských sítí u jednotlivých správců, mapových podkladů atd.). Zpracování bude provedeno na základě schválené SP ...

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby “Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín” v rozsahu dle závěrů schválené Studie proveditelnosti “Modernizace trati Brno – Přerov” ve variantě M2. ZP bude zpracován dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 v platném znění, včetně příloh. PD, dokumentace k ...

Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov-Nezamyslice

Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov-Nezamyslice

•Předmětem zakázky je vypracování Přípravné dokumentace (dále PD) včetně vypracování Záměru projektu (dále ZP) pro stavbu „Modernizace trati Brno – Přerov, 3.stavba Vyškov - Nezamyslice“. ZP bude vypracován dle směrnice MD V-2/2012, v platném znění •PD, dokumentace k územnímu řízení, bude zpracována v souladu se všemi obecně platnými předpisy, ...

Komplexní pozemkové úpravy Rybná nad Zdobnicí

Komplexní pozemkové úpravy Rybná nad Zdobnicí

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rybná nad Zdobnicí a případně částí sousedních katastrálních území (okres Rychnov nad Kněžnou) v rozsahu 900 ha pozemků podle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně vytyčení vlastnických hranic pozemků a nezbytných ...

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN

Cílem projektu je kompletní modernizace trati Plzeň hl. n. - Česká Kubice st.hr. v úseku Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) v souladu s Centrální komisí Ministerstva dopravy (dále jen CK MD) schválenou variantou označenou jako 4e Studie proveditelnosti (dále jen SP) „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice“. Modernizací železniční ...

Zpracování dat výstupů pozemkových úprav

Zpracování dat výstupů pozemkových úprav

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dat výstupů pozemkových úprav. Zpracovatel provede kontrolu případně doplnění vektorizace plánů společných zařízení a jejich uložení v jednotné struktuře a dále doplnění atributů k jednotlivým prvkům. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále tvorba mapové vrstvy obvodů pozemkových úprav včetně zpracování ...

DEPO – studie, vypracování projektové dokumentace DÚR

DEPO – studie, vypracování projektové dokumentace DÚR

Cílem této veřejné zakázky bude uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky, jejímž předmětem bude zejména provedení služeb spočívajících v provedené inženýrsko-geologického průzkumu vč. posouzení ekologické zátěže a zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vč. zajištění pravomocného územního rozhodnutí k investiční ...

Poptávám geodetické práce

Poptávám geodetické práce

Poptávám zaměření zahradního domku 10x4 m v Chabařovicích, pro potřebu kolaudace stavby a zápisu do katastru nejpozději v polovině září. Předem děkuji za nabídku

DEPO – studie, vypracování projektové dokumentace DÚR

DEPO – studie, vypracování projektové dokumentace DÚR

Cílem této veřejné zakázky bude uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky, jejímž předmětem bude zejména provedení služeb spočívajících v provedené inženýrsko-geologického průzkumu vč. posouzení ekologické zátěže a zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vč. zajištění pravomocného územního rozhodnutí k investiční ...

Projektová dokumentace - Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu pro pěší a cyklisty

Projektová dokumentace - Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu pro pěší a cyklisty

Předmětem zakázky je vypracování prověřovací studie a jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen PD - projektová dokumentace) na stavbu „Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu pro pěší a cyklisty na trati Praha - Benešov“, včetně výkazu výměr v úrovni stupně prováděcí projektové dokumentace a oceněného kontrolního ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Cerekev, k.ú. Spělov a části k.ú. Batelov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Cerekev, k.ú. Spělov a části k.ú. Batelov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Dolní Cerekev a Spělov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat ...

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Předmětem stavebních prací je rekultivace staré skládky komunálních odpadů. V rámci stavebních prací budou provedeny tyto práce: hrubé terénní úpravy, technická rekultivace, zpevněná plocha, odvodnění skládky, oplocení rekultivace, biologická rekultivace, staveništní komunikace. Součástí zakázky je i geodetické zaměření a dokumentace skutečného ...

Poptávám radonový průzkum pozemku

Poptávám radonový průzkum pozemku

Poptávám radonový průzkum pozemku pro účel stavebního povolení/ohlášení a jako podklad pro stanovení podmínek stavby. Pozemek v Ml. Boleslavi, výměra 718 m2. Děkuji.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březina u Mnichova Hradiště, k.ú. Podolí u Mnichova Hradiště

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březina u Mnichova Hradiště, k.ú. Podolí u Mnichova Hradiště

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Březina u Mnichova Hradiště, Podolí u Mnichova Hradiště a Násedlnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotěšice, Semice nad Labem, Vestec nad Mrlinou, Štíhlice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotěšice, Semice nad Labem, Vestec nad Mrlinou, Štíhlice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů 4 komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), které jsou samostatnými částmi zadávanými společně v rámci jedné veřejné zakázky: Část 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotěšice a v navazujících částech k.ú. Nová Ves, Malá Strana a Nouzov. Část 2: Komplexní pozemkové ...

(záznamy 201/225 z 1932)  strana 9 / 78